Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Daniel Mielnik

Daniel Mielnik

Lublin, Polska

Urodzony 11.02.1993 r. – magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL.
Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub. (2016 r.). W 2015 r. został stypendystą Fundacji Książąt Lubomirskich dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia. Autor kilku artykułów oraz uczestnik wielu konferencji naukowych. W latach 2014-2015 przygotowywał oraz realizował projekty w ramach LFN z zakresu historii prawa, p. konstytucyjnego, p. karnego materialnego oraz procesowego, za co otrzymał nagrody od Prorektora ds. Studenckich.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4670 PLN z 4000 PLN

22 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

116%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 26.07.2017.

Publikacja monografii

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 26.07.2017 13:01