Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Krystian Hamerlik-Konopka

Krystian Hamerlik-Konopka

Lądek Zdrój

Krystian Hamerlik-Konopka (ur. 15 marca 1976). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni członek zarządu firmy windykacyjnej, właściciel firmy prowadzącej handel internetowy, twórca wielu serwisów internetowych, z zamiłowania ekonomista.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

6 PLN z 10000 PLN

3 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 23.02.2014.

Wirtualna waluta hourcoin.net lepsza od bitcoin!

O projekcie

hourcoin

Witam wszystkich! Mam przyjemność zaprezentować Państwu ideę wirtualnej waluty GODZINKA. Szczegółowy opis projektu publikuję na stronie hourcoin.net. Z wykształcenia jestem ekonomistą, dzięki czemu wiedzę teoretyczną i wieloletnie doświadczenie z branży finansowej mogłem przenieść na ekonomię pieniądza hourcoin.

Projekt hourcoin jest rozbudowanym modelem systemu pieniężnego łączącym w sobie elementy walut narodowych, walut internetowych, banków czasu i LETS. Realizacja projektu umożliwi obsługę dużej liczby rozproszonych użytkowników. To idealne rozwiązanie ułatwiające płynną wymianę dóbr i usług z pominięciem walut narodowych.

System wirtualnego pieniądza GODZINKA jest odmienny od kryptowalut i odmienny od tradycyjnych systemów walut narodowych. Wycena jednostki oparta jest na wycenie godziny własnej pracy a kreacja pieniądza na liczbie użytkowników i wartościach obrotów jakie pomiędzy sobą realizują. Hourcoin jest przejrzystsza i łatwiejsza do zrozumienia od kryptowalut a jej podstawową cechą jest eliminacja działalności finansowej. Użytkownicy systemu pieniężnego GODZINKA będą wolni od większości kosztów finansowych i spekulacyjnych istniejących w tradycyjnych walutach narodowych.

Ekonomię systemu wirtualnej waluty GODZINKA, poddałem krytyce pracowników naukowych uczelni a także otwartej krytyce na forach internetowych. Nie natknąłem się na argumenty, które świadczyłby o możliwych błędach lub nieprzemyślanych konsekwencjach działania systemu.

Jestem ekonomistą i niestety nie jestem programistą, dlatego potrzebuję wsparcia w tradycyjnej walucie aby zyskując świadczenia specjalistycznych programistów wdrożyć projekt w życie. Liczę, że z Państwa pomocą stanie się to możliwe.

Podstawy systemu wirtualnej waluty GODZINKA:

 • Moneta GODZINKA wyraża twoje zobowiązanie do 1 godziny pracy dla drugiej osoby.

 • Kiedy potrzebujesz od drugiej osoby nabyć towar lub uzyskać świadczenie ale nie możesz równocześnie przekazać jej własnej rzeczy lub spełnić dla niej świadczenia ofiaruj jej (monetę) GODZINKĘ swojego zobowiązania do pracy na jej rzecz.

 • Sam wyceń wartość własnej GODZINKI i wymień ją na co chcesz, przelewając ją na konto innego użytkownika.

 • Początkowo system przydzieli ci 8 GODZINEK twojego zobowiązania do pracy i na taką wartość będziesz mógł zadłużyć się wobec pozostałych użytkowników, wydając je wszystkie do 0.

 • W zależności od twoich obrotów GODZINKAMI z pozostałymi użytkownikami, system udostępni ci maksymalnie do 200 GODZINEK twojego zobowiązania i maksymalnie na 200 godzin pracy możesz zadłużyć się wobec pozostałych użytkowników wydając wszystko do 0.

 • Nie wyceniaj własnej GODZINKI zbyt nisko, nie wydawaj własnych GODZINEK zbyt łatwo. Staraj się uzyskiwać tyle samo GODZINEK ile wydajesz. Staraj się mieć na koncie przeciętnie tyle GODZINEK ile system przydzielił ci na wydatki. Jeśli twój limit GODZINEK na koncie wynosi 8, staraj się mieć na koncie 8 GODZINEK, jeśli 200 staraj się ich mieć zawsze 200.

 • Jeśli twoje obroty z pozostałymi użytkownikami zmaleją, system automatycznie zmniejszy twój limit GODZINEK do wydania. O ile wcześniej z wysokiego limitu wydałeś wszystkie przydzielone GODZINKI a limit zmaleje, twoje konto wykaże ujemny stan. Nie dopuść do ujemnego stanu konta. Unikniesz tego utrzymując na koncie przeciętnie tyle GODZINEK ile masz limitu.

 • Na koncie możesz zgromadzić maksymalnie 400 GODZINEK z własnego limitu i dzięki wpływom od innych użytkowników. Jeśli będziesz chciał uzyskać kolejne wpływy GODZINEK musisz wpierw wydać zgromadzone na koncie zamieniając je na towary lub świadczenia innych osób.

 • Śpiesz się z wydawaniem GODZINEK zgromadzonych na koncie ponad przyznany limit. System kompensuje wysokie stany kont z umorzeniami ujemnych kont innych użytkowników. Ilość GODZINEK na koncie ponad limit będzie z czasem wolno maleć.

 • Wszystkie stany kont i transakcje w systemie są jawne i publikowane przez Operatora ze wskazaniem nicka użytkownika. Tożsamość wszystkich użytkowników musi być potwierdzona. W systemie nie ma anonimowych transferów pieniądza.

 • Operator wyklucza wszelkie środki przymusu w systemie. Nie będą uwzględnione żadne roszczenia cywilne jednych użytkowników wobec innych wynikające z umów pożyczek, zastawów itp. za wyjątkiem przestępstw. W udowodnionych przypadkach próby egzekucji długów w systemie wirtualnego pieniądza GODZINKA konto wierzyciela zostanie zablokowane.

 • Operator wyklucza wszelki handel walutą hourcoin. W udowodnionych przypadkach handlu walutą konto użytkownika zostanie zablokowane. Za handel walutą uznaje się sprzedaż GODZINEK w zamian za inne waluty lub jakiekolwiek papiery dłużne.

hourcoin

Każdy z was wpierających projekt uzyska w zamian wizytówkę wpierającego projekt na stronie hourcoin.net oraz za każde 2zł wparcia 1 specjalny kod uprawniający do rejestracji i potwierdzenia tożsamości nowego użytkownika w systemie hourcoin.net za darmo. Normalnie za utworzenie konta i potwierdzenie tożsamości będzie pobierana niewielka opłata około 5zł. Wspierający będą dysponować kodami uprawniającymi do rejestracji bez opłat. Posiadający te kody mogą je wg swojego uznania rozdać lub odsprzedać.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 23.02.2014 18:06