Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Zielony Żurawlów

Zielony Żurawlów

Warszawa

Stowarzyszenie Zielony Żurawlów ma na celu ochronę środowiska naturalnego oraz krajobrazu wsi Żurawlów i jej okolic. Wspiera i promuje interes społeczny poprzez ochronę przed dyskryminacją, ochronę praw człowieka, a także praw konsumentów. Jego członkami są mieszkańcy Żurawlowa i okolicznych wsi. Stowarzyszenie zawiązało się podczas 400 dni protestu prowadzonego przez lokalną społeczność przeciw poszukiwaniom w rejonie gazu łupkowego przez międzynarodowy koncern Chevron. Protest zakończył się wycofaniem przez koncern swojej inwestycji.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

5846 PLN z 5000 PLN

45 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

116%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 29.06.2015.

Światowe Dni Pokoju Żurawlów 2015

O projekcie

 • O co chodzi?

 

Światowe Dni Pokoju Żurawlów 2015 to jednodniowa, darmowa impreza kulturalna, w której uczestniczyć może każdy - dorośli i dzieci z okolicy, goście z calej Polski oraz z zagranicy. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca 2015 r. we wsi Żurawlów (woj. lubelskie). W programie przewidziane są koncerty, dyskusje, warsztaty, gry i zabawy oraz degustacja lokalnych przysmaków.

 

Podczas wydarzenia będziemy wspólnie świętować zwycięstwo z koncernem Chevron, który planował poszukiwanie gazu łupkowego w naszym rejonie!

 

 

 

 •  Jakie korzyści płyną dla Was ze wsparcia naszego wydarzenia?

 

 1. Biorąc udział w naszej akcji staniecie się współorganizatorami Światowych Dni Pokoju Żurawlów 2015.
 2. Wspierając nasze wydarzenie zabierzecie głos w o wiele szerszym temacie, jakim jest wspólne dbanie i decydowanie o przyszłości otoczenia, w którym żyjemy. Jednym słowem, udowodnicie, że społeczeństwo obywatelskie istnieje i działa :).
 3. Zdobędziecie wspaniałe nagrody oraz (mamy nadzieję, że odwiedzicie Żurawlów i) spędzicie wspaniały czas z nami, swoimi rodzinami, przyjaciółmi :).

 

 

 • O Światowych Dniach Pokoju

 

Pomysłodawcą Światowych Dni Pokoju jest Jerzy "Słoma" Słomiński. Razem z żoną Nicole organizuje tę imprezę w Dąbrówce (woj. lubelskie) od 2010 roku. Ich przesłaniem jest świętowanie i krzewienie pokoju w Polsce.

 

                                      Światowe Dni Pokoju 2014; na zdjęciu organizator wydarzenia - Słoma; fot. Mariusz Siudem

 

W tym roku, 27 czerwca 2015 r. wydarzenie przeniesie się do Żurawlowa, gdzie wspólnie będziemy świętować opuszczenie rejonu przez międzynarodowy koncern wydobywniczy Chevron.

Podczas Światowych Dni Pokoju najwyższej jakości kultura i sztuka gości na wsi. Jak podkreślają organizatorzy, to kilkudniowe wydarzenie jest skuteczną próbą oderwania obu dziedzin od pieniądza, władzy czy sponsorów. Dowodzi temu fakt, że budżet na pokrycie kosztów organizacyjnych zasilają dobrowolne datki od uczestników imprezy. Muzycy goszczący na Światowych Dniach Pokoju grają jedynie za zwrot kosztów podróży, a całą imprezę przygotowują wolontariusze, którzy po zakończeniu czuwają także nad tym, aby uprzątnąć teren. Organizatorzy angażują w swoje działania lokalne społeczności, którym udostępniają przestrzeń do promowania lokalnych przysmaków i rękodzieła.

 

Zasady są proste:

1)  Udział w Światowych Dniach Pokoju może wziąć każdy;
2)  Wstęp jest bezpłatny;
3) Uczestnicy są proszeni o niespożywanie alkoholu oraz o ekologiczne        zachowania na terenie imprezy;

Światowe Dni Pokoju Żurawlów 2015 to impreza o zasięgu ogólnopolskim, a nawet ogólnoeuropejskim. Zapraszamy na nią wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do wspólnego świętowania zwycięstwa w Żurawlowie - mieszkańców pobliskich wsi, aktywistów, artystów, osoby młodsze, starsze, rodziny z dziećmi, studentów i uczniów oraz właścicieli zwierząt z pupilami.


Podczas wydarzenia w jak największym stopniu staramy się dbać o ekologiczne zachowania, dbamy o bezpieczeństwo, a także minimalizujemy spożycie alkoholu, dlatego w imprezie mogą wziąć udział dzieci;

                                                                                                                   Światowe Dni Pokoju 2014; fot. Grzegorz Chwiesiuk

 

 

 • Program Światowych Dni Pokoju Żurawlów 2015

 

W tym roku na głównej scenie zagrają trzy wspaniałe kapele:

- Miąższ (https://www.facebook.com/miazsz)
- Ska Dyktator (https://www.facebook.com/SKADYKTATOR?fref=ts)
- Ziemiah (https://www.facebook.com/ziemiah?fref=ts)

a także Słoma we własnej osobie i lokalny zespół Seeking Dreams; Koncerty rozpoczną się o godzinie 19:30.

Imprezę uświetnią swoimi występami sambiarze z całej Europy, którzy pomogą także w przygotowaniu wydarzenia. Całość muzycznie zorganizuje Słoma.

 

                                                                                                      Światowe Dni Pokoju 2014; fot. Grzegorz Chwiesiuk

 

Od godziny 16:00 uczestnicy Światowych Dni Pokoju będą mieli okazję wziąć udzial w panelu dyskusyjnym, który organizujemy wspólnie z organizacją Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Podczas panelu będziemy rozmawiać na temat suwerenności żywnościowej, problemu zawłaszczania ziemi oraz przemysłu wydobywczego na świecie. Dorośli razem z dziećmi zagrają w interaktywną grę "Zanim Zjesz" dotyczącą odpowiedzialnej konsumpcji. Pochwalimy się także naszą mikroelektrownią fotowoltaiczną, którą wygraliśmy w konkursie zorganizowanym przez Greenpeace :)

https://freelab2014.wordpress.com/2014/09/22/zurawlow-pazdziernikowa-rewolucja/

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w warsztatach "Quillingu" - techniki tworzenia pięknych ozdób z papieru, a także w konkursie na logo Stowarzyszenia Zielony Żurawlów. Razem ze społeczną inicjatywą Food Not Bombs przygotujemy dla Was lokalne przysmaki i ciepłe posiłki.              

     

           Światowe Dni Pokoju 2014; od lewej - Quilling; fot. Zielony Żurawlów; od prawej - wspólne gotowanie; fot. Grzegorz Chwiesiuk

 

 • O nas

 

 

Jesteśmy mieszkańcami małej, pięknej wsi Żurawlów położonej w województwie lubelskim. Większość członków naszej społeczności żyje tu od pokoleń i na codzień zajmuje się rolnictwem. Ziemia w naszym rejonie należy do 1% najżyźniejszych gruntów rolnych w Polsce. Żurawlów jest położony na jednym z trzech największych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w kraju dostarczających najwyższej jakości wody pitnej.

W 2012 roku nasz spokój zakłócił plan inwestycji związanej z wydobyciem gazu łupkowego w Żurawlowie. Międzynarodowy koncern Chevron zamierzał wykonać w naszym rejonie odwiert poszukiwawczy za złożami tego rodzaju gazu. Wraz z niewielką społecznością skupioną wokół naszej wsi, a także aktywistami z Polski i Europy, których przejęła nasza sprawa przez 400 dni broniliśmy ziemi i wody przed toksyczną technologią szczelinowania hydraulicznego, która jest stosowana przy wydobyciu gazu łupkowego. Ta metoda polegająca na zatłaczaniu pod ziemię ogromnych ilości toksycznej chemii może być niebezpieczna dla zasobów wody, a także stać się przyczyną skażenia upraw żywności.

Walczyliśmy o prawo do decydowania o przyszłości terenu, na którym od pokoleń żyjemy i pracujemy.

https://www.youtube.com/watch?v=pC5VB9qBdOk

https://soundcloud.com/betlej/poemat-siostra-polka

 

UDAŁO SIĘ, WYGRALIŚMY!

W drugiej połowie 2014 r. uratowaliśmy naszą ziemię, zasoby wody i zdrowe środowisko do życia dla naszych dzieci i wnuków. Koncern Chevron opuścił teren, na którym zamierzał prowadzić swoją inwestycję. Udowodniliśmy, że nasz głos się liczy i, że z Największymi na tym świecie można wygrać.

http://www.razemolupkach.pl/node/1363

 

 

27 czerwca 2015, w pierwszą rocznicę zakończenia protestu przeciw działaniom Chevronu razem ze znanym polskim artystą - Jerzym "Słomą" Słomińskim - organizujemy "Światowe Dni Pokoju Żurawlów 2015".

W Żurawlowie wreszcie zagościł pokój i spokój. Chcemy uczcić nasz sukces wspólnym spotkaniem i porządną dawką kultury z najwyższej półki.

 

Poznaj Nas:

1) Organizatorzy Światowych Dni Pokoju Żurawlów 2015

 

      Jerzy "Słoma" Słomiński - organizator części muzycznej;

       Emil Jabłoński - sołtys Żurawlowa; rolnik, lokalny aktywista;

        Wiesław Gryn - mieszkaniec pobliskiej wsi Rogów, rolnik,

                                     lokalny aktywista;

 

2) Osoby odpowiedzialne za promocję projektu:

 

      

Małgorzata Jabłońska - mieszkanka Żurawlowa, rolniczka, lokalna aktywistka;

      

Bożena Staszczuk - mieszkanka Żurawlowa, rolniczka, lokalna aktywistka;

      

Barbara Siegieńczuk - mieszkanka Żurawlowa, działaczka społeczna;

 

3) Wsparcie techniczne i organizacyjne:

Andrzej Bąk - fotograf; autor wystawy "400 Dni w Żurawlowie";

Magda Jarocka - wsparcie logistyczne imprezy;

 

 

 • Na co przeznaczymy środki finansowe

 

Wsparcie finansowe uzyskane na Polak Potrafi przeznaczymy na pokrycie:

1) kosztu dojazdu zespołów, które wystąpią podczas tegorocznych Światowych Dni Pokoju w Żurawlowie i transportu sprzętu nagłośnieniowego - 4300 zł

2) zaprojektowania i wykonania plakatu Światowych Dni Pokoju 2015 - 100 zł

3) część materiałów potrzebnych do warsztatów quillingu - igły (70 zł); odpowiedni papier potrzebny do wykonania ozdób (30 zł);

4) opłacenie kosztów związanych z administracją projektu oraz wsparciem Polak Potrafi - 500 zł

Na co przeznaczymy wszelkie dodatkowe środki uzyskane za pomocą Polak Potrafi?

W trakcie protestu, który prowadziliśmy przeciwko koncernowi Chevron, firma ta wytoczyła łącznie 8 spraw sądowych 36 mieszkańcom Żurawlowa. Były to sprawy o charakterze cywilnym oraz z kodeksu wykroczeń za "wykroczenia", które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Jak dotąd wygraliśmy 6 spraw, 2 kolejne zostały wycofane przez koncern w trakcie postępowania, a 1 jest wciąż w toku. Wszystkie postępowania sądowe kosztowały nas nie tylko wiele czasu i stresu, ale także środków finansowych.

Dodatkowe środki uzyskane na Polak Potrafi wykorzystamy na pokrycie kosztów obrony w sądzie. Podczas Światowych Dni Pokoju będziemy świętować ostateczne zwycięstwo w ostatnim postępowaniu, które zakończyło się pod koniec maja 2015!

 

 

 • Dlaczego wybraliśmy Polak Potrafi?

 

Crowdfunding idealnie wpisuje się w założenia Światowych Dni Pokoju. Naszą myślą przewodnią jest wspólna praca i zabawa, która łączy lokalną społeczność, artystów i uczestników. Wszystkie działania opieramy na przyjaźni, wzajemnym szacunku i przekonaniu, że można stworzyć wspaniałe wydarzenie przy relatywnie niedużym nakładzie finansowym i maksymalnym zaangażowaniu ludzi.

Razem ze Słomą oraz wolontariuszami wkładamy wiele wysiłku i serca w przygotowanie tego wydarzenia. Od siebie dajemy tyle, ile możemy, aby impreza była ciekawa i różnorodna. Wsparcie finansowe z Waszej strony pozwoli nam zrealizować plan w 100%. Nasza sprawa pokazała, że wspólne działanie oraz wzajemna pomoc przynosi realne zmiany i przywraca pokój. Dzięki Wam nasze przesłanie nabierze jeszcze większej mocy!

Liczymy, że osoby, które zdecydują się nas wspomóc znajdą też czas na udział w Światowych Dnich Pokoju w Żurawlowie.

 

Wszyscy są bardzo mile widziani!

 

                                                                          Światowe Dni Pokoju 2014; fot. Zielony Żurawlów;

 

 

 •   Nagrody

 

Dla osób, które zdecydują się nas wesprzeć zaplanowaliśmy ciekawe nagrody takie jak: znaczki, kubki, lokalne produkty czy wycieczkę samochodem terenowym po okoloicy. Wszystkie nagrody będą do odebrania w Żurawlowie 27 czerwca 2015 podczas Światowych Dni Pokoju Żurawlów 2015.

 

Więcej informacji o nagrodach znajdziecie po prawej stronie.

       

 

 

 • Dodatkowe Informacje

 

Nocleg: na terenie imprezy zorganizowaliśmy pole namiotowe, na którym starczy miejsca dla wszystkich. Uczestnicy wydarzenia będą mieli do dyspozycji ekologiczne toalety kompostowe.

Istnieje także możliwość zarezerwowania noclegu w zaprzyjaźnionym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (http://tpg-grabowiec.pl/articles.php?article_id=134). Telefon: 604 157 067;

Dojazd: Mapę dojazdu zamieścimy niebawem w aktualnościach.

 

 

 • Kontakt

 

Wszystkich zainteresowanych Światowymi Dniami w Żurawlowie oraz protestem, który przez 400 dni prowadziliśmy przeciw działaniom koncernu Chevron zapraszamy na naszą stronę na facebooku oraz tumblr:

https://www.facebook.com/OccupyChevronPL?fref=ts

http://occupychevron.tumblr.com/

 

Jeśli macie pytania lub sugestie, możecie skontaktować się z nami drogą mailową:

[email protected] //

lub wysyłając do nas wiadomość na facebooku:

https://www.facebook.com/zurawlow?ref=br_rs

 

 

DO ZOBACZENIA W ŻURAWLOWIE !!

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 29.06.2015 10:10