Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Krzysztof Sobucki, Marcin Dżagan

Krzysztof Sobucki, Marcin Dżagan

Wrocław

Krzysztof Sobucki – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: pedagogika ogólna oraz studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 3 lat wychowawca młodzieży w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Niesłyszących
i Słabosłyszących nr 12 we Wrocławiu.

Marcin Dżagan – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: matematyka. Udziela korepetycji z matematyki, przygotowuje młodzież do matury, a studentom pomaga w zaliczeniu najtrudniejszych egzaminów podczas sesji. Szczegóły na stronie: www.godofmath.pl.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

1184 PLN z 12000 PLN

16 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 27.06.2014 18:06

Iberiada rowerowa 2014

O projekcie

                 Wersja Polska                 English version                    Versión Española

Turystyka rowerowa jest naszą pasją od wczesnego dzieciństwa, jednak dopiero rok temu postanowiliśmy rozwinąć skrzydła i zacząć zwiedzać świat na dwóch kółkach. Na pierwszą podróż wyruszyliśmy w lipcu 2013 roku z Wrocławia nad morze, od Darłowa pojechaliśmy wzdłuż wybrzeża na Półwysep Helski, a naszą przygodę zakończyliśmy w najpiękniejszych zakątkach Mazur.

Szczegóły wyjazdu: 

http://www.e-rowerzysta.pl/wyprawy/przez-polske-07-2013/podsumowanie/

Postanowiliśmy zarazić naszą pasją innych, stworzyliśmy portal www.e-rowerzysta.pl, który w bardzo niedługim czasie zyskał rzeszę fanów. To dało nam motywację do dalszej działalności, która miejmy nadzieję doprowadzi w przyszłości do założenia stowarzyszenia rowerowego. Naszym marzeniem w tym roku jest pokonanie trasy wzdłuż wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego.

Trasa wyprawy:

Iberiada rowerowe 2014 - trasa

Dystans: około 3100km

Wysokość podjazdów: około 10 000m

Czas trwania: 40-50dni

 

 Bilbao - Gijon - A Coruna - Santiago de Compostela - Vigo - Porto - Lizbona

Sevilla - Giblartar - Malaga - Almeria - Cartagena - Valencia - Barcelona

www.e-rowerzysta.pl

Naszym celem jest stworzenie przewodnika dla rowerzystów!

- wytyczenie trasy wzdłuż wybrzeża Półwyspu Iberyskiego,

- mapy gps, wykresy wysokości,

  przykładowa mapa: http://www.navime.pl/trasa/363453/1588443

  oraz w formie: GPS Exchange Format (gpx), Google Earth (kml) (kmz),

                           OziExplorer (plt), Excel (csv)

- album najciekawszych i najpiękniejszych miejsc na trasie,

- opis pokonywanej trasy.

Publikacje na bieżąco podczas wyprawy na stronie www.e-rowerzysta.pl oraz facebooku: https://www.facebook.com/erowerzysta.

Zebrane Pieniądze przeznaczymy na:

- transport w dwie strony autokarem,

- nocelgi,

- wyżywienie,

- wszelkie inne koszta związane z wyprawą jak ubezpieczenie, sprzęt itp.


 

 English version

 

 

Cycling tourism is our passion since childhood, but only a year ago we decided to start to explore the world on two wheels. On the first trip we went in July 2013 from Wroclaw to the sea, from Darlowo we drove along the coast of the Hel Peninsula, and we finished our adventure in the most beautiful corners of the Mazury.

Details of the expedition:

http://www.e-rowerzysta.pl/wyprawy/przez-polske-07-2013/podsumowanie/

We decided to share our passion for others with others, we created a web page www.e-rowerzysta.pl, which in a very short time gained a fan base. This gave us the motivation to continue activities, which hopefully will lead in the future to establish an association of cycling. This year our dream is to beat the route along the coast of the Iberian Peninsula.

Route of the expedition:

Iberiada rowerowe 2014 - trasa

Distance: about 3100km

Height of driveway: about 10 000m

Duration: 40 – 50 days

 

 Bilbao - Gijon - A Coruna - Santiago de Compostela - Vigo - Porto - Lisbon

Sevilla - Giblartar - Malaga - Almeria - Cartagena - Valencia - Barcelona

www.e-rowerzysta.pl

 

Our goal is to create a guide for cyclists!

demarcation of the route along the coast of the Iberian Peninsula,

Gps maps, charts in height,

  Example of the map:  http://www.navime.pl/trasa/363453/1588443

  and in the form: GPS Exchange Format (gpx), Google Earth (kml) (kmz),

                                  OziExplorer (plt), Excel (csv)

- album of the most interesting and beautiful places on the route,

- a description of the route.

Publications on a regular basis during the expedition on the website  www.e-rowerzysta.pl and on facebook: https://www.facebook.com/erowerzysta.

Collected money will be allocated to:

- transport in two ways by coach

- accommodations,

- alimentation, 

- any other costs associated with the trip as insurance, equipment, etc.

 

 Versión Española

 

 

El  turismo ciclista es nuestra pasión que compartimos ambos desde el periodo de infancia.  Hace un año que decidimos comenzar a explorar el mundo en dos ruedas de manera mas intensiva.  El  primer viaje que hicimos en julio de 2013 de  Wroclaw (ES-Breslavia) a la costa del mar Baltico hacia Darlowo condujo a lo largo de la costa por la península de Hel, y terminamos nuestra aventura en los rincones más bellos de la  region de los grandes lagos de Masuria. Detalles de nuestra expedicion:

http://www.e-rowerzysta.pl/wyprawy/przez-polske-07-2013/podsumowanie/

Hemos decidido compartir con los demas nuestra pasión y creamos  la pagina www.e-rowerzysta.pl , que ganó muchos fans muy rapido. Esto nos dio la motivación para continuar con las actividades que como esperamos llevaran a cabo la creacion de una asociación de ciclismo semi-profesional. Nuestro sueño este año recurrir la ruta por la costa de la Península Ibérica.

Ruta de la expedición:

Iberiada rowerowe 2014 - trasa

Distancia: +/- 3100 KM

Altura de ascensos: +/- 10000 M

 Duracion:  40/50 Dias

 

 Bilbao - Gijon - A Coruna - Santiago de Compostela - Vigo - Porto - Lisboa

Sevilla - Giblartar - Malaga - Almeria - Cartagena - Valencia - Barcelona

www.e-rowerzysta.pl

Nuestro objetivo es crear una guía para los ciclistas Polacos que decidan viajar por España:

Incluyendo:

Descripcion detallada para ciclistas de toda la ruta

      - Mapas GPS,  graficos de alturas, como ejemplo: 

http://www.navime.pl/trasa/363453/1588443

  tambien en formatos: GPS Exchange Format (gpx), Google Earth (kml) (kmz),

                                        OziExplorer (plt), Excel (csv)

- Album de fotos,

Publicaciones recientes y continuas en el portal: www.e-rowerzysta.pl y facebook: https://www.facebook.com/erowerzysta.

El dinero recaudado vamos a gastar para cubrir los costes de:

-Transporte de Polonia a Bilbao (autobus)

-Alojamento y comida

-Seguro de viaje y accesorios addicionales

Para quienes nos soporten en cubrir los costes, quieremos ofrecer posibildades de publicidad: en el portal www.e-rowerzysta.pl, facebook,  camisetas que vamos a llevar durante la expedicion, folletos/volantes de Su compania que repartiremos indicando a los que se van a llevar, que Su empresa las mando directamente por dos mensajeros ciclistas directemte de Polonia.


Media o Twoim projekcie:

Rowerem wokół Półwyspu Iberyjskiego – Iberiada

blog.traseo.pl | 2014-06-16

Wyprawa rowerowa wzdłuż wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, której uczestnikami są Krzysztof Sobucki i Marcin Dżagan ma na celu przede wszystkim wytyczenie trasy wzdłuż wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, stworzenie mapy gps, albumu z najciekawszymi miejscami na trasie oraz wydanie przewodnika dla rowerzystów odwiedzających Półwysep. Dystans, jaki jest do pokonania to 3100 km, wysokość podjazdów to 10000 m, czas trwania: 40-50 dni.