Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Radek Polak

Radek Polak

Warszawa

Radek Polak - absolwent ASP w Poznaniu. Jego zainteresowania skupiają się głownie na tematyce portretowej, przez ostatnich dziesięć lat pracował nad projektami dokumentalnymi w Polsce i Gruzji.
Maja Kaszkur - absolwentka ASP w Poznaniu. Kuratorka i wieloletnia współtwórczyni galerii Yours. Jako fotograf była członkiem kolektywu Icoon. RAzem z Radkiem tworzy team fotograficzny KASZKURPOLAK
Vaho Babunashvilli - muzyk, kucharz, postać. Od lat tworzy najciekawsze projekty muzyczne w Gruzji min, Soft Eject czy Green Room. Z zamiłowania kucharz i znawca kuchni gruzińskiej, jego fantazja przenosi tradycyjną kuchnię gruzińską w sferę nowoczesnej kuchni fusion.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

2074 PLN z 25000 PLN

39 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

8%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 06.12.2013.

Gruziński Smak

O projekcie

GRUZIŃSKI SMAK / GEORGIAN TASTE

To projekt trójki przyjaciół i twórców związanych z Gruzją. Jego efektem ma być książka wydana w Polsce, będąca jednocześnie przewodnikiem kulinarnym, ale także opowieścią o tradycji i historii tych rejonów i ludzi, skomponowana ze światem współczesnym, w formie felietonów i fotografii.

Vaho Babunashvilli, który jest pomysłodawcą projektu jest przede wszystkim rozpoznawalnym gruzińskim muzykiem związanym z zespołem Soft Eject, postacią tworzącą gruzińska kontrkulturę od wielu lat. Jest nieustająco zaangażowany również w organizacje inicjatyw społecznych, a także festiwali i koncertów. Jego wielką pasją jest również kuchnia, co nieustająco udowadnia odnajdując dania pochodzące z różnych części Gruzji, wspomnień poznanych ludzi, a także własnego dzieciństwa, interpretując je na nowo i unowocześniając, co sprawia, ze kuchnia gruzińska staje się atrakcyjna współcześnie dla wielu nie znających jej jeszcze osób.

Vaho zaprosił do współpracy nas - czyli swoich wieloletnich przyjaciół od dawna zakochanych w Gruzji - Maję Kaszkur i Radka Polaka, fotografów zaangażowanych we wspólne projekty . Łączy nas pasja, wspólna podróż i dialog, zamiłowanie do obserwowania i interpretowania świata w różnych formach, dlatego to wydawnictwo nie będzie tylko klasyczną książką kucharską. Chcemy przekazać więcej elementów, które nas w Gruzji urzekają, bo smak potraw, które wciąż poznajemy łączy się z towarzystwem, naszą podróżą, obserwacjami, poznanymi po drodze ludźmi i tworzonymi relacjami. Swoją pracą chcemy przybliżyć Wam smak Gruzji, portretując słowem i obrazem swoje spostrzeżenia, zebrane przepisy i ich autorów.

It is a project of three friends and artists, who feel close to Georgia. Its result will be a book, a gourmet guide and a story about the traditions and the history of those regions and the people, fused with the modern world, in the form of columns and photographs.

Vaho Babunashvilli, who originated this project, is a recognized Georgian musician associated with the Soft Eject band, creating the Georgian counterculture for many years now. He is constantly engaged in organizing the social initiatives, as well as festivals and concerts. Cooking is also his great passion, which he continuously proves finding recipies from different parts of Georgia, with memories of the people he met, as well as own memories from his childhood, interpreting those recipies in a new way, making them interesting in a modern way for people who do not know the Georgian cousin yet.

Vaho has invited us to cooperate – friends of many years, and in love with Georgia – Maja Kaszkur and Radek Polak, photographers engaged in joint projects, Passion, traveling together, and conversation, love for observing and interpreting the world in different forms is what makes us close, and for that reason this publication is not going to be only a cook book. We want to share more things, which amuse us, because the taste of the dishes we constantly learn of remind us of the friendship, our journey, observations, the people we met while traveling and the relationships, which were created in the process. Through our work, we want to bring you the Taste of Georgia, portraying through words and pictures our observations, collected recipes and their authors.

O NAS - Polakach zaangażowanych w projekt.

Radek Polak - portrecista, fotograf pracujący na co dzień dla magazynów takich jak Twój Styl, Pani, VivA, Przekrój. OD 7 lat związany jest z Gruzją, gdzie realizuję swoje projekty dokumentalne. "W Gruzji znalazłem coś, co przegapiłem w Polsce lat 90-tych czyli kraj w transformacji, zmiany ustrojowe, obyczajowe i mentalne, które dokonywały i dokonują się na moich oczach. Poprzez wspólną historię i mentalność gruzińsko - polską jestem w stanie te zmiany zauważyć i zrozumieć. Ten proces mnie fascynuje. Czasem patrząc przez dziurkę od klucza mam wrażenie że widzę więcej, patrzę uważniej, kuchnia i jedzenie to właśnie taka dziurka, kolejna perspektywa patrzenia na ten kraj.

Maja Kaszkur - fotograf, kurator, edytor. Związana przez lata z Yours Gallery w Warszawie. Zorganizowała wiele wystaw artystów uznanych na świecie, jak i debiutanckich, których autorzy zyskali sobie uznanie. Jest autorką indywidualnych prac fotograficznych. Od roku razem z Radkiem Polakiem, z którym łączy ją wieloletnia znajomość, a także zamiłowanie do podróży i poznawania świata, postanowili wspólnie zająć się pracą nad projektami dokumentalnymi i portretowymi.


                                             Przyjaciele projektu


ABOUT US - Poles, engaged in the project

Radek Polak - a portraitist, an everyday photographer for magazines, such as Twój Styl, Pani, Viva, Przekrój. For the past 7 years he has been connected with Georgia, implementing his documentary projects. "In Georgia I have found something I have somehow missed in Poland of the 90-ties, which is the transformation, the system, custom, and mentality changes, which have happened and are still happening in front of my eyes. Because of the common, Georgian - Polish history and mentality, I am able to notice and understand those changes. This process fascinates me. Sometimes, looking through a keyhole, I have a feeling, that I can see more, I observe more carefully, and the kitchen and the food is such a keyhole, another perspective to look at this country."

Maja Kaszkur – a photographer, a curator, editor. Cooperating with the Yours Gallery for many years. She has organized many exhibitions of world recognized artists, as well as debut exhibitions, whose authors received recognition. She has created her own individual photographic work. Together with Radek Polak, whom she has known for many years, and with whom she shares the passion for traveling and exploring the world, have decided to work together on documentary and portrait projects.

KASA

Do tej pory zebraliśmy mniej więcej 1/3 materiałów potrzebnych do wydania książki. Odbyliśmy samochodem trzytygodniową podróż po Gruzji. Wydaliśmy na to sporo własnych pieniędzy. Koszty biletów lotniczych to około 3000 pln
Koszty podróży na miejscu, samochodu, benzyny, noclegów to razem 6000 pln (używamy przepięknej techniki jaką jest fotografia wielkoformatowa, analogowa) zatem koszty materiałów fotograficznych, wywoływania, skanowania i obróbki to 7000 pln.
To tylko dotychczasowe nakłady jakie ponieśliśmy.
Aby zebrać cały materiał do książki potrzebujemy spędzić na pracy w Gruzji kolejny miesiąc.
Aby to było możliwe potrzebujemy Waszego wsparcia.

MONEY
(4 PLN = 1 EU)

So far we have gathered more or less 1/3 of the materials needed to publish the book. We have gone on a three week car journey to Georgia. We have spent a lot of our own money. The cost for the plane tickets was about 3000PLN.
The traveling costs there, car, gas, accommodations, together that was about 4000PLN
We use a beautiful technique, which is a large format, analog photography, therefore the costs of the photography materials, developing, scanning, editing came to 7000PLN.
Those are just the expenses we have incurred so far.
In order to collect the entire material for the book, we need to spend an additional month at work in Georgia.
Therefore, to make all of this possible, we need your help.

Oto na co przeznaczymy zebrane pieniądze:

Bilety lotnicze plus nadbagaż dla 2 osób 4000 pln
Koszty podróży na miejscu, wynajęcie samochodu, noclegi, koszty benzyny dla 3 osób na 1 miesiąc 4000 pln
Koszty produktów i przygotowań 50 potraw do sesji fotograficznej 2000 pln
Zakup materiałów fotograficznych wielko- i średnioformatowych 3600 pln
Wołanie materiałów fotograficznych 2400 pln
Skanowanie i obróbka materiałów fotograficznych oraz skład graficzny 6700 pln
Próbne wydruki 2300 pln

....

Z kompletnym materiałem będziemy mogli rozpocząć rozmowy o wydaniu książki z wydawnictwami.
Niestety w anno domini 2013 o środki na zebranie materiałów autorzy muszą martwić się sami
Na szczęście mamy Was!
Polak potrafi? Jasne, że potrafi!!

This is what we need the money for:

Airline tickets plus extra baggage for 2 people, 4000PLN
Traveling costs in the destination place, car rental, accommodations, gas costs, all of it for 3 people, for one month, 4000PLN
Costs of products and preparation for coolinary pictures (around 50 recipies) 2000 pln
Purchasing of the large and medium format photographic materials, 3600PLN
Photographic processing, 2400PLN
Scanning and editing of the photographic materials, 6700PLN
Draft printing, 2300PLN

....

We will be able to start talking to the publishing companies about publishing our book once we have a complete material. Unfortunately, in the year 2013, the authors have to worry about the funds needed to collect the materials on their own.
But fortunately, we have you!
Can we manage? Sure, we can!!
Can U help?

Media o Twoim projekcie:

Gruziński Smak – znani Polacy promują wydanie niezwykłej kulinarnej książki

kobietamag.pl | 2013-11-02

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

gotujmy.pl | 2013-10-29

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

fabrykapodroznika.pl | 2013-10-29

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński Smak - zakochać się w Gruzji

independent.pl | 2013-10-28

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

portalpolski.pl | 2013-10-28

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

kuchnia.zwierciadlo.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

cojestgrane.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

podroze.re.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

www.turystyka24h.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

www.patriot24.net | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

"Gruziński smak" - zakochać się w Gruzji

www.infoturystyka.pl | 2013-10-24

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Hatak.pl i PolakPotrafi.pl: Gruziński smak

hatak.pl | 2013-10-23

Hatak.pl właśnie rozpoczął współpracę z serwisem PolakPotrafi.pl, aby wspólnie wspierać ciekawe inicjatywy kulturalne. Pierwszą z nich jest promowana przez Marcina Mellera niezwykła książka o Gruzji.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

glorius.pl | 2013-10-23

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

www.wiadomosci24.pl | 2013-10-23

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 06.12.2013 18:06