Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony


W trosce o bezpieczeństwo i prywatność naszych Użytkowników Serwis PolakPotrafi.pl, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Serwisu jakie dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Serwisu PolakPotrafi.pl i w jaki sposób następnie są przetwarzane. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem Serwisu – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników obowiązujących w Serwisie PolakPotrafi.pl Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

1.    Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu, tj. Crowd Community Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Botaniczna 8, 60-586 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595037, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadająca nr REGON 363425132 oraz NIP 781-192-14-24, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.    Polityka prywatności została przyjęta przez Operatora Serwisu w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu PolakPotrafi.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

3.    Operator Serwisu zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu PolakPotrafi.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil Użytkownika lub wysłanie emaila do Operatora Serwisu ze stosownym żądaniem na adres kontakt@polakpotrafi.pl.

4.    W związku z korzystaniem z Serwisu PolakPotrafi.pl Operator Serwisu gromadzi następujące dane o Użytkownikach – imię, nazwisko, adres e-mail, login – które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji do Serwisu oraz następnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu PolakPotrafi.pl. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.    Ponadto gromadzone są również informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.polakpotrafi.pl. Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie analizie i weryfikacji działania witryny Serwisu. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych, natomiast żadnym razie Dane Osobowe Użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną Serwisu.

6.    Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie. W żaden sposób nie przetwarzamy plików cookies.

7.    Wszystkie dane przetwarzane przez Operatora Serwisu zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane Użytkowników nie są wykorzystywane przez Operatora w innym celu niż umożliwienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Serwis polakPotrafi.pl. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, np. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora. Ponadto w przypadku wyrażenia odrębnej zgody Użytkownik Serwisu zgadza się również na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail newsletter. Newsletter ma na celu stałe informowanie Użytkowników Serwisu o nowościach pojawiających się w Serwisie i dopasowywania jego zawartości do potrzeb Użytkowników.

8.    W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem Loginu. Zebranych danych nie udostępniamy pomiotom trzecim bez zgody Użytkowników Serwisu. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

9.    Serwis PolakPotrafi.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi np. poprzez rozesłanie wiadomości dla Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez poddanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu wraz z informacją kiedy zmiany wchodzą w życie). Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce wyłącznie celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa dla naszych Użytkowników. 

10.    Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu lub wysyłając email na adres: kontakt@polakpotrafi.pl.