Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Reszcz

Reszcz

Piła

Jestem byłym pracownikiem ZNTK w Pile, przepracowałem w nim 40 lat. Zakład był największym pracodawcą w naszym regionie do lat 70 ubiegłego wieku. Zakład został zlikwidowany 10 lat temu. Obecnie jestem na emeryturze. Razem z byłymi pracownikami chcemy zachować historie naszego zakładu, który znaczył bardzo dużo dla naszego regionu, miasta i wielu rodzin zwłaszcza w okresie powojennym.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

5088 PLN z 40000 PLN

56 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

12%

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz". Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 19.12.2019.

Nasza Historia ZNTK w Pile

O projekcie

Co chcemy osiągnąć.

Książkę tę napisaliśmy, aby ocalić od zapomnienia istnienie i historię ZNTK. Szczególnie na uwadze mamy pracowników, ich szarą, codzienną, mozolną i ciężką pracę. W pamięci zachowujemy również stosowanie niepowtarzalnych technik napraw parowozów oraz lokomotyw spalinowych. Historia ta oparta jest  na wspomnieniach pracowników, broszurach ZNTK, gazetach z lat powojennych oraz kopiach zachowanych dokumentów. Zamieszczone są tu również życiorysy najbardziej zasłużonych dla ZNTK pracowników.  Mamy nadzieję, że publikacja ta trafi do rąk miłośników Piły, rodzin osób zatrudnionych w ZNTK jak również miłośników kolejnictwa.

Budżet projektu.

Po rozeznaniu możliwości druku książki (uwzględniając koszty drukarni), korekty i wydania, projektu okładki, odtworzenie (skomponowanie) dźwięku buczka zakładowego oraz parowozu w ruchu, jak również prowizji portalu Polakpotrafi.pl  i przekazanie 40 egzemplarzy odpowiednim bibliotekom i towarzystwom - planujemy wydrukowanie książki w ilości 600 sztuk. Pragniemy dodać, skany fotografii, dokumentów, Fragmentów gazet, biuletynów zakładowych, zarządzeń dyrektora - od 1908 do 2008 roku, kroniki zakładowe, zostaną przedstawione w formie elektronicznej (płyty CD) i załączone do książki. Uwzględniając powyższe uwarunkowania Zespół Redakcyjny książki "Nasza historia ZNTK w Pile"  ocenia, że koszt wydania wyniesie 40 000 zł.

Dlaczego crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe?

Nasze próby pozyskania środków na wydanie książki nie przyniosły spodziewanych efektów. Przygotowanie tekstu do druku zainicjował 5-cio osobowy Zespół Redakcyjny złożony z byłych pracowników ZNTK. Do napisania książki przyłączali się inni pracownicy, zbieraniem materiałów (archiwa  państwowe i prywatne, rozmowy z najstarszymi pracownikami, pozyskiwanie pamiątek i zdjęć z albumów rodzinnych) zajęło nam to dwa i pół roku pracy społecznej. Tą drogą zwracamy się do przyszłych czytelników o pomoc, bo dzięki finansowaniu społecznościowemu, zdołamy doprowadzić projekt do sukcesu.

Wspierając nasze wydawnictwo, uchronicie Państwo od zapomnienia historię największego zakładu i jego niebagatelny wpływ na powojenny rozwój miasta Piły.

Dziękujemy za każda wpłatę.

Co stanie się , jeśli przekroczymy zakładaną wartość projektu?     

Ewentualne przekroczenie wartości zbiórki, zostanie przekazane na większy nakład.         Patronem wydawnictwa jest "Towarzystwo Miłośników Miasta Piły". Towarzystwo to w przyszłości, uwzględniając propozycje czytelników, może wprowadzić zmiany i uzupełnienia w książce.

Opis książki

Celem naszym jest nie tylko opisanie i przypomnienie zdarzeń związanych z naszą ( mamy nadzieje również Twoją lub Twojej rodziny) firmą, ale nade wszystko ocalenie od zapomnienia pracowników (ich imiona, nazwiska, działalność i pełnione funkcje), którzy zakład nasz przejęli, rozbudowywali, i rozwijali, nie zapominając o wspaniałych osiągnięciach, ale również trudnych chwilach i porażkach. Jednak nie wszystkie Działy i Oddziały są tutaj opisane i zaprezentowane. Pomimo naszych usilnych starań i zabiegów, niektórzy koledzy nie wyrazili zgody i chęci do opisania miejsc swojej pracy. Również niektóre postacie nie zostały przedstawione (mimo, że naszym zdaniem bezwzględnie na to zasłużyły.), ponieważ Rodziny nie wyraziły zgody na ich publikację. 

Nie traktujemy tego opracowania jako dokumentu historyczno - naukowego, choć przedstawione zdarzenia mają potwierdzenie w Umowach o pracę, Świadectwach pracy, Listach gratulacyjnych i Podziękowaniach, Wyróżnieniach i Nagrodach za osiągnięcia oraz Kronikach, a przede wszystkim we wspomnieniach i opisach byłych pracowników naszego zakładu.

Książka będzie wydana w twardej okładce, formacie B5 (176 x 250)  i zawierać będzie około 320 stron.

 

Spis Treści

 1. Wstęp.     
 2. Początki ZNTK w Pile od XIX wieku do 1945 roku.
 3. ZNTK w latach 1945 - 2009.
 4. Dział Parowozowy - (P1).
 5. Oddział Kotlarni - (P2). 
 6. Kotły parowozowe i ich naprawa.  
 7. Oddział Tendrowy - (P3).
 8. Oddział Kuźni - wykonawstwo części - (P4) i Centralna Spawalnia.
 9. Spawalnictwo w ZNTK.
 10. Oddział Odlewni - (P5).  
 11. Oddział Napraw Podzespołów Parowozowych - (P6). 
 12. Oddział Wytwórczy Części - (P7).
 13. Oddział Napraw Lokomotyw Spalinowych - (P8) + Epilog (Interlok SA).
 14. Dział Kontroli Jakości - (NKJ).
 15. Dział Gospodarki Narzędziowej - (TN).
 16. Dział Organizacyjny - (ON).
 17. Dział Zaopatrzenia - (EZ).
 18. BHP, Ośrodki wypoczynkowe i Dział Socjalny - (ES).
 19. Dział Elektro-Energetyczny - (TEe).
 20. Zakładowy Dom Kultury i Chór "Halka".
 21. Orkiestra dęta ZNTK.
 22. Działalność sportowa.
 23. Szkoła Przyzakładowa - (NS).
 24. Organizacje polityczne, związkowe i młodzieżowe.
 25. "Solidarność" II.
 26. Sztandar "S".
 27. Spółki utworzone przez ZNTK. 
 28. Zakładowa Straż Pożarna i Ochrona zakładu. 
 29. Zakładowa Służba Zdrowia.  
 30. Komisarze Odbiorczy PKP.
 31. Kolejowy Dozór Techniczny - (PKP). 
 32. Zakładowe Koło Honorowych Dawców Krwi - (PCK).
 33. Zmiany organizacyjne (nazw) ZNTK.
 34. Wykaz Naczelników i Dyrektorów ZNTK.
 35. Pomnik Kolejarzom.
 36. Wykaz pracowników ZNTK pochodzących z Ujścia.
 37. Wykaz osób, które aktywnie tworzyły to wydanie.
 38. Najstarszy pracownik ZNTK.
 39. Najstarszy pszczelarz w Wielkopolsce.
 40. Podziękowania piszącym oraz wspierającym. 
 41. Wykaz literatury. 
 42. Zakończenie.

W załączeniu płyty CD:

 1. Wykaz osób zatrudnionych w ZNTK po 1945 roku.
 2. Zdjęcia z życia ZNTK - pracownicy, sytuacje, uroczystości zakładowe, rocznice, budynki, osiągnięcia, itp. (z archiwum Ryszarda Smulkowskiego).
 3. Film z naprawy parowozów w ZNTK oraz Inter-lok Sp. z o.o. w Pile (z archiwum KolejWizja i Hermanna Schmidtendorfa).

 

Srona gazety Piła Mówi z 1946 roku

Pracownicy Działu P1 w połowie lat 70 ubiegłego wieku

 

Brygada naprawy kotłów WB5

Pierwsza strona okładki książki


Termin Realizacji

Po otrzymaniu środków ze zbiórki, przekażemy tekst do drukarni. Po otrzymaniu książek z drukarni w przeciągu trzech miesięcy postaramy się dostarczyć wolumin do wspierających projekt. Nie przewidujemy sprzedaży książki w ksiegarniach.

Kontakt

Wszelkie informacje i zapytania proszę kierować na adres e-mail: naszezntkpila@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

Media o Twoim projekcie:

Wasze Media

waszemedia.pl | 2019-11-25

Wszystko miało się zamknąć w jednym roku, tymczasem od pomysłu do realizacji upłynęły trzy lata. Ale już jest. Póki co w wersji elektronicznej, chociaż ta papierowa podobno zbliża się wielkimi krokami. Niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju książkę dokumentującą dzieje zakładu przy ulicy Warsztatowej.

Trwa zbiórka funduszy na wydanie książki o historii ZNTK w Pile

faktypilskie.pl | 2019-11-09

Skompletowany jest materiał do książki o historii Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. Teraz trwa zbiórka funduszy na jej wydanie. Nad książką \"Nasza historia ZNTK w Pile 1908-2009\" pracował zespół redakcyjny.

Wasze Media

waszemedia.pl | 2019-11-08

PIŁA. To będzie prawdziwa gratka, ale i niezwykle wartościowa pozycja dla pasjonatów historii pilskiego kolejnictwa. W przyszłym roku – a termin zależy także od nas – powinna ukazać się książka „Nasza historia ZNTK w Pile, 1908 – 2009”. – Napisaliśmy ją, aby ocalić od zapomnienia istnienie i histori

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz"

Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 19.12.2019 22:10