Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Niezależna Nauka

Niezależna Nauka

Łódź, Polska

Moje obecne działania koncentrują się na popularyzacji wiedzy naukowej, po wieloletnich zaangażowaniach w działalność akademicką w obszarach statystyki i epidemiologii. Cieszę się tytułem doktora (PhD) przyznanym przez Uniwersytet Cambridge, którego Collegu Darwin jestem dożywotnim uczestnikiem. Biorę też udział w życiu brytyjskiej społeczności statystycznej.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

50 PLN z 45191 PLN

1 Wspierający

25 dni do zakończenia

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 03.04.2021.

Historia Statystyki. Pomiar Niepewności do Roku 1900.

O projekcie

Kim jestem?

Jestem naukowcem, cieszącym się tytułem doktora. Zajmuję się nauką o danych i badaniami w obszarach data science.

Na co zbieram?

Projekt ma na celu wydanie przekładu bezcennej książki chronionej prawem autorskim przynależnym do Harvard University Press. The History of Statistics. The Measurement of Uncertainty before 1900. (autorstwa Stephen'a M. Stigler'a, Profesora z University of Chicago, znanemu z tzw. prawa eponimii, który niegdyś przewodził amerykańskiemu zrzeszeniu statystycznemu Institute of Mathematical Statistics). Obecne przedsięwzięcie dotyczy popularyzacji jednej z najmniej dostępnych formalnych dyscyplin naukowych, którą stanowi matematyczna statystyka i jej historia.

Dla kogo jest ten projekt?

Wzmacniając te obszary rozwoju w czasach pandemii być może moglibyśmy próbować lepiej odpowiadać na potencjalne późniejsze ryzyka epidemiologiczne, o ile miałyby miejsce. Projekt skierowany jest głównie do młodszych pokoleń naukowców i badaczy, ale też studentów, dostarczając udogodnień pojęciowych dla ekspertów i innych osób spoza społeczności akademickich, w tym lekarzy w służbie publicznej, ale i laików zainteresowanych naukami ilościowymi.

Z czym wiążą się źródła kosztów projektu?

Pokrycie kosztów licencyjnych (1000 USD zaliczki) oraz wydawniczych  (ok. 11000 złotych za 300 egzemplarzy) jak i czasu tłumaczenia specjalistycznego wraz z dodatkami o przekładzie [28821.71 zł, tj. 43.88 złote x (614.23 oryginału + 42.68 edukacyjnych dodatków) czyli 656.91 stron tłumaczeniowych, z których każda składa się z 1800 znaków ze spacjami] pomoże udostępnić system pojęć, z których część nigdy nie została odpowiednio przetłumaczona na język polski, co wspomoże polskich naukowców, zwłaszcza tych korzystających codziennie z narzędzi poznawczych probabilistyki i statystyki, w tym epidemiologów i lekarzy pracujących przy badaniach naukowych, ale i niewyspecjalizowane osoby pragnące wzmocnić swoją wiedzę o ważnych, a niekiedy niedookreślonych albo wręcz niedopowiedzianych zasadach nauk przyrodniczych.

(Laplace)

Zapewne wiele osób odniosło kiedyś wrażenie pewnej nieprzystępności niektórych zakamarków wiedzy. Zwłaszcza tych najbardziej złożonych, czy też historycznie strzeżonych, wiążących się najczęściej z dyscyplinami inżynieryjnymi i przyrodniczymi bądź informatycznymi. Złożoności modeli naukowych, czy to w programowaniu, czy też w samej matematyce stosowanej, jak i teoretycznej, mogą zostać w pewien sposób przysposobione dla lepszego odbioru u szerszego grona zwykłych i różnorodnych odbiorców.

Oszacowanie kosztów całego projektu wiąże się z wcześniejszymi ustaleniami z polskim przedstawicielstwem Harvard University Press (Graal) oraz Wydawnictwem Marek Derewiecki, które określiły wstępnie koszty. Jestem przekonany, że książka ta może być bardzo wartościowa dla polskiego rozwoju nauki o danych, uczenia maszynowego itp. sfer edukacyjnych.

(Gauss)

Co się stanie z ewentualnym nadmiarem?

Ewentualna nadwyżka środków, o ile się pojawi, zostanie przekazana na inny cel edukacyjny bądź wydawniczy ujawniony na platformie Polakpotrafi.pl, tuż przed zakończeniem bieżącego projektu.

(Legendre)

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 03.04.2021 18:06