Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Daniel Mielnik

Daniel Mielnik

Lublin, Polska

Urodzony 11.02.1993 r. – magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL.
Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub. (2016 r.). W 2015 r. został stypendystą Fundacji Książąt Lubomirskich dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia. Autor kilku artykułów oraz uczestnik wielu konferencji naukowych. W latach 2014-2015 przygotowywał oraz realizował projekty w ramach LFN z zakresu historii prawa, p. konstytucyjnego, p. karnego materialnego oraz procesowego, za co otrzymał nagrody od Prorektora ds. Studenckich.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4670 PLN z 4000 PLN

22 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

116%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 26.07.2017.

Publikacja monografii

O projekcie

 

Tytuł projektu:

Publikacja monografii

Kategoria:

Książki/Publikacje

 

Opis projektu:

 

1. OPIS TEMATYKI MONOGRAFII

 

Problematyka kary śmierci stanowi materię ciągle aktualną, powracającą oraz wymagającą permanentnego badania i analizowania. Ten najsurowszy rodzaj kary, wprawdzie istniejący od czasów starożytnych oraz będący starszy aniżeli najwcześniej powstałe fragmenty Biblii, ustawicznie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Tytułem przykładu potwierdzającym wyżej wspomnianą tezę należy przywołać pochodzące z różnych epok publikacje oraz adnotacje dotyczące problematyki kary głównej. Warto podkreślić, iż tematyka związana z orzekaniem oraz wykonywaniem kary śmierci zawsze budziła i wciąż wzbudza silne emocje.

 

Ten rodzaj zjawiska widoczny jest zwłaszcza wówczas, kiedy to w szeroko rozumianych mediach pojawi się makabryczna wiadomość nt. kolejnej zbrodni popełnionej np. z niskich pobudek, ze szczególnym okrucieństwem (tzw. kwalifikowany typ przestępstwa), na tle seksualnym, czy też zachodzą tzw. warunki recydywy/multirecydywy. Mając na uwadze ostatnie wydarzenia związane z zamachami terrorystycznymi (Francja, Belgia, Niemcy) w opinii publicznej pojawiły się dość liczne pytania na temat sposobów walki z tym w pełni negatywnym zjawiskiem (prewencji). Z tej przyczyny powyższym pytaniom towarzyszy również aspekt związany z karaniem, z właściwym karaniem osób, które chciały dokonać ataku terrorystycznego bądź osób za nimi stojących.

 

2. CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest uzbieranie wystarczających środków na publikację książki w Wydawnictwie ArchaeGraph.

 

3. KOSZTORYS PROJEKTU

(budżet)

 

a) korekta (800 zł);

b) recenzja (2x600zł= 1200 zł);

c) e-book;

d) wydruk (1500 zł).

 

Dodatkowo nagrody/gadżety dla osób wspierających projekt (500 zł).

 

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU OGÓŁEM: 4000 zł.

 

4. TARGET

 

Środowisko prawnicze, studenci prawa i administracji, doktoranci, historycy, zwolennicy i przeciwnicy kary śmierci, środowiska polityczne, naukowe.

 

 

5. Nagrody

 

Koszulki, kubki, długopisy z grawerem, oficjalne podziękowania na Facebook'u/mailowo/telefonicznie, przy większej pomocy wysyłka monografii.

Dla osoby, która okaże największe wsparcie istnieje możliwość spotkania z autorem książki.

 

O mnie

 

mgr Daniel Mielnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Prawa Rzymskiego

___________________________________________

Urodzony 11 lutego 1993 r. w Nowym Siole – magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL.

 

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (2016 r.). W latach 2014-2016 zastępca Przewodniczącego Koła Naukowego Prawników „Temida” (realizacja zadań statutowych). W 2015 r. został stypendystą Fundacji Książąt Lubomirskich dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia. Autor kilku artykułów oraz uczestnik wielu konferencji naukowych. W latach 2014-2015 przygotowywał oraz realizował projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki z zakresu historii prawa, prawa konstytucyjnego, prawa karnego materialnego oraz procesowego, za co otrzymał nagrody od Prorektora ds. Studenckich za wyniki w nauce oraz zaangażowanie na rzecz Wydziału/Uniwersytetu.

 

 

 

 

 

 

Dlaczego wybrałem crowdfunding?

Krótko rzecz ujmując - rynek wydawniczy w naszym kraju jest dość specyficzny. Duże wydawnictwa publikują głównie dzieła znanych autorów. Małe wydawnictwa zaś chcą, by autorzy partycypowali w kosztach, stąd wynika moja decyzja o wyborze takiej formy finansowania i o publikowaniu w mniejszym wydawnictwie (ArchaeGraph), gdzie za ściśle określoną sumę mam o wiele większą swobodę decydowania o swojej książce.

 

Co się stanie, jeśli nie uzbieram zakładanej kwoty?

Zgdonie z zasadą: "wszystko albo nic" - jeśli w przewidzianym terminie nie uda mi się uzbierać całej kwoty, pieniądze wrócą na konta właścicieli.

 

Co się stanie, jeśli wpłaty przekroczą zakładany próg?

Co ważne, wszyscy na tym w jakiś sposób zyskamy. Ja, ponieważ będę miał dodatkowe środki na dopieszczenie swojego projektu a Wy, gdyż przewidziałem dla najaktywniejszych z Was dodatkowe nagrody.

Na szczególną uwagę zasługuje to, iż dodatkowe środki, przekraczające zakładaną sumę zostaną przeznaczone na promocję książki, bogatszą szatę graficzną oraz zwiększenie nakładu.

Kontakt:

Facebook: https://www.facebook.com/daniel.mielnik.71

Instagram: danius_iustitia

e-mail: danielmielnik@op.pl

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 26.07.2017 13:01