Dołącz do naszej społeczności!

Śpiewnik Pelpliński

Kategoria - Książki/Publikacje

141%

Postęp

26974 zł

Mamy już

Udane!

Status

O projekcie

Wydajmy Śpiewnik Pelpliński

 

O projekcie w pigułce

Śpiewnik Pelpliński to dzieło, które towarzyszyło wielu pokoleniom Polaków w kraju i za granicą. Co ważne, nadal jest on w użyciu. Tak wśród wiejskich śpiewaków pogrzebowych jak i wśród coraz liczniejszego grona miłośników polskiej kultury tradycyjnej. Do dzisiaj pieśni pochodzące ze śpiewnika funkcjonują najczęściej  jako odpisy w zeszytach na wsi, lub jako skany krążące w intrenecie. Po raz pierwszy śpiewnik wydany został w 1871 roku. Po raz drugi - i w Polsce po raz ostatni jednocześnie - wydano go w 1886 roku. Po ponad stu latach czas na kolejne wydanie. Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina jest kontynuatorem działalności wydawniczej oficyny, która wydała śpiewnik pod koniec XIX wieku. Teraz zgodziło się ono wspólnie z nami podjąć trud wydania identycznej z oryginałem kopii tego unikatowego dzieła. Musimy - zgodnie z porozumieniem zawartym z Wydawnictem - zebrać 19 000 zł, co stanowi połowę całkowitych kosztów wydania śpiewnika w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy (kwota ta obejmje także koszty portalu Polak Potrafi). Drugą połowę postanowiło wyłożyć wydawnictwo. Planowany termin wydania to czerwiec 2015. 

Liczymy na Wasze wsparcie!

 

Patronat medialny nad projektem:

Zbiórka Śpiewnik Pelpliński

 

Czym jest Śpiewnik Pelpliński?

Adam Strug, założyciel zespołu śpiewaczego Monodia Polska, tak pisze o śpiewniku:

Tytuł śpiewnika zwanego pelplińskim w pełnym brzemieniu to: „Zbiór pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego”. Wydany  w roku 1871 zawiera większość skodyfikowanych pieśni polskich. Śpiewnik, którego głównym autorem był kapłan diecezji chełmińskiej ks. Szczepan Keller, jest dziełem zbiorowym. Wydano go staraniem Towarzystwa Świętej Cecylii, które stawiało sobie za cel sanację muzyki kościelnej, w tym pielęgnowanie śpiewu ludowego. W diecezji chełmińskiej tamtego czasu, większość duchownych stanowili Niemcy, podczas gdy wierni używali w modlitwie i śpiewie języka polskiego, rugowanego także ze świątyń.

Struktura

Śpiewnik zawiera 1102-ie pieśni ułożone w następującym porządku: utwory stricte liturgiczne, czyli 42-ie msze oraz pieśni podczas części stałych; nieszpory i hymny nieszporne na poszczególne święta; pieśni roku liturgicznego, świąt i uroczystości; pieśni o Panu Jezusie, w tym o Sercu Jezusowym, o Imieniu Jezus i Przemienieniu Pańskim; o Najświętszej Marii Pannie; o Świętej Rodzinie, o Aniołach, świętych Pańskich i Opatrzności Bożej; pieśni przygodne i tzw. katechizmowe. Kolejne pieśni dotyczą okoliczności życia ludzkiego od narodzin do śmierci, oraz wydarzeń historycznych. Następnie: pokutne, za zmarłych, pogrzebowe i o marnościach światowych. Wreszcie eschatologiczne: o śmierci, sądzie Bożym, niebie, piekle i o wieczności.

Autorzy i datowanie pieśni

Pieśni Śpiewnika Pelplińskiego pochodzą w większości z XVII-tego i XVIII-tego wieku. Niektóre teksty są znacznie starsze, średniowieczne i renesansowe. Część pochodzi od ludu, tym samym autorzy pozostają anonimowi. Ustaliłem jednak autorstwo kilku pieśni rozdziału eschatologicznego. Niektóre wywodzą się z większych poetyckich całości, np. pieśń VII o śmierci („Śmierć okrutna, śmierć straszliwa”) to tłumaczenie fragmentu „Quattuor hominis ultima”, poetyckiego moralitetu autorstwa jezuitów Mateusza Radera i Jana Niesiusa, wydanego w 1629 roku w Monachium. Pieśń jest fragmentem „Śmiertelnego zawodzenia”, pierwszej części dzieła, której mottem jest cytat z Eklezjastyka 41: „o śmierci, jakże przykra jest pamięć o tobie”.

Użytkownicy

Do reformy soboru watykańskiego II śpiewnik ów używany był przez wiernych wywodzących się ze wszystkich warstw społecznych. Cieszył się dużą popularnością wśród gminu, o czym świadczą liczne na tamte czasy wznowienia w kraju i na obczyźnie (Polska 1886, Filadelfia 1902 i Chicago 1905). O jego żywotności świadczy także fakt, że do dziś dnia używa się go w diecezjach północno – wschodniej Polski. Starsze pokolenie wiernych czuwając w Wielkim Tygodniu, oraz przy zmarłych używają tegoż śpiewnika lub odpisów. Zwyczaj ów przenieśli do swoich nowych siedzib przesiedleńcy na tzw. ziemie odzyskane.

Kampania finansowania społecznościowego Śpiewnik Pelpliński

 Na zdjęciu: Śpiewnik Pelpliński, drugie wydanie (1886)

 

Dlaczego chcemy wydać Śpiewnik Pelpliński?

Nie będzie to kolejna pozycja porastająca kurzem na półce. W całej Polsce coraz liczniejsze grono odkrywa na nowo piękno polskich tradycji muzycznych, wśród nich także tych religijnych. W odróżnieniu od nowej muzyki, pieśni owe nie odpychają miałkością. Odnajdujemy wśród nich dzieła najwybitniejszych, polskich poetów i kompozytorów. Mamy nadzieję, że wydanie śpiewnika przyczyni się do odrodzenia praktyki wspólnych, międzypokoleniowych spotkań śpiewaczych. Od ostatniego wznowienia śpiewnika minęło ponad sto lat. Coraz liczniejsi miłośnicy i praktycy pieśni nabożnych skazani są na poszukiwania utworów rozproszonych w internecie. Nieliczne pozostałe egzemplarze ulegają powolnemu, lecz nieuchronnemu zużyciu. Najwyższy czas na nowe wydanie.

Zbiórka Śpiewnik Pelpliński

Na zdjęciu: (od lewej) Eugenia Nasiadko, Wincenty Nasiadko i Adam Strug podczas wspólnego śpiewania pieśni ze Śpiewnika Pelplińskiego; Mątwica, 1992 (fot. Alina Schramm) 

 

Co do tej pory udało się osiągnąć?

Mamy podpisaną deklarację współpracy z Wydawnictwem Bernardinum z Pelplina. Wydawnictwo zadeklarowało pokrycie połowy kosztów wydania. Rozpoczęły się już także prace przy fotografowaniu śpiewnika.

Zbiórka Śpiewnik Pelpliński

Na zdjęciu: Prezes Wydawnictwa Bernardinum, ks. Wojciech Węckowski podpisujący porozumienie

 

Jak chcemy wydać Śpiewnik Pelpliński 

Chcemy aby nowo wydany śpiewnik był możliwie wierną kopią oryginału. Wydany więc zostanie jako faksymile w technice fotograficznej. Będzie to bardzo dokładna kopia pod względem koloru i grubości papieru. Śpiewnik zostanie wydany w twardej oprawie pokrytej płótnem z tłoczonymi napisami. Niewielka część nakładu zostanie zaopatrzona w ozdobną, skórzaną oprawę jako podziękowanie dla najhojniejszych, lub szczególnie zasłużonych dla powodzenia naszego projektu.

Ks. Wojciech Węckowski, prezez Wydawnictwa Bernardinum pisze: 

"W produkcji wydania śpiewnika Szczepana Kellera „Zbiór pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego” (pierwotne wydanie 1871), zdecydowaliśmy się na edycję faksymilową, gdyż tylko ona najbardziej oddaje autentyczność tego śpiewnika. Poprzez fotografie, które w tej chwili dokonujemy, będziemy mogli oddać autentyczność ducha czasu XIX- wiecznego okresu. Wydawnictwa faksymilowe mają bowiem za zadanie przedstawienie prawdziwego stanu dzieła z okresu, w którym ono powstało."

Planowany nakład to dwa tysiące egzemplarzy.

Śpiewnik będzie ogólnodostępny w sprzedaży prowadzonej zarówno przez nasze Stowarzyszenie oraz przez Wydawnictwo Bernardinum. Pozycja ta prawdopodobnie rozdystrybuowana zostanie także do wybranych księgarń. Informacje o tym będą podawane na bieżąco. 

Zbiórka Śpiewnik Pelpliński

Na zdjęciu: Fotograf Jacek Zieliński podczas prac nad fotografiami śpiewnika

 

W listopadzie 2014 w Warszawie, na Cemntarzu Powązkowskim, można było uczestniczyć w śpiewach, które oparte były głównie na pieśniach zawartych w Śpiewniku Pelplińskim. Oto dokumentacja tego wydarzenia, udostępniona z archiwum Akademii Kolberga (http://www.akademiakolberga.pl).

 

 

Więcej o nas i naszych działaniach możecie dowiedzieć się z naszej strony www:

Kampania crowdfundingowa Śpiewnik Pelpliński

 

lub odwiedzając nasz profil na FB:

Kampania crowdfundingowa Śpiewnik Pelpliński

 

O Wydawnictwie, pozycjach przez nich proponowanych oraz o historii wydawniczej w Pelplinie dowiecie się odwiedzając stronę naszego partnera:

Zbiórka Śpiewnik Pelpliński

 

 Dziś (19 lutego 2015) ukazał się w sprzedaży marcowy Newsweek Historia. Zapraszamy do lektury, szczególnie jego dziesiątej strony! Panie Pawle - dziękujemy! 

Projekt Śpiewnik Pelpliński

 

W ostatnim wydaniu (23 stycznia 2015) Dziennika Bałtyckiego, a dokładniej w jego regionalnym dodatku "Dziennik Tczewski" ukazał się artykuł autorstwa Przemysława Zielińskiego, opowiadający o naszym projekcie! 

Zbiórka Śpiewnik Pelpliński

Media o Twoim projekcie:

Weź udział w wydaniu

www.polskieradio.pl | 2015-02-03


Zbiór 1102 pieśni, często bardzo archaicznych, towarzyszył kolejnym pokoleniom Polaków w kraju i za granicą. Teraz każdy może dołożyć się do ich ponownego wydania.

Wesprzyj wydanie Śpiewnika Pelpliński

www.mapakultury.pl | 2015-02-02


Śpiewnik Pelpliński to dzieło, które towarzyszyło wielu pokoleniom Polaków w kraju i za granicą. Co ważne, nadal jest on w użyciu. Tak wśród wiejskich śpiewaków pogrzebowych jak i wśród coraz liczniejszego grona miłośników polskiej kultury tradycyjnej. Do dzisiaj pieśni pochodzące ze śpiewnika funkcjonują najczęściej jako odpisy w zeszytach na wsi, lub jako skany krążące w intrenecie. Po raz pierwszy śpiewnik wydany został w 1871 roku. Po raz drugi - i w Polsce po raz ostatni jednocześnie - wydano go w 1886 roku. Po ponad stu latach czas na kolejne wydanie.

231

Wspierający

26974 zł

Z całkowitej kwoty 19000 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt udany! Zakończenie: 01.03.2015

Wesprzyj projekt

Nielimitowana

Nagroda za 1 zł lub więcej!

Wsparcie bez nagrody

10 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 5 zł lub więcej!

Nasza dozgonna wdzięczność wyrażona w postaci imiennego podziękowania fruwającego w internecie

11 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 10 zł lub więcej!

Imienne podziękowanie oraz specjalnie na tę okazję zaprojektowana pamiątkowa pocztówka

12 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 20 zł lub więcej!

Zestaw za 10 zł + 1 specjalnie zaprojektowana zakładka, by łatwiej odnaleźć ulubioną pieśń w śpiewniku

11 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Zestaw za 10 zł + 2 specjalnie zaprojektowane zakładki, by nie musieć wybierać między dwiema ulubionymi pieśniami w śpiewniku, oraz specjalnie zaprojektowana podkładka pod kubek

8 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 50 zł lub więcej!

Zestaw za 10 zł + 3 specjalnie zaprojektowane zakładki, by nie musieć wybierać między trzema ulubionymi pieśniami w śpiewniku, dwie podkładki pod kubek oraz specjalnie zaprojektowana smycz (do kluczy czy innych ważnych drobnych przedmiotów użytku codziennego)

11 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 75 zł lub więcej!

Zestaw jak za 10 zł, 4 specjalnie zaprojektowane zakładki, aby wybór między pieśniami był jeszcze prostszy, nawet jeśli pieśni jest więcej, komplet 4 podkładek pod kubek, oraz specjalnie zaprojektowana smycz (do kluczy czy innych ważnych drobnych przedmiotów użytku codziennego)

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Egzemplarz śpiewnika z dedykacją oraz imienne podziękowanie fruwające w internecie

147 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 200 zł lub więcej!

Egzemplarz śpiewnika ze specjalną dedykacją, 4 specjalnie zaprojektowane zakładki oraz 4 podkładki pod kubek i smycz do kluczy. To wszystko zapakowane w pamiątkowej torbie materiałowej. Im więcej śpiewaków tym lepiej

15 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 300 zł lub więcej!

Zestaw jak za 200 zł + płyta "Requiem Polskie" Monodii. Jeśli masz swój logotyp, zostanie umieszczony na stronie projektu

9 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 500 zł lub więcej!

Egzemplarz śpiewnika z edycji limitowanej w skórzanej oprawie z dedykacją od wdzięcznego komitetu organizcyjnego oraz pamiątkowa torba materiałowa. Jeśli masz swój logotyp, zostanie umieszczony na stronie projektu

5 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 750 zł lub więcej!

Zestaw jak za 500 zł + Skórzany futerał na śpiewnik

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 1000 zł lub więcej!

Zestaw jak za 750 zł + spersonalizowanie okładki śpiewnika i futerału. Wytłoczymy w skórze Twoje imię i nazwisko. Dodatkowo zostaniesz oprowadzony po Wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie i dowiesz się jak powstawał Śpiewnik Pelpliński

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 2000 zł lub więcej!

Zestaw jak za 1000 zł + indywidualne spotkanie śpiewacze z wybranym śpiewakiem/ śpiewaczką. Dodatkowo Twoja nazwa/logotyp zostanie umieszczona na wszystkich gadżetach (tj. pocztówkach, zakładkach, podkładkach pod kubki, torbach materiałowych)

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 5000 zł lub więcej!

Zestaw jak za 2000 zł + specjalne podziękowania dla darczyńcy w trakcie śpiewaczych spotkań promujących śpiewnik oraz we wszystkich innych materiałach promocyjnych

0 Wspierających

O projektodawcy

trójwiejska

trójwiejska

Gdańsk

Dzieli nas wiele – praca, posiadanie czasu wolnego, statusy rodzinne… łączy jedno – pasja i umiłowanie tradycji polskiej: śpiewu, tańca, gry, obrzędów, tego co zanika i co pragniemy, aby przetrwało. Przede wszystkim w nas.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy: