Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Michał Krajski

Michał Krajski

Warszawa

Skończyłem studia magisterskie z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie piszę doktorat z filozofii na tymże uniwersytecie. Jestem początkującym pisarzem i wydawcą. Skupiam się na promocji Tradycji katolickiej.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

615 PLN z 7900 PLN

14 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

7%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 17.09.2015.

Tradycja zanegowana

O projekcie

Kim jestem?

 

Jestem początkującym pisarzem i wydawcą (wydane przeze mnie książki można zobaczyć na stronie www.agencjasgk.pl). Przeprowadziłem  i wydałem m. in. dwa wywiady z ks. Tomaszem Jochemczykiem, który będąc księdzem diecezjalnym we Włoszech odprawia wyłącznie Msze Święte trydenckie. Wydałem także, w ramach promocji Tradycji, książkę ks. Piotra Skargi pt. "Jak się dobrze spowiadać?", która od ponad stu lat nie była wznawiana.

 

 

Na czym polega projekt?

 

Projekt polega na zebraniu pieniędzy na wydanie książki mojego autorstwa na temat kryzysu w Kościele katolickim pt. "Tradycja zanegowana". Kryzys ten objawia się przede wszystkim w negowaniu Tradycji katolickiej przez samych katolików.

 

 

Dlaczego ten temat?

 

Pomimo, że od wielu lat trwa kryzys w Kościele katolickim wciąż brakuje publikacji na ten temat. Wydawnictwa katolickie obawiają się go bowiem poruszać aby nie spotkać się z oskarżeniami o antykościelne działanie. A przecież najważniejsza jest prawda, bez której nie można zbudować niczego trwałego. Jeśli się chce pomóc choremu to najpierw trzeba zdiagnozować chorobę.

 

 

Dlaczego zbieram pieniądze?

 

Wydaje mi się że kompleksowo opracowałem problem kryzysu w Kościele. "Tradycja zanegowana" jest to owoc mojej wielomiesięcznej pracy. Wyszła mi z tego książka dość obszerna, a przez to droga (ok. 250 stron, format A5). Zbieram pieniądze jednak nie tylko dlatego, że trudno mi samemu uzbierać taką sumę. Gdybym bowiem nawet miał te pieniądze to musiałbym siłą rzeczy sprzedawać książkę drogo, aby odzyskać włożony wkład. Jeśli jednak otrzymam dofinansowanie będę mógł sprzedawać tę książkę tanio, aby trafiła do jak największej liczby czytelników. Jeśli zdobędę więcej środków niż potrzebuję wydam te pieniądze na reklamę książki.

 

 

Jakie przewiduję nagrody?

 

Przeróżne. Są wypisane obok więc nie będę się powtarzał. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nagroda w postaci książki "Tradycja zanegowana" zostanie wysłana od razu po odbiorze książki z drukarni. Proszę osoby, które ewentualnie będą wspierać mój projekt z zagranicy żeby przemyślały, czy zamiast ustalonych nagród nie chcą nagród zastępczych (np. książek w formie e-booków) lub żeby przynajmniej uwzględniły koszty przesyłki w swojej darowiźnie (chodzi o to by koszty przesyłki nie pochłonęły dokonanych wpłat). Nagrody zostaną wysłane po pomyślnym zakończeniu projektu.

 

 

Jakie tematy porusza książka?

 

Książka "Tradycja zanegowana" porusza wiele problemów. Są to m. in.

- zmiany liturgiczne po Soborze Watykańskim II

- odejście od przyjmowania Komunii Świętej na kolanach na rzecz przyjmowania jej na stojąco i na rękę

- praktyczne odrzucenie społecznego panowania Chrystusa Króla

- zanegowanie tradycyjnej katolickiej nauki o rodzinie i wychowaniu

- głębokie, negatywne zmiany w Kurii Rzymskiej i w prawie kanonicznym

- znaczne ograniczenie postu i pokuty

- praktyczne odrzucanie nauki o bojaźni Bożej

- głoszenie powierzchownej i jednostronnej teologii radości

- charyzmatyzm

- łączenie modlitwy katolickiej z technikami zaczerpniętymi z religii dalekiego Wschodu

- rozmywanie nauki na temat kapłaństwa

 

 

Jakie jest przesłanie książki?

 

"Tradycja zanegowana" to jednak nie tylko szczegółowy opis współczesnego kryzysu Kościoła oparty o wiele dokumentów, wypowiedzi papieży, wielkich świętych i wybitnych teologów. W książce tej bowiem wskazuję na wspólny mianownik wszystkich tych problemów. Jest nim, moim zdaniem, tzw. "pedagogika dojrzałości". Reprezentuje ona rozumienie człowieka, które jest sprzeczne z tradycyjną koncepcją katolicką. Uważam, że wowe ujmowanie człowieka, które przyjęto powszechnie po Soborze Watykańskim II w Kościele, skutkuje nowym rozumieniem Boga i relacji z Nim. Nie ograniczam się zresztą jedynie do krytyki. "Tradycja zanegowana" zawiera ostatecznie przesłanie nadziei mówiące, że można przezwyciężyć ten kryzys.

 

 

spis treści książki "Tradycja zanegowana"

 

"Tradycja zanegowana" - spis treści

 

 

rozdział IV - Czy chrześcijanin zawsze musi być radosny? -  o   posoborowej teologii radości

 

rozdział IV - Czy chrześcijanin zawsze musi być radosny? - o posoborowej teologii radości

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 17.09.2015 13:01