Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Ośrodek KARTA

Ośrodek KARTA

Warszawa, Polska

Ośrodek KARTA – niezależna organizacja pożytku publicznego – działa na rzecz świadomości historycznej w Polsce i jej sąsiedztwie, przyjmując za punkt wyjścia doświadczenia indywidualne.

KARTA dokumentuje XX wiek, upowszechnia wiedzę o naznaczających go procesach – także tych niepoznanych czy propagandowo fałszowanych.

Wszystkie publikowane przez Ośrodek książki literatury faktu dotyczą problemów do dziś wzbudzających kontrowersje i emocje.

KARTA jako największe polskie archiwum społeczne (powstające głównie z darów tysięcy osób) – inspiruje aktywność dokumentacyjną środowisk i placówek społeczeństwa obywatelskiego.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

3389 PLN z 5000 PLN

44 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

67%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 01.10.2017.

Wydanie książki „Czas ziemiaństwa”

O projekcie

O POMYŚLE

Ziemianie w XX wieku. Na czym polegała wyjątkowość tej grupy społecznej? Co budowało jej etos? Jaka była specyfika doświadczeń tej warstwy na tle polskiej historii? Przygotowana przez Ośrodek KARTA antologia Czas ziemiaństwa zawiera próbę odpowiedzi na te pytania.

Lata 20., Zaleszczyki, woj. tarnopolskie. Fotografia rodzinna nad Dniestrem na tle mostu zniszczonego podczas działań wojennych w 1920 roku.

Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią

Książka przybliża świat, który wyróżniał się pięknem i szlachetnością, ale któremu nieobce były i proza życia, i brutalne nieraz wypadki dziejowe. W publikacji zabierają głos sami ziemianie:

Janina Konarska w dzienniku z 1 września 1914:

W Krakowie Koło Kobiet wydało odezwę do kobiet polskich, by dawały wszystkie swoje klejnoty. To jest przykre... człowiek lubi te swoje świecidełka i żal byłoby pozbywać się ich, a tu nawet obrączki każą oddawać, a na ich miejsce wydają czarne żelazne.

 

Janina Konarska w dzienniku z 9 października1914:

Teraz agitatorowie działają na tłum, rzesze robotnicze. Niech jeszcze przyjdzie w pomoc głód i chłód, to możemy zobaczyć to najgorsze, najokropniejsze rewolucję bardziej socjalną jak narodową. I kto wie, czy to nie będzie nasza własna wina.

 

O KSIĄŻCE

W publikacji Czas ziemiaństwa, poprzez opowieści różnych osób, pokazujemy specyfikę świata ziemiańskiego u schyłku XIX wieku, przemiany, które przyniosła pierwsza wojna światowa i jej fronty przetaczające się przez polskie dwory, a także następująca po niej wojna polsko–bolszewicka oraz kształtujące nową rzeczywistość postanowienia pokojowe i graniczne.

 

W książce ziemianie opowiadają o tym, jak szukali sposobu na życie w II Rzeczpospolitej, w warunkach pokoju i niepodległości, ale też wobec nowych wyzwań: perspektywy reformy rolnej i kryzysu gospodarczego. Czas ziemiaństwa to także opis okresu II wojny światowej i okupacji widziany z perspektywy właścicieli majątków ziemskich. I kres świata, jaki znali – po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Tekstom towarzyszyć będą fotografie archiwalne oraz opracowanie historyczne.

Przełom XIX/XX wieku. Czterokonny zaprzęg przed dworem. W powozie mężczyzna i kobieta (NN). Na koźle stangret (NN).

Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Hanna Kunachowicz

 

 NA CO ZBIERAMY

Książka ma już wstępnie dopracowaną formę, ale jej podstawowy zrąb wymaga jeszcze prac redakcyjnych i graficznych. Na finalne prace redakcyjne chcielibyśmy zebrać 5000 zł. Wszelkie dodatkowe środki przeznaczymy na wzbogacenie strony wizualnej publikacji powiększenie liczby zdjęć, efektowniejszą oprawę.

Książka zostanie wydrukowana w listopadzie 2017.

 

 https://www.facebook.com/OsrodekKARTA/

 

Patronami akcji są:

 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

 

 

Domus Polonorum

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 01.10.2017 10:10