Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Praktyka Teoretyczna

Praktyka Teoretyczna

Poznań

Pismo naukowe dostępne on-line, poświęcone filozofii polityki i krytycznym naukom społecznym

Napisz wiadomość do Projektodawcy

8107 PLN z 7500 PLN

124 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

108%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.02.2014.

Internetowe pismo naukowe 'Praktyka teoretyczna'

O projekcie

NA CO ZBIERAMY?

Potrzebujemy 7500 zł na wydanie najbliższych trzech numerów internetowego czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna".

KONTEKST POWSTANIA "PRAKTYKI TEORETYCZNEJ"

Znajdujemy się w trakcie głębokiego kryzysu ekonomicznego objawiającego prawdziwe oblicze neoliberalnej fazy kapitalizmu, a który ujawnił także słabość sieci, ośrodków produkcji i transferu wiedzy, zbyt często zależnych od hierarchicznych struktur kapitalistycznego systemu-świata. Wobec tego podwójnego kryzysu narasta potrzeba krytycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczno-gospodarczą i rzetelnej jej analizy przy użyciu kategorii zaczerpniętych zarówno z filozofii jak i krytycznych nauk społecznych, która to analiza może być wykorzystywana w postępowym działaniu zmieniającym istniejący, radykalnie nieegalitarny porządek.

W odpowiedzi na te wyzwania jako grupa doktorantek i doktorantów z różnych ośrodków polskich, jak i zagranicznych w 2010 roku założyliśmy internetowe czasopismo naukowe - „Praktyka Teoretyczna”.

Wierzymy, że wiedza jest tym bardziej produktywna im więcej osób ma do niej dostęp, kiedy jest dobrem wspólnym, a nie własnością tych, których stać na jej zakup. Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych możliwa jest współcześnie bardziej otwarta forma produkcji i dystrybucji wiedzy naukowej. Dlatego nasze czasopismo udostępnia bezpłatnie wszystkie numery (i wiele innych materiałów) na naszej stronie www.praktykateoretyczna.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O „PRAKTYCE TEORETYCZNEJ”

W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą znani i cenieni naukowcy z kraju i zagranicy: Zygmunt Bauman (University of Leeds), Rosi Braidotti (Uniwersytet w Utrechcie), Neil Brenner (Harvard Graduate School of Design), Michael Hardt (Duke University), Leszek Koczanowicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Michael Löwy (École des hautes études en sciences sociales), Ewa Majewska (Uniwersytet Jagielloński), Wioletta Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku), Matteo Pasquinelli (Queen Mary University of London), Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Gigi Roggero (Universita di Bologna), Saskia Sassen (Columbia University), Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński), Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański), Jacek Tittenbrun (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Alberto Toscano (Goldsmiths University of London), Kathi Weeks (Duke University), Anna Zeidler-Janiszewska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

Zespół Redakcyjny: Joanna Bednarek, Mateusz Janik, Piotr Juskowiak, Mateusz Karolak, Agnieszka Kowalczyk, Wiktor Marzec, Kamil Piskała, Michał Pospiszyl, Krystian Szadkowski (redaktor naczelny), Maciej Szlinder (sekretarz), Anna Wojczyńska, Rafał Zawisza.

Współpraca: Joanna Aleksiejuk, Luis Martínez Andrade, Ela Dajksler, Paweł Kaczmarski, Piotr Kowzan, Piotr Kozak, Sławomir Królak, Tomasz Leśniak, Ewa Majewska, Jason Francis McGimsey, Maciej Mikulewicz, Łukasz Moll, Mikołaj Ratajczak, Eliasz Robakiewicz, Katarzyna Szaniawska, Oskar Szwabowski, Bartosz Ślosarski, Agata Zysiak.

Wydawca: Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pismo kierowane jest zarówno do środowisk uniwersyteckich, jak i ludzi kultury, aktywistów, działaczy politycznych i wszystkich tych, którym nieobca jest krytyczna, zaangażowana refleksja nad otaczającą rzeczywistością. W szczególności pismo poświęcone jest filozofii politycznej (zarówno tej bardziej teoretycznej, jak i o bardziej praktycznym zacięciu), krytycznym naukom społecznym i szeroko rozumianym naukom o kulturze i historii.
„Praktyka Teoretyczna” jest czasopismem naukowym, przestrzegającym standardów jakości publikacji przyjętych w świecie akademickim.

Wydaliśmy dotychczas osiem numerów „Praktyki Teoretycznej”:


- Numer 1. poświęcony został zagadnieniom wspólnoty, wspólnotowości oraz tego, co wspólne. Ukazały się w nim teksty m.in. Michaela Hardta czy Iris Marion Young. Plik z numerem 1 do pobrania tutaj: http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/numery-archiwalne/pt-12010/


- Numery 2. i 3. naszego pisma powstały jako rezultat kolektywnego wysiłku w ramach seminarium Biopolityka – wprowadzenie systematyczne, przeprowadzonego w 2010 roku w Pracowni Pytań Granicznych UAM, oraz konferencji Perspektywy biopolityki, która odbyła się w dniach 25-27 marca 2010 roku w Poznaniu. Numery te zawierają teksty m.in. Nikolasa Rose’a, Maurizio Lazzarato, Thomasa Lemkego czy Szymona Wróbla. Oba numery do pobrania tutaj: http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/numery-archiwalne/pt-22011-i-pt-32011/


- Tematem numeru 4. jest przetłumaczona przez zespół „Praktyki Teoretycznej” książka Michaela Hardta i Antonio Negriego Commonwealth (Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne). W numerze poza rozmaitymi, często pozostającymi ze sobą w twórczym napięciu, interpretacjami książki, zawarte są również próby rozwinięcia i przepracowania propozycji Hardta i Negriego, a także głosy krytyczne wyrażane z perspektywy feministycznej czy marksistowskiej. Numer zawiera teksty autorów takich jak Anna Curcio, David Harvey, Ewa Majewska, Antonio Negri i Gigi Roggero, a także ankietę dotyczącą książki, w której wypowiedzieli się m.in. Sandro Mezzadra, Jason McGimsey, Gerald Raunig i Alvaro Reyes. Numer dostępny tutaj: http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/numery-archiwalne/pt-42011/


- Na numer 5. składają się różnorodne artykuły. Tematem wiodącym jest Logika sensu Gilles'a Deleuze'a - w pierwszej części znaleźć można teksty będące efektem wspólnej pracy interpretacyjnej dokonanej w trakcie sesji naukowej „Logika Deleuze’a” (9 listopada 2011, Uniwersytet Warszawski). Autorzy i autorki artykułów odczytując dzieło Deleuze’a, podejmują się próby przerzucania pomostu między myślą francuskiego filozofa a psychoanalizą. Na pozostałą, nie mniej ważną, część numeru składają się teksty próbujące zrekonstruować zgoła odmienną logikę właściwą funkcjonowaniu systemu kapitalistycznego, szczególnie w jego neoliberalnej formie. Tekst Loïca Wacquanta wraz z artykułem Jana Sowy otwierają debatę nad historyczną antropologią faktycznie istniejącego neoliberalizmu. Na resztę numeru składają się dociekania nad Althusseriańskim materializmem aleatorycznym i materializmem historyczno-geograficznym (tłumaczenia klasycznych Henriego Lefebvre’a i Davida Harveya). Numer do pobrania tutaj: http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/numery-archiwalne/pt-52012/


- Szósty numer „Praktyki Teoretycznej” poświęcony został jednej z najważniejszych postaci dwudziestowiecznego marksizmu – Róży Luksemburg. Ekonomistka, wybitna uczona, publicystka, społeczniczka i feministka – aktywna na niezliczonych polach, całym swym życiem oddana sprawie wyzwolenia proletariatu i społecznej sprawiedliwości. Niestety, autorka Akumulacji Kapitału pozostaje w Polsce do dziś postacią zapomnianą, ocenianą stereotypowo i schematycznie nawet w środowisku akademickim. Tymczasem wydaje się, że w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, wyraźnych niedomogów systemu klasycznej demokracji przedstawicielskiej i rzeczywistego rozciągnięcia kapitalizmu na niemal całą kulę ziemską, diagnozy Róży Luksemburg okazują się nader aktualne. W numerze znajdują się artykuły m.in. Michaela Löwy’ego, Massimo de Angelisa, Gigiego Roggero, Piotra Laskowskiego, Riccardo Bellofiore a także wywiady z Antonio Negrim i Danielem Bensaïdem. Numer dostępny tutaj: http://www.praktykateoretyczna.pl/numery-archiwalne/pt-62012


- Przedmiotem naszego zainteresowania w 7. numerze są współczesne przekształcenia uniwersytetu w Polsce i na świecie. Numer jest efektem współpracy redakcji PT z inicjatywą „Nowe Otwarcie Uniwersytetu”, która zawiązała się w 2011 roku w odpowiedzi na zainicjowaną w 2011 roku reformę szkolnictwa wyższego. Obecnie inicjatywa zrzesza studentów i studentki, doktorantów i doktorantki oraz pracowników i pracowniczki nauki, których zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki szkolnictwa wyższego. Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych do tej pory przez aktywistów i aktywistki NOU była konferencja „Nowe Otwarcie Uniwersytetu. Problemy nauki i szkolnictwa wyższego w czasach reform”. W numerze prezentujemy wybór artykułów, powstałych na bazie referatów z konferencji, poświęconych kwestiom reformy sektora publicznego, zarządzania w szkolnictwie wyższym oraz narracjom krytycznym wobec reformy. Oprócz nich prezentujemy między innymi teksty o edukacji ekonomicznej, poststrukturalistycznej teorii dyskursu w krytycznych studiach nad edukacją i wpływie kryzysu ekonomicznego na szkolnictwo wyższe. Numer dostępny tutaj: http://www.praktykateoretyczna.pl/nowy-numer

- Numer 8 „Teologie emancypacji”  poświęcony został marginesom myśli teologicznej, tworzonej na peryferiach globalnego kapitalizmu w walce przeciwko klasowemu, genderowemu oraz rasowemu wykluczeniu. Zamieszczone w numerze teksty udowadniają, że teologia nie musi służyć wyłącznie legitymizacji niesprawiedliwego porządku społecznego, a może stać się niezwykle radykalnym narzędziem walki o świat w którym relacje międzyludzkie kształtowane są w egalitarny sposób. Publikowane przez nas eseje i tłumaczenia starają się przynajmniej zarysować mapę emancypacyjnej myśli teologicznej zupełnie w Polsce nieobecnej. W numerze zawarte są tłumaczenia tekstów na temat islamskiej teologii wyzwolenia, związków marksizmu i teologii, islamskiej i żydowskiej teorii queer oraz feministycznych lektur biblii czy radykalnych islamskich feministek. Znajdują się w nim także artykuły dotyczące Malcolma X oraz Narodu Islamu, afrykańskiej teologii wyzwolenia, queerowych lektur chrześcijaństwa oraz podejmujących wątek roszczeń ekologicznych formułowanych przez teologów latynoskich.


Jako kolektyw naukowy prowadzimy także działalność translatorską, której najważniejszymi efektami są tłumaczenia książek: Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011), EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy (Korporacja Ha!art, Kraków 2012), Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne Antonia Negriego i Michaela Hardta (Korporacja Ha!art, Kraków 2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja Davida Harveya (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012) oraz Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa Guya Standinga (ukaże się pod koniec 2013 roku nakładem wydawnictwa Książka i Prasa).

Czasopismo znajduje się na liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w nim przyznawane są 4 punkty.

STATYSTYKI

Co miesiąc naszą stronę odwiedza średnio ponad 4 000 osób.
Każdy numer jest pobierany średnio przez ok. 2 500 unikalnych użytkowników. Na ISSUU średnia wejść dla numerów 4-6 wynosi ponad 45 000.
Od początku istnienia naszą stronę odwiedziło 40 tys. unikalnych użytkowników, zanotowaliśmy 170 tys. odsłon

PLANY


Niestety borykamy się z niestabilnością i stałym niedoborem środków finansowych umożliwiających nam równie intensywną pracę jak dotychczas.
Potrzebujemy przynajmniej 7 500 zł aby móc wydać najbliższe 3 zaplanowane numery „Praktyki Teoretycznej”:

„Po kapitalizmie”
Pośród innych tekstów numer zawierał będzie także najciekawsze wystąpienia z konferencji „Po kapitalizmie”, która odbyła się 7-8 grudnia 2012 w Krakowie. W numerze autorki i autorzy spróbują odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy krach kapitalizmu to nieunikniona konsekwencja wpisana w jego niemal nieograniczony, choć zawsze nieliniowy rozwój, czy ledwie rodzaj nieustannie przesuwanego horyzontu umożliwiający nie tylko utrzymywanie przy życiu samego systemu, ale i jego ciągłe udoskonalanie? Czy może jakiekolwiek nastać po kapitalizmie, skoro w społecznych ramach pamięci coraz częściej nie ma już miejsca na to, co przedkapitalistyczne (tak w ekonomicznym, jak i każdym innym znaczeniu tego słowa)? Jak wyobrazić sobie kres kapitalizmu, skoro zwłaszcza w warunkach zachodnich jest on czymś zgoła niewyobrażalnym, w przeciwieństwie do z dawna oswojonego przez zbiorową wyobraźnię końca świata (Slavoj Žižek)? W jaki sposób wykorzystać do tego osiągnięcia wypracowane w warunkach peryferyjnego gospodarowania dobrem wspólnym?

„Epistemologie feministyczne”
Numer ten ma ambicje stania się okazją do krytycznej rewizji dotychczasowych nurtów feminizmu. Niedawne wtargnięcie materializmu, marksizmu i posthumanizmu w polskie debaty feministyczne uznajemy za dokonane. W związku z tym naglącą stała się kwestia przeformułowania i dyskusji kluczowych kwestii związanych tak z teorią feministyczną, jak i feministyczną praktyką akademicko-teoretyczną, strategiami produkcji wiedzy oraz krytykami i analitykami wiedz usytuowanych. Nawiązując do dziedzictwa Donny Haraway, Seyli Benhabib, Adrienne Rich, Judith Butler, bell hooks, Iris Marion Young i wielu innych autorek, chcemy zająć się kwestiami ucieleśnienia i solidarności w świecie przekraczającym podziały i zarazem potęgującym nierówności. Ludzkie i nieludzkie wyznacza współcześnie jeden z głównych podziałów; to, co kobiece, jest jednym z jego głównych elementów, zaś dyskurs feministyczny stanowi tego podziału matrycę – jak się już okazało, niezwykle produktywną. Artykuły w zawarte w numerze będą odpowiedzią na wyzwanie przyjrzenia się strategiom kontekstualizowania i przekraczania granic między dyscyplinami z perspektywy kategorii usytuowania wiedzy. Istotną rolę odgrywa tu artykulacja umiejscowienia i kontekstu autorki nie tylko poprzez deklarację jej afiliacji i nazwiska, ale przede wszystkim poprzez wspieranie prób wykraczania poza biały heteroseksualny podmiot z klasy średniej, zamieszkujący obszary centrum.

"Dochód podstawowy"
Numer poświęcony będzie koncepcji powszechnego dochodu podstawowego wokół, której toczy się w Europie i na świecie od ponad dwudziestu lat ożywiona debata, która wkracza również do Polski. Nawiązując do prac takich zwolenniczek i zwolenników UBI jak Guy Standing, Philippe Van Parijs, Andrea Fumagalli, Michael Hardt, Almaz Zelleke, Erik Olin Wright, Ailsa McKay i wielu innych, a także najważniejszych krytyczek i krytyków tego rozwiązania (by wymienić choćby Michela Hussona, Barbarę Bergmann czy Williama Mitchella), pragniemy rozważyć potencjalne konsekwencje, możliwości i sposoby wdrożenia dochodu podstawowego w różnych kontekstach instytucjonalnych, gospodarczych i kulturowych. Czy rzeczywiście rację ma Philippe Van Parijs, gdy określa dochód podstawowy mianem reformy, „która należy do tej samej ligi co zniesienie niewolnictwa lub wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego”? I w którą stronę ta reforma mogłaby popchnąć współczesne społeczeństwa?

 

 

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.02.2014 18:06