Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja_AT

Fundacja_AT

Warszawa, Polska

FUNDACJA AKADEMII TEATRALNEJ im. A. Zelwerowicza
Fundacja ustanowiona została w 1989 roku. Statut – po niezbędnych nowelizacjach wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego decyzją Sądu Rejonowego z 15 stycznia 2002 r. pod numerem KRS 0000081960 – określa zadania i formy działania Fundacji. Celem Fundacji jest rozwój szkolnictwa teatralnego, a w szczególności wspieranie inicjatyw artystycznych i naukowych Akademii Teatralnej, rozwój jej bazy materialnej, świadczenie pomocy pedagogom i studentom, promocja zawodowa absolwentów.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

5083 PLN z 25000 PLN

27 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 22.01.2019 22:10

JEDEN Z NAS - film o Krzysztofie Zaleskim

Brak komentarzy do projektu. Bądź pierwszy...