Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Poznań

Misją Stowarzyszenia Kobiet Konsola jest:
- działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn
- zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć
- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
- upowszechnianie wiedzy na temat praw kobiet
- propagowanie myśli feministycznej i wzmacnianie kobiet
poprzez działania społeczne, nawiązywanie partnerstw na szczeblu lokalnym, rzecznictwo i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw i szans kobiet.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

811 PLN z 700 PLN

23 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

115%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.02.2013.

Poznańska Manifa 2013

O projekcie


8 marca, jak co roku, w Poznaniu odbędzie się Manifa. Tym razem chcemy poruszyć temat feminizacji biedy. Jakie czynniki wpływają na gorszą sytuację ekonomiczną kobiet? Dlaczego bieda dotyka je w większym stopniu niż mężczyzn i jakie problemy się z tym wiążą? Jaki jest związek między brakiem samodzielności finansowej a przemocą wobec kobiet?

            Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, pomóżcie nam zorganizować Manifę! Manifa to nie tylko marsz – to także odczyty dotyczące zagadnień związanych z główną ideą wydarzenia, to także zin (w którym chcemy umieścić teksty, komiksy i grafiki – zarówno stworzone przez nas, jak i przez inne osoby chętne, by włączyć się w jego redakcję), to przede wszystkim także promocja wydarzenia i zaznajamianie ludzi z tematem.

            Na to wszystko (druk zina, plakatów, oprawę marszu) potrzebne nam są fundusze. Jeśli zależy Wam, żeby Manifa stała się widzialna i słyszalna, żeby społeczeństwo (a może i władze?) zainteresowało się problemem ubóstwa kobiet, wesprzyjcie nas. Pomóżcie nam choć w drobnym stopniu zmienić rzeczywistość.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 21.02.2013 18:06