Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja_AT

Fundacja_AT

Warszawa, Polska

FUNDACJA AKADEMII TEATRALNEJ im. A. Zelwerowicza
Fundacja ustanowiona została w 1989 roku. Statut – po niezbędnych nowelizacjach wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego decyzją Sądu Rejonowego z 15 stycznia 2002 r. pod numerem KRS 0000081960 – określa zadania i formy działania Fundacji. Celem Fundacji jest rozwój szkolnictwa teatralnego, a w szczególności wspieranie inicjatyw artystycznych i naukowych Akademii Teatralnej, rozwój jej bazy materialnej, świadczenie pomocy pedagogom i studentom, promocja zawodowa absolwentów.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

5083 PLN z 25000 PLN

27 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

20%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 22.01.2019.

JEDEN Z NAS - film o Krzysztofie Zaleskim

O projekcie

Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 

Termin realizacji - wiosna 2019 

Jak zapamiętać człowieka, artystę, poetę aktywnego twórczo na tak wielu polach? Czego nie wolno stracić z biografii niedługiej, ale tak bogatej i ważnej dla kultury? Co ukształtowało Krzysztofa Zaleskiego, kim był dla teatru, kina, literatury? Dla aktorów i współpracowników z teatrów, Teatru Polskiego Radia, Teatru Telewizji? Jakich miał przyjaciół? Z kim i dla kogo pracował? 

Idea zrealizowania filmu dokumentalnego o Krzysztofie Zaleskim, znakomitym reżyserze, pisarzu, dyrektorze teatru, aktorze, bez udziału którego kino moralnego niepokoju z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku nie miałoby tej dojmującej prawdy, zrodziła się z okazji 10. rocznicy śmierci artysty. Andrzej Titkow, wybitny reżyser filmów dokumentalnych , towarzyszący w swojej pracy także teatrowi w różnych jego przejawach, napisał scenariusz i gromadzi materiały. 

Instytut Teatralny od kilku miesięcy nie ustaje w wysiłkach by zgromadzić wokół idei filmu instytucje, organizacje, artystów i przyjaciół Krzysztofa Zaleskiego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PISF nie udzieliły poparcia tej inicjatywie, natomiast przychylność i życzliwość dla projektu dotychczas okazali:

- Fundacja Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (główny organizator akcji crowdfundingowej) 

- Urząd Miasta Świętochłowice 

- TVP Kultura 

- Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAIKS 

Mamy nadzieję, że dzięki crowdfingowi uda nam się zebrać brakującą kwotę, którą w całości przeznaczymy na potrzeby realizacji zdjęć. 

                                     

KRZYSZTOF ZALESKI - reżyser teatralny, aktor filmowy i scenarzysta 

 Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia "młodych, zdolnych", którzy weszli do teatru polskiego na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Po ukończeniu Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1971) rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie zajmował się twórczością Witolda Gombrowicz. Porzucił karierę literaturoznawcy po wyreżyserowaniu Ślubu Gombrowicza w kole naukowym warszawskiej PWST, namówiony przez ówczesnego rektora Tadeusza Łomnickiego do studiowania na Wydziale Reżyserii. Przez lata swojej pracy reżyserskiej związany był z warszawskimi teatrami - Współczesnym i Ateneum. Blisko 20 prac reżyserskich Krzysztofa Zaleskiego powstało w Teatrze Telewizji. Od 2006 roku był dyrektorem Teatru Polskiego Radia , a od 2007 redaktorem naczelnym i dyrektorem Programu 2 Polskiego Radia. Szerokiej publiczności znany głównie z wielu wspaniałych ról (także niezapomnianych epizodów) w takich filmach jak: Indeks, Życie i twórczość Józefa M, Bez znieczulenia, Przypadek, Matka Królów, Zmiennicy, Piłkarski Poker, Samowolka, Sztos. 

ANDRZEJ TITKOW - reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych oraz fabularnych, producent, poeta. 

W latach 1973-1990 związany z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych w Warszawie, w latach 1990-4 członek Studia Filmowego "Kronika", od roku 1994 prowadzi założone przez siebie studio TAK. Reżyser i scenarzysta wielu wspaniałych filmów dokumentalnych m in. Szkic do portretu zbiorowego, Próba wspólnoty, Przechodzień, Ewa, Walterowcy, Jam Osjan i Album Rodzinny. 

Premiera filmu przewidziana jest na wiosnę 2019 roku, zapraszamy do kontaktu - Olga Sobkowicz, osobkowicz@instytut-teatralny.pl 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 22.01.2019 22:10