Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Siłaczki

Siłaczki

Warszawa, Polska

Sto lat temu nasze prababki wywalczyły dla nas prawa wyborcze. Wywalczyły nam również możliwość studiowania, zarobkowania, dysponowania własnymi pieniędzmi, możliwość rozwodu i samodzielnego decydowania o tym z kim i czy w ogóle zawrzemy związek małżeński. Przyzwyczaiłyśmy się do faktu, że mamy te prawa. Uważamy je za oczywiste. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że sto lat – wobec wie-
ków ciemnoty i ubezwłasnowolnienia kobiety - to krótki czas i że prawa, które wywalczyły nam prababki sto lat temu nie są dane raz na zawsze. Te prawa nie są też prezentem, który – jak się powszechnie sądzi - dostałyśmy wraz z nadejściem niepodległości. O te prawa toczył się bój, bo praw się nie dostaje – jak mówi jedna z bohaterek filmu - prawa się zdobywa w walce!
I o tej trudnej walce opowiada film Siłaczki, pierwszy w historii polskiej kinematografii film o emancypantkach.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

43356 PLN z 40000 PLN

330 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

108%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.09.2018.

SIŁACZKI - fabularyzowany dokument o emancypantkach

O Siłaczkach w Gazecie Krakowskiej

Dodano 15.07.2018, godz. 16:46

"Ja osobiście dużo nauczyłam się dokumentując temat polskich sufrażystek. Myślę, że to ważne, byśmy my - współczesne kobiety - miały świadomość, komu zawdzięczamy nasze prawa i wiedziały skąd możemy czerpać wiedzę i inspirację do tego, jak o te prawa dbać. Imponuje mi odwaga i konsekwencja w działaniu, determinacja, siła a także wielka wyobraźnia naszych emancypantek. Walczyły o prawa w kraju, którego nie było na mapie. Miały w tym względzie trudniej niż sufrażystki na zachodzie. Ich walka była walką o wolność w pełnym tego słowa znaczeniu, bo nie wyobrażały sobie niepodległej Polski, w której prawa miałaby tylko połowa społeczeństwa - dodaje Marta Dzido. "

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-powstaje-film-o-feministkach-z-dwudziestolecia-miedzywojennego,13340504/

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.09.2018 22:10