Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

projektorkulturalny

projektorkulturalny

Warszawa

Fundacja Projektor Kultury została założona w 2011 r. przez znanych warszawskich dziennikarzy, naukowców, animatorów kultury. Prezesem jest Dariusz Wilczak, wieloletni szef działu krajowego Newsweeka, autor wielu książek, nominowany w ub. r. do Nagrody Literackiej im. J. Mackiewicza.
Latem 2012 r. wydawaliśmy w Warszawie bezpłatny tygodnik Projektor Kulturalny. Obecnie realizujemy projekt „Złota Kolekcja Małych Ojczyzn”, w ramach którego wydaliśmy dwie książki: „Przemiany. 11 reportaży o Kwidzynie” i „Ulica Wolności. 10 reportaży o Zabrzu”.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

20 PLN z 11500 PLN

1 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 06.10.2013 18:06

ZBYSZEK CYBULSKI W KNIAŻU

O projekcie

Fundacja Projektor Kultury założona w grudniu 2011 roku przez warszawskich dziennikarzy, naukowców i animatorów kultury realizuje projekt o nazwie: ,,Zbyszek Cybulski w Kniażu".


1. Chcemy upamiętnić miejsce urodzenia wybitnego aktora we wsi Kniaże nad Czeremoszem. Cybulski urodził się 3 listopada 1927 roku w majątku rodziny Jaruzelskich (generał Jaruzelski jest dalekim krewnym Cybulskiego), na Kresach II Rzeczpospolitej przy granicy z Rumunią
.

Kościół, w którym Cybuslki został ochrzczony


2. Wieś Kniaże jest położona przy drodze: Kołomyja, Śniatyń, Kosów - biegnie wzdłuż przedwojennej granicy z Rumunią. Prowadzi na Huculszczyznę. Kniaże to wieś graniczna  między historycznymi, etnograficznymi krainami - Pokuciem a Huculszczyzną, ok. 20 kilometrów od najwyższego pasma ukraińskich Karpat z najwyższym szczytem - Howerlą. Przez Kniaże przejeżdża, nie zatrzymując się, wiele wycieczek, także z Polski. Fakt przyjścia na świat Zbigniewa Cybulskiego w Kniażu nie jest powszechnie znany. Chcemy by był znany i Polakom, i Ukraińcom. Także turystom odwiedzającym dawne polskie Kresy.

Kniaże

3. Kilka miesięcy temu przedstawiciele naszej Fundacji odwiedzili Kniaże, rozmawiali z wójtem Jarosławem Ferbejem. Na początku lipca tego roku gminna rada Kniaża podjęła uchwałę o ,,zezwoleniu na postawienie kamienia z pamiątkowym napisem".

Decyzja Rady Gminy

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego projektu. 

Projekt zakłada:
1. Ustawienie w centralnym punkcie wsi Kniaże kamienia z tablicą następującej treści: ,,We wsi Kniaże, 3 listopada 1927 roku, w majątku rodziny Jaruzelskich urodził się wielki polski aktor Zbigniew Cybulski".

Napis w języku polskim i języku ukraińskim. 

2. Zagospodarowanie ruin dworu Jaruzelskich: wycięcie krzewów, odsłonięcie i oczyszczenie zachowanych jeszcze w części kolumn dworu - fragmentu portyku.

3. Uporządkowanie drogi prowadzącej do ruin dworu, by mogły nią przejechać samochody i autokary.

4. Przygotowanie i wydrukowanie folderu poświęconego historii dworu, obecności Zbigniewa Cybulskiego w Kniażu i drogi artystycznej aktora – dwujęzyczny folder wydrukowany w nakładzie 5 tys. egz. będzie dostępny za darmo w Kniażu (urząd gminy, dom kultury, sklepy, restauracje).

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 500 zł.

 

Oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej i udostępnienie zwiedzającym ruin dworu Jaruzelskich nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2014 roku.

 

O projekcie czytaj też na:

https://www.facebook.com/projektorkulturalny

http://www.cybulskiwkniazu.pl/