Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

UKS Victoria

UKS Victoria

Białystok, Polska

Uczniowski Klub Sportowy Victoria to klub strzelectwa sportowego.
Każdy chętny może dołączyć do nas, postrzelać z broni pneumatycznej i palnej. Zapraszamy!

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4505 PLN z 4500 PLN

18 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

100%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.06.2017.

Szkoła charakteru

O projekcie

„Szkoła charakteru ”

UKS LOK "Victoria”, Białystok

Celem naszego projektu jest zorganizowanie zgrupowania przygotowawczego do Mistrzostw Sportowo -Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę Ministra Obrony Narodowej w 2017r.

Chcielibyśmy móc reprezentować nasze stowarzyszenie w tak prestiżowych i jednocześnie fantastycznych zawodach. Pragniemy po raz kolejnym zmierzyć się ze stawianymi wyzwaniami i konkurować z najlepszymi zespołami w kraju. Daje nam to wiele satysfakcji i frajdy jednocześnie motywując nas do dalszych działań i aktywności.

Aby należycie przygotować się do w/w zawodów musimy zebrać kwotę: 4500 zł, która pozwoli nam na zorganizowania zgrupowania, na którym będziemy mogli przygotować się do tego wyzwania w najbardziej optymalnych warunkach.

Staramy się działać i być kreatywnym zespołem w poszukiwaniu sponsorów, lecz Twoja pomoc będzie dla nas nieodzownym wsparciem. Mamy nadzieję, że dzięki zrozumieniu życzliwości naszych Przyjaciół wysiłek, który wkładamy w przygotowania oraz aktywność fizyczną rozszerza nam możliwość do podejmowania nowych wyzwań i doda energii do działania.

Jesteśmy drużyną koła Ligi Obrony Kraju założonego przez młodzież V liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku - jako Uczniowski Klub Sportowy LOK ,,Victoria”, o charakterze sportowo-obronnym i strzelectwa sportowego.

Powstaliśmy, aby umożliwić młodzieży ukierunkowany rozwój ich zainteresowań i sprawności fizycznej, wzbogacając tym samym ofertę zajęć pozalekcyjnych V LO.

Poprzez treningi rozwijamy takie umiejętności, jak: obsługa i strzelanie z broni: palnej, pneumatycznej, ASG; terenoznawstwo, rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki. Łączymy niesamowitą zabawę ze sportową rywalizacją, jednocześnie kształtując wartości patriotyczne, poczucie odpowiedzialności i zasady moralne.

Bierzemy udział w zawodach sportowo-obronnych na wszystkich szczeblach, również tym ogólnokrajowym, odnosząc na nich znaczące sukcesy.

Ideą sportów obronnych jest budowa i wspieranie obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz współudział w wychowaniu młodego pokolenia w duchu powinności obywatelskich, m.in. poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych oraz organizowanie przedsięwzięć, których celem jest zdobywanie przez młodych ludzi umiejętności umożliwiających likwidację skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych oraz pomocy i służbie społeczeństwu.

To właśnie pełni pasji, młodzi ludzie, latem każdego roku uczestniczą w Mistrzostwach Sportowo- Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Mistrzostwa te to nie tylko sportowa rywalizacja i integracja różnych środowisk, czy możliwość sprawdzenia umiejętności racjonalnego zachowania się w ekstremalnych sytuacjach i udzielanie pomocy poszkodowanym - to także kształtowanie odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem, doskonalenie i sprawdzenie sprawności fizycznej oaz umiejętności specjalistycznych.

W sierpniu każdego roku na własną rękę organizujemy zgrupowanie , które pomaga nam właśnie przygotować się do tych zawodów. Wkładamy mnóstwo wysiłku i czasu na doskonalenie naszych umiejętności, takich jak: pływanie , bieganie długodystansowe, strzelanie oraz ćwiczenia na Wojskowym Ośrodku Sprawności Fizycznej. Potrzebujemy do tego odpowiedniego zaplecza i sprzętu, które jest niezbędne do realizacji naszych treningów.

Całkowity koszt zgrupowania to około 13944 zł. dla 12 zawodników. Jest to minimalna kwota związana z przygotowaniami do Mistrzostw MON. Część pokrywają zawodnicy (bądź ich rodzice) i składki członkowskie naszego koła. Własne finansowanie całości kosztów zgrupowania przekracza nasze możliwości. Przy Waszej pomocy całość zebranej kwoty będzie przeznaczona na wydatki związane z opłatą noclegową i kosztami wyżywienia.

- koszt wyżywienie: (12 osób x 20 zł x 11 dni)= 2640 zł.

- koszt zakwaterowania: (12 osób x 35 zł x 11 dni) = 4620 zł.

- koszt transportu na zgrupowanie oraz wyjazd na mistrzostwa = 4700 zł.

- zakup amunicji ( 12 osób x 2 dni treningowe) = 1284 zł.

- wynajem sprzętu treningowego = 400 zł.

- zakup koszulek dla drużyny = 300 zł.

Wszystkie zebrane pieniądze powyżej kwoty minimalnej projektu zostaną przeznaczone na rozwój reprezentacji.

Dla wszystkich , którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę przygotowaliśmy serię nagród, którymi postaramy się choć w małym stopniu wynagrodzić i podziękować wszystkim naszym darczyńcom.

Nagroda za 1 zł lub więcej!

- Dziękujemy! Każda złotówka się liczy!

Nagroda za 20 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu drużyny

Nagroda za 50 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

Nagroda za 100 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

- Dyplom z podziękowaniami

Nagroda za 300 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko”

- Dyplom z podziękowaniami

-imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

Nagroda za 800 zł lub więcej!

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko” oraz umieścimy oficjalne podziękowanie na stronie www Naszej szkoły V LO w Białymstoku

- Dyplom z podziękowaniami

-Imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

- Otrzymasz imienną koszulkę z logo stowarzyszenia

Nagroda za 1500 zł lub więcej!

- Zareklamujemy Ciebie lub Twoją firmę w uzgodniony sposób, oficjalne podziękowanie, pamiątka z zgrupowania oraz Mistrzostw MON.

- Swoją wdzięczność wyrazimy na profilu FB drużyny, FB szkoły , a także zamieścimy zdjęcie reprezentacji trzymające napis : ,,Dziękujemy za wsparcie: twoje Imię i Nazwisko” oraz umieścimy wyróżnienie jako sponsor strategiczny na oficjalnej stronie www Naszej szkoły V LO w Białymstoku

- Dyplom z podziękowaniami

-Imienne podziękowanie w wideo materiałach ze zgrupowania i zawodów, który zostanie wysłany na Twoją skrzynkę mailową

- Otrzymasz imienną koszulkę z logo stowarzyszenia

Koordynatorzy projektu:

  • Tatiana Matuszelańska
  • tel. 502 209 071
   e-mail: tatiana.matuszelanska@gmail.com
  • Sebastian Niczyporuk
  • tel. 508 278 420
   e-mail: niczyporuk.sebastian@gmail.com

Zapraszamy również na:

Media o Twoim projekcie:

Klub sportowy Victoria na PolakPotrafi.pl

www.poranny.pl | 2017-05-11

Białostocki klub sportowy "Victoria" chce reprezentować miasto w Mistrzostwach Sportowo-Obronnych. By wystartować z odpowiednim przygotowaniem, potrzebują wsparcia. Znajdziecie ich na PolakPotrafi.pl.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.06.2017 22:10