Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Wrocław

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa jest niezależnym, apolitycznym i utrzymywanym z dobrowolnych darowizn ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii i dorobku klasycznego liberalizmu.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

69355 PLN z 60000 PLN

666 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

115%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 27.01.2015.

Wolna przedsiębiorczość

O projekcie

Wolna przedsiębiorczość. Dzisiaj w szkołach – jutro w gospodarce.

Dlaczego wybraliśmy taką właśnie dewizę dla naszego projektu? Odpowiedź jest prosta. Jesteśmy przekonani, że budowa prężnej, nowoczesnej gospodarki, będącej gwarantem dobrobytu, jest możliwa tylko wówczas, gdy zadbamy najpierw o edukację ekonomiczną młodzieży. Wykształcone pokolenie, znające mechanizmy funkcjonowania gospodarki, odporne na populizm polityków, a przede wszystkim stawiające na przedsiębiorczość, stanie się źródłem przemian społeczno-gospodarczych w Polsce.

Od czego chcemy uwolnić przedsiębiorczość? W szkołach od nudnych i przestarzałych metod nauczania oraz błędów w podręcznikach; w gospodarce – dzięki wykształconej młodzieży – od biurokratycznych ograniczeń i postrzegania jej jako wyzysku.

Jak zamierzamy osiągnąć nasz cel? Chcemy stworzyć bezpłatny, cyfrowy zestaw edukacyjny składający się z podręcznika dla uczniów, poradnika dla nauczycieli i materiałów multimedialnych, który stanie się podstawą nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych. Zestaw będzie udostępniany na otwartej licencji Creative Commons (CC-BY-SA).

Kontekst i opis projektu

Edukacja to inwestycja przynosząca w długiej perspektywie czasowej ogromne korzyści. Z tym stwierdzeniem zgodzi się chyba każdy. Dlatego nauka języków, matematyki czy historii przez dzieci i młodzież jest dzisiaj rzeczą powszechną. Niestety, osoby wkraczające w dorosłość dowiadują się bardzo szybko, że na kolejnych szczeblach edukacji nie posiadły wiedzy z pewnej dziedziny, która będzie towarzyszyła im na każdym kroku i wywrze ogromny wpływ na ich życie. Mowa o ekonomii. Z tego powodu zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym popełniają błędy oraz nie wykorzystują w pełni swojego przedsiębiorczego potencjału.

Przykładami ilustrującymi niską świadomość ekonomiczną Polaków są chociażby: tysiące osób które straciły oszczędności w piramidzie finansowej Amber Gold; niewielki sprzeciw społeczny przeciwko zmianom w systemie emerytalnym czy wyrażany przez ponad połowę obywateli pogląd, że rolą państwa jest zapewnienie każdemu obywatelowi dobrobytu.

Co jest tego powodem? Przez bardzo długi czas zagadnienia ekonomiczne były zupełnie pomijane w programach nauczania w naszym kraju. Wprowadzenie w 2002 r. do szkół średnich nowego przedmiotu o nazwie „Podstawy przedsiębiorczości”, który miał być w zamyśle twórców receptą na opisany powyżej problem, nie poprawił niestety sytuacji. Dlaczego tak się stało? W naszej ocenie winę ponoszą podręczniki używane do kształcenia w tym zakresie. Przedstawiają one bowiem ekonomię i przedsiębiorczość jako zbiór skomplikowanych danych, wzorów i regułek, zniechęcając tym samym uczniów do zainteresowania się rzeczonymi zagadnieniami, jak również utrudniając ich zrozumienie. Oprócz nieskutecznej metody kształcenia, poważnym problemem są również zawarte w podręcznikach błędy, które dodatkowo wypaczają sposób postrzegania gospodarki przez młodych ludzi.

Czy można zmienić istniejącą sytuację? Tak! Nasze doświadczenia płynące z kilkuletniej realizacji projektów edukacyjnych w szkołach pokazują, że wprowadzanie młodzieży w świat gospodarki w sposób właściwy owocuje znakomitymi wynikami. Jest również atrakcyjne dla młodych ludzi, czego dowodzą zaproszenia od uczniów, w których proszą nas o przeprowadzenie zajęć na temat ekonomii w ich szkołach. Pozytywny odbiór przez uczniów oraz pochlebne opinie nauczycieli skłoniły nas do stworzenia zestawu edukacyjnego do przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. Dzięki niemu każdego roku setki tysięcy uczniów będą mogły zgłębiać arkana gospodarki w oparciu o wypróbowane i skuteczne metody, zaś nauczyciele posiadać będą odpowiednie narzędzie do kształcenia. Aby tak się stało, potrzebujemy jednak Twojego wsparcia.

„W przeciwieństwie do innych publikacji nasz podręcznik wprowadzi jasne rozróżnienie na to, co jest wiedzą ekonomiczna a na to, co jest przedsiębiorczością. W innych podręcznikach te dwa obszary są ze sobą za bardzo pomieszane. Brakuje w nich również klarownego i uporządkowanego wywodu. W odróżnieniu od konkurencyjnych podręczników nie będziemy przyjmować niemal dogmatycznego założenia o tym, jak wielkim i ważnym zadaniem dla instytucji państwa jest dostarczanie wielu "społecznie potrzebnych" dóbr i usług. Zamiast tego będziemy pokazywać szeroki punkt widzenia na zagadnienia gospodarcze, w którym będzie miejsce dla wszystkich poglądów".

- dr Mateusz Machaj, współautor zestawu

Elementy zestawu

• Podręcznik dla uczniów posiadający akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wersja cyfrowa podręcznika będzie bezpłatna, natomiast papierowa będzie przez nas sprzedawana bez zysku – po kosztach wytworzenia

• Poradnik dla nauczycieli

• Scenariusze lekcji i testy sprawdzające wiedzę

• Materiały multimedialne

Atuty naszego zestawu

Treść oparta o sprawdzone teorie ekonomiczne

Metoda przekazywania wiedzy bazująca na doświadczeniach wyniesionych z kilkuletniej pracy z młodzieżą. Metoda kładzie nacisk na samodzielne wyciąganie wniosków przez uczniów, pracę zespołową, ćwiczenia aktywizujące oraz wykorzystanie różnorodnych pomocy naukowych

Bezpłatność i oszczędności. Zarówno podręcznik jak i kompendium dla nauczycieli będą dostępne za darmo na naszej stronie internetowej. Biorąc pod uwagę, że podręcznik komercyjny kosztuje w granicach 20 zł/ szt. to przy 300 000 uczniów, którzy każdego roku uczęszczają na lekcje przedsiębiorczości, ich rodzice zaoszczędzą nawet 6 mln zł każdego roku.

Otwarta licencja. Dzięki Creative Commons (CC-BY-SA) każdy będzie mógł udoskonalać treść i wygląd zestawu

Niskie koszty. Chwileczkę, niskie koszty? Potrzebujecie przecież kilkudziesięciu tys. zł. Tak, to prawda, ale to naprawdę nieduża kwota, biorąc pod uwagę wielkość przedsięwzięcia. Stworzony przez rząd tzw. bezpłatny „Nasz elementarz” dla uczniów szkół podstawowych kosztował ponad 15 razy więcej

 Beneficjenci. Każdego roku z podręcznika będzie mogło skorzystać nawet 300 000 uczniów.

Autorzy

Zaprosiliśmy do współpracy najwybitniejszych polskich ekonomistów, co będzie gwarantem najwyższej jakości merytorycznej podręcznika i poradnika dla nauczycieli.

prof. Robert Gwiazdowski - prawnik, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

 

dr Mateusz Machaj – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych artykułów naukowych (włącznie z renomowanymi zagranicznymi czasopismami). Oprócz działalności naukowej prowadzi również działalność publicystyczną.

 

 

prof. Krzysztof Rybiński - ekonomista i publicysta, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Spod jego pióra wyjdzie rozdział traktujący o bankach.

 

 

 

„Wyobraźmy sobie, że samochód mógłby prowadzić każdy, także osoby, które nie mają o tym pojęcia albo są pijane. W takim kraju na ulicach byłoby bardzo niebezpiecznie, co chwila ginęliby ludzie na ulicach. Właśnie taka sytuacja ma miejsce obecnie w Polsce, gdzie miliony Polaków podejmuje ważne decyzje życiowe, finansowe lub zawodowe, nie mając pojęcia o podstawowych prawach ekonomii. To prowadzi do wielu złych wyborów, tragedii życiowych i do niższego poziomu rozwoju Polski. Dlatego bardzo potrzebna jest książka, która w przystępny sposób wyjaśnia, jak stosować reguły ekonomii, żeby odnieść finansowy i życiowy sukces, zarówno prywatnie jak i w wymiarze całego społeczeństwa.".

- prof. Krzysztof Rybiński, współautor zestawu

Zawartość podręcznika

Ogromny entuzjazm z jakim spotkał się nasz projekt skłonił nas do rozpoczęcia prac nad zestawem przed zakończeniem zbiórki środków potrzebnych do jego stworzenia. Autorzy rozpoczęli pisanie rozdziałów podręcznika dla uczniów. Będziemy konsultowali zawartość rozdziałów z Internautami w miarę ich powstawania. Już teraz prezentujemy poniżej spis treści podręcznika oraz dwa pierwsze rozdziały w wersji roboczej.

 

Budżet

Potrzebujemy co najmniej 60 000 zł, aby stworzyć podręcznik dla uczniów. Najwazniejsze koszty z nim związane to:

Honorarium autorskie dr Mateusza Machaja: 12 tys. zł. Profesorowie Gwiazdowski i Rybiński zrezygnowali z wynagrodzenia.
Prace wydawnicze (redakcja, korekta i skład tekstu): ok. 15 tys. zł.
Prace graficzne (wariant podstawowy): ok. 12 tys. zł
Opłaty dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i wynagrodzenie recenzentów: ok. 12 tys. zł

 Prowizja PolakPotrafi.pl i nagrody: ok. 10 tys. zł

Docelowo chcemy jednak zebrać 125 000 zł, o tym na co przeznaczymy taką kwotę piszemy poniżej.

Progi wsparcia

60 000 zł - tworzymy serce zestawu czyli podręcznik dla uczniów w podstawowej szacie graficznej.

75 000 zł - podręcznik jest dopracowany pod każdym względem. Zatrudniamy profesjonalnego ilustratora i grafików.

100 000 zł - powstaje podręcznik oraz poradnik dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji.

125 000 zł - tworzymy ponadto materiały multimedialne, które zostaną udostępnione na specjalnej platformie.

"Gdy moja najstarsza latorośl uczęszczała do liceum, wpadł mi w ręce podręcznik do przedsiębiorczości, zatwierdzony, a jakże, do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji. Dowiedziałem się z niego, że powodem bezrobocia jest… rozwój technologii. W XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii luddyści twierdzili podobnie: że automatyczne krosna odbierają im pracę. Otóż im więcej jest ludzi, tym więcej mają różnych potrzeb i tym więcej osób potrzebnych jest do tego, żeby te ich potrzeby zaspakajać wciąż nowymi rzeczami. Gdy operator koparki parowej skonstruowanej przez Williama Otisa pod koniec lat 20. XIX wieku zasiadał w niej po raz pierwszy, zastępując ludzi z łopatami i taczkami, nie miał pojęcia, że jego potomkowie siedząc w ulepszonych nieco koparkach będą mieli na uszach słuchawki z możliwością porozumiewania się na odległość, w których konstruowaniu być może brał udział jakiś potomek kogoś, kto wcześniej używał w pracy łopaty, zanim zastąpiła go koparka. Zresztą nowe wynalazki otwierają drogę do nowych wyzwań, które nie byłyby bez nich w ogóle możliwe. Przy budowie Kanału Augustowskiego pracował 7 tys. osób. Przy budowie Kanału Panamskiego – ponad 70 tys. osób, choć kopaczy z łopatami i taczkami zastąpili operatorzy koparek. Nowe technologie pozwalają bowiem porywać się ludzkości na coraz większe wyzwania. Dlatego pomysł Instytutu Misesa, by przygotować nowy podręcznik, który zawierał będzie inne spojrzenie na problemy współczesnej gospodarki i ekonomii bardzo przypadł mi do gustu."

- prof. Robert Gwiazdowski, współautor zestawu

Nagrody

Z myślą o Darczyńcach wspierających nasz projekt przygotowaliśmy wyjątkowe nagrody:

• Ebooki wydane przez Instytut Misesa: Tragedia euro - Philipp Bagus; Etyka produkcji pieniądza - Jörg Guido Hülsmann; Kapitalizm, socjalizm i prawa własności - Mateusz Machaj; Austriacy o standardzie złota - red. Llewellyn Rockwell; Pod prąd głównego nurtu ekonomii - red. Mateusz Machaj; Ludzkie działanie - Ludwig von Mises. E-booki można obejrzeć tutaj.

• Komplet papierowych książek Instytutu Misesa: Etyka produkcji pieniądza - Jörg Guido Hülsmann; Kapitalizm, socjalizm i prawa własności - Mateusz Machaj; Austriacy o standardzie złota - red. Llewellyn Rockwell; Pod prąd głównego nurtu ekonomii - red. Mateusz Machaj; Ludzkie działanie - Ludwig von Mises; Dzieła zebrane, tom I i II - Adam Heydel; Ekonomia w jednej lekcji - Henry Hazlitt; Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne - Jesús Huerta de Soto; Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza - Jesús Huerta de Soto; Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie - Ludwig von Mises; Teoria a historia - Ludwig von Mises. Książki można obejrzeć tutaj.

• Karty do gry z postaciami czołowych ekonomistów. Talia będzie zawierała 55 kart o wymiarach 56 mm x 87 mm wykonanych z kartonu pokrytego plastikiem. 

• Plakat (formatu B2) przedstawiający najważniejsze szkoły ekonomiczne.

 Kubek marki Duże Kubki z ekonomicznym motywem.

 Koszulka marki Red is Bad z ekonomicznym motywem. Ostateczny wygląd koszulki może różnić się od przedstawionego poniżej.

 Spotkania z autorami zestawu.

 Rabaty na zakupy w sklepach naszych Partnerów: Red is Bad (10%), Duże Kubki (10%). Zniżki będą przysługiwały osobom, które wesprą projekt kwotą co najmniej 50 zł. 

 Rabat na zakupy w sklepie naszego Partnera: Fijor Publishing (20%). Zniżka będzie przysługiwała osobom, które wesprą projekt kwotą co najmniej 25 zł. 

 

Partnerzy

 

 

 

 

 

Patroni instytucjonalni

Patroni medialni

 

 

Kontakt z nami

Koordynator projektu i fundraising: Piotr Kot piotr.kot@mises.pl tel. +48 513 238 146.

PR i media: Bartłomiej Pasiowiec, bartlomiej.pasiowiec@mises.pl tel. +48 507 846 414.

Media o Twoim projekcie:

Patronat medialny The Poland Times nad najnowszą inicjatywą edukacyjną Instytutu Misesa

thepolandtimes.com | 2014-12-04

Nasza redakcja od niemal samego początku istnienia pisma współpracuje z Instytutem Misesa. Wspólne idee i wartości oparte o zasadę wolnego rynku są nam, Polakom zamieszkałych w Ameryce przecież niezwykle bliskie. Na łamach The Poland Times niejednokrotnie zamieszczaliśmy teksty osób związanych z Instytutem, tym razem poszliśmy dalej. Postanowiliśmy przyczynić się do realizacji niezwykłego przedsięwzięcia edukacyjnego.

JEDYNIE STANDARD ZŁOTA, JEDYNIE WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

www.kontestacja.com | 2014-12-03

Mateusz Machaj i Piotr Kot z Instytutu Misesa. O złocie w państwowych skarbcach i jego ekonomicznym znaczeniu oraz o projekcie napisania darmowego podręcznika szkolnego.

Wolna przedsiębiorczość

wei.org.pl | 2014-12-01

Ruszył nowy i największy w ponad 10-letniej historii Instytutu Misesa projekt pt. „Wolna przedsiębiorczość”.

WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

zpp.net.pl | 2014-12-01

Instytut Misesa z autorskim podręcznikiem do podstaw przedsiębiorczości.

Instytut Misesa zamierza wydać podręcznik do „Podstaw przedsiębiorczości”

wmeritum.pl | 2014-11-29

Stworzenie bezpłatnego, cyfrowego zestawu edukacyjnego do nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” – to cel najnowszej inicjatywy Instytutu Ludwiga von Misesa. Pomysłodawcy rozpoczęli właśnie zbiórkę pieniędzy, które umożliwią realizację projektu.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 27.01.2015 12:12