Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

fundacja Autonomia

fundacja Autonomia

Kraków, Poland

Autonomia, każdego roku, przez 365 dni mobilizuje i wzmacnia odwagę ponad 10 tysięcy dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn.
Uczą się jak skutecznie zapobiegać konfliktom, przeciwstawiać się przemocy i współpracować.Korzystają z bezpłatnych zajęć, uczestniczą w projekcjach filmów edukacyjnych, wyjazdach, angażują się w kampanie społeczne.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

10058 PLN z 7500 PLN

200 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

134%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 10.11.2015.

Edukacja bezpieczna dla dziewczynek

O projekcie

O PROJEKCIE
Ania ma 13 lat, chodzi do gimnazjum. Bardzo lubi wspinać się po drzewach. Jednak często słyszy „uważaj, bo się pobrudzisz!”. Gdy jeden uczeń na przerwie celowo ją popchnął, Ania krzyknęła, żeby się odczepił. Stojąca w pobliżu nauczycielka powiedziała „nie krzycz, bo to niegrzeczne!”, a starszy kolega „taka ładna dziewczyna a się złości!”. Podobne sytuacje powtarzają się wielokrotnie. Ania czuje się niepewnie i już nie wie, czy coś może robić, a czegoś nie. Dlatego przestała próbować.

 

Ile razy sama doświadczyłaś takich sytuacji?W Polsce brakuje edukacji antydyskryminacyjnej oraz antyprzemocowej. Dziewczęta i kobiety są socjalizowane do nie zabierania głosu, uległości, nie stawania w swojej obronie. Rzadko uczy się je budowania pewności siebie, podejmowania wyzwań, stawiania granic, bronienia się przed dyskryminacją i przemocą.Razem możemy to zmienić!

 Konieczne jest podejmowanie skutecznych i stanowczych działań na rzecz wzmacniania dziewcząt i kobiet, na co dzień narażonych na przemoc. Jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązania problemu przemocy jest edukacja. Dlatego mówimy głośno o przemocy, jej przyczynach, skutkach i możliwościach przeciwdziałania.

 

Od ośmiu lat tworzymy polską edycję 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć. Jest to międzynarodowa kampania zainicjowana przez amerykańską instytucję The Center for Women’s Global Leadership. Tematem przewodnim tegorocznej kampanii  jest Edukacja bezpieczna dla wszystkich. W Polsce zwracamy również uwagę na wyjątkowo trudną sytuację kobiet z niepełnosprawnościami. W kilkudziesięciu miejscowościach będziemy informować, szkolić, spotykać się i rozmawiać o tym, jak pozbyć się przemocy z naszego codziennego życia.Pomóż dziewczynkom odkryć ich siłę!        

 Zależy nam, żeby dziewczęta dostrzegły swój potencjał i nauczyły się stawiać granice. Odpowiedzią na te wyzwania jest WenDo (tłum. Droga Kobiet) – metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, która łączy elementy związane z budowaniem pewności siebie, umiejętnościami komunikacyjnymi, rozwiązywaniem konfliktów i samoobroną. Jest to skoncentrowana na empowermencie (polskie tłumaczenie: uwłasnowolnienie lub upełnomocnienie) metoda stworzona przez kobiety dla kobiet i dziewcząt. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowane trenerki, a uczestniczkami są wyłącznie dziewczęta i kobiety, czasem także osoby, które mają doświadczenie socjalizacji do roli kobiety. Zasada ta została przyjęta, ponieważ przemoc wobec kobiet i dziewcząt różni się rodzajem i skalą od tej, której doświadczają mężczyźni.

Z ewaluacji prowadzonych przez nas warsztatów WenDo dla dziewczynek w wieku 12-16 lat wynika, że 36% z nich doświadczyło w swoim życiu przemocy i tylko 20% zwracało się w związku z tym o pomoc. 94% stwierdziło, że udział w warsztacie WenDo podniósł ich poczucie bezpieczeństwa, a aż 98% uznało, że zdecydowanie wzrosły ich umiejętności ochrony przed przemocą.

 

Od marca 2015 roku prowadzimy pierwszą w kraju Akademię Treningu WenDo dla 30 nowych trenerek z całej Polski. Wśród szkolących się są m.in. osoby z różnym stopniem sprawności fizycznej, posługujące się Polskim Językiem Migowym czy migrantki. Dzięki temu możliwość dotarcia z warsztatami WenDo do różnych grup dziewcząt i kobiet znacząco się zwiększa. 

 

 

Zmieniajmy z odwagą system edukacji!

 
Brak odpowiedniej edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w Polsce przyczynia się do powielania stereotypów i uprzedzeń. Brakuje materiałów edukacyjnych, które w prosty i przystępny sposób opisują jak zapobiegać przemocy ze względu na płeć. Dlatego wydamy publikację poświęconą problematyce przemocy ze względu na płeć, jej źródłom i sposobom przeciwdziałania. Materiał ten trafi do edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących w systemie pomocy społecznej, które często nie posiadają doświadczenia i pełnego zrozumienia problematyki przemocy wobec kobiet.

 

 

NA CO ZBIERAMY?


 

Wesprzyj nas, żebyśmy jeszcze tej jesieni mogły przeprowadzić spektakularną ogólnopolską Kampanię 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć!

 

Między 25 listopada a 10 grudnia w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce odbędą się wydarzenia, spotkania, warsztaty i pokazy filmów z debatami. Wsparcie finansowe przeznaczymy na wzmocnienie lokalnych działań w ramach Kampanii 16 Dni, w tym na materiały edukacyjno-informacyjne (broszury, ulotki, plakaty, publikacje). Dzięki Tobie nasz wspólny głos przeciw przemocy dotrze do wielu tysięcy osób!

 

Jeśli uda się nam zebrać więcej, to przeznaczymy pieniądze na:

 

Realizacja 15 warsztatów WenDo dla 200 dziewcząt i kobiet narażonych na przemoc lub jej doświadczających. Warsztaty odbędą się w całej Polsce i będą dostosowane do potrzeb kobiet z różnych grup społecznych, w tym z mniejszości. Zajęcia poprowadzą trenerki wyszkolone w ramach realizowanej obecnie przez naszą fundację Akademii Treningu WenDo.

 

200 uczestniczek warsztatów Wendo to 200 dziewczynek i kobiet, które potrafią stawiać granice, komunikują swoje potrzeby, mają odwagę i siłę świadomie przeciwstawiać się przemocy i dyskryminacji!


 

Publikacja poświęcona problematyce przemocy ze względu na płeć, jej źródłom i sposobom przeciwdziałania.

Publikacja będzie zawierać materiały wykorzystania w działaniach edukacyjnych i pomocowych, w tym scenariusze działań skierowanych do osób pokrzywdzonych jak i sprawców, polecaną literaturę i filmografię, kontakty do organizacji i instytucji posiadających ekspertyzę w obszarze przeciwdziałania przemocy na płeć. Udostępnimy ją nieodpłatnie w formie papierowej i elektronicznej.


 DLACZEGO CROWDFUNDING?

 

W Polsce pozyskanie środków na działania antyprzemocowe działania jest bardzo trudne. Nie zawsze da się zrealizować skuteczną akcję edukacyjną, wydać publikację lub zorganizować wydarzenie nie mając na to pieniędzy. Jednocześnie wszystkie zaplanowane przez nas działania są bezpłatne, by zwiększyć ich dostępność. Wykorzystujemy crowdfunding, by wspólnie pokazać, że nie zgadzamy się na przemoc.  Razem mamy większą siłę i moc oddziaływania!

 

Dziękujemy za wsparcie!

 

KIM JESTEŚMY?

 

Fundacja Autonomia, każdego roku, przez 365 dni mobilizuje i wzmacnia odwagę ponad 10 tysięcy dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn. Uczą się jak skutecznie zapobiegać konfliktom, przeciwstawiać się przemocy i współpracować. Korzystają z bezpłatnych zajęć, uczestniczą w projekcjach filmów edukacyjnych, wyjazdach, angażują się w kampanie społeczne.

Strona www: autonomia.org.pl

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/autonomia.fundacja

 

Zespół projektu:

Magda Korona – Jestem koordynatorką projektów i prezeską Zarządu Fundacji Autonomia. Ukończyłam stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jestem aktywistką feministyczną, od 6 lat związaną z grupą nieformalną Ulica Siostrzana. Gram w rugby w Juvenii Kraków. Opiekuję się psem Stanisławem.

Aga Molińska - Jestem zaangażowana w inicjatywy równościowe i antydyskryminacyjne, m.in. Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie, OFF Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie w Krakowie. W Autonomii zajmuję się głównie promowaniem naszej działalności i zdobywaniem funduszy. W wolnych chwilach czytam słowackie książki, gram w piłkę nożną, a ostatnio odkrywam moc keyboardu!

Zofka Noworól – Jestem badaczką, aktywistką feministyczną, doktorantką w Instytucie Socjologii UJ. Pracuję z ciałem i uczę się choreografii. W Fundacji Autonomia koordynuję Akademię Treningu WenDo oraz kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. Jestem związana z Fundacją Przestrzeń Kobiet, Fundacją Machina Fotografika i Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo. 

Agata Teutsch - Jestem aktywistką, trenerką asertywności i samoobrony dla dziewcząt i kobiet - WenDo oraz edukatorką antydyskryminacyjną, czasem piszę teksty i doradzam. Moim celem jest wsparcie szczególnie dziewcząt i kobiet w od/uzyskiwaniu szeroko rozumianej siły, niezależności i wolności oraz wsparcie w obronie przed jakąkolwiek agresją. Ważne są dla mnie emancypacja i solidarność kobiet (i mężczyzn) w walce z ograniczeniami wynikającymi ze stereotypów, dyskryminacji i przemocy. Od 18-stego roku życia jestem związana z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Jestem członkinią kilku stowarzyszeń. Współprowadzę fundację Autonomia.  Ruch, joga, rower, wspinanie i świadome, odpowiedzialne podróże - to rzeczy bez których zaangażowanie i energia do zmian społecznych nie byłyby możliwe:-).

 

NASZE TRENERKI, UCZESTNICZKI AKADEMII TRENINGU WENDO 

 

 

Jestem miejską aktywistką, trenerką antydyskryminacyjną, psycholożką. Chcę współtworzyć świat, w którym każda osoba może czuć się "u siebie", tym samym sprzeciwiam się stosowaniu wszelkiej przemocy, w szczególności wobec kobiet i dziewcząt.

Akademia Treningu WenDo to dla mnie unikalna możliwość zdobycia kompetencji potrzebnych do wspierania i wzmacniania kobiet, aby potrafiły same sprzeciwiać się przekraczaniu ich granic. W ramach współpracy z wieloma organizacjami z całej Polski będę prowadzić warsztaty WenDo dla kobiet z różnych grup społecznych i dziewczynek - one szczególnie potrzebują sygnału, że mogą i potrafią się obronić.

 

Jestem współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo. Działam na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami. Weszłam na drogę WenDo z hukiem – pięścią przez deskę, łamiąc bariery i ograniczenia. Weszłam też z krzykiem, oznajmiając, że nie zgadzam się na przemoc.

 Ćwicząc ciosy i uwolnienia w pozycji WenDo, zmierzam do końca pierwszego etapu wędrówki. Przede mną drugi – podjęłam decyzję, że będę trenerką WenDo szkolącą dziewczyny i kobiety z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Nazywam się Marta Szyrkowiec-Paruzel, pracuję jako psycholożka i psychoterapeutka, obecni głównie na Podhalu. Prywatnie jestem żoną, opiekunką dwóch kotów i wielkim leniuchem.

Akademia Treningu WenDo jest dla mnie szansą na wzmocnienie siebie i przekazanie tej mocy wszystkim kobietom/dziewczynkom z którymi pracuję i będę pracować.

Czy jest super? Jasne, że jest :)

 

 

ORGANIZATORKA PROJEKTU

 

Fundacja Autonomia


 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

Grafika akcji: Marta Zabłocka

Matronaty/patronaty honorowe nad projektem:

 


Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania – prof. Małgorzata Fuszara


Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz


Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller Matronaty/patronaty medialne: 
 

Akademia Treningu Wendo realizowana jest w ramach projektu nr 171/NMF/XII/N „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć”, realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także projekt unr E3/0851 „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 10.11.2015 18:06