Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Magazyn Miasta

Magazyn Miasta

Polska

Napisz wiadomość do Projektodawcy

18478 PLN z 16200 PLN

101 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

114%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.01.2013.

Magazyn Miasta

O projekcie

Świat i Polska się urbanizują, a nam wciąż brakuje ogólnokrajowej platformy wymiany poglądów i doświadczeń, która pomogłaby wszystkim środowiskom zaangażowanym w pracę nad przemianami polskich przestrzeni zurbanizowanych w podejmowaniu mądrych decyzji i działań, podnoszących jakość życia mieszkańców. Dlatego z ramienia Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, we współpracy z licznymi środowiskami, założyliśmy Magazyn MIASTA. Jest on pierwszym w Polsce kwartalnikiem poświęconym kulturze miejskiej, tworzonym przez specjalistów tak wielu dziedzin i dystrybuowanym także wśród pracowników administracji miejskiej. Jego głównym wydawcą jest teraz Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, IBPP pozostaje współwydawcą. Patronat: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Współpraca merytoryczna: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Kongres Ruchów Miejskich. Redakcja: Artur Celiński, prof. dr hab. Mariusz Czubaj, prof. dr hab. Mirosław Duchowski, Joanna Erbel (z-ca redaktorki naczelnej), dr Piotr Majewski, dr Elżbieta Sekuła, Marta Żakowska (redaktorka naczelna)

 

Kwartalnik MIASTA poświęcony jest kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architekturę po projektowanie, działania zaangażowanych mieszkańców i działania kulturalne/sztukę w przestrzeniach publicznych). Dwumiesięcznik współtworzą mieszkańcy miast i specjaliści różnych dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy. Na jego łamach poruszane będą kluczowe tematy dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się przestrzenie zurbanizowane. Magazyn skierowany jest do wszystkich środowisk zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy - od mieszkańców i artystów po urbanistów, architektów i aktywistów. MIASTA dystrybuowane są też wśród samorządów i pracowników urzędów miejskich. Zależy nam na dostarczaniu administracjom miejskim wiedzy i inspiracji dotyczących lepszego zarządzania miastami polskimi, by nam wszystkim żyło się w nich lepiej.

 

Każdy numer MIAST budowany jest wokół tematu przewodniego. Pierwszym z nich była kwestia mieszkaniowa. Darmowy pdf pierwszego numeru pobrać można na stronie http://ibpp.pl/i/file/miasta_17.08.pdf

 

W drugim numerze (nakład: pdf plus 1500 egz. w druku - Empiki, prenumeraty + współczytelnictwo, w sumie ponad 7500 czytelników plus ponad 25 000 czytelników strony internetowej Res Publiki Nowej, na której ukaże się pdf numeru – szac.) magazynu przyjrzymy się różnym formom działań służącym demokratyzacji przestrzeni: od pomysłu Parlamentu Miast autorstwa Benjamina Barbera, przez różne realizacje budżetów obywatelskich, nowe modele zarządzania miastem i znaczenie nowych technologii w zbieraniu wiedzy o nim, po wpływ kultury na rozwój lokalny oraz rolę idei „dobra wspólnego” w wyznaczaniu kierunków zmian. Przeczytacie też m.in. o placach zabaw, projektowaniu dla społeczności, ogródkach działkowych, handlu ulicznym oraz rewitalizacji. Nie zapomnieliśmy oczywiście o estetyce przestrzeni i przestrzeniach publicznych jako narzędziach życia społecznego. Prezentujemy różne aspekty tych kwestii, patrząc na nie zarówno z perspektywy polskiej, oczami autorów Karty Przestrzeni Publicznej i Rezolucji Lubelskiej oraz organizacji Miasto Moje A W Nim walczącej z reklamami wielkoformatowymi, jak i zagranicznej, przedstawiając m.in. nowojorską fundację Project For Public Spaces i brytyjską organizację Design Council. Design Council jest też strategicznym partnerem numeru. Do spisu treści dołożyłyśmy także nową, stałą rubrykę – Okiem Radnego. Inauguruję ją tekst Mariusza Wiśniewskiego, radnego Poznania z klubu PO, poświęcony programowi rewitalizacji śródmieścia Poznania.

 

Tak jak przy pierwszym numerze, przy wydawaniu drugiego planujemy spotkania promocyjne/panele dyskusyjne związane z tematem przewodnim, z udziałem specjalistów różnych dziedzin i publiczności.

 

Każda złotówka się liczy, złotówka do złotówki... Do opłacenia produkcji i druku drugiego numeru potrzebujmy około 34 000 zł. Zbiórkę ogłaszamy na 16200 - zobaczmy jak nam pójdzie, może uda nam się podczas niej tak czy owak uzbierać 34 000 dzięki Państwu, dzięki Wam i numer wydać będziemy mogli w najbliższym czasie!

 

Miasta tworzymy wspólnie – odbija się w nich to co w nas najlepsze i najgorsze. Musimy o miastach, czyli o sobie, szczerze rozmawiać - bez tego nie zbudujemy mądrej przestrzeni życiowej. To pismo ma szansę stać się platformą wymiany wiedzy o mieście - gromadzonej przez badaczy, wykorzystywanej przez praktyków.

Bogna Świątkowska, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

 

Od jakości miast, jakości ich przestrzeni - zależy jakość naszego życia. Dobrze więc, że powstaje pismo poświęcone problematyce miejskiej - jego fachowość, obiektywność i dobre przykłady rozwiązań problemów miejskich powinny wspomagać działania tych, którzy za nasze miasta są odpowiedzialni.

Grzegorz A. Buczek, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

 

 

Żyjemy w świecie, w którym, szczególnie w Polsce, coraz trudniej jest żyć. Może czasopismo Miasta to promyk nadziei. Oby.

prof. Bohdan Jałowiecki, socjolog miasta

 

 

Mam nadzieję, że nowe pismo pomoże uzmysłowić politykom i społeczeństwu, że przyszłość naszego kraju zależy od tego, czy młodzi, wykształceni Polacy będą wiązać swą przyszłość z metropoliami polskimi, a nie z zagranicznymi.

Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

 

 

Walorem pisma jest różnorodność pokoleniowa oraz zderzanie opinii użytkowników miast z wiedzą profesjonalistów.

Andrzej Lubiatowski, urbanista, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich

 

 

Dobrze się stało, że powstała nowa platforma umożliwiająca wszczęcie raz jeszcze debaty na temat miast, w tym polityki mieszkaniowej.

Dr Irena Herbst, była wiceminister gospodarki, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

 

Jeśli dziś nie zaczniemy rozmowy o miastach, nikt za nas tego nie zrobi i choć nie zgadzam się z niektórymi tezami przedstawionymi w pierwszym numerze Miast, inicjatywa ta jest dobrą okazją, by porządniej zająć się rozmową o polskich przestrzeniach zurbanizowanych.

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy

 

 

Marzę, by nasze miasta stały się prawdziwą niszą ekologiczną sprzyjającą przede wszystkim godnemu życiu gatunku ludzkiego. Mam nadzieje, że Magazyn Miasta przybliży spełnienie tak wymyślnych marzeń.

Andrzej Bratkowski, były minister gospodarki przestrzennej i budownictwa

 

 

Podejście do krajobrazu zurbanizowanego musi się zmienić na całościowe, wielo-dyscyplinarne, przesycone troską i biorące pod uwagę potrzeby wszystkich grup społecznych. Konstytucyjne zapisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, czy dostępu do mieszkań powinny wypełniać się żywą treścią, oby ze wsparciem ze strony zaangażowanych wydawnictw, takich jak dobrze zapowiadające się MIASTA.

Dariusz Śmiechowski, Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.01.2013 18:06