Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Polska Waluta Lokalna

Polska Waluta Lokalna

Kielce

Polska Waluta Lokalna jest projektem społecznym zainicjowanym przez Dariusza Brzozowca, który zarazem jest liderem tego projektu. Jego celem jest zbudowanie krajowej polskiej komplementarnej waluty - istniejącej obok państwowego pieniądza. Polska Waluta Lokalna ma już swoją nazwę - DOBRY. Link do strony DOBREGO http://dobry.org.pl/

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4232 PLN z 4200 PLN

51 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

100%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.10.2013.

Konferencja Nowa Ekonomia w działaniu - edukacja ekonomiczna...

O projekcie


O zespole ludzi

Jesteśmy w różnym wieku, pochodzimy z różnych części Polski, mamy różne zawody, odmienne doświadczenia i sporą dawkę indywidualizmu w duszy. A jednak w pewnym momencie spotkaliśmy się wiedzeni silnym przekonaniem, że świat, w który dotychczas wierzyliśmy wygląda inaczej, niż nas uczono. Że wolność jest w opozycji do ekonomicznego zniewolenia. Równość nie idzie w parze z podziałem świata na 99% + 1%. Braterstwo się kłóci z wszechobecnym wyścigiem szczurów. Niepodległość i suwerenność jest w opozycji do globalizacji. Współpraca się kłóci z konkurencją. I że wszystko jest jakoś nie tak…

Połączyła nas wizja innego świata. Płaszczyzną naszego porozumienia stała się NOWA EKONOMIA, albowiem ekonomia jest tą sferą życia, która dotyczy każdego z nas. Nowa ekonomia nauczyła nas patrzeć na życie spoza pudełka zniewolonego umysłu. Pozwoliła nam zobaczyć niewidzialne kraty, które nas ograniczały. I pokazała przestrzeń współpracy, wsparcia, szacunku dla każdej istoty i wiary w to, że możemy żyć w zdecydowanie lepszym świecie. Jakim? Pierwszą próbą odpowiedzi na to pytanie będzie konferencja NOWA EKONOMIA W DZIAŁANIU - EDUKACJA EKONOMICZNA I WALUTY LOKALNE.

O konferencji

Konferencja dotyka dwóch fundamentalnych – naszym zdaniem – tematów: zmiany naszej świadomości oraz odbudowy lokalnej niezależności. W przekładzie na język praktyczny ekonomii oznacza to pochylenie się nad tematem ekonomicznej edukacji oraz pokazanie idei walut lokalnych. Ważne jest to, że zarówno przedstawiane na konferencji wybrane projekty edukacyjne jak i przykłady walut lokalnych nie są konceptami teoretycznymi, lecz działaniem, które ktoś już podjął i są realizowane na mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu.

Szczegółowy program konferencji możesz zobaczyć na stronie konferencji

Konferencja odbędzie się 12 października 2013 w Warszawie, w gmachu Biblioteki Narodowej na Polach Mokotowskich. Zapraszamy serdecznie do udziału w niej, a także do wsparcia projektu, który jest jak dotąd finansowany ze źródeł własnych zespołu ludzi, którzy się w niego zaangażowali.

 

 O Nowej Ekonomii

NOWA EKONOMIA opiera się na NOWYM PARADYGMACIE. W ostatnich latach przebiły się do naszej zbiorowej świadomości różne NOWE NAUKI. Powstaje coraz więcej publikacji dotyczących nowej biologii, nowej fizyki, nowej chemii czy „nowej” historii. Także nowej ekonomii. Od starej ekonomii różni się ona fundamentalnie podejściem do dwóch kwestii: po pierwsze, komu i czemu ekonomia MA SŁUŻYĆ, po drugie, jakie ma cechy i jaką funkcję pełni w niej PIENIĄDZ.

Twórcy nowej ekonomii wyraźnie akcentują jej społeczny wymiar. Nie pozostawiają też wątpliwości co do tego, że ma ona służyć dobru wszystkich obywateli RAZEM, a nie elit, korporacji czy jakichkolwiek grup interesów. To znaczy, że nie ma w niej miejsca na podporządkowanie wszystkiego kryterium finansowego zysku, gdyż podstawowym kapitałem w nowej ekonomii jest KAPITAŁ LUDZKI, a nie finansowy. To znaczy, że w miejsce konkurencji pojawia się zupełnie inny sposób konstrukcji rynku i gospodarki – kooperacja, wzajemne wspieranie się i wspólny wzrost w harmonii ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

Pieniądz w nowej ekonomii ma inną rolę i inne właściwości, niż w otaczającym nas świecie. Nie ma w niej miejsca na lichwę – by zarabiać pieniądze na pożyczaniu pieniędzy. W nowej ekonomii pieniądz jest bowiem narzędziem społecznym – ma być tak uwarunkowany, by realizował interesy społeczności lokalnej, której ma służyć.

Nowa ekonomia jest także ruchem intelektualnym, gdyż łączy w sobie różne podejścia, bądź też elementy różnych działań na rzecz lepszego świata, jak na przykład ekonomię społeczną, doktrynę kredytu społecznego Clifforda Douglasa, elementy społecznej nauki Kościoła, gospodarki zrównoważonego dobrobytu i innych wspaniałych osiągnięć ludzkiego umysłu, który chciałby widzieć w nas podmiot, a nie przedmiot ekonomicznych procesów.

Zapraszamy i dziękujemy z całego serca za wsparcie i każdą złotówkę. którą nam podarujecie.

 

Kilka słów aktualności o konferencji oraz zjawiska walut lokalnych na świecie - przede wszystkim na Węgrzech

Media o Twoim projekcie:

Podziękowania za wsparcie konferencji dla Szanownych Darczyńców

dobry.org.pl | 2013-10-14

Organizatorzy konferencji NOWA EKONOMIA W DZIAŁANIU – EDUKACJA EKONOMICZNA I WALUTY LOKALNE, która odbyła się w Warszawie 12.10.2013 serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nas przez platformę społecznościowego finansowania POLAK POTRAFI. Dzięki Wam, a jest Was 51 osób, budżet organizacyjny konferencji miał większe szanse się domknąć. Dzięki Wam też czuliśmy wsparcie celowości naszego projektu w oczach ludzi, którzy po prostu uznali go za wartościowy

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 11.10.2013 18:06