Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Szymko Piast Kuliński

Szymko Piast Kuliński

Warszawa, Polska

Mieszkam w Warszawie. Urodziłem się w 1954 r. Jestem rodzimowiercą słowiańskim i wieloletnim członkiem najstarszego zarejestrowanego związku wyznaniowego, odwołującego się i będącego kontynuatorem etnicznej wiary naszych słowiańskich przodków.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

20829 PLN z 5000 PLN

121 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

416%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 01.12.2015.

Rodzimowiercza ziemia

O projekcie

Witajcie Rodzimowiercy i Rodzimokulturowcy, 

czyli wszyscy Ci którym szczególnie bliska
jest rodzima słowiańska wiara i kultura.

W związku z licznymi pytaniami pragniemy poinformować, 
że o ile niniejsza akcja na Polak Potrafi
została już rozliczona 1 grudnia 2015 r.,
o tyle główny projekt "Rodzimowiercy na swoim"
jest wciąż kontynuowany i nadal realizowany
pod adresem http://rodzimowierca.pl/#earth

  

Z początkiem września 2015 r. ruszył projekt zmierzający do zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe, który nieco szerzej przedstawimy niżej. By jednak skutecznie tego dokonać potrzebujemy materiałów promocyjnych, dzięki którym bezpośrednio przebijemy się do opinii społecznej. W tym zakresie od razu pomyśleliśmy o serwisie Polak Potrafi.  Liczymy, że dzięki możliwościom jakie oferuje ten wspierający innowatorskie pomysły portal, jak również przy Waszej nieocenionej pomocy, uda nam się nie tylko zebrać potrzebne środki na wyprodukowanie rodzimowierczych smyczy, koszulek, medali pamiątkowych oraz flag promujących główny projekt, ale również pozwoli dotrzeć z nimi bezpośrednio do Was. Naszą główną ideą jest znaleźć własne miejsce. Wierzymy, że za pośrednictwem serwisu Polak Potrafi uda nam się zebrać konieczne środki na materiały promocyjne, nagłośnić nasz projekt, a ostatecznie osiągnąć życiowy cel - bycia na swoim. Zapewne na tej drodze przyjdzie nam się jeszcze zmierzyć z wieloma przeszkodami i trudnościami, ale jednocześnie niezachwianie wierzymy w powodzenie tego projektu. Czemu? Bo nie robimy tego wszystkiego dla obcych, lecz tworzymy przestrzeń dla nas wszystkich, szczerze zainteresowanych rodzimą słowiańską wiarą i kulturą.

Wyobraźcie sobie czysty ekologicznie teren w centralnym miejscu którego szumi Święty Gaj, a w nim skryta jest niewielka, kryta gontem, poświęcona odwiecznym słowiańskim bóstwom, świątynia. W pewnym oddaleniu wznosi się drewniany gród z przycupniętą w jego cieniu całoroczną wioską. Nie jest to jednak kolejny skansen lecz rzeczywiste miejsce, w którym oprócz zachowania rodzimej kultury nadal podtrzymywane są słowiańskie wierzenia. Gdzie rekonstrukcja historyczna jest jednym, lecz nie jedynym ważnym, elementem życia społeczności pozostającej w zgodzie z tradycją swoich przodków, a jednocześnie nie będącej oderwaną od współczesnej rzeczywistości. Społeczności, żyjącej w myśl prostej zasady: "rób co chcesz bylebyś przy tym nie krzywdził innych". 

W gronie osób nam podobnych powstał projekt wykreowania przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej zgodnej z zasadami starożytnych, słowiańskich przekazów. Przestrzeni mogącej stanowić nie tylko teren rekreacyjny dla całych rodzin, niosącej głębsze wartości edukacyjne, ale przede wszystkim przywracającej zapomniane dla większości polskiego społeczeństwa tradycje i wierzenia. Naszym marzeniem jest, by po wiekach na polskich ziemiach znów wzrastał poświęcony przodkom Święty Gaj. By powstała świątynia, w której spotykać się będą mogli czciciele Świętowita, Peruna, Welesa, Mokoszy oraz pozostałych bóstw, których pamięć stanowi część naszego dziedzictwa. Być może z czasem powstanie tradycyjna słowiańska wioska, w której ludzie poszukujący kontaktu z naturą czuliby się jak u siebie.

To da się zrobić i nie jest to trudne!
By tego dokonać, potrzebne jest jednak rzeczywiste,
możliwie szerokie, Wasze wsparcie.

Ułatwić ma to wspomniana akcja promocyjna oparta o produkcję rodzimowierczych smyczy, koszulek, medali pamiątkowych oraz flag, z których cześć ma szanse trafić bezpośrednio do Was! Dzięki portalowi Polak Potrafi postanowiliśmy zebrać potrzebne środki na wytworzenie owych materiałów promocyjnych, zaś wszelką potencjalną nadwyżkę przekazać na opisany wyżej projekt zakupu ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe (o którym więcej informacji znajdziecie na portalu Rodzimowierca.PL lub stronie facbooko'wej).

Co proponujemy w ramach zbiórki prowadzonej na portalu Polak Potrafi?

Smycze
Specjalnie dla tej akcji zaprojektowane zostaną smycze o szerokości 15 mm, które przypiąć będziecie mogli do kluczy, telefonu czy innych niewielkich przedmiotów noszonych na co dzień przy sobie.

Koszulki
Zamówienie kolejnej partii cieszących się niesłabnącym powiedzeniem koszulek, w wersji damskiej lub męskiej, z prasłowiańskim solarnym symbolem Rąk Boga (pochodzącym z odkrytej na stanowisku archeologicznym w Białej w województwie łódzkim popielnicy, datowanej na III-IV wiek n.e.) oraz adresem strony internetowej, przybliżającym głowny projekt, umieszczonym na plecach.


Projekt koszulek.

Medale pamiątkowe
Wykonane w tzw. nowym srebrze (miedzi wysokoniklowej), 2,5 cm zawieszki, wzorowane na bardzo popularnych wśród rodzimowierców słowiańskich wpinkach z symbolem Rąk Boga. Większa od pierwowzoru średnica medalu, umożliwi jednak przedstawienie na nim pełnego symbolu Rąk Boga (czyli dodatkowo zawierającego pojedynczo i podwójnie złamane prawoskrętne swargi, będące prasłowiańskimi symbolami solarnymi i gromowładnymi).


Projekt
wstępny medalu.

Flagi
Dostępne w czterech wzorach: białoczerwona z Rękami Boga, białoczerwona z Kołowrotem, zielona z żółtym (znanym z wpinki) symbolem Rąk Boga, niebieska z wielokolorowym (znanym z wpinki) symbolem Rąk Boga. 


Projekty flag.

Warunkiem otrzymania poszczegolnych nagród jest podanie stosownych danych (umożliwijacych ich przesłanie) przy dokonywaniu wsparcia dla projektu w ramach serwisu Polak Potrafi.

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Twórzcie z nami rodzimowierczą historię! Nawet drobna kwota wpłacona przez wiele osób pozwoli nam zrobić krok naprzód. Pamiętajcie, że to co dziś przekażecie, wróci do Was jutro w formie publicznie dostępnego miejsca, z którego sami będziecie mogli korzystać.

Sława!

 

Rodzimowiercy słowiańscy na swoim.

 Projket wspierają:

     

       

     

 

Niżej prezentujemy wstepne cele, założenia i wymogi projektu, które nam przyświecają:

 • Zakupiony teren winien bezpośrednio posiadać, konieczną do sprawowania celów kultowych, linię brzegową rzeki lub jeziora (mile widziane sąsiedztwo lasu oraz możliwość poszerzenia gruntu o zakup sąsiednich działek dla rodzimowierców i rodzimokulturowców chcących osiąść w sąsiedztwie);
 • Teren winien mieć możliwość uzyskania prawa do zabudowy;
 • Teren winien być zakupiony na rodzimowierczy związek wyznaniowy, gwarantujący jego stałe (niezależne od warunków losowych dotyczących osób fizycznych), publiczne użytkowanie do celów kultowych;
 • Osoby fizyczne wspierające projekt finansowo (powyżej ustalonych progów) będą mogły liczyć na preferencyjne warunki korzystania z nieruchomości.
 • Łączna kwota zebranych ofiar na zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe może zostać pomniejszona o koszt prowadzenia i rozliczenia rachunku (np. opłacenie usług księgowej) oraz w przypadku kwot zebranych i przekazanych za pośrednictwem portali crowdfunding'owych może zostać ona pomniejszona o koszt wyprodukowania materiałów promocyjnych (wyszczególnionych w ramach poszczególnych zbiórek crowdfunding'owych) rozliczanych na podstawie rachunków.
 • Zakup oraz późniejsze utrzymanie nieruchomości wspierać mogą inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze w zamian za uznanie ich prawa do współużytkowania rzeczonej nieruchomości, nie naruszającego publicznego charakteru kultowego tejże nieruchomości.
 • Inne wspólnoty, fundacje i związki rodzimowiercze wpierające zakup i chcące uczestniczyć w użytkowaniu rzeczonego terenu zobowiązują się do bieżącego zamieszczania informacji odnośnie przebiegu poszczególnych etapów zbiórki na łamach stron swoich serwisów internetowych.
 • Użytkowanie nieruchomości przez inne wspólnoty, fundację i związki rodzimowiercze uwarunkowane jest w myśl zasady: „pozostawiam miejsce w takim stanie w jakim je zastałem lub lepszym”, pod groźbą wykluczenia danej wspólnoty, fundacji lub związku z dalszego użytkowania nieruchomości na lat 8.
 • Priorytetem po zakupie rzeczonej nieruchomości będzie jak najszybsze zasadzenie Świętego Gaju i wybudowanie Chramu. W późniejszym okresie rozbudowywana będzie dalsza infrastruktura - organizacja bazy noclegowej, terenu rekreacyjnego, sadu owocowego dawnych odmian (będącego częścią większego parku słowiańskiego), czy miejsca zamieszkania obsługi terenu.
 • Nieruchomość ma posiadać charakter niekomercyjny. Potencjalne uzyskiwane dochody będą przeznaczane na utrzymanie obiektu i jego rozwój.
 • W przypadku rozwiązania głównego związku nadzorującego nieruchomość zostaje ona przekazana nieodpłatnie, do użytkowania na tych samych warunkach, innej wspólnocie rodzimowierczej lub specjalnie do tego celu powołanej fundacji rodzimowierczej.


Media o Twoim projekcie:

Półmetek rodzimowierczej akcji crowdfunding'owej

www.wiadomosci24.pl | 2015-11-02

W połowie trwania zbiórki na Polak Potrafi, rodzimowiercom udało się przekroczyć 200% ustanowionego progu.

Rodzimowiercy na swoim – wywiad z działaczami RKP

www.slawoslaw.pl | 2015-10-25

W ostatnim czasie w słowiańsko-rodzimowierczym internecie głośno zrobiło się za sprawą projektu Rodzimowiercy na swoim – akcji mającej na celu doprowadzenie do zakupu ziemi przeznaczonej na rodzimowiercze cele kultowe. Idea projektu jest szczytna, jednak przekucie jej w rzeczywistość wymaga wielkiego nakładu pracy i pieniędzy.

Rodzimowiercy na swoim

www.wiadomosci24.pl | 2015-10-13

W powojennej Polsce powstanie pierwsza rzeczywiście publiczna, ogólnodostępna świątynia Świętowita? Wyznawcy słowiańskich bóstw wystartowali z projektem, którego celem jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe.


Rodzimowiercza ziemia [wywiad]

www.smakizpolski.com.pl | 2015-10-13

SMAKI Z POLSKI: Witam serdecznie, moim rozmówcą jest Szymon Piast Kuliński, jeden ze współprowadzących projekt „Rodzimowiercy na swoim”, którego główną ideą jest zakup ziemi z przeznaczeniem na rodzimowiercze cele kultowe i wybudowanie na niej pierwszej w pełni publicznej rodzimowierczej świątyni. Trudno, żebym na początku naszego wywiadu nie zadał pytania – skąd wziął się ten pomysł? ...

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 01.12.2015 09:09