Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Warszawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji, założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

5719 PLN z 3000 PLN

137 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

190%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.09.2014.

COW-funding: krowa dla Tadżykistanu

O projekcie

AKTUALIZACJA: Udało nam się osiągnąć zakładany cel - 3000 PLN. Przekroczenie kolejnego progu - 5400 PLN - pozwoli nam na zakup kolejnej krowy, która trafi do Klubu Kobiet "Istiklol". Przypominamy, że akcja trwa do 8 września 2014!
AKTUALIZACJA Z 8 WRZEŚNIA 2014: Przekroczyliśmy 5400 PLN! Będą trzy krowy! Akcja trwa jednak do godz. 18.00, więc kwota może być jeszcze większa. Każda dodatkowa wpłata przyczyni się do wsparcia tadżyckich Klubów Kobiet, zatem na pewno będzie to dobra inwestycja!

For English speaking visitors - look below.

Fundacja Edukacja dla Demokracji od lat wspiera Kluby Kobiet w Tadżykistanie. Kluby Kobiet są jedną z form organizacji lokalnych społeczności – w przełożeniu na polskie warunki byłyby połączeniem koła gospodyń wiejskich i spółdzielni. Są miniprzedsiębiorstwami zakładanymi przez kobiety, które chcą pracować razem.

Co krowa ma wspólnego z demokracją?

W początkach działalności Klubu nieodzownym wsparciem jest krowa, która na tadżyckiej wsi uchodzi za bardzo cenny kapitał. Koszt krowy w Tadżykistanie to ok. 600 dolarów. Taki wydatek jest zwykle poza zasięgiem pojedynczej rodziny. Od lat 90., dzięki finansowemu wsparciu osób zaprzyjaźnionych z Fundacją Edukacja dla Demokracji, do Tadżykistanu przekazaliśmy fundusze na zakup  krów. Środki trafiają do naszych partnerów z Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan. Krowy kupowane są na lokalnych bazarach przez przedstawicieli ASTI i Klubów Kobiet. W każdym z Klubów – liczącym minimum dziesięć, a czasem nawet kilkadziesiąt pań – członkinie samodzielnie decydują, rodzinie której z nich zostanie powierzona krowa.

Każdy klub rządzi się swoimi zasadami wypracowanymi przez członkinie. Wszędzie idea jest jednak podobna – część zysku osiąganego dzięki krowie zasila fundusz klubu. W niektórych przypadkach rodzina kobiety, której powierzono krowę, po roku zwraca równowartość ceny zwierzęcia. W innych – przez rok dzieli się z klubem zyskami ze sprzedaży produktów mlecznych. Ponadto kluby wypracowały zasady postępowania w sytuacji, gdy narodzi się cielak – zwykle zostaje on przy rodzinie, a krowa przekazywana jest innej członkini Klubu.

Co daje krowa?

O tym, że krowa daje mleko wie chyba każdy. W Tadżykistanie mleko wykorzystywane jest m.in. do produkcji twarogów i lepioszek. Z kolei krowie odchody wykorzystywane są jako nawóz do gleby wypalonej przez słońce w czasie gorącego i bardzo długiego tadżyckiego lata. Poza tym – po wysuszeniu – krowie odchody przeznaczane są na opał w czasie surowej zimy. O znaczeniu krowy w Tadżykistanie w poniższym nagraniu mówi Martyna Kwiatkowska, koordynatorka projektów z Fundacji Edukacja dla Demokracji:

Zysk osiągany dzięki krowie trafia do klubowego funduszu i jest inwestowany w różnoraki sposób. Środki mogą być przeznaczone na niskooprocentowane pożyczki na rozwój minibiznesu – np. na zakup baranów, które po „podkarmieniu” można odsprzedać po korzystnej cenie. Bywa, że fundusz wspiera edukację członkiń klubu, np. delegując je na kursy zawodowe - takie jak kurs kroju i szycia - i zapewniając im pokrycie kosztów podróży i wyżywienia. Zdobyte na kursach umiejętności pozwalają na prowadzenie działalności przynoszącej dochód. Najczęściej jednak środki z funduszu pomagają w rozwijaniu inicjatyw handlowych – członkinie Klubu zaciągają minipożyczki na zakup towarów w mieście, które potem sprzedają na lokalnych bazarach na wsi.

Do kogo trafi wsparcie?

Dzięki środkom pozyskanym w ramach tej akcji kupimy dwie krowy dla dwóch Klubów Kobiet na południu Tadżykistanu, których działalność zainicjowaliśmy w 2013 roku.

Klub Kobiet Orzu (po polsku: „Marzenie”) liczy dziesięć członkiń. Panie zajmują się haftem, patchworkiem i szyciem. Klub specjalizuje się m.in. w szyciu pościeli, która z dużym powodzeniem sprzedawana jest na lokalnych bazarach. Kobiety z Klubu „Orzu” są rozpoznawalne w swojej wsi, a lokalny samorząd popiera ich działalność.

Trzon Klub Kobiet Hursad (po polsku: „Radość”) liczy dziesięć członkiń – wyspecjalizowały się w hafcie wzorów regionalnych i szyciem odzieży damskiej. W ciągu kilku miesięcy życie tych pań uległo przeobrażeniu. Przed założeniem klubu panie zajmowały się prowadzeniem gospodarstw domowych. Obecnie z powodzeniem godzą obowiązki rodzinne z pracą zawodową. Do liderki Klubu zgłaszają się kolejne panie, które zainspirowały sukcesy kobiet zrzeszonych w Klubie.

Obydwa kluby pracują z pozostałymi ośmioma klubami, które utworzyliśmy na południu kraju w 2013 roku. Panie wymieniają się między sobą doświadczeniami i umiejętnościami oraz wspierają się nawzajem. W przypadku Hursad i Orzu krowa pozwoli członkiniom Klubów na poprawę sytuacji materialnej ich rodzin oraz wpłynie pozytywnie na stan klubowych budżetów.

Dlaczego pomagamy właśnie tam?

Tadżykistan to najbiedniejsza z byłych republik dawnego ZSRR. Szczególnie trudna sytuacja panuje na południu kraju. Do dziś odczuwalne są skutki wojny domowej, która w latach 90. toczyła się głównie na tym obszarze. Bardzo wiele kobiet straciło wówczas swoich mężów. Samodzielnie dbają o utrzymanie rodzin i prowadzenie gospodarstw.

Przez wiele lat pracowaliśmy przede wszystkim z Klubami Kobiet na północy Tadżykistanu. Gdy uznaliśmy, że Kluby Kobiet z północy są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku lokalnym, zdecydowaliśmy się na pracę na południu kraju. W 2013 roku zrealizowaliśmy pierwszy projekt, w ramach którego powstało dziesięć Klubów Kobiet. Ich członkinie brały udział w szkoleniach z podstaw pracy w grupie, przedsiębiorczości i planowania. Obecnie wykorzystujemy doświadczenia liderek klubów z północy kraju, które na bieżącą wspierają panie z południa swoją wiedzą i umiejętnościami. Dodatkowo na profesjonalnych kursach kroju i szycia w mieście obwodowym przeszkoliliśmy dwadzieścia cztery panie, które już samodzielnie przeszkoliły pozostałe członkinie ze swoich klubów.

Jesienią tego roku Kluby będą organizować otwarte dla mieszkańców wsi spotkania z ekspertami na tematy ważne dla lokalnej społeczności (np. zdrowie kobiet).

Krowa przynosi zmianę

Krowa przynosi istotną zmianę dla całej społeczności – kobiety ze wsi zaczynają odgrywać ważną rolę, biorą udział w rozwiązywaniu kwestii dotyczących lokalnych problmów. Zamieszkujący wieś mężczyźni zaczynają mieć ambicję, aby to właśnie ich żona stała na czele tej nowej organizacji, jaką jest Klub Kobiet. Organizacji, która zwykle jest pierwszą demokratyczną instytucją w całej wsi. W tym sensie krowa jest nie tylko materialnym wsparciem dla Klubu, ale także impulsem, który aktywizuje całą lokalną społeczność.

Więcej informacji

W czasie trwania naszychakcji staramy się kłaść szczególny nacisk na przejrzyste informowanie o naszych działaniach. Wszystkich zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej ( http://civic.edudemo.org.pl/nowosci/tadzykistan ) oraz specjalnej strony na Facebooku: "Na tadżyckiej wsi" ( https://www.facebook.com/natadzyckiejwsi ). Osoby zainteresowane efektami naszych poprzednich akcji zapraszamy na ich archiwalne strony:

Początki naszej obecności w tadżykistanie

Naszej pracy w Tadżykistanie sprzyja fakt, że mamy tam partnerów, z którymi pracujemy od lat 90., m.in. Stowarzyszenie ASTI, z którym zrealizowaliśmy wiele projektów na rzecz Klubów Kobiet.

Historia naszej obecności w Azji Środkowej związana jest z warsztatami, które trenerzy fundacji prowadzili w latach 90. w różnych republikach byłego ZSRR. Kontakt z organizacjami pozarządowymi z tego rejonu sięga roku 1993, gdy w Uzbekistanie na zaproszenie International Republican Institute przeprowadzone zostały warsztaty dla aktywistów z Kotliny Fergańskiej (pogranicze uzbecko-kirgisko-tadżyckie). Przedstawiciele Fundacji poznali wtedy Tadżyków, którzy opowiadali o dopiero co powstałych Klubach Kobiet we wsiach na granicy z Uzbekistanem. Nasi przyszli partnerzy otrzymali wówczas pierwszą darowiznę na zakup krowy dla powstającego tam klubu. I ta pierwsza wpłata na „tadżyckie krowy” stała się początkiem trwającej do dziś współpracy z tadżyckimi kobietami.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
1. Widzę, że zebrana kwota przekroczyła już 3000 PLN. Na co zostanie przekazana nadwyżka?
Na zakup kolejnej krowy. Krowy, która trafi do Klubu Kobiet „Istiklol”.

2. Moi znajomi z zagranicy chcieliby wesprzeć Waszą akcję. Czy mogą to zrobić przez Polakpotrafi.pl?
Tak, serwis przewiduje dwie możliwości dokonywania wpłat z zagranicy: Paypal (wpłaty od 30 zł) i Sepa (bez limitu).

3. Dlaczego właśnie krowy?
Krowy, bo taką potrzebę wyrażają Tadżyczki z Klubów Kobiet. Poza oczywistymi korzyściami jakie przynosi krowa (mleko, twarogi, nawóz, opał) należy zdawać sobie sprawę z tego, że taka potrzeba odpowiada lokalnym uwarunkowaniom. Hodowla bydła jest jednym z tradycyjnych zajęć mieszkańców wilajetu chatlońskiego, w którym wiele wiosek położonych jest w dolinach. Stąd większa popularność krów niż np. kóz, bardziej popularnych w rejonach górskich.

4. Mam w domu mnóstwo rzeczy, które mogłyby się przydać w Tadżykistanie. Czy możliwe jest przekazywanie darów rzeczowych?
Zgodnie z koncepcją crowdfundingu w czasie tej akcji zbieramy wyłącznie środki finansowe na bardzo konkretny cel. Kupione dzięki naszej zbiórce krowy nie tylko wesprą konkretne rodziny, ale przede wszystkim przyczynią się do rozwoju działalności Klubów Kobiet i organizowanych wokół nich mikrobiznesów.
Niestety nie możemy też przyjąć daru w postaci krowy – choćby z uwagi na kłopoty związane z transportem, ale przede wszystkim ze względu na to, że europejskie krowy nie są przystosowane do warunków panujących w Tadżykistanie.
Zdarzało nam się już jednak transportować maszyny do szycia. W sytuacji chęci przekazania daru rzeczowego do Tadżykistanu najlepiej kontaktować się z nami indywidualnie (tadeusz.rudzki@edudemo.org.pl).

5. Jestem dziennikarzem i bardzo interesują mnie działania Fundacji w Tadżykistanie. Chciałbym przygotować materiał o Waszej akcji. Z kim mam się skontaktować?
W sprawie naszych projektów realizowanych w Tadżykistanie z Martyną Kwiatkowską (+48 609 375 989, mkwiatkowska@edudemo.org.pl), zaś w sprawie tej konkretnej akcji crowdfundingowej z Tadeuszem Rudzkim (+48 607 198 493, tadeusz.rudzki@edudemo.org.pl).


For English speaking visitors:
Education for Democracy Foundation would like to inform that thanks to Your donation we can buy a dairy cow for the Women’s Club in Tajikistan. Thanks to you a Club will get a real material support and a strong impetus for further activities in their local community!

The story of buying cows for Women’s Clubs in Tajikistan goes back to the early 90s. During one of the trainings provided those days by Education for Democracy Foundation we became acquainted with activists from the Ferghana Valley. From them we learned about Women’s Clubs that had begun to emerge at the Uzbekistan border and how helpful a cow is in the Club’s early days. This was the day when the first donation for a cow was received.

In Tajikistan - one of the poorest republics of the former USSR - the cow is rightfully considered a valuable asset. It is a source of milk — a raw material for curd cheese — but also of fertilizer, used additionally as a fuel to keep Tajik houses warm during severe winters. When the Women's Club receives a cow, its members democratically choose the woman who will be the cow’s guardian and her whole family will be supported by that animal for the next year. Afterwards the cow is returned to the club and profits from the sale of dairy products are used to repay part of its value. Then the animal goes to another family.

Funds transferred to the Club are also used to support important community goals, such as financing costs of attending a professional training. They can be also granted as microloans to develop small businesses and invested in the purchase of goods sold by women at a profit at the local market.

The cow brings a significant change to the entire community — the village women begin to play an important role, start to get involved in resolving issues related to local problems. Men from that village develop an ambition that it should be their wife who becomes a leader of a Women Club. It is usually the first democratic organization in the whole village. Therefore the cow is not only a material support to the Club, but also the impulse that activates the entire local community.

 

Medialnie

Partnerem medialnym naszej akcji jest portal Eastbook.eu.

 

 

W filmie promującym akcję, korzystając z możliwości jakie daje prawo cytatu, posłużyliśmy się fragmentami rozpowszechnionych utworów zamieszczonych na stronach: rp.pl, dziennikpolski24.pl, echodnia.eu, ekonomiaspoleczna.pl, tygodnik.onet.pl, polskyinstitut.cz, tvn24.pl, tvp.info.

Media o Twoim projekcie:

SAMI SOBIE ŚPIJCIE!

www.new.org.pl | 2014-08-29

Na palcach jednej ręki można policzyć polskie organizacje pozarządowe, które prowadzą projekty rozwojowe w Azji Środkowej. Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) jest obecna w Tadżykistanie od końca lat dziewięćdziesiątych. Rozpoczynaliśmy od koleżeńskiej akcji „tadżycka krowa”, dziś działamy na północy i południu kraju. Pracujemy przede wszystkim w środowisku kobiecym. Z kim i w jaki sposób? – zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Klubów Kobiet z południowo-zachodniego Tadżykistanu.

wiadomosci.ngo.pl | 2014-08-29

Do 8 września trwa akcja prowadzona przez Fundację Edukacja dla Demokracji, której celem jest zakup krów dla Klubów Kobiet w Tadżykistanie. Fundacja promuje zbiórkę crowdfundingową zachęcając ludzi do fotografowania się z rysunkiem... krowy.

COW-funding: krowa dla Tadżykistanu. Wywiad z Martyną Kwiatkowską

eastbook.eu | 2014-08-04

Nietypowy cel – organizatorzy „COW-fundingu” chcą pozyskać środki na zakup… dwóch krów dla Klubów Kobiet z południa Tadżykistanu. O szczegółach projektu Fundacji dla Demokracji rozmawiamy z koordynatorką, Martyną Kwiatkowską.

Krowie oblicze crowdfundingu

wiadomosci.ngo.pl | 2014-07-18

Tego lata crowdfunding prowadzony przez organizacje pozarządowe ma krowie oblicze. A wszystko za przyczyną rozpoczętej 15 lipca akcji Fundacja Edukacja dla Demokracji, której celem jest zebranie środków na zakup dwóch krów dla Klubów Kobiet w Tadżykistanie.

COW-funding: krowa dla Tadżykistanu

eastbook.eu | 2014-07-17

Nietypowy cel – organizatorzy „COW-fundingu” chcą pozyskać środki na zakup… dwóch krów dla Klubów Kobiet z południa Tadżykistanu. Patronat nad akcją objął Eastbook.eu. 15 lipca 2014 Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczęła kolejną akcję crowdfundingową.

„COW-funding” – akcja na rzecz tadżyckich Klubów Kobiet

civicportal.org | 2014-07-15

Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczęła zbiórkę środków na zakup dwóch krów dla lokalnych społeczności w południowym Tadżykistanie.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.09.2014 18:06