Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Jakub Kwintal

Jakub Kwintal

Bydgoszcz

Organista, doktor szt. muz., wykł. w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego i Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, kantor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy (organista i dyrygent), w-prezes Ewangelickiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Bydgoszczy, pomysłodawca i koordynator festiwali: Radomskie Wieczory Organowe (2007-2011), Muzyka w Kościele Zbawiciela (Bydgoszcz, od 2014), Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej (Bydgoszcz, od 2013), Bydgoski Festiwal Muzyki Dawnej (od 2014). Członek American Guild of Organists. W roku 2011 wraz z oboistą Piotrem Lisem (solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej) wydał płytę z muzyką francuską XX wieku.

Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2007). Obecnie kształci się pod kierunkiem Naji Hakim'a w Paryżu. Jest stypendystą Marszałka Woj. Kuj.-Pom. (2014, 2015).

Napisz wiadomość do Projektodawcy

2307 PLN z 2300 PLN

9 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

100%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 15.08.2015.

Koncert twórczości Piotra A. Komorowskiego

O projekcie

MONOGRAFICZNY koncert kompozytorski Piotra A. Komorowskiego jest siódmym koncertem w ramach cyklu Muzyka w Kościele Zbawiciela odbywającego się od czerwca 2014 roku. Organizatorem jest Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy (www.etko.bydgoszcz.pl).

 

6 września (niedziela), g. 17

Kwartet Smyczkowy "Barock Quartet"

Jarosław Ciechacki ­- organy

Piotr A. Komorowski -­ instrumenty elektroniczne

 

 

PIOTR A. KOMOROWSKI jest kompozytorem i teoretykiem muzyki, wykładowcą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz prezesem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Od 2013 roku organizuje w Bydgoszczy Festiwal Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA.

 

 

 

 

 

 

POMYSŁODAWCĄ a zarazem kierownikiem artystycznym i organizacyjnym cyklu jest Jakub Kwintal, kantor Parafii Ewangelickiej w Bydgoszczy. Pracuje również w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jako koncertujący organista występuje z recitalami w Europie i Stanach Zjednoczonych, natomiast działalność organizatorską, którą prowadzi od roku 2007, traktuje jako hobby oraz swego rodzaju misję. Do tej pory zorganizował ponad 40 koncertów. Prywatnie jest mężem Kasi i tatą 3-letniego Antosia, z którymi tworzy dom pełen muzyki.

 

 

PRZEZ SWOJĄ RÓŻNORODNOŚĆ cykl "Muzyka w Kościele Zbawiciela" skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Jednak nasza oferta to nie tylko muzyka na żywo. Emocjonującym momentem w trakcie każdego koncertu jest losowanie płyt (dokonywane przez wykonawców) z muzyką klasyczną i jazzową. Natomiast po koncercie zapraszamy wszystkich uczestników na spotkanie przy kawie i ciastku do Luterańskiego Centrum Parafialnego, gdzie każdy ma okazję osobiście poznać i porozmawiać z artystami.

  

  

 

GOŚCIMY wirtuozów z kraju i zagranicy (Niemcy, USA). W maju solowy recital organowy wykonała Peggy Haas-Howell z USA (poprowadziła również warsztaty w Akademii Muzycznej). W czerwcu grupa jazzowych muzyków przygotowała specjalnie dla nas projekt "Muzyka sakralna w świecie improwizacji jazzowej". Po tym znakomitym koncercie postanowili kontynuować współpracę, już pod oficjalną nazwą Rafał Tworek Quintet.

Oto kilka improwizacji wykonanych podczas tego premierowego koncertu:
 

 

STARAMY SIĘ aby nasze koncerty były jak najbardziej przystępne. Przede wszystkim nie są biletowane a Kościół Zbawiciela dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Również w trakcie koncertów ułatwiamy uczestnictwo choćby przez zastosowanie projekcji video umożliwiającego publiczności widzenie tych artystów, którzy są na chórze kościoła.

 

 

FINANSOWEGO wsparcia w kwocie 7 tys. zł udzieliło nam Województwo Kujawsko-Pomorskie, co jednak nie może przekroczyć 65% budżetu imprezy (zgodnie z umową z Województwem). Dlatego bez WASZEJ POMOCY nie uda nam się zorganizować tegorocznego planu trzech koncertów!

 

FUNDUSZE zebrane podczas tej kampanii przeznaczone zostaną na brakującą część wynagrodzenia artystów oraz opłatę ZAiKS.


ŚRODKI dodatkowe przeznaczone zostaną na organizację koncertów w roku 2016:

130% - 200% - Koncert w maju

powyżej 200% - Koncert w maju i czerwcu

 

Artyści, którzy wystapią w roku 2016 to w pierwszym rzędzie:

 

- Olszewski BACH TRIO - improwizacje jazzowe oparte na muzyce J.S. Bacha

- Wolfgang Kleber (Niemcy) - organy

- Maria Lewandowska - harfa

- Sławomir Opaliński - kompozytor (koncert monograficzny)

 

 

 

CZAS realizacji nagród: do 15 września.

 

WSZYSTKIE koncerty posiadają osobną promocję: plakat (B2) wywieszany na słupach ogłoszeniowych, w ośrodkach kultury i kościołach, folder programowy, informację podawaną w mediach regionalnych oraz w internecie. Każdy koncert wysłuchuje od 80 do 150 osób.

 

 

 www.etko.bydgoszcz.pl

 

facebook.com/ewangelickie.towarzystwo

 

 

Dwa tegoroczne koncerty są za nami.

Trzeci zorganizujmy RAZEM!

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 15.08.2015 18:06