Cześć, jak się masz?

Szkoła charakteru

Kategoria - Sport

100%

Postęp

4505 zł

Mamy już

Udany!

Status

O projekcie

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

„Szkoła charakteru ”

UKS LOK "Victoria”, Białystok

Kampania crowdfundingowa Szkoła charakteru

Celem naszego projektu jest zorganizowanie zgrupowania przygotowawczego do Mistrzostw Sportowo -Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę Ministra Obrony Narodowej w 2017r.

Chcielibyśmy móc reprezentować nasze stowarzyszenie w tak prestiżowych i jednocześnie fantastycznych zawodach. Pragniemy po raz kolejnym zmierzyć się ze stawianymi wyzwaniami i konkurować z najlepszymi zespołami w kraju. Daje nam to wiele satysfakcji i frajdy jednocześnie motywując nas do dalszych działań i aktywności.

Aby należycie przygotować się do w/w zawodów musimy zebrać kwotę: 4500 zł, która pozwoli nam na zorganizowania zgrupowania, na którym będziemy mogli przygotować się do tego wyzwania w najbardziej optymalnych warunkach.

Staramy się działać i być kreatywnym zespołem w poszukiwaniu sponsorów, lecz Twoja pomoc będzie dla nas nieodzownym wsparciem. Mamy nadzieję, że dzięki zrozumieniu życzliwości naszych Przyjaciół wysiłek, który wkładamy w przygotowania oraz aktywność fizyczną rozszerza nam możliwość do podejmowania nowych wyzwań i doda energii do działania.

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

• Kim jesteśmy?

• Czym są Mistrzostwa Sportowo – Obronne?

• O projekcie

• Budżet projektu

• Kosztorys zadania

• Jakie nagrody?

Kampania crowdfundingowa Szkoła charakteru

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

Jesteśmy drużyną koła Ligi Obrony Kraju założonego przez młodzież V liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku - jako Uczniowski Klub Sportowy LOK ,,Victoria”, o charakterze sportowo-obronnym i strzelectwa sportowego.

Powstaliśmy, aby umożliwić młodzieży ukierunkowany rozwój ich zainteresowań i sprawności fizycznej, wzbogacając tym samym ofertę zajęć pozalekcyjnych V LO.

Poprzez treningi rozwijamy takie umiejętności, jak: obsługa i strzelanie z broni: palnej, pneumatycznej, ASG; terenoznawstwo, rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki. Łączymy niesamowitą zabawę ze sportową rywalizacją, jednocześnie kształtując wartości patriotyczne, poczucie odpowiedzialności i zasady moralne.

Bierzemy udział w zawodach sportowo-obronnych na wszystkich szczeblach, również tym ogólnokrajowym, odnosząc na nich znaczące sukcesy.

Zbiórka Szkoła charakteru

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

Ideą sportów obronnych jest budowa i wspieranie obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz współudział w wychowaniu młodego pokolenia w duchu powinności obywatelskich, m.in. poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych oraz organizowanie przedsięwzięć, których celem jest zdobywanie przez młodych ludzi umiejętności umożliwiających likwidację skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych oraz pomocy i służbie społeczeństwu.

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

To właśnie pełni pasji, młodzi ludzie, latem każdego roku uczestniczą w Mistrzostwach Sportowo- Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Mistrzostwa te to nie tylko sportowa rywalizacja i integracja różnych środowisk, czy możliwość sprawdzenia umiejętności racjonalnego zachowania się w ekstremalnych sytuacjach i udzielanie pomocy poszkodowanym - to także kształtowanie odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem, doskonalenie i sprawdzenie sprawności fizycznej oaz umiejętności specjalistycznych.

W sierpniu każdego roku na własną rękę organizujemy zgrupowanie , które pomaga nam właśnie przygotować się do tych zawodów. Wkładamy mnóstwo wysiłku i czasu na doskonalenie naszych umiejętności, takich jak: pływanie , bieganie długodystansowe, strzelanie oraz ćwiczenia na Wojskowym Ośrodku Sprawności Fizycznej. Potrzebujemy do tego odpowiedniego zaplecza i sprzętu, które jest niezbędne do realizacji naszych treningów.

Kampania crowdfundingowa Szkoła charakteru

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

Całkowity koszt zgrupowania to około 13944 zł. dla 12 zawodników. Jest to minimalna kwota związana z przygotowaniami do Mistrzostw MON. Część pokrywają zawodnicy (bądź ich rodzice) i składki członkowskie naszego koła. Własne finansowanie całości kosztów zgrupowania przekracza nasze możliwości. Przy Waszej pomocy całość zebranej kwoty będzie przeznaczona na wydatki związane z opłatą noclegową i kosztami wyżywienia.

Projekt Szkoła charakteru

- koszt wyżywienie: (12 osób x 20 zł x 11 dni)= 2640 zł.

- koszt zakwaterowania: (12 osób x 35 zł x 11 dni) = 4620 zł.

- koszt transportu na zgrupowanie oraz wyjazd na mistrzostwa = 4700 zł.

- zakup amunicji ( 12 osób x 2 dni treningowe) = 1284 zł.

- wynajem sprzętu treningowego = 400 zł.

- zakup koszulek dla drużyny = 300 zł.

Wszystkie zebrane pieniądze powyżej kwoty minimalnej projektu zostaną przeznaczone na rozwój reprezentacji.

Projekt Szkoła charakteru

Dla wszystkich , którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę przygotowaliśmy serię nagród, którymi postaramy się choć w małym stopniu wynagrodzić i podziękować wszystkim naszym darczyńcom.

Kampania crowdfundingowa Szkoła charakteru

Nagroda za 1 zł lub więcej!

- Dziękujemy! Każda złotówka się liczy!

Nagroda za 20 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu drużyny

Nagroda za 50 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

Nagroda za 100 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

- Dyplom z podziękowaniami

Nagroda za 300 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

- Dyplom z podziękowaniami

-imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

Nagroda za 800 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko” oraz umieścimy oficjalne podziękowanie na stronie www Naszej szkoły V LO w Białymstoku

- Dyplom z podziękowaniami

-Imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

- Otrzymasz imienną koszulkę z logo stowarzyszenia

Nagroda za 1500 zł lub więcej!

- Zareklamujemy Ciebie lub Twoją firmę w uzgodniony sposób, oficjalne podziękowanie, pamiątka z zgrupowania oraz Mistrzostw MON.

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko” oraz umieścimy wyróżnienie jako sponsor strategiczny na oficjalnej stronie www Naszej szkoły V LO w Białymstoku

- Dyplom z podziękowaniami

-Imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

- Otrzymasz imienną koszulkę z logo stowarzyszenia

Koordynatorzy projektu:

  • Tatiana Matuszelańska
  • tel. 502 209 071
   e-mail: tatiana.matuszelanska@gmail.com
  • Sebastian Niczyporuk
  • tel. 508 278 420
   e-mail: niczyporuk.sebastian@gmail.com

Zapraszamy również na:

Kampania finansowania społecznościowego Szkoła charakteru

Media o Twoim projekcie:

Klub sportowy Victoria na PolakPotrafi.pl

www.poranny.pl | 2017-05-11


Białostocki klub sportowy "Victoria" chce reprezentować miasto w Mistrzostwach Sportowo-Obronnych. By wystartować z odpowiednim przygotowaniem, potrzebują wsparcia. Znajdziecie ich na PolakPotrafi.pl.

18

Wspierających

4505 zł

Z całkowitej kwoty 4500 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany 19.06.2017

Wesprzyj projekt

Nielimitowana

Nagroda za 1 zł lub więcej!

Wsparcie bez nagrody

7 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 20 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu drużyny

3 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 50 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : "Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

3 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 100 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

- Dyplom z podziękowaniami

7 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 300 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

- Dyplom z podziękowaniami

- Imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 800 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko” oraz umieścimy oficjalne podziękowanie na stronie www Naszej szkoły V LO w Białymstoku

- Dyplom z podziękowaniami

- Imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

- Otrzymasz imienną koszulkę z logo stowarzyszenia

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 1500 zł lub więcej!

- Zareklamujemy Ciebie lub Twoją firmę w uzgodniony sposób, oficjalne podziękowanie, pamiątka z zgrupowania oraz Mistrzostw MON.

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko” oraz umieścimy wyróżnienie jako sponsor strategiczny na oficjalnej stronie www Naszej szkoły V LO w Białymstoku

- Dyplom z podziękowaniami

- Imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

- Otrzymasz imienną koszulkę z logo stowarzyszenia

0 Wspierających

O Projektodawcy

UKS Victoria

UKS Victoria

Białystok, Polska

Uczniowski Klub Sportowy Victoria to klub strzelectwa sportowego.
Każdy chętny może dołączyć do nas, postrzelać z broni pneumatycznej i palnej. Zapraszamy!

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy: