Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Siłaczki

Siłaczki

Warszawa, Polska

Sto lat temu nasze prababki wywalczyły dla nas prawa wyborcze. Wywalczyły nam również możliwość studiowania, zarobkowania, dysponowania własnymi pieniędzmi, możliwość rozwodu i samodzielnego decydowania o tym z kim i czy w ogóle zawrzemy związek małżeński. Przyzwyczaiłyśmy się do faktu, że mamy te prawa. Uważamy je za oczywiste. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że sto lat – wobec wie-
ków ciemnoty i ubezwłasnowolnienia kobiety - to krótki czas i że prawa, które wywalczyły nam prababki sto lat temu nie są dane raz na zawsze. Te prawa nie są też prezentem, który – jak się powszechnie sądzi - dostałyśmy wraz z nadejściem niepodległości. O te prawa toczył się bój, bo praw się nie dostaje – jak mówi jedna z bohaterek filmu - prawa się zdobywa w walce!
I o tej trudnej walce opowiada film Siłaczki, pierwszy w historii polskiej kinematografii film o emancypantkach.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

43356 PLN z 40000 PLN

330 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

108%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.09.2018.

SIŁACZKI - fabularyzowany dokument o emancypantkach

Pierwszy polski film o walce o prawa wyborcze kobiet.

Dodano 05.08.2018, godz. 20:19

Gdyby nie długie suknie, kapelusze i rękawiczki, postacie z „Siłaczek” można by pomylić z uczestniczkami Czarnych Protestów. W jednej ze scen filmu domagają się wysłuchania, stukając w zamknięte drzwi czarnymi parasolkami. Mówią: „My, Polki, nie chcemy być biernymi widzami”. „Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym”. „Praw się nie dostaje, prawa się zdobywa w walce”.-

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36000,23751483,pierwszy-polski-film-o-walce-o-prawa-wyborcze-kobiet-z-poznaniem.html

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.09.2018 22:10