Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Paweł Aldaron Czekalski

Paweł Aldaron Czekalski

Ustrzyki Górne

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski – gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpiewa pio­senki opi­su­jące życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świata natury i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­snego czło­wieka.
Tek­sty można okre­ślić mia­nem pio­se­nek z dawką poezji, pełne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­szane ze sty­li­styką hip-hopową – są wyko­ny­wane z towa­rzy­sze­niem gitary i har­mo­nijki ust­nej. W latach 2005 – 2012 uczest­nik, czę­sto lau­reat wielu imprez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kon­kur­sów, prze­glą­dów czy festi­wa­lów pio­senki.
Obecnie intensywna działalność koncertowa, głównie w rejonie Bieszczad, ale nie tylko.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

6501 PLN z 4400 PLN

84 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 07.10.2016 22:10

Aldaron i Ławeczka 'Wiara ta sama' (nowy album)

leszczynskiraf
leszczynskiraf
Wsparł także 11 innych projektów
Krzaku Dzikie Pnącza
Krzaku Dzikie Pnącza
Wsparł także 1 innych projektów
Perspektywa.it
Perspektywa.it
Wsparł także 51 innych projektów
mao1mao
mao1mao
Wsparł także 2 innych projektów
cezarr
cezarr
Wsparł także 1 innych projektów
golisz.m
golisz.m
Wsparł także 1 innych projektów
j700
j700
Wsparł także 1 innych projektów
Anitka Smugała
Anitka Smugała
Wsparł także 2 innych projektów
zuber
zuber
Wsparł także 31 innych projektów
bb78
bb78
Wsparł także 5 innych projektów
Tomasz Lewandowski
Tomasz Lewandowski
Wsparł także 1 innych projektów
ceglarski
ceglarski
Wsparł także 7 innych projektów
migdal
migdal
Wsparł także 2 innych projektów
ampedus
ampedus
Wsparł także 2 innych projektów
Patryk Łukasik
Patryk Łukasik
Wsparł także 5 innych projektów
aleksandra.miszczak
aleksandra.miszczak
Wsparł także 1 innych projektów
Marta
Marta
Wsparł także 2 innych projektów
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Wsparł także 16 innych projektów
danielstl
danielstl
Wsparł także 2 innych projektów
mareckys
mareckys
Wsparł także 1 innych projektów
orsynia
orsynia
Wsparł także 11 innych projektów
Michał Torbiński
Michał Torbiński
Wsparł także 1 innych projektów
artsaew.studio
artsaew.studio
Wsparł także 1 innych projektów
bogusia.k
bogusia.k
Wsparł także 1 innych projektów
Cieszymir
Cieszymir
Wsparł także 2 innych projektów
asia.burgiell
asia.burgiell
Wsparł także 2 innych projektów
tomek.chojnowski
tomek.chojnowski
Wsparł także 2 innych projektów
dareckiz
dareckiz
Wsparł także 3 innych projektów
tomala
tomala
Wsparł także 2 innych projektów
gaszuun
gaszuun
Wsparł także 1 innych projektów
Anna
Anna
Wsparł także 2 innych projektów
Radek Zarębski
Radek Zarębski
Wsparł także 10 innych projektów
PaulinaP87
PaulinaP87
Wsparł także 5 innych projektów
Hrabia Michał
Hrabia Michał
Wsparł także 4 innych projektów
stefanus
stefanus
Wsparł także 1 innych projektów
wit
wit
Wsparł także 4 innych projektów
Rarytas
Rarytas
Wsparł także 3 innych projektów
agnieszkaen
agnieszkaen
Wsparł także 2 innych projektów