Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Robert Palusinski

Robert Palusinski

Kraków, Poland

Robert Palusiński - psychoterapeuta, coach, facylitator pracy grupowej. W latach 1998 - 2003 studiował w Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu, szkolił się także w Londynie, Kopenhadze i Bratysławie.
Od 1997r lat pracuje jako trener w organizacjach i firmach, a od 2003 jak facylitator stosujący podejście i zasady Głębokiej Demokracji.
Tłumacz literatury psychologicznej (m.inn. A. Mindell: "Cienie Miasta", "Psychologia i szamanizm", "Śnienie na jawie" a także analizy jungowskiej, np. "Zraniona Kobieta" L.S. Leonard). Liczne publikacje własne. Prowadził zajęcia z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Śląskim, w Gestaltowskim Instytucie Rozwoju Osobistego, Dojrzewalni Róż i innych. Zajmuje się facylitacją i praktyką rozwiązywania konfliktów oraz uczy innych jak pracować z konfliktami. Założyciel i prezes Fundacji Głębokiej Demokracji www.deepdemocracy.pl

Napisz wiadomość do Projektodawcy

14693 PLN z 14000 PLN

187 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

104%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 25.11.2015.

Dragon Dreaming - wydajemy podręcznik po polsku !

DRAGON DREAMING DLA BIZNESU - pierwszy raz w Polsce!

Dodano 06.10.2016, godz. 9:36

21.X.: otwarty wykład 19.00 - 21.00
22.X.: warsztaty 9.00 - 18.00
23.X.: warsztaty 9.00 - 16.00

zobacz film o metodzie: http://robertpalusinski.blogspot.com/2015/12/video-o-dragon-dreaming.html

Krótko o warsztacie:
2,5 dniowy trening w grupie maximum 8 uczestników/czek. Praktyczna nauka i wiedza nakierowana na ułatwianie procesów zmian oraz samoorganizacji zespołów w organizacjach i firmach.

Warsztat jest żywym doświadczeniem metodologii „Dragon Dreaming Project Design” w praktycznym kontekście rzeczywistych przypadków i przykładów, które uczestnicy mogą „przynieść” do opracowania.


Warsztat jest żywym doświadczeniem metodologii „Dragon Dreaming Project Design” w praktycznym kontekście rzeczywistych przypadków i przykładów, które uczestnicy mogą „przynieść” do opracowania.

CELE:

- nauka praktyki poprzez intensywne doświadczenie i uczestnictwo (w tym także superwizja i studium przypadków/przykładów przyniesionych przez uczestników/czki)

- zrozumienie zasad działania meta-struktury Dragon Dreaming Project Design w zastosowaniu dla twórczej, zespołowej realizacji przedsięwzięć zakończonych całkowitym powodzeniem (tutaj zawsze projektem w tle jest także sukces organizacji!)

- przekształcenie indywidualnej wizji/marzenia we wspólną wizję poprzez zintegrowanie pracy i zabawy jako narzędzi transformacji

- nauka uważnego i pogłębionego słuchania oraz integracja różnych głosów w ramach organizacji i zespołu we wszystkich fazach projektu

- sięgnięcie do zasobów inteligencji kolektywnej dzięki doświadczeniu udowadniającemu, że „my” jest większe od łącznej liczby składającej się na „my”

- wzmocnienie jednostek w braniu odpowiedzialności za realizację ich „marzeń” + wykraczanie poza strefę komfortu


UCZESTNICY WARSZTATU OTRZYMAJĄ:

- zestaw materiałów przydatnych w stosowaniu metodologii „Dragon Dreaming”

- podręcznik metody Dragon Dreaming Project Design w j. Polskim

- praktyczne i teoretyczne narzędzia oroaz podstawy metody Dragon Dreaming

- certyfikat ukończenia kursu

- wizualny raport/rejestrację treningu


BONUS

KAŻDY/A uczestnik/czka szkolenia bezpłatnie otrzyma godzinną sesję konsultingową o wartości 250 zł – pomocną we wdrażaniu metody w swojej firmie/przedsięwzięciu.


W cenie szkolenia uwzględniono posiłki, przerwy kawowe, itp.

Do treningu zostaną dołączone materiały szkoleniowe

Po szkoleniu uczestnicy/czki otrzymają osobiste wsparcie on-line w celu ułatwienia realizacji projektów/przedsięwzięć

Adres szkolenia:


Ośrodek Nowolipie 22


Data i godziny:

21 - wykład 19-21

22 - warsztaty 9.00-18.00

23 - warsztaty 9.00-16.00Inwestycja w trening: 990 złRejestracja/Rezerwacja – prześlij proszę swoje dane rejestracyjne na e-mail

lenamagdazielezinska@gmail.com, 663929150

Prześlemy wszelkie instrukcje dotyczące płatności.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 25.11.2015 09:09