Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja OKO

Fundacja OKO

Zakopane, Polska

Fundacja OKO z Zakopanego zajmuje się promowaniem aktywnego trybu życia, wolnego od uzależnień i nałogów.

Siedzibą Fundacji od początku działalności jest Zakopane - stolica polskich sportów zimowych, baza treningowa dla sportowców wszelkich dyscyplin. Gdzie indziej jak nie tu mielibyśmy promować aktywność fizyczną?

Napisz wiadomość do Projektodawcy

282 PLN z 15000 PLN

11 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 15.11.2015 18:06

Obóz patriotyczny dla młodzieży polskiej z Kresów

O projekcie

 

Organizacja obozów integracyjno-patriotycznych dla polskiej młodzieży z ziem wschodnich Pierwszej Rzeczypospolitej (dzisiaj połozonych na terenie państw: Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji).

Obozy organizowane będą w Zakopanem. Ich celem jest pokazanie polskiej młodzieży ze Wschodu piękna polskich Tatr, bogactwa polskiej kultury i tradycji oraz umożliwienie spotkania z osobami z kręgu szeroko pojetej kultury, polityki, mediów i życia społecznego. Dodatkowym celem jest umożliwienie nawiązania kontaktów między reprezentantami polskiej młodzieży z poszczególnych obecnych państw. Zakopane wybrane jest nieprzypadkowo. To w tym miejscu w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX biło serce Polski. To tu spotykały się elity wszystkich trzech zaborów. Wreszcie niebagatelną rzeczą jest fakt, że pierwsi goście, którzy docierali do Zakopanego i zaczęli się tu budować, a w konsekwencji i osiedlać byli Polakami ze Wschodu. 

Kresy od zawsze związane były z polską kulturą i tradycją. Tam tętniło serce Polski. Nasi przodkowie byli tam od setek lat... "Ci przodkowie nie zapędzili się tam przypadkiem w zagonach biegnących przeciw Tatarom czy Turkom, aby unieść wojenną zdobycz. Siedzieli tam setki nabrzmiałych kresową tradycją lat. Czy wolno pozwolić, że nie pozostanie po nich żden ślad? Czy to możliwe, że nie zostało nic po pokoleniach, które wojowały w obronie kośiołów, cerkwi i swoich rodzinnych gniazd [...] Jak to możliwe, że tam znikły nie tylko dwory i dworki, cerkwie i kościoły, lecz znikły także barwne, rozśpiewane wioski i czarnobrewne mołodycie, strojne grubym warkoczem, i dobrotliwi czasem a czasem zawzięci mołojcy?"  -  Anna Pawełczyńska - Koniec Kresowego Świata, fragmenty. 

 

My chcemy podtrzymać te tradycje wśród wspomnianych mołodyci i mołojców to znaczy młodzieży i choć są nam bliscy to nie chcemy zatrzymać ich w granicach współczesnej Polski. Dzisiaj granic nie buduje się przy siły ale mentalnie poprzez rozwój kultury i te polskie, kresowe granice chcemy zachowywać, aby nie zostały na zawsze utracone. 

Uczestnicy obozów mają po powrocie do swych stałych miejsc zamieszkania stać się ambasadorami polskiej kultury i racji stanu - liderami swych środowisk.

 

Zaproszenie do wsparcia: https://www.youtube.com/watch?v=XEkqTEHTRrw

 

Fundacja OKO z Zakopanego zajmuje się promowaniem aktywnego trybu życia, wolnego od uzależnień i nałogów.

Siedzibą Fundacji od początku działalności jest Zakopane - stolica polskich sportów zimowych, baza treningowa dla sportowców wszelkich dyscyplin. Gdzie indziej jak nie tu mielibyśmy promować aktywność fizyczną?

W naszych działaniach upowszechniamy postawy pro sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadania Fundacji nie kończą się jednak na tym. Naszym celem jest także rozwój intelektualny, naukowy i duchowy osób wchodzących w skład Narodu Polskiego zamieszkałych zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. 

Organizujemy różnorodne wydarzenia i imprezy sportowe promując Zakopane i Podhale. Prowadzimy również działalność wydawniczą i informacyjną.

Członkowie fundacji włączają się też w pracę społeczną i działalność charytatywną.

Dlaczego crowdfundig i na co przeznaczone zostaną pieniądze i co już udało się osiągnąć?

W czerwcu bieżącego roku otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej 2015/2569/OR. Przez całe lato byliśmy obecni na terenie Zakopanego oraz przy głównych szlakach turystycznych Tatr.  To co udało się nam zebrać to jednak kropla w morzu potrzeb. Nasz zespół to głównie wolontariusze, którzy wspierają nasze działania chcąc pomóc swoim rodakom z Kresów.

Zdecydowaliśmy się na zbiórkę za pośrednictwem platformy PolakPotrafi dlatego, że wierzymy w siłę oddziaływania nowoczesnych mediów, dzięki którym jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby darczyńców.

Dotychczas udało nam się zorganizować akcję popularyzującą naszą akcję w krajach byłej I RP. Na miejscu, w krajach uczestniczących w projekcie wyłonili się liderzy organizujący grupy zgłaszających się  do przyjazdu na obozy.

Pozyskaliśmy również partnerów w projekcie. Wspiera nas m.in. Związek Podhalan i Tatrzański Park Narodowy, z którymi wspólnie planujemy program zajęć podczas pobytu młodzieży.

Bilety dla pierwszej grupy już czekają. Na obecnym etapie fundusze są nam jednak niezbędne do zapewnienia bazy noclegowej dla przybywających do nas rodaków. Chcąc zapewnić wysoki poziom organizowanych turnusów musimy zadbać również dobrą kuchnię.

Chętnych do przyjazdu nie brakuje. Lista osób rośnie - dlatego już teraz myślimy o kontynuowaniu akcji i wpisaniu projektu jako stałe działanie Fundacji. Wierzymy, że dzięki Waszej hojności uda się nam zorganizować zimową edycję obozów na przełomie grudnia ale także rozpocząć przygotowania do wiosennej rundy w 2016 roku. Dlatego nie poprzestajemy na wnioskowanej kwocie.

 

Gdzie można nas znaleźć?

Siedziba Fundacji znajduje się w Zakopanem przy ulicy Pocztowców 19.

Możecie kontaktować się z nami drogą mailową na: fundacja.oko@o2.pl lub dyrekcja@fundacjaoko.pl

Znajdziecie nas również na Facebooku oraz w +Google

Stale pracujemy też nad budową naszej strony www.fundacjaoko.pl

Zapraszamy  wszystkich Państwa do wspierania naszej działalności i kontaktu.