Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja Szkoła Liderów

Fundacja Szkoła Liderów

Warszawa, Polska

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od ponad 20 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy i wspieramy liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

49157 PLN z 42000 PLN

275 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

117%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 09.12.2017.

Polskie wydanie biografii prof. Zbigniewa Pełczyńskiego

O projekcie

Celem niniejszego projektu jest zebranie funduszy na wydanie polskiej wersji biografii Profesora Zbigniewa Andrzeja Pełczyńskiego.

 

Biografia "Zbigniew Pełczyński: A Life Remembered" ukazała się w Wielkiej Brytanii nakładem wydawnictwa Grosvenor House. Autorem książki jest David McAvoy, swego czasu student Pełczyńskiego. Mimo ogromnych dokonań Profesora w Polsce i dla Polski książka nigdy nie została przetłumaczona na język polski.

 

W październiku tego roku Profesor, w wieku 93 lat, przyleciał do Polski i podczas spotkania z absolwentkami i absolwentami Fundacji Szkoła Liderów powiedział, że obecnie jego największym marzeniem jest wydanie polskiej wersji jego biografii. Profesor Pełczyński zawsze mówi "Nie czekaj biernie, aż coś się stanie. Traktuj swe życie jako wyzwanie!" Dlatego nie zastanawiając się długo postanowiliśmy to marzenie zrealizować!

 

 

Dlaczego warto przetłumaczyć i wydać w Polsce książkę o Profesorze Pełczyńskim?

 

Profesor Zbigniew Pełczyński nazywany przez absolwnetów Szkoły Liderów ZAP-em (skrót od pierwszych liter Zbigniew Andrzej Pełczyński) to człowiek instytucja! Żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, profesor oksfordzki, tutor wielu wybitnych osobowości ze świata polityki - m.in. Billa Clintona, Victora Orbana czy Radosława Sikorskiego.

 

Z jednej strony profesor heglista, z drugiej strony społecznik, który w swoim pobycie na zachodzie zobaczył szansę na budowanie czegoś dla kraju. Mówi o sobie, że z naukowca zamieniał się stopniowo, od lat 80., w „przedsiębiorcę społecznego”, czyli kogoś, kto wyczuwa potrzeby społeczne i znajduje praktyczne sposoby, by je zaspokoić. Od roku 1982 zaczyna na Oksford sprowadzać polskich studentów. Przez kolejne 10 lat przyjedzie do Wielkiej Brytanii ponad 1300 osób.

 

Na emeryturze ZAP wrócił do Polski i w 1994 roku założył Szkołę Liderów. Instytucję, która przez lata staje się kuźnią kadr dla politycznych, samorządowych i lokalnych liderów. Instytucją, która jako jedyna w Polsce do swoich programów zaprasza ludzi z różnych opcji politycznych, z różnym światopoglądem i wartościami. Do dziś Szkołę Liderów ukończyło ponad 4000 absolwentek i absolwentów.

 

Prof. Pełczyński zawsze i wszędzie korzysta z możliwości. Zmienia świat wokół siebie. Wyszukuje ludzi, którzy mają potencjał i pomaga im zdobyć wiedzę i kompetencje do sięgania dalej. Swoim własnym życiem pokazuje, że chcieć to móc. Widać, to w wielu jego historiach (opisanych również w książce) - w nauce języka angielkiego w obozie nazistowskim, pozyskiwaniu pierwszych pieniędzy na dokonywanie zmian w budującej się Polsce, czy podczas wręczania mu przez Królową Elżbietę II  tytułu OBE (oficera Orderu Imperium Brytyjskiego).

 

Szczegółowy biogram Profesora znajduje się na końcu strony.

 

 

Co można będzie przeczytać w książce?

 

"Poza opisem młodzieńczych doświadczeń i anegdotami z udziałem znanych myślicieli czytelnik znajdzie w książce opis kariery naukowej i publicznej działalności Pełczyńskiego. David McAvoy skrupulatnie przedstawia historię oksfordzkiego programu stypendialnego, utworzenie Fundacji im. Stefana Batorego, działalności doradczej w rządzie Hanny Suchockiej czy założenia Szkoły Liderów. (...) Biografia autorstwa Davida McAvoya – będąca kroniką sukcesów, ale też porażek w życiu Zbigniewa Pełczyńskiego – jest interesującym przyczynkiem do historii intelektualnej i politycznej powojennej Europy."

"Kultura Liberalna” nr 235 (28/2013) z 9 lipca 2013 r.

 

 

Dlaczego zbieramy 42 000,00 zł?

 

Wydanie polskiej wersji biografii Profesora Pełczyńskiego wymaga kilku działań, które trzeba sfinansować:

  • przetłumaczenie treści książki na język polski
  • pomoc Profesorowi przez asystenta w dopisaniu polskiej części książki. ZAP chce, aby Polskie wydanie miało dodatkowy rozdział. Ze względu na wiek i słaby wzrok potrzebuje w tym działaniu wsparcia
  • wydanie książki w jednym z polskich wydawnictw
  • obsługę koordynatorską całego tego procesu.

 

Kto zajmuje się zbiórką?

 

Zbiórka prowadzona jest przez Fundację Szkoła Liderów, której założycielem w 1994 roku jest Profesor Zbigniew Pełczyński. Dziś ZAP jest Przewodniczącym Rady Fundacji.

 

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od ponad 20 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy i wspieramy liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych.

 

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej – świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.

 

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju.

  

 

 

Kim jest ZAP?

Zawsze uważał, że trzeba łapać okazję. Kilka przykładów z życia ZAPa, jak w kluczowym/ważnym momencie życia czy kariery „złapał okazję”, tzn. intuicyjnie wyczuł możliwość osiągnięcia czegoś istotnego i pożytecznego i jak z tej okazji potrafił skorzystać. 

 

ZAP ZOSTAJE MECHANIKIEM-POMOCNIKIEM W MEPPEN W KOMPANII REPERACYJNEJ I DYW. PANCERNEJ GEN. MACZKA

Koniec niewoli niemieckiej 27.04.1945 – wyzwolenie blisko Meppen („Maczkowo”) – siedziba I Polskiej Dyw. Pancernej Gen. Maczka – „może potrzebują pomocnika mechanika?” – po trzech miesiącach zostaje żołnierzem – po kolejnych trzech miesiącach zostaje stypendystą Wydziały Prawa Polskiego Na Obczyźnie na Oksfordzie - 31.01.1946 przyjeżdża do Anglii i zaczyna studia uniwersyteckie.  

 

ZAP WYBIERA MYŚL G.W.F. HEGLA JAKO TEMAT DOKTORATU W OKSFORDZIE

Październik 1951 otrzymuje stypendium doktoranckie na Oksfordzie – szuka pomysłu i wpada mu do głowy Hegel (nieznane pisma polityczne) i Hegel szkalowany w świecie anglosaskim – publikuje doktorat w 1962 roku, aby przekonać Brytyjczyków, że się  mylą – 1969 dostaje ofertę wydania książki na temat Hegla dla Cambridge University – kolosalny sukces sympozjum, które zmienia nastawienia do Hegla – ZAP staje się sławnym naukowcem w Wielkiej Brytanii i nie tylko – zaproszenia z uniwersytetów całego świata.

 

ZAP POZNAJE DENISE CREMONA (PRZYSZŁĄ ŻONĘ) NA PARTY W LONDYNIE

Tony Witby, kolega ze studiów zaprasza na party w Londynie – „to może być ciekawe środowisko?” – poznaje Denise Cremona z ciekawym zapleczem: Rzym, ofiara faszyzmu, dyplom na Oksfordzie – zwiedzają razem grób Marksa na cmentarzu w High Gate, jedzą spaghetti bolognese na lunch i zaczynają romans - kończy się małżeństwem w grudniu 1961 – Denise okazuje się wspaniałą żoną, matką i gospodynią i podporą życia, kiedy ZAP angażuje się w problemy Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

 

ZAP INICJUJE, DZIĘKI STANOWI WOJENNEMU (GRUDZIEŃ 1981) „OKSFORDZKI PROGRAM GOŚCINNOŚCI DLA NAUKOWCÓW POLSKICH”

Maj 1982 ZAP wygłasza wykład otwarty „Polska droga od komunizmu” i odczuwa ogromną sympatię do polski ze strony słuchaczy – żegna się z polskim naukowcem, który spędził kilka miesięcy w Oksfordzie i wraca smutny do Polski; namawia kolegia oksfordzkie, żeby zapraszały polskich naukowców na krótkie staże; ponad 30 kolegiów zgadza się, a władze komunistyczne wyrażają zgodę na ten program – olbrzymi sukces programu, do 400 aplikacji rocznie, ok. 60 zaproszeń – w ciągu 10 lat 1300 osób odwiedza Oksford, często przyszła śmietanka naukowa i polityczna Polski.

 

ZAP WYMYŚLA SZKOŁĘ LIDERÓW W TRAKCIE LUNCHU W „CAFE FLIC”

ZAP idzie na emeryturę w 1993 roku i szuka czegoś ciekawego na emeryturę i nowej roli w Polsce – w czerwcu 1994 zaproszony przez Jacka Wojnarowskiego z FSB na lunch z „ciekawą osobą” w Cafe Flic, pani Katalin Koncz, dyrektor Open Society Instytut mówi, że ma "worek pieniędzy" i chce pomóc, rzuca pomysł szkoły młodych Liderów społecznych i politycznych, letnie kursy dla ludzi 19-25 – tydzień później otrzymuje czek na 50 tys. dolarów i na gwałt zaczyna organizować pierwszą Szkołę Liderów w Dębe.

 

 

Życiorys Zbigniewa Pełczyńskiego

 

Zbigniew Pełczyński - urodził się w 1925 roku w Grodzisku Mazowieckim. Emerytowany profesor filozofii i politologii na Uniwersytecie Oksfordzkim.

 

W czasie II wojny światowej walczył w Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Na Uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji studiował ekonomię i nauki polityczne, a następnie na Uniwersytecie Oksfordzkim filozofię polityczną i politologię. W 1956 roku obronił pracę doktorską w zakresie filozofii politycznej Hegla. Opublikował w Anglii 3 prace  dotyczące myśli politycznej Hegla oraz był współautorem  historii Polski miedzy 1863 i  1983. W 1953 roku rozpoczął pracę wykładowcy na Uniwersytecie Oksfordzkim i ich  kolegiach,. Wykładał głównie filozofię polityczną, systemy polityczne, historię myśli społecznej i politycznej, przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz historię powojenną Polski. Poza Oksfordem wykładał gościnnie na 8 zagranicznych uniwersytetach,  w  tym Harvard i Yale. Wśród studentów, którzy uczęszczali na jego zajęcia byli późniejsi posłowie do brytyjskiego parlamentu, członkowie Izby Lordów i ministrowie,  senatorowie amerykańscy, ministrowie rządu kanadyjskiego,  premier Węgier Viktor Orban  były Prezydent USA Bill Clinton, minister spraw zagranicznych Tajlandii książę Suk Paribatra oraz minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski. 

 

Poza pracą dydaktyczną, Prof. Zbigniew Pełczyński organizował przez przeszło 10 lat stypendia w Oksfordzie dla naukowców i studentów z  Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród 1300 uczestników programu z Polski znalazł się potem szereg wybitnych osobistości świata W pierwszej połowie lat 90-tych. Prof. Zbigniew Pełczyński był doradcą Komisji Konstytucyjnej Sejmu, głównym doradca Zespołu d/s Reformy Centrum Rządu  min. szefa URM J.M. Rokity i członkiem Rady przy Prezesie Rady Ministrów ds. kształcenia urzędników państwowych, a także konsultantem EWG i OECD ds. programów reformy administracji publicznej.

 

Prof. Zbigniew Pełczyński aktywnie uczestniczył w innych dziedzinach  życia publicznego. zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii,  pełniąc wiele funkcji społecznych.  M.in. był członkiem Rady Doradczej brytyjskiego  rządowego Funduszu Know-How i członkiem Rady Powierniczej Polonia Aid Foundation Trust z siedzibą w Londynie.

 

W 1994 roku Prof. Zbigniew Pełczyński założył Stowarzyszenie Szkoła Liderów (obecnie Fundację). Zbigniew Pełczyński w następujący sposób opisywał kwestię kształcenia liderów społecznych i politycznych: „Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć. Potrafimy jeszcze więcej: pomagamy uwierzyć, że można wszystko zmienić na lepsze, wystarczy tylko chcieć”.

 

Prof. Zbigniew Pełczyński jest w Polsce autorem m.in. książek "Wolność, państwo, społeczeństwo: Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej" oraz "Polska droga do komunizmu: refleksje nad historią i polityką 1956-2006". Prof. Pełczyński jest kawalerem Olderu Imprerium Brytyjskiego, komandorem Orderu Polonia Restituta i doktorem honoris caausa Uniwersytetu Wrocławskiego. Za swą działalność na rzecz nauki polskiej otrzymał również medale Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 09.12.2017 22:10