Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Przemysław Zyra

Przemysław Zyra

Ostrolenka

Instruktor ZHR, komendant Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy. Mąż Agnieszki, ojciec Leona.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

10641 PLN z 9999 PLN

82 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

106%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 05.08.2018.

Sztandar dla harcerzy

O projekcie

Kim jesteśmy?
Jesteśmy jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Najmłodszą Chorągwią w Organizacji Harcerzy - powołaną przez Naczelnika Harcerzy w dniu 1 marca
2017r. Na chwilę obecną liczymy 500 zuchów, harcerzy i instruktorów w wieku od lat 7 do dużo więcej :)

 

Na co zbieramy?

Zbieramy na sztandar i galę nadania sztandaru.

 

Gdzie działamy?
Działamy na terenie północno-wschodniej części woj. mazowieckiego oraz woj. podlaskiego. Nasza praca z dziećmi i młodzieżą opiera się na dobrowolności i wolontariacie instruktorów. Za czas poświęcony podopiecznym instruktorzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Nasze działania staramy się na bieżąco relacjonować na naszym Facebooku oraz stronie internetowej. Wszelkich informacji udzielimy też chętnie drogą mailową: sekretarz.pw@zhr.pl.

 

Akcja Sztandarowa.

Sztandar w swych początkach był znakiem jednoczącym, zbierającym wokół siebie rycerzy na polu walki. Utożsamiany z honorem danej grupy. Utrata sztandaru równała się wielkiej hańbie i często kończyła się przegraniem bitwy. Pod stopy zwycięzcy znoszono i rzucano sztandary przeciwnika jako dowód jego przegranej. Później sztandary były symbolem najwyższych wartości ducha, utożsamiały idee których
zobowiązywali się bronić choćby żołnierze polscy w czasach zaborów czy wojen. Dziś sztandar jest znakiem jedności dla danej społeczności. Nadal symbolizuje ważne dla niej idee jak też jest symbolem jej honoru.
Dlatego też my, jako społeczność harcerzy Północno-Wschodniej  Chorągwi Harcerzy postanowiliśmy podjąć trud by zasłużyć na zaszczyt posiadania własnego sztandaru. Akcję Sztandarową rozpoczęliśmy w dniu 29 września 2017r w święto św. Michała Archanioła, którego imię zdobywamy. Cały ten trud składa się z szeregu zadań, które zobowiązali się realizować zarówno harcerze jak i instruktorzy. Jednym z nich była np. pielgrzymka do groty św. Michała Archanioła w Gargano.

Zakończenie Akcji odbędzie się równo rok od startu tj. 29 września 2018r w Ostrołęce, gdzie Chorągiew ma swoją siedzibę.

 

Nasz projekt

Naszym celem jest zebranie funduszy na sztandar oraz przygotowanie i przeprowadzenie Gali Sztandarowej związanej z przyznaniem sztandaru i imienia Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy.
W ramach wydarzenia chcemy także zorganizować biwak w Ostrołęce 28-30.09.2018r dla zaproszonych harcerek i harcerzy, instruktorek i instruktorów oraz sympatyków ZHR.
Składać się na niego będą:
-gry, zabawy, turnieje sportowe,
-biegi terenowe i INO,
-konkurs filmowy,
-koncert zespołu Luxtorpeda.


Pozyskane fundusze chcemy przeznaczyć na:
-wykonanie projektu i uszycie sztandaru,
-zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzenia,
-nagrody dla uczestników konkursu filmowego,
-koszty koncertu.

 

Nagrody i zakończenie

Nasz projekt zakończy się galą 29 września 2018 w Ostrołęce. To wtedy przekazane zostaną osobiście (lub wysłane) nagrody rzeczowe dla wspierających. Także wtedy będzie miało miejsce przybicie gwoździ przez Fundatorów Sztandaru.

 

Trochę o nas w filmach

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 05.08.2018 22:10