Dołącz do naszej społeczności!

O projektodawcy

Radek Polak

Radek Polak

Warszawa

Radek Polak - absolwent ASP w Poznaniu. Jego zainteresowania skupiają się głownie na tematyce portretowej, przez ostatnich dziesięć lat pracował nad projektami dokumentalnymi w Polsce i Gruzji.
Maja Kaszkur - absolwentka ASP w Poznaniu. Kuratorka i wieloletnia współtwórczyni galerii Yours. Jako fotograf była członkiem kolektywu Icoon. RAzem z Radkiem tworzy team fotograficzny KASZKURPOLAK
Vaho Babunashvilli - muzyk, kucharz, postać. Od lat tworzy najciekawsze projekty muzyczne w Gruzji min, Soft Eject czy Green Room. Z zamiłowania kucharz i znawca kuchni gruzińskiej, jego fantazja przenosi tradycyjną kuchnię gruzińską w sferę nowoczesnej kuchni fusion.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Obejmij patronat nad tym projektem!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy:


39 Wspierający

8% Postęp

2074 PLN z 25000 PLN

Udany! Cel osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania, model "wszystko albo nic", zbiórka będzie aktywna do 06.12.2013

Gruziński Smak

O projekcie

GRUZIŃSKI SMAK / GEORGIAN TASTE

To projekt trójki przyjaciół i twórców związanych z Gruzją. Jego efektem ma być książka wydana w Polsce, będąca jednocześnie przewodnikiem kulinarnym, ale także opowieścią o tradycji i historii tych rejonów i ludzi, skomponowana ze światem współczesnym, w formie felietonów i fotografii.

Vaho Babunashvilli, który jest pomysłodawcą projektu jest przede wszystkim rozpoznawalnym gruzińskim muzykiem związanym z zespołem Soft Eject, postacią tworzącą gruzińska kontrkulturę od wielu lat. Jest nieustająco zaangażowany również w organizacje inicjatyw społecznych, a także festiwali i koncertów. Jego wielką pasją jest również kuchnia, co nieustająco udowadnia odnajdując dania pochodzące z różnych części Gruzji, wspomnień poznanych ludzi, a także własnego dzieciństwa, interpretując je na nowo i unowocześniając, co sprawia, ze kuchnia gruzińska staje się atrakcyjna współcześnie dla wielu nie znających jej jeszcze osób.

Vaho zaprosił do współpracy nas - czyli swoich wieloletnich przyjaciół od dawna zakochanych w Gruzji - Maję Kaszkur i Radka Polaka, fotografów zaangażowanych we wspólne projekty . Łączy nas pasja, wspólna podróż i dialog, zamiłowanie do obserwowania i interpretowania świata w różnych formach, dlatego to wydawnictwo nie będzie tylko klasyczną książką kucharską. Chcemy przekazać więcej elementów, które nas w Gruzji urzekają, bo smak potraw, które wciąż poznajemy łączy się z towarzystwem, naszą podróżą, obserwacjami, poznanymi po drodze ludźmi i tworzonymi relacjami. Swoją pracą chcemy przybliżyć Wam smak Gruzji, portretując słowem i obrazem swoje spostrzeżenia, zebrane przepisy i ich autorów.

It is a project of three friends and artists, who feel close to Georgia. Its result will be a book, a gourmet guide and a story about the traditions and the history of those regions and the people, fused with the modern world, in the form of columns and photographs.

Vaho Babunashvilli, who originated this project, is a recognized Georgian musician associated with the Soft Eject band, creating the Georgian counterculture for many years now. He is constantly engaged in organizing the social initiatives, as well as festivals and concerts. Cooking is also his great passion, which he continuously proves finding recipies from different parts of Georgia, with memories of the people he met, as well as own memories from his childhood, interpreting those recipies in a new way, making them interesting in a modern way for people who do not know the Georgian cousin yet.

Vaho has invited us to cooperate – friends of many years, and in love with Georgia – Maja Kaszkur and Radek Polak, photographers engaged in joint projects, Passion, traveling together, and conversation, love for observing and interpreting the world in different forms is what makes us close, and for that reason this publication is not going to be only a cook book. We want to share more things, which amuse us, because the taste of the dishes we constantly learn of remind us of the friendship, our journey, observations, the people we met while traveling and the relationships, which were created in the process. Through our work, we want to bring you the Taste of Georgia, portraying through words and pictures our observations, collected recipes and their authors.

O NAS - Polakach zaangażowanych w projekt.

Radek Polak - portrecista, fotograf pracujący na co dzień dla magazynów takich jak Twój Styl, Pani, VivA, Przekrój. OD 7 lat związany jest z Gruzją, gdzie realizuję swoje projekty dokumentalne. "W Gruzji znalazłem coś, co przegapiłem w Polsce lat 90-tych czyli kraj w transformacji, zmiany ustrojowe, obyczajowe i mentalne, które dokonywały i dokonują się na moich oczach. Poprzez wspólną historię i mentalność gruzińsko - polską jestem w stanie te zmiany zauważyć i zrozumieć. Ten proces mnie fascynuje. Czasem patrząc przez dziurkę od klucza mam wrażenie że widzę więcej, patrzę uważniej, kuchnia i jedzenie to właśnie taka dziurka, kolejna perspektywa patrzenia na ten kraj.

Maja Kaszkur - fotograf, kurator, edytor. Związana przez lata z Yours Gallery w Warszawie. Zorganizowała wiele wystaw artystów uznanych na świecie, jak i debiutanckich, których autorzy zyskali sobie uznanie. Jest autorką indywidualnych prac fotograficznych. Od roku razem z Radkiem Polakiem, z którym łączy ją wieloletnia znajomość, a także zamiłowanie do podróży i poznawania świata, postanowili wspólnie zająć się pracą nad projektami dokumentalnymi i portretowymi.


                                             Przyjaciele projektu


ABOUT US - Poles, engaged in the project

Radek Polak - a portraitist, an everyday photographer for magazines, such as Twój Styl, Pani, Viva, Przekrój. For the past 7 years he has been connected with Georgia, implementing his documentary projects. "In Georgia I have found something I have somehow missed in Poland of the 90-ties, which is the transformation, the system, custom, and mentality changes, which have happened and are still happening in front of my eyes. Because of the common, Georgian - Polish history and mentality, I am able to notice and understand those changes. This process fascinates me. Sometimes, looking through a keyhole, I have a feeling, that I can see more, I observe more carefully, and the kitchen and the food is such a keyhole, another perspective to look at this country."

Maja Kaszkur – a photographer, a curator, editor. Cooperating with the Yours Gallery for many years. She has organized many exhibitions of world recognized artists, as well as debut exhibitions, whose authors received recognition. She has created her own individual photographic work. Together with Radek Polak, whom she has known for many years, and with whom she shares the passion for traveling and exploring the world, have decided to work together on documentary and portrait projects.

KASA

Do tej pory zebraliśmy mniej więcej 1/3 materiałów potrzebnych do wydania książki. Odbyliśmy samochodem trzytygodniową podróż po Gruzji. Wydaliśmy na to sporo własnych pieniędzy. Koszty biletów lotniczych to około 3000 pln
Koszty podróży na miejscu, samochodu, benzyny, noclegów to razem 6000 pln (używamy przepięknej techniki jaką jest fotografia wielkoformatowa, analogowa) zatem koszty materiałów fotograficznych, wywoływania, skanowania i obróbki to 7000 pln.
To tylko dotychczasowe nakłady jakie ponieśliśmy.
Aby zebrać cały materiał do książki potrzebujemy spędzić na pracy w Gruzji kolejny miesiąc.
Aby to było możliwe potrzebujemy Waszego wsparcia.

MONEY
(4 PLN = 1 EU)

So far we have gathered more or less 1/3 of the materials needed to publish the book. We have gone on a three week car journey to Georgia. We have spent a lot of our own money. The cost for the plane tickets was about 3000PLN.
The traveling costs there, car, gas, accommodations, together that was about 4000PLN
We use a beautiful technique, which is a large format, analog photography, therefore the costs of the photography materials, developing, scanning, editing came to 7000PLN.
Those are just the expenses we have incurred so far.
In order to collect the entire material for the book, we need to spend an additional month at work in Georgia.
Therefore, to make all of this possible, we need your help.

Oto na co przeznaczymy zebrane pieniądze:

Bilety lotnicze plus nadbagaż dla 2 osób 4000 pln
Koszty podróży na miejscu, wynajęcie samochodu, noclegi, koszty benzyny dla 3 osób na 1 miesiąc 4000 pln
Koszty produktów i przygotowań 50 potraw do sesji fotograficznej 2000 pln
Zakup materiałów fotograficznych wielko- i średnioformatowych 3600 pln
Wołanie materiałów fotograficznych 2400 pln
Skanowanie i obróbka materiałów fotograficznych oraz skład graficzny 6700 pln
Próbne wydruki 2300 pln

....

Z kompletnym materiałem będziemy mogli rozpocząć rozmowy o wydaniu książki z wydawnictwami.
Niestety w anno domini 2013 o środki na zebranie materiałów autorzy muszą martwić się sami
Na szczęście mamy Was!
Polak potrafi? Jasne, że potrafi!!

This is what we need the money for:

Airline tickets plus extra baggage for 2 people, 4000PLN
Traveling costs in the destination place, car rental, accommodations, gas costs, all of it for 3 people, for one month, 4000PLN
Costs of products and preparation for coolinary pictures (around 50 recipies) 2000 pln
Purchasing of the large and medium format photographic materials, 3600PLN
Photographic processing, 2400PLN
Scanning and editing of the photographic materials, 6700PLN
Draft printing, 2300PLN

....

We will be able to start talking to the publishing companies about publishing our book once we have a complete material. Unfortunately, in the year 2013, the authors have to worry about the funds needed to collect the materials on their own.
But fortunately, we have you!
Can we manage? Sure, we can!!
Can U help?

Media o Twoim projekcie:

Gruziński Smak – znani Polacy promują wydanie niezwykłej kulinarnej książki

kobietamag.pl | 2013-11-02

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

gotujmy.pl | 2013-10-29

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

fabrykapodroznika.pl | 2013-10-29

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński Smak - zakochać się w Gruzji

independent.pl | 2013-10-28

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

portalpolski.pl | 2013-10-28

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

kuchnia.zwierciadlo.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

cojestgrane.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

podroze.re.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

www.turystyka24h.pl | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Gruziński smak - zakochać się w Gruzji

www.patriot24.net | 2013-10-25

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

"Gruziński smak" - zakochać się w Gruzji

www.infoturystyka.pl | 2013-10-24

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

Hatak.pl i PolakPotrafi.pl: Gruziński smak

hatak.pl | 2013-10-23

Hatak.pl właśnie rozpoczął współpracę z serwisem PolakPotrafi.pl, aby wspólnie wspierać ciekawe inicjatywy kulturalne. Pierwszą z nich jest promowana przez Marcina Mellera niezwykła książka o Gruzji.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

glorius.pl | 2013-10-23

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi. Od zrealizowania celu dzieli ich 25 tysięcy złotych, które próbują zebrać poprzez portal Polak Potrafi, organizujący zbiórkę pieniędzy na niebanalne pomysły i projekty.

„Gruziński smak” – zakochać się w Gruzji

www.wiadomosci24.pl | 2013-10-23

Trójka przyjaciół związanych z Gruzją dąży do wydania książki „Gruziński smak”, będącej przewodnikiem kulinarnym i jednocześnie opowieścią o tradycji oraz historii tych rejonów i ludzi.

39

Wspierających

2074 zł

Z całkowitej kwoty 25000 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany jeśli do 18:00 06.12.2013 otrzyma co najmniej 25000 zł wsparcia

Wesprzyj projekt

Wpłać 5 zł lub więcej!

Dozgonna wdzięczność, mailowe lub facebookowe podziękowania od autorów.
We will send You a lots of "Thank You Thank Thank You " in email or on Your facebook page At least 100 Thanks

2 Wspierających
 

Wpłać 10 zł lub więcej!

1 przepis na oryginalne gruzińskie danie w pdfie.
1 original georgian recipe in pdf file

0 Wspierających
 
Pozostało: 291

Wpłać 10 zł lub więcej!

1 pocztówka ze zdjęciem z projektu sygnowana przez autorów
1 postcard with a picture from our project. Signed by authors

9 Wspierających
 

Wpłać 30 zł lub więcej!

Insajderski zrobiony przez nas mini przewodnik po Gruzji w pdfie. Dużo o współczesnej kulturze offowej, muzyce, sztuce etc. Coś czego nigdzie nie znajdziecie. Przewodnik w języku polskim .

0 Wspierających
 

Wpłać 30 zł lub więcej!

5 oryginalnych przepisów na dania wigilijne gruzińskie w pdfie


5 original christmas georgian recipies. Pdf file

1 Wspierający
 
Pozostało: 98

Wpłać 30 zł lub więcej!

Zestaw 4 pocztówek ze zdjęciami z projektu, wszystkie sygnowane przez autorów
Set of 4 postcards with a pictures from our project, all signed by authors

2 Wspierających
 
Pozostało: 14

Wpłać 30 zł lub więcej!

Zestaw gruzińskich przypraw
Set of georgian spices

6 Wspierających
 
Pozostało: 40

Wpłać 40 zł lub więcej!

Imienna kartka swiąteczna z życzeniami od Marcina Mellera
Personal wishes from Marcin Meller on christmas postcard

0 Wspierających
 

Wpłać 40 zł lub więcej!

Wyślemy Ci oraz opublikujemy na naszym FB personalny imienny toast gruziński nagrany na wideo. Mp4
We will send and put on our FB page personal georgian toast to You recorded on video. Mp4

1 Wspierający
 

Wpłać 50 zł lub więcej!

Płyta CD tradycyjnego gruzińskiego chóru "Angsavali" pt. "Tradycyjne pieśni wigilijne"

copy of a CD of Georgian traditional singers choral “Agsavali”. “Old Georgian Christmas Songs”

1 Wspierający
 

Wpłać 50 zł lub więcej!

CD nowego albumu gruzińskiego zespołu Vaho Soft Eject pt. "Soft Eject System"

copy of a Soft Eject’s new CD “Soft Eject System”.

0 Wspierających
 
Pozostało: 38

Wpłać 50 zł lub więcej!

500 ml. najlepszej gruzińskiej czaczy, czyli napoju wysokoprocentowego
500 ml of the best georgian Chacha, its a kind of home made vodka

2 Wspierających
 

Wpłać 70 zł lub więcej!

Dostaniesz 4 pocztówki ze zdjęciami z projektu i wydrukujemy imienne podziękowania w naszej książce "Gruziński Smak" ponadto będziemy informować Cię o postępach prac nad książką


You will get 4 postcards with photographs from our project and You will have personal thanks printed in our book "Georgian Taste" you will have personal thanks printed in our book “Georgian Taste” we will personally update You with new photos and new ideas during our next trip to Georgia

1 Wspierający
 
Pozostało: 0

Wpłać 90 zł lub więcej!

"Między Wariatami opowieści terenowo przygodowe" - najnowsza książka Marcina Mellera z osobistą dedykacją od autora. Tylko 2 sztuki

2 Wspierających
 
Pozostało: 0

Wpłać 90 zł lub więcej!

"Gaumadżos" - poprzednia książka Marcina Mellera i Anny Dziewit-Meller wraz z osobistą dedykacją od obojga autorów.

2 Wspierających
 
Pozostało: 30

Wpłać 90 zł lub więcej!

Butelka domowego gruzińskiego wina rocznik 2013 sygnowana przez MArcina Mellera

Bottle of fine georgian wine 2013 signed by Marcin Meller

0 Wspierających
 

Wpłać 100 zł lub więcej!

Dostaniesz zestaw gruzińskich przypraw + 4 pocztówki ze zdjęciami projektu sygnowane przez autorów + Insajderski zrobiony przez nas mini przewodnik po Gruzji w pdfie
You will get set of georgian spices + 4 postcards signed by authors + our personal mini guide around georgia in pdf file

0 Wspierających
 

Wpłać 150 zł lub więcej!

Dostaniesz zestaw gruzińskich przypraw + 4 pocztówki ze zdjęciami projektu sygnowane przez autorów + Insajderski zrobiony przez nas mini przewodnik po Gruzji w pdfie + podziękowania w drukowanej wersji naszej książki

You will get set of georgian spices + 4 postcards signed by authors + our personal mini guide around georgia in pdf file + we will print personal thanks in our book

1 Wspierający
 
Pozostało: 14

Wpłać 250 zł lub więcej!

Zestaw gruzińskich tradycyjnych produktów gwiazdkowych. Odjazd! Przesmaczne.
Set of georgian traditional christmas products. Very tasty!

1 Wspierający
 
Pozostało: 50

Wpłać 300 zł lub więcej!

Czarno biała odbitka fotograficzna 24X30 cm z limitowanej edycji 50 sztuk specjalnie sygnowanej przez autorów na potrzeby projektu
Black and white photographic print24 X30 cm from our project. Limited edition of 50, signed by authors

0 Wspierających
 
Pozostało: 14

Wpłać 300 zł lub więcej!

Pokaz slajdów wraz z poczęstunkiem i kulisowymi opowieściami z Gruzji, cała nasza wiedza i doświadczenie na temat tego kraju w zasięgu! pokaz odbędzie się w Kuchni Funkcjonalnej w Warszawie w lutym 2014
Slajd show in Kuchnia Funkcjonna in feb in Waraw. We will present all backstage stories from our project and a lot of insiders tips about Georgia

0 Wspierających
 
Pozostało: 7

Wpłać 400 zł lub więcej!

1 dniowy kurs gotowania w Gruzji, w Tbilisi, prowadzony przez Vaho, dojazd własny
1 day culinary workshop in Georgia Tbilisi. Travel costs are not included

1 Wspierający
 
Pozostało: 5

Wpłać 600 zł lub więcej!

Osobiste konsultacje i 3 godzinny  warsztat fotograficzny z zakresu fotografii wielkoformatowej, prowadzony przez Radka Polaka i Maje Kaszkur. Warsztat odbędzie się w Warszawie w ustalonym terminie.

Personal consultation and 3 hours large format analog photography workshop. In Warsaw , time choosen by You

0 Wspierających
 
Pozostało: 12

Wpłać 600 zł lub więcej!

1 dniowy kurs fotografii studyjnej dla początkujących . Zajęcia odbędą się w profesjonalnym studio w Warszawie http://konstruktorska.pl/ w wybranym terminie na przełomie lutego i marca 2014 w weekend. 12 sztuk 600 pln Prowadzenie Maja i Radek
1 day studio photography workshop for beginners and medium advanced photographers. In warsaw, in profesional studio http://konstruktorska.pl/
Time : feb/march 2014 , preferably weekend, to be decide

0 Wspierających
 
Pozostało: 6

Wpłać 600 zł lub więcej!

1 dniowa master - clasa muzyczna , prowadzi Vaho,  w zakresie tradycyjnych inspiracji we współczenej muzyce. Instrument gitara basowa, dojazd własny, W Gruzji , Termin do ustalenia. Najchętniej lato 2014
1 day music master class . Instrument base guitar. Travel costs are not included. Dates will be decide, preferably summer 2014

0 Wspierających
 
Pozostało: 2

Wpłać 1000 zł lub więcej!

Możliwośc uczestniczenia w sesji fotograficznej z celebryta, w wybranym terminie,  w Warszawie w charakterze asystenta fotografa. od lutego do kwietnia 2014You will be able to become Radek's asistant during professional photo shoot with celebrity. From february till april 2014 in Warsaw

0 Wspierających
 
Pozostało: 2

Wpłać 1500 zł lub więcej!

Kolacja gruzińska dla Ciebiei 1 osoby towarzyszącej przygotowana przez nas u Ciebie w domu wraz z pokazem slajdów i kulisowymi opowieściami , na terenie Warszawy
We will make georgian supra for You and 1 more person. In Your home, in Warsaw.

0 Wspierających
 
Pozostało: 12

Wpłać 2000 zł lub więcej!

Czarno biała odbitka fotograficzna  AP 40X50 cm wybranego przez Ciebie zdjęcia z edycji 12 sztuk
Black and white photographic print AP 40X50 cm choosen by You from all pics from our project. 12 prints edition

0 Wspierających
 
Pozostało: 5

Wpłać 2000 zł lub więcej!

Indywidualna sesja zdjęciowa dla Ciebie i Twojej rodziny!! Niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć siebie okiem profesjonalnych fotografów. Zdjęcia można będzie wykorzystać w domowym archiwum lub w celach zawodowych. W warszawie i okolicach

Professional photo shoot of You and Your familly, the pictures You can will be able to use in Your familly archive or in proffessional purposes.

0 Wspierających
 
Pozostało: 4

Wpłać 2000 zł lub więcej!

2 dniowa weekendowa podróż kulinarna w Gruzji dla 1 lub 2 osób , tutaj poznacie osobiście miejsca i osoby , o których piszemy w książce! termin do ustalenia , najlepiej lato 2014, dojazd własny

2 days weekend culinary trip to Georgia. You will meet people and places from our book, preferably in summer 2014. Travel costs are not included

0 Wspierających
 
Pozostało: 3

Wpłać 4000 zł lub więcej!

Czarno biała odbitka fotograficzna  AP 40X50 cm wybranego przez Ciebie zdjęcia z edycji 3 + 2 AP

Black and white photographic print AP 40X50 cm of picture from our project choosen by You. Limited edition 3+2 AP

0 Wspierających
 
Pozostało: 1

Wpłać 8000 zł lub więcej!

Zadedykujemy Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie naszą książkę "Gruziński Smak". Wyobrażasz to sobie? Książkę będzie można kupić w księgarniach w całym kraju!
We will dedicate our book "Georgian Taste" to You or somebody You love or like:). Can You imagine? Book will be available in all book stores in Poland!

0 Wspierających

O autorze

Radek Polak

Radek Polak

Warszawa

Radek Polak - absolwent ASP w Poznaniu. Jego zainteresowania skupiają się głownie na tematyce portretowej, przez ostatnich dziesięć lat pracował nad projektami dokumentalnymi w Polsce i Gruzji.
Maja Kaszkur - absolwentka ASP w Poznaniu. Kuratorka i wieloletnia współtwórczyni galerii Yours. Jako fotograf była członkiem kolektywu Icoon. RAzem z Radkiem tworzy team fotograficzny KASZKURPOLAK
Vaho Babunashvilli - muzyk, kucharz, postać. Od lat tworzy najciekawsze projekty muzyczne w Gruzji min, Soft Eject czy Green Room. Z zamiłowania kucharz i znawca kuchni gruzińskiej, jego fantazja przenosi tradycyjną kuchnię gruzińską w sferę nowoczesnej kuchni fusion.

Napisz wiadomość

Zgłoś patronat/mecenat

Aby zostać patronem lub mecenasem tego projektu, wyślij zgłoszenie korzystając z poniższego przycisku.