Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Łukasz Przybyło

Łukasz Przybyło

Mielec

Starszy sierżant Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, założyciel i pierwszy dowódca Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu. Członek Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego "Orzeł Biały-Strzelec". Członek klubu biegowego Zabiegani Mielec. Ultramaratońćzyk. Laureat ogólnopolskiego konkursu pasji "It's your life, just takie it" marki Kruger&Matz - edycja 2015.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

525 PLN z 11800 PLN

10 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz". Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 25.07.2019.

Edukacyjna eskapada strzelecka

O projekcie

Cel  projektu

Projekt ma na celu umożliwienie młodzieży strzeleckiej z terenu powiatów mieleckiego i tarnobrzeskiego aktywnego spędzenia wakacji. W miesiącu wrześniu podczas pięciodniowej eskapady strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego, która jest zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, chcą odwiedzić 1 Warszawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej. Na miejscu zapoznają się ze specyfiką wojsk pancernych oraz ze sprzętem używanym w Wojsku Polskim. Między innymi będą mieli możliwość zobaczyć na żywo Leoparda, a nawet zasiąść za jego „sterami”. W drodze powrotnej będą mieli okazję zatrzymać się w Sulejówku aby spotkać się z zaprzyjaźnioną Jednostką Strzelecką z Sulejówka oraz oczywiście odwiedzą muzeum Józefa Piłsudskiego.

 

Kim jesteśmy

Jesteśmy Jednostką Strzelecką 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu i stanowimy terenowy oddział Związku Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Jako, że nie posiadamy osobowości prawnej działamy pod patronatem Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego "Orzeł Biały-Strzelec". Od 4 lat zajmujemy się pracą z młodzieżą zapewniając im wartościową alternatywę w stosunku do stacjonarnego trybu życia.  Popularyzujemy wiedzę i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego, z zakresu musztry, struktury oddziałów wojskowych, sztuki przetrwania, taktyki, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, kształtujemy wśród młodzieży walory moralne, poczucie godności osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzebę sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

 

Nasze początki - czyli uczestnictwo w konkursie pasji "It's your life - just take it", w którym udało nam się wygrać 15 tys. PLN na wyposażenie naszej jednostki w sprzęt do prowadzenia zajęć.

 

Nasza działalność społeczna - bierzemy aktywny udział (także jako współorganizatorzy) w obchodach świąt narodowych. Organziujemy lokalną mielecką edycję Biegu Tropem Wilczym.

 

Tak wyglądają nasze letnie obozy na poligonie w Trzciańcu, gdzie razem z innymi jednostkami strzeleckimi z naszego związku szkolimy się, doskonaląc nasze umiejetności.

 

Na co przeznaczymy pieniądze z projektu

Jeżeli chodzi o budżet to zostanie on przeznaczony na pokrycie kosztów transportu, noclegów i wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego dla grupy 30 strzelców na okres 5 dni.

 

 

Kolejne cele akcji

 Jeżeli uda nam się zebrać więcej środków niż zakładamy, to przeznaczymy nadwyżkę na obniżenie kosztów 8-dniowego obozu wypoczynkowego, który planujemy zrelizować w miesiącu sierpniu w Zalesiu. Natomiast, jeżeli nie uda się nam zebrać zakładanej kwoty, to w zalezności od tego ile uzbieramy rozważamy skrócenie/ ograniczenie naszej wrześniowej eskapady, wprowadzenie częściowej odpłatności od uczestników, lub przeniesienie uzbieranych środków na wspomniany powyżej obóz wypoczynkowy.

 

  

 

Dlaczego crowdfunding

Na swoją podstawową działalność i obozy wypoczynkowe staramy się zawsze znaleźć jakieś dofinansowanie z różnego rodzaju grantów. Niestety taką eskapadę jaką chcemy odbyć nie możemy ubrać w ramy projektu grantowego. Nasi młodzi strzelcy pochodzą z rodzin o różnej sytuacji materialnej, członkostwo w naszej jednostce nie raz stanowi dla nich jedną z nielicznych atrakcji, w związku z tym zwracamy się do Pańśtwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej akcji zbierania funduszy na odwiedzenie muzeum naszego patrona i zapoznanie się z pancerną jednostką wojskową.

 

 

 

Kontakt, czyli więcej o nas

https://www.facebook.com/JS2093Mielec/

https://www.facebook.com/OrzelBialyStrzelec/

https://www.facebook.com/BiegTropemWilczymMielec/

https://www.youtube.com/channel/UCjPKfgkVCiWDLC7thUPu74Q?view_as=subscriber

 

Terminy realizacji nagród

Przewidywane terminy realizacji nagród w projekcie uzależnione są od rodzaju nagrody. Podziękowania będziemy rezlizować na bieżąco, nagrody wysyłkowe będziemy relizować w ciągu dwóch tygodni po zakończonej wrześniowej eskapadzie.

Model finansowania: "bierzesz ile zbierzesz"

Twórca Projektu otrzyma wszystkie środki, które zostaną wpłacone, bez względu na osiągnięcie kwoty minimalnej. Projekt kończy się 25.07.2019 22:10