Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

pawgibas

pawgibas

Oława, Polska

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Do tej pory udało mi się opublikować artykuł naukowy Beat Generation a religia w LIV numerze „Prac Literackich” - dostęp tutaj: http://plit.sjol.eu/product/beat-generation-a-religia-5391. Mam zamiar kształcić się dalej na studiach doktoranckich, a wydanie książki byłoby dla mnie krokiem milowym.

Głównym obiektem moich zainteresowań jest oczywiście literatura, polska i amerykańska, zwłaszcza XX-wieczna. Doceniam jednak twórczość takich pisarzy jak: Hesse, Cioran czy Kafka. Ulubieni polscy autorzy to zdecydowanie Wojaczek, Gombrowicz i Leśmian.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

3710 PLN z 8900 PLN

22 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

41%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 28.01.2016.

Beat Generation: Sacrum i profanum

O projekcie

 Beat Generation: Sacrum i profanum

Wiara, że narkotyki poszerzają ludzką świadomość. Stworzenie podstaw dla hippisów. Zabawa, wolna miłość i niekończąca się radość życia. Bunt przeciw hipokryzji, społeczeństwu i władzy.

Z drugiej strony pełna halucynacji podróż przez piekło uzależnienia, niszcząca moc alkoholu i heroiny, huk wystrzału broni zakończony kulą w głowie.

Przede wszystkim - połączenie w tekstach różnorodnych wpływów religijnych: katolicyzmu, buddyzmu i wierzeń indiańskich. Świętość i profanacja. Na końcu drogi zbawienie?

Podróż do źródeł amerykańskiej kultury i mentalności rewolty.

Kerouac, Ginsberg, Burroughs. Legendarny Neal Cassady.

 

Czy wszyscy już są ?

To literatura Beat Generation !

CEL:

Wydanie książki naukowej o bitnikach zatytułowanej Sacrum w twórczości pisarzy Beat Generation, a więc pierwszej polskiej pozycji o takich autorach jak: William S. Burroughs (Nagi lunch), Jack Kerouac (W drodze) i Allen Ginsberg (Skowyt), a także Gary Snyder, Gregory Corso czy Lawrence Ferlinghetti.

 

SYTUACJA:

Książka jest już napisana, ma charakter twórczy, oryginalny, stanowi autorską propozycję (poniżej zamieszczam fragment spisu treści i samej książki).

Wszystko znajduje się na dobrej drodze, jednak konieczne jest - tylko i aż - dofinansowanie.

Napisane zostały również recenzje naukowe przez dwoje profesorów z Uniwersytetu Wrocławskiego, wymagane przy tego typu publikacjach.

Książka ma zostać wydana w formie drukowanej i elektronicznej.

(Do tej pory udało mi się opublikować już artykuł naukowy o bitnikach - sprawdź poniżej w zakładce „O mnie”.)

KWOTA:

Potrzebna kwota dofinansowania to 8900 zł, na co składają się koszty redakcyjne i poligraficzne, w tym opłacenie druku.

8900 zł to minimum, aby książka się ukazała. Wszelkie nadwyżki przeznaczone zostaną na zwiększenie nakładu, a także jakiekolwiek honorarium dla autora i profesorów, którzy pracę zrecenzowali. W planach jest również napisanie monografii twórczości innego amerykańskiego pisarza Charlesa Bukowskiego, zebrane dodatkowe fundusze mogą pewnego dnia wesprzeć wydanie takiej pozycji.

 

KIEDY KSIĄŻKA SIĘ UKAŻE?

Maksymalnie w kilka miesięcy po tym, jak uda się zebrać całą kwotę.

 

DLACZEGO CROWDFUNDING?

Bo po pierwsze, jak pisał jeden z redaktorów: "Wydawnictwa coraz częściej mają ograniczone perspektywy zdobycia odpowiednich środków".

A więc po drugie, crowdfunding, bo to sprawiedliwy i prosty układ. Za wpłaty wspierający otrzymują nagrody. A jeśli nie uda się zebrać pełnej kwoty, to pieniądze wracają do nich :)

Także - albo wszystko, albo nic, wspierający nigdy nie są stratni.

 

O KSIĄŻCE:

Z pozycji dowiesz się: czym było Beat Generation, kim byli bitnicy i kiedy powstali, jaka twórczość stanowiła dla nich inspirację, o czym traktują ich teksty, dlaczego były tak ważne dla amerykańskiej kultury, co łączy ich z hipisami.

Zrozumiesz, jak Jack Kerouac zjednoczył katolicyzm i buddyzm, jakie judaistyczne wątki krążą w twórczości Ginsberga, czy wreszcie - czym jest religia kontroli według Burroughsa.

Nie zabraknie również fragmentów przepełnionych jazzem i środkami odurzającymi, wraz z odniesieniem do tekstów Charlesa Baudelaire’a, Aldousa Huxleya, Huntera S. Thompsona, Henry’ego Davida Thoreau czy Charlesa Bukowskiego.

A na końcu książki informacje o polskich tłumaczeniach i tłumaczach, a także polskich wydawnictwach, które tę literaturę publikują.

Ale żeby nie było tak jednostronnie, poznasz również zdanie krytyków ruchu i co sądzą o jego przedstawicielach, a także jakich potrafią użyć inwektyw, kiedy nie mogą zgodzić się z bitnikowskimi ideałami.

 

DLA DOCIEKLIWYCH:

Praca wychodzi od wstępnych ustaleń dotyczących Beat Generation - opisu ruchu i jego historii. Skupia się na trzech jego założycielach (Burroughs, Kerouac, Ginsberg).

Główna część poświęcona została analizie literackich odwołań do różnorodnych religii świata: judaizmu, katolicyzmu, buddyzmu, hinduizmu, lecz również scjentologii, wierzeń indiańskich czy panteizmu.

Praca wskazuje wielość i ważność tych odniesień w twórczości omawianych pisarzy. Pokazując zarazem, że sfera święta, znajduje się w centrum literackiego światopoglądu Beat Generation, a także uwypuklając, jak mocno sacrum miesza się z profanum. Ponadto opisane zostają „obszary” uznawane przez bitników za święte, m.in. miłość, również ta cielesna.

Jedna z części pracy skupia się na kwestii narkotyków czy ogólniej - substancji psychoaktywnych, dzięki którym bitnicy mieli poszerzać pole własnej świadomości, m.in. proponowali użycie LSD do buddyjskiej medytacji.

Ostatni rozdział poświęcony został recepcji tej twórczości w Polsce.

Uwaga! Książka ma charakter naukowy, jednak autor skupia się na konkretnym przekazie, powinna być zatem zrozumiała dla odbiorców, którzy nie spędzają całych dni w książkach :)

 

Spis treści (fragment)

 

 RECENZENCI

prof. dr hab. Krzysztof Biliński

 

Jego główne zainteresowania obejmują historię literatury polskiej doby romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Istotne jest tropienie w literaturze tego czasu wątków i motywów religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Biblii. Autor pionierskiej pracy Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce.

Również teoretyk literatury, badacz myśli Juriła Łotmana (współpraca z ośrodkiem naukowym w Nitrze) oraz Charlesa Sandersa Peirce’a. Prace na ten temat były ogłaszane w Hiszpanii i na Słowacji.

Od 1990 związany zawodowo z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpierw w roli adiunkta, obecnie profesora. W roku 2008 uzyskał stopień profesora zwyczajnego, od tego czasu również członek Senatu uczelni. Od 2011 roku kierownik Zakładu Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Od 2012 roku wykładowca szkoły chrześcijańskiej Old Catholic Church’s Sacred Heart of Jesus Theological Seminary.

Autor setek artykułów, ukazujących się w książkach i czasopismach, redaktor książek.

 

prof. UWr, dr hab. Dorota Heck

Od 1992 roku pracuje w Insytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1995 i 1998 visiting fellow w Darwin College i Newnham College w Cambridge. Habilitacja w 2006 roku, a od 2007 roku profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autorka wielu prac i książek naukowych: Spór czy lament? Wokół problemów aksjologicznych w eseistyce polskiej (1996); W stronę morfologii kultury. Z paradoksów dyskusji o perspektywach literaturoznawstwa wobec tzw. końca teorii literatury (2001, 2011); «Bez znaku, bez śladu, bez słowa». W kręgu problemów duchowości we współczesnej literaturze polskiej (2004); Four Dilemmas: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology (2010); Filologia i (jej) interpretacje (2012). Opracowała również antologię powojennej eseistyki polskiej Kosmopolityzm i sarmatyzm (2003), zredagowała tom Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza (2008). Współautorka redakcji dwóch tomów zbiorowych o humanistycznych zapożyczeniach z terminologii matematycznej teorii chaosu Efekt motyla (2006 i 2012).

Zajmuje się historią literatury XX w., teorią literatury i krytyką literacką, również duchowością w literaturze, antropologią literatury i kultury, poezją współczesną, posiada Certificate of Proficiency in English.

 

O MNIE:

Paweł Gibas, lat 25. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Do tej pory udało mi się opublikować artykuł naukowy Beat Generation a religia w LIV numerze „Prac Literackich” - dostęp tutaj: http://plit.sjol.eu/product/beat-generation-a-religia-5391.

 

Kontakt:
pawgibas@gmail.com
Jeśli macie pytania, piszcie :)

 

NAGRODY:

- przypinki

- koszulki

- książki (w wersji elektronicznej i papierowej)

 

Media o Twoim projekcie:

Bitnicy na PolakPotrafi.pl

www.granice.pl | 2016-01-18

Wiara, że narkotyki poszerzają ludzką świadomość. Stworzenie podstaw dla hippisów. Zabawa, wolna miłość i niekończąca się radość życia. Bunt przeciw hipokryzji, społeczeństwu i władzy.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 28.01.2016 11:11