GrupaPolak
52 tys.

V-DAY Dni Wykluczonych Ciał

Kategoria - Społeczność

100%

Postęp

8075 zł

Mamy już

Udany!

Status
Poster Image

O projekcie

 

 

Po raz kolejny, w połowie lutego, chcemy zorganizować w Poznaniu V-Day. Tym razem pod nieco rozszerzoną nazwą: Dni Wykluczonych Ciał. Cykl warsztatów, spotkań, wystaw, debat zostanie zwieńczony sztuką Monologi Waginy Eve Ensler. Ale żeby do tego wszystkiego mogło dojść potrzebujemy Waszego wsparcia!

 

 

 

V-day to nasz głos w międzynarodowych działaniach na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i innych grup doświadczających dyskryminacji, wykluczenia czy marginalizacji. Projekt wpisuje się w ogólnoświatową kampanię V-Day, której celem jest finansowe wsparcie organizacji antydyskryminacyjnych, budowanie solidarności pomiędzy aktywistkami / aktywistami, empowerment grup działających na rzecz osób wykluczonych oraz zachęcanie do aktywnych postaw.

Poznański V-Day to ponadto próba stworzenia bezpieczniejszej przestrzeni dla osób, które pozostają na uboczu życia społecznego - ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy pozycję ekonomiczną.

 

 

W tegorocznej edycji wydarzenia skupimy się na „ciele”, które jest szczególnym terytorium walk. To emanacja osobistej i społecznej przestrzeni poddawanej regulacjom prawnym, politycznym oraz społeczno-kulturowym. W nim jak w soczewce skupiają się problemy samostanowienia, odstępstwa od normy, niechęci do różnorodności i inności. Wykluczone ciała to przemilczana historia przemocy.

Organizując V-day chcemy zbudować bezpieczniejszą przestrzeń, w której odbędą się:  

- spektakl “Monologi Waginy” poprzedzony cyklem warsztatów
- spotkanie “Monologi Penisa”
- debata o “Światowym Marszu Kobiet
- warsztaty redefinicji własnej cielesności w kontekście międzykulturowym
- Nazywam się Miliard - One Billion Rising
- wystawa feministycznych prac komiksowych

V-day to inicjatywa nastawiona na proces - ważna jest dla nas zarówno osobista praca z ciałem, jak i wspólne tworzenie opowieści zapisanych pod skórą - a społecznie niedoreprezentowanych. Projekt jest skierowany do osób, które ze względu na płeć, seksualność, pochodzenie, pozycję ekonomiczną, czy stopień sprawności - są dyskryminowane, wykluczane bądź traktowane przemocowo. Zależy nam nie tylko na podkreśleniu krzyżowości wykluczeń oraz powszechności przemocowych praktyk, ale również na zbudowaniu sieci komunikacyjnej pomiędzy organizacjami wspierającymi osoby dyskryminowane (przede wszystkim lokalnie) oraz uposażeniu nas wszystkie/wszystkich w narzędzia do skutecznego przeciwdziałania przemocy.

 

 

to zbiór szczerych historii kobiet, które są wyzwaniem wobec społecznych tabu dotyczących kobiecej cielesności i seksualności. W połowie lutego planujemy zaprezentować je poznańskiej publiczności. Poprzez spektakl chcemy mówić o rzeczach zarówno wstydliwych i trudnych, ale też stworzyć bezpieczniejszą przestrzeń, gdzie seksualność kobiet będzie omawiana w sposób pozytywny i otwarty. Ważne jest rozwiązanie języka własnej waginie. Z prostym wypowiadaniem zdań, które nie chcą przejść przez usta.

Spektakl poprzedzi 6 prób, które będą jednocześnie warsztatami dla kobiet w różnym wieku, różnego pochodzenia etnicznego i społecznego, profesji, orientacji seksualnych. Podczas każdych z warsztatów będziemy podejmowały wspólnie tematy fizyczności, świadomości ciała, masturbacji, menstruacji, fantazjach, orgazmach, sztuce, kulturze. Będziemy też ćwiczyć pracę nad dynamiką i ekspresją ruchu, koncentracją, umiejętnością improwizacji i zaangażowaniem w działanie sceniczne - zarówno indywidualne jak i zespołowe. Wraz z aktorkami – amatorkami, zarówno Polkami, jak i imigrantkami - skonfrontujemy kolorowy i nierealny obraz seksualności kobiet pokazywany w mediach z realnym życiem i konkretnym, materialnym ciałem W założeniu Monologi mają dać poczucie większej więzi z innymi kobietami, niezależnie od wieku czy kultury, z której się wywodzą. Otwierają na międzypokoleniowy i międzykulturowy dialog.

Równolegle do projektu realizowanego w Poznaniu, w Niemczech (Hannover) osoby uczestniczące w programie FSJ pracują nad tym samym tekstem “Monologów Waginy” (koordynacja: Katarzyna Janiszewska). Podczas V-day ta ponad miesięczna - rozdzielona metodycznie i geograficznie - praca warsztatowa osób z różnymi doświadczeniami cielesności, odmiennymi historiami oraz innym zapleczem kulturowym, przełoży się na wspólnie stworzony spektakl. Osoby pracujące z Katarzyną Janiszewską pochodzą z takich państw jak: Madagaskar, Kamerun, Wenezuala, Chiny, Ukraina, Tadżykistan, Kuba, Bośnia i Hercegowina czy Polska. Celem projektu jest pogłębienie tematu cielesności i seksualności o perspektywę z pogranicza: wielości kultur i form reprezentacji. 

 

 

 hasło to z jednej strony zwraca uwagę na jednokierunkowość komunikacji, która odbywa się w zbinaryzowanym na dwie płcie kulturowe zachodnim świecie. Optyka męska, potrzeby i pragnienia dotyczące nie tylko sfery seksualnej, są naturalizowane i przedstawiane jako pierwsze i najważniejsze. W odniesieniu do ciała i cielesności, spełnienie seksualne mężczyzny, orgazm i ejakulacja są prymarne, a satysfakcja przeżywana przez żeńskie ciała jest drugorzędna. Znajduje to najbardziej dosłowną reprezentację w mainstreamowych produkcjach porno.  Sytuacja ta będzie dla nas punktem wyjścia do refleksji na temat cielesności męskiej. Zastanowimy się nad praktykami urefleksyjniania męskiego ciała, warunkami do tego niezbędnymi oraz korzyściami jakie z tego mogą płynąć dla mężczyzn i innych płci.

Prowadzenie: Bartek Lis – socjolog, robotnik kultury, kurator

  tematem debaty jest “Śwatowy Marsz Kobiet”, czwarta globalna akcja, której celem jest uwidocznienie seksualnej, politycznej i ekonomicznej rzeczywistości, w ktorej żyjemy. W 2015 roku w ramach ŚMK 8 marca z Turcji wyruszy feministyczna karawna, która przemarszuje przez Europę - a swoją podróż zakończy 17 października w Portugalii. Akcja ma na celu tworzenie i wspieranie feministycznych alternatyw, opartych na budowaniu międzynarodowej solidarnościi. Podczas debaty zastanowimy się nad startegiami ŚMK oraz możliwościami (dla) ruchów feministycznych zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i lokalnym.

 postawa wobec odmienności kulturowej i własnego zaplecza społeczno - kulturowego w rozmowie o ciele i seksualności jest często spychana na margines, a częściej występuje w roli nieobecnej. Biorąc nasze “Ciała na warsztat” rozszyfrujemy powstające na styku kultur definicje tożsamości i przyjrzymy się procesom tabuizowania i wykluczania w nas tego, co naturalne i wspólne. Cykl 4 spotkań dla 15 osobowej grupy to bezpieczniejsza przestrzeń na monologi naszych ciał, a ruch, drama, performance i praca z emocjami to dobre narzędzia w stawianiu kolejnych kroków- w stronę dialogu.

  Komiks – jak wiele innych wytworów ludzkiej działalności – to jeszcze w głównej mierze domena męska. To nie oznacza, że kobiet na scenie komiksowej brakuje. W Polsce temat ten żywo podejmowany jest dopiero od kilku ostatnich lat. Za sprawą inicjatyw, takich jak projekt Stowarzyszenia Arteria Dziewczyny też rysują komiksy!, organizowana w ramach Festiwalu Ligatura Portret Podwójny wystawa. Polski komiks kobiecy czy wydana pod redakcją Kingi Kuczyńskiej publikacja Polski Komiks Kobiecy, polskie artystki stają się widoczne poza undergroundowym bądź wirtualnym obiegiem.

Wystawa Monologi rysowniczek skupi się na przedstawieniu prac polskich autorek i twórczyń, które ze względu na podejmowane zagadnienia wpisują się w nurt feministyczny komiksu kobiecego. Artystki, choć reprezentują róźne stylistyki, punkty widzenia i wrażliwość, w swoich dziełach krytycznie opisują świat oparty na doświadczeniu życia jako kobiety. Czy komiks jest dobrym nośnikiem feministycznych idei? Odpowiedzi szukać będziemy w trakcie wystawy.

Protestuj | Tańcz | Powstań przeciwko przemocy wobec  dziewcząt i kobiet! 14 lutego 2015.

 

 

 

 

Pieniądze, o które Was prosimy to minimalne minimum naszych potrzeb, jeśli uda nam się zebrać 100% kwoty, czyli 8 tys. zł będziemy mogły:

- opłacić przyjazd i zakwaterowanie Międzynarodowej Trupy Teatralnej z Hannoweru, która współtworzyć będzie Monologi Waginy

- opłacić przyjazd osób prowadzących warsztaty, spotkania, debaty

- sprowadzić prace na wystawę komiksów Monologi rysowniczek

- wykonać metodą sitodruku 200 plakatów reklamujących poszczególne wydarzenia

- zakupić materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów

- wykonać gadżety festiwalowe - DIY również potrzebuje materiałow #eco #fairtrade

- zorganizować prób i przygotować spektakl

- stworzyć materiały audiowizualne potrzebne przy spektaklu

 

 

 

Jeśli Wasze serca i kieszenie będą na tyle hojne, że uda nam się zebrać więcej niż 8 tys. zł - a konkretniej jeśli dobijemy do kwoty 11 tys. zł., powstanie materiał filmowy z nagraniami nie tylko samego spektaklu, ale również debat, warsztatów, spotkań.

Zostanie on przesłany do wszystkich osób, które wsparły naszą inicjatywę kwotą 75 zł i każdą wyższą :-)

 

 

Agata Ambroziak

Uprzednio na płaszczyźnie instytucjonalnej studentka filologii niderlandzkiej, a po godzinach członkini wrocławskiego kolektywu kłirowego QAlternatywie. Po przeszczepie do Poznania zajęła się studiowaniem etnolingwistyki na UAMie. Sens przypisuje językowi, który najmilej nas zdradza.  Siebie wiąże ze sztuką przekładu, arabistyką i oddolnym, konsensualnym stanowieniem. Uważa, że tożsamość etykietowa wypacza sens polityczności i wspólnotowości: #feminizm #queer #noborder #anarchizm #wege #celan

 

Agnieszka Różyńska

Edukatorka kompetencji społecznych i międzykulturowych. Zarówno słowem, jak i czynem podkreśla istotę “uczenia przez doświadczenie”. Zwolenniczka pracy kolektywnej i pozasektorowej. Pracowniczka miejsc tj.: Instytut Edukacji Społecznej i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO- gdzie aktywnie ćwiczyła swój warsztat w prowadzeniu zajęć, pisaniu projektów, czy tworzeniu programów edukacyjnych.

 

Adrianna Sołtysiak

Obserwatorka kultury i niedoszła bibliotekarka (absolwentka Kulturoznawstwa, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMK oraz Gender Studies UAM). Posiadła wrażliwość genderową i świadomość feministyczną, które jawnie wykorzystuje. Od dawna zaangażowana w równościowe działania jak naukowe projekty Genderowego Koła Literaturoznawczego, herstoryczne wycieczki Kolektywu Aleje Bibianny czy organizowanie Dni Równości i Tolerancji. Obecnie członkini kłirowego kolektywu KŁAK. Zawodowo związana ze sztuką współczesną.

 

Weronika Zawadzka

Absolwentka poznańskiego Gender Studies i Filologii polskiej, świadomość genderową kształtowała teoretycznie i praktycznie angażując się w działania Genderowego Koła Literaturoznawczego, Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji, Kolektywu Bibianny. Obecnie członkini Stowarzyszenia Konsola i kłirowego kolektwu Kłak. Zwolenniczka oddolnego organizowania się, kłirowej wywrotowości i działań kolektywnych.

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 


 

 

 

 

 

Projekt V-DAY Dni Wykluczonych Ciał

 

 

 

 

 

 

 

 

Media o Twoim projekcie:

V-Day: Dni Wykluczonych Ciał

www.codziennypoznan.pl | 2015-01-20


W Poznaniu przemówią waginy - “Monologi Waginy” Eve Ensler ponownie na poznańskiej scenie! Stowarzyszenie Kobiet Konsola po raz kolejny organizuje w Poznaniu wydarzenia wpisane w ogólnoświatowy ruch V-Day. Festiwal o rozszerzonym tytule: Dni Wykluczonych Ciał, zaplanowany jest na walentynkowy weekend lutego (13-15.02.2015), a na jego pełną realizację prowadzona jest zbiórka pieniędzy poprzez crowdfundingowy portal PolakPotrafi.

111

Wspierających

8075 zł

Z całkowitej kwoty 8000 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany 26.01.2015
Pozostało: 11 z 20

Nagroda za 60 zł lub więcej!

Dzięki Tobie odbędzie się spektakl Monologi Waginy - dlatego będziesz na nim naszą honorową gościnią/gościem. Torba ekologiczna leci do Ciebie, a w niej specjalne zaproszenie na premierę spektaklu, podziękowania ze sceny na jego końcu, trzy badże i trzy wlepy! Jesteś super!

9 Wspierających
Pozostało: 2 z 20

Nagroda za 25 zł lub więcej!

Bilet na premierę spektaklu "Monologi Waginy" leci do Ciebie, wraz z naszym ogromnym podziękowaniem!

14 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 5 zł lub więcej!

PIONA! Każde wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie, dziękujemy i przybijamy Ci wirtualną piątkę! ;)

8 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 10 zł lub więcej!

PIONAx2!! przyczyniasz się do powstania tegorocznych Dni Wykluczonych Ciał. Na Twoją skrzynką mailową ślemy dziękczynną grafikę, możesz ustawić ją jako tapetę na komputer, możesz wydrukować i powiesić w pracy, w domu, gdzie chcesz ;)

14 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 15 zł lub więcej!

Super wkład na V-Day'a - dzięki Tobie się kręci! Mamy dla Ciebie specjalnie przygotowaną grafikę, którą wyślemy na Twojego maila + podziękowania na FB + podziękowania w filmiku + wysyłamy do Ciebie dwie wlepki i jeden badż ;)

15 Wspierających
Pozostało: 1 z 2

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Leci do Ciebie publikacja "Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć - materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pedagogów szkolnych" i nasza wielka wdzięczność;)

1 Wspierający
Pozostało: 3 z 3

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Leci do Ciebie publikacja "Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu", wraz z naszą ogromną wdzięcznością!

0 Wspierających
Pozostało: 0 z 2

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Leci do Ciebie publikacja "Berlin - Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw człowieka dzisiaj" i nasza wielka wdzięczność;)

2 Wspierających
Pozostało: 0 z 3

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Leci do Ciebie publikacja "Organizacja pozarządowa od A do Zet. Pierwsze kroki w III sektorze - przewodnik dla wszystkich, którzy chcą zakładać organizację pozarządową" i nasza wielka wdzięczność;)

3 Wspierających
Pozostało: 0 z 3

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Leci do Ciebie publikacja "Różowe Trójkąty. Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej" i nasza wielka wdzięczność;)

3 Wspierających
Pozostało: 1 z 3

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Leci do Ciebie publikacja "Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich" i nasza wielka wdzięczność;)

2 Wspierających
Pozostało: 7 z 10

Nagroda za 30 zł lub więcej!

Leci do Ciebie publikacja "Przebrani w Płeć. Zjawisko drag w kulturze" i nasza wielka wdzięczność ;)

3 Wspierających
Pozostało: 23 z 40

Nagroda za 35 zł lub więcej!

Ekologiczna torba z logo Tygodnia Wykluczonych Ciał, a w niej dwa badże i dwie wlepki + wielka wdzięczność wyrażona na fanpage V-Day i w filmiku ;)

17 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 35 zł lub więcej!

Otrzymujesz od nas trzy badże i trzy wlepki z logo Dni Wykluczonych Ciał i wszelkie formy dziękczynne - na naszym FB, w filmiku i w naszych sercach. + otrzymujesz na maila zdjęcia ze spektaklu "Monologi Waginy"

0 Wspierających
Pozostało: 23 z 30

Nagroda za 50 zł lub więcej!

Założysz na siebie super koszulkę z logo Dni Wykluczonych Ciał!! Leci do Ciebie wraz z dwiema wlepkami i badżem ;)) + podziękowania na FB + podziękowania w filmiku

6 Wspierających
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 55 zł lub więcej!

Publikacja "Mam na imię Ania", wraz z trzema wlepkami i jednym badżem, jest Twoja! + podziękowania w filmiku + podziękowania na FB Przybijamy piątkę i dziękujemy za wsparcie!!

0 Wspierających
Pozostało: 0 z 1

Nagroda za 60 zł lub więcej!

Publikacja "Krótka historia waginy" wraz z trzema wlepkami i jednym badżem jest Twoja! + podziękowania w filmiku + podziękowania na FB Przybijamy piątkę i dziękujemy za wsparcie!!

1 Wspierający
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 60 zł lub więcej!

Publikacja "Porozmawiajmy o seksie", wraz z trzema wlepkami i jednym badżem, jest Twoja! + podziękowania w filmiku + podziękowania na FB Przybijamy piątkę i dziękujemy za wsparcie!!

0 Wspierających
Pozostało: 0 z 1

Nagroda za 60 zł lub więcej!

Publikacja "101 mitów o seksie", wraz z trzema wlepkami i jednym badżem, jest Twoja! + podziękowania w filmiku + podziękowania na FB Przybijamy piątkę i dziękujemy za wsparcie!!

1 Wspierający
Pozostało: 5 z 5

Nagroda za 70 zł lub więcej!

W naszej super eko-torbie leci do Ciebie bon Bossy Bedroom Equipment, do zrealizowania w butiku (wartość bonu - 50zł) Dzięki, piona!

0 Wspierających
Pozostało: 9 z 10

Nagroda za 75 zł lub więcej!

Za wsparcie otrzymujesz wyjątkowy plakat Dni Wykluczonych Ciał o wymiarach 80x45 cm, eko-torbę, a w niej badż i trzy wlepki ;) + podziękowania w dedykowanej grafice na FB + podziękowania w filmiku

1 Wspierający
Pozostało: 1 z 5

Nagroda za 80 zł lub więcej!

Super plecak od dziewczyn z Kuluzy, wraz z dwiema wlepkami i badżem leci do Ciebie!! +podziękowania w filmiku +podziękowania na FB

4 Wspierających
Pozostało: 0 z 2

Nagroda za 80 zł lub więcej!

Mega nerka od Maszynowni, z wpiętym badzikiem V-Day leci do Ciebie! Dzięki+piona! Podziękowania w filmiku i na FB!

2 Wspierających
Pozostało: 4 z 5

Nagroda za 90 zł lub więcej!

Jesteś wspaniała/y! Noś się pięknie w muszce od Emila!! Dostaniesz ją w naszej wspaniałej eko-torbie ;))

1 Wspierający
Pozostało: 5 z 10

Nagroda za 90 zł lub więcej!

Wspierasz świetny projekt, jesteś prawilny człowiek i szacunek na dzielni Ci się należy! Za to wsparcie otrzymujesz od nas super-nerkę z logo Dni Wykluczonych Ciał, w niej badż i dwie wlepy! + podziękowania na FB + podziękowania w filmiku

5 Wspierających
Pozostało: 20 z 20

Nagroda za 90 zł lub więcej!

T-Shirt z logo Dni Wykluczonych Ciał + Torba Eko leci wprost do Ciebie, razem z nim dwa badże, trzy wlepki + podziękowania na FB + podziękowania w filmiku

0 Wspierających
Pozostało: 6 z 10

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Praca komiksowa Marty Zabłockiej w formacie 4a, wraz z autografem leci do Ciebie!! Podziękowania w filmiku + na FB

4 Wspierających
Pozostało: 0 z 1

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Praca komiksowa (1) Agnieszki Szczepaniak z wystawy trafi prosto do Twojego domu, możesz sobie oprawić, powiesić, albo kogoś nią podarować ;) + jesteś super osobą więc dostajesz od nas specjalną dedykację wykonaną graficznie - umieścimy ją na naszym FB + podziękowania w filmiku

1 Wspierający
Pozostało: 0 z 1

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Praca komiksowa (2) Agnieszki Szczepaniak z wystawy trafi prosto do Twojego domu, możesz sobie oprawić, powiesić, albo kogoś nią podarować ;) + jesteś super osobą więc dostajesz od nas specjalną dedykację wykonaną graficznie - umieścimy ją na naszym FB + podziękowania w filmiku

1 Wspierający
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Grafika Judyty BlackLine leci wprost do Ciebie a4/oryginał/podpisana Wielka piona i podziękowania w filmiku ;)

0 Wspierających
Pozostało: 10 z 10

Nagroda za 150 zł lub więcej!

Leci do Ciebie eko plecaczek z naszym logo, a w nim dwa badże, trzy wlepy - noś z dumą ;) + dedykowana grafika z podziękowaniem + podziękowania w filmiku

0 Wspierających
Pozostało: 5 z 5

Nagroda za 170 zł lub więcej!

Wielkie dzięki!! Leci do Ciebie super torba z materiału banerowego, w niej dwa badże i trzy wlepki! + podziękowania na FB + podziękowania w filmiku

0 Wspierających
Pozostało: 5 z 5

Nagroda za 200 zł lub więcej!

Za tak duże wsparcie leci do Ciebie paczka, przygotowana specjalnie przez ekipę projektową - będą to gadżety wykonane przez nas - takie oficjalne i niekoniecznie ;)

0 Wspierających
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 300 zł lub więcej!

Wysyłamy do Ciebie w naszej super eko-torbie oryginalny scenariusz "Monologów Waginy", nad którym pracować będzie reżyserka spektaklu, wraz z podpisami wszystkich aktorek + wspólne, pamiątkowe zdjęcie z aktorkami na scenie, po spektaklu + materiały dodatkowe (filmiki, zdjęcia) z naszych prac nad warsztatami i spektaklem lecą na Twojego maila ;))

0 Wspierających
Pozostało: 1 z 1

Nagroda za 500 zł lub więcej!

Praca komiksowa jednej z naszych artystek w dużym formacie, wprost z wystawy leci do Ciebie. Możesz powiesić ją w pokoju, łazience, biurze, albo obdarować nią kogoś bliskiego ;) + jesteś super osobą więc dostajesz od nas specjalną dedykację wykonaną graficznie - umieścimy ją na naszym FB + podziękowania w filmiku

0 Wspierających
Pozostało: 0 z 1

Nagroda za 1000 zł lub więcej!

Jesteś honorową mecenaską/mecenasem naszego projektu!! Otrzymujesz od nas dwa specjalne zaproszenia na premierę spektaklu, oficjalne podziękowania na scenie po premierze spektaklu. + wegańska szama przygotowana przez nas dla Ciebie i czterech Twoich znajomych w ustalonym wspólnie terminie (Poznań/Wrocław/Warszawa)

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 1 zł lub więcej!

Wsparcie bez nagrody

6 Wspierających

O Projektodawcy

Agnieszka Różyńska

Agnieszka Różyńska

Wroclaw, Poland

Edukatorka kompetencji społecznych i międzykulturowych. Zarówno słowem, jak i czynem podkreśla istotę “uczenia przez doświadczenie”

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy: