Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Jakub Kwintal

Jakub Kwintal

Bydgoszcz

Organista, doktor szt. muz., wykł. w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego i Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, kantor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy (organista i dyrygent), w-prezes Ewangelickiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Bydgoszczy, pomysłodawca i koordynator festiwali: Radomskie Wieczory Organowe (2007-2011), Muzyka w Kościele Zbawiciela (Bydgoszcz, od 2014), Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej (Bydgoszcz, od 2013), Bydgoski Festiwal Muzyki Dawnej (od 2014). Członek American Guild of Organists. W roku 2011 wraz z oboistą Piotrem Lisem (solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej) wydał płytę z muzyką francuską XX wieku.

Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2007). Obecnie kształci się pod kierunkiem Naji Hakim'a w Paryżu. Jest stypendystą Marszałka Woj. Kuj.-Pom. (2014, 2015).

Napisz wiadomość do Projektodawcy

2307 PLN z 2300 PLN

9 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

100%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 15.08.2015.

Koncert twórczości Piotra A. Komorowskiego

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 15.08.2015 18:06