Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Centrum Zaburzeń Odżywiania

Centrum Zaburzeń Odżywiania

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania działa w ramach Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego. Zajmujemy się tematyką zaburzeń odżywiania (przede wszystkim: anoreksją, bulimią i kompulsywnym objadaniem się). Nasze obszary działań to edukacja i informacja, pomoc i wsparcie oraz rozwój wiedzy specjalistycznej.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

215 PLN z 4500 PLN

7 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 25.07.2013.

Więcej niż słowa!

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt Więcej niż słowa! realizowany jest przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, działające w ramach Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego, które zajmuje się tematyką zaburzeń odżywiania (przede wszystkim: anoreksją, bulimią
i kompulsywnym objadaniem się).

Literatura dotycząca zaburzeń odżywiania staje się coraz bardziej popularna. Wśród publikacji występujących na polskim rynku na próżno jednak szukać pozycji przeznaczonej dla osób chorych.

Projekt Więcej niż słowa! zakłada opracowanie i publikację książki o charakterze popularnonaukowym, stanowiącej formę doraźnego wsparcia dla osób chorych na anoreksję, bulimię i inne zaburzenia odżywiania.

Cele:

  • zwiększenie dostępu do praktycznej wiedzy, stanowiącej wsparcie dla osób z zaburzeniami odżywiania;

Informacje:

  • książka zostanie wydana zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie audiobooka;
  • publikacja stanowić będzie zbiór tekstów różnego autorstwa; wśród nich znajdą się artykuły dotyczące zagadnień związanych z dzieleniem codzienności z chorobą, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, refleksje i porady osób, którym udało się powrócić do zdrowia oraz wywiady ze specjalistami m.in. z zakresu psychologii, dietetyki, ginekologii, duchowości, seksualności oraz aktywności fizycznej;
  • opracowanie ma za zadanie wspierać osoby chore, podnosić ich na duchu, dodawać im skrzydeł, pomagać im pracować nad sobą, motywować do zmiany oraz pokazać, że powrót do zdrowia jest realny.

Tu podaj tekst alternatywny

INFORMACJE O OGÓLNOPOLSKIM CENTRUM ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Podejmowane w ramach Centrum działania mają na celu m.in.:

  • zwiększenie dostępności do informacji, poprzez stworzenie profesjonalnego źródła wiedzy na temat zaburzeń odżywiania zarówno dla chorych i ich bliskich, uczniów i nauczycieli, dziennikarzy, środowiska specjalistów oraz ogółu społeczeństwa;
  • zwiększenie szeroko rozumianej pomocy osobom chorym, ich rodzinom i bliskim;
  • zmianę mentalności społecznej, zwiększenie świadomości w związku z zaburzeniami odżywiania;
  • poprawę dostępności do pomocy specjalistycznej oraz jakości usług poprzez kreowanie rozwiązań systemowych i kompleksowych;
  • rozwój wiedzy specjalistycznej we współpracy ze środowiskiem naukowym.

Centrum zmierza do integracji środowisk naukowych oraz nawiązania interdyscyplinarnej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, mediami, organizacjami pozarządowymi jak również z innymi zainteresowanymi podmiotami. Jest to pierwsze tego rodzaju działanie w Polsce pragnące w kompleksowy i innowacyjny sposób zająć się tematem zaburzeń odżywiania: anoreksją psychiczną, bulimią psychiczną w Polsce.

W ramach dotychczasowej działalności uruchomiliśmy m.in. telefon zaufania, pomoc e-mail, oraz grupy terapeutyczny. Stale współpracujemy ze specjalistami i młodymi naukowcami z kraju i z zagranicy w zakresie wykonywania badań naukowych. Jesteśmy w trakcie opracowywania działań edukacyjnych, a dotychczasowe informacje przekazujemy za pośrednictwem serwisu internetowego: www.centrumzaburzenodzywiania.pl

oraz konta Facebook facebook

Więcej informacji o Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania można znaleźć w broszurze:

Szczegóły: www.centrumzaburzenodzywiania.pl więcej niż słowa

Masz bloga, Facebook lub konto na innym portalu społecznościowym? Opowiedz znajomym o naszym projekcie!

Tu podaj tekst alternatywny

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 25.07.2013 00:12