Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Poznań

Misją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest:
- działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn
- zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć
- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
- upowszechnianie wiedzy na temat praw kobiet
- propagowanie myśli feministycznej i wzmacnianie kobiet
poprzez działania społeczne, nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, rzecznictwo i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans kobiet.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

811 PLN z 700 PLN

23 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

115%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.02.2013.

Poznańska Manifa 2013

Dodano: 02.02.2013, 18:29
antinazistreetart
antinazistreetart
Powodzenia !

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.02.2013 18:06