Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja United Way Polska

Fundacja United Way Polska

Warszawa

Fundacja United Way Polska, jest organizacją pożytku publicznego i niezależnym członkiem United Way, jednej z najstarszych międzynarodowych organizacji charytatywnych na świecie.
Naszą misją jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Obecnie prowadzimy liczne programy społeczne skierowane zarówno do dzieci, np. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0, do seniorów, np. kurs komputerowy E-Senior 2015-2017, jak i osób chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną, m. in.: konkurs plastyczny „Nikifory”.
Więcej informacji o nas znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.unitedway.pl, facebooku i Instagramie.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

198 PLN z 10000 PLN

6 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.05.2016.

Światoteka

O projekcie

ŚWIATOTEKA

Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem - pedagodzy, streetworkerzy oraz wolonatriusze, którzy docierają do dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia i przeprowadzają je "z ulicy do świetlicy". Planujemy otworzyć trzy nowe Światoteki - świetlice dla dzieci zlokalizowane na Pradze Południe, Pradze Północ i w Wilanowie.

Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Praga-Południe

Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Praga-Północ

Światoteka w nowej siedzibie Fundacji United Way Polska

 

W ich przestrzeniach odbędzie się szereg zajęć edukacyjno-kulturalnych, indywidualnych spotkań, korepetycji, warsztatów i prezentacji oraz wizyt ciekawych gości. Zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć edukacyjnych (podrędzniki) i warsztatów artystycznych, np. artykuły papiernicze i piśmiennicze oraz plastyczne. Chcielibyśmy również zaoferować dzieciom kilka posiłków, na przykład podwieczorek lub śniadanie (zdrowa żywność, napoje, owoce). Projektem planujemy objąć grupę dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 8 lat. Swoje działania koncentrujemy na dzieciach ulicy, ponieważ to im najbardziej brakuje wsparcia emocjonalnego. Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo dzieci na ulicach. Chcemy edukować, wychowywać, inspirować. Chcemy, aby każde dziecko czuło się potrzebne, akceptowane i kochane. Środki zebrane podczas kampanii przeznaczymy na opłacenie zajęć edukacyjnych, zakup specjalistycznych materiałów, narzędzi i sprzętów oraz posiłków. W przypadku zebrania dodatkowych funduszy przeznaczymy je na mikrostypendia dla najbardziej zaangażowanych dzieci z najlepszą frekwencją  oraz na wyjścia do miejsc kultury i sztuki.

 

NASZ ZESPÓŁ

Maja Surowicz - Prezes Fundacji United Way Polska, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Lucyna Kraśkiewicz - Koordynator Obszaru Edukacja i wolontariatu w Fundacji United Way Polska. Dyrektor Artystyczny Programu Społecznego Nikifory. Posiadająca dziewięcioletnie doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Absolwentka APS w Warszawie. Wieloletni koordynator projektów i akcji wolontarystycznych Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W ramach projektu CMJP2 Inkubator Miłosierdzia uczestnik szkoleń, warsztatów i szkół wyjazdowych dla wolontariuszy Inkubator w działaniu! - przygotowujących do realizacji własnych inicjatyw. Działacz społeczny i wolontariusz organizacji działających na polu pomocy dzieciom, osobom ubogim, niepełnosprawnym i bezdomnym, a m.in. w: Fundacji Uniwersytet Dzieci, Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego, Fundacji Świętego Mikołaja, Stowarzyszeniu przyjaciół osób z autyzmem Nie z tej bajki, Narodowym Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska. Koordynatorka kilkunastu projektów skierowanych do seniorów, dzieci i młodzieży.

Aleksandra Szaniwska - asystentka projektów z zakresu edukacji, zdrowia i wsparcia socjalnego, wolontariuszka w Fundacji United Way Polska, zaangażowana w działalność III sektora podczas akcji społecznych, na przykład finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Świątecznych Zbiórek Żywności; studentka V roku europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją marketing, stażystka w biurze poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Anna Rydzewska - asystentka projektów z zakresu edukacji, doświadczona streetworkerka, zaangażowana w działalność III sektora podczas akcji społecznych. Pedagog, w trakcie studiów z zakresu Nauk o Rodzinie na UKSW. Asystent rodziny w projektach edukacyjnych.

 

DOŚWIADCZENIE

Od 2006 roku Fundacja United Way Polska realizuje Partnerstwo dla Dzieci- autorski, wieloletni program społeczny, którego celem jest wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i marginalizacją, pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym bądź niewydolnych wychowawczo, głównie z wielkich miast. Partnerami instytucjonalnymi są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Statystyczny, samorządy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

PROJEKT ŚWIATOTEKI

  odpowiada na potrzeby dzieci, które większą część swojego życia spędzają na ulicach. Są to najmłodsi, o których zapomnieli dorośli i którym za wychowawcę służy jedynie ulica. Takie dzieci są sfrustrowane, pozostawione samym sobie i często skazane na przegraną, ponieważ bez miłości i akceptacji innych nie są w stanie uwierzyć we własne możliwości. Ich życie jest szare, pozbawione barw, nudne i mało atrakcyjne. Problemy z jakimi się często zmagają: bicie, głód, wykorzystywanie seksualne, nie powinny dotykać żadnego człowieka, a co dopiero małego, bezbronnego dziecka. Młode osoby wychowywane przez ulice często ratują się ucieczką z domu, popadają w nałogi, eksperymentują z alkoholem, papierosami
i narkotykami. Postępują jak chcą, wymuszają agresją, są wulgarne, nie potrafią skupić się przez dłuższy czas na obowiązkach.Są mało empatyczne, wyładowują złość spowodowaną brakiem wsparcia i zrozumienia ze strony opiekunów, na swoich rówieśnikach.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dzieci kradną, klną i biją? Odpowiedź na te pytania nie jest prosta, ale jedna myśl nasuwa się sama: chcą zwrócić na siebie uwagę, chcą być widoczne, ważne i potrzebne dla swoich rodziców, nauczycieli, przyjaciół. Czy to nie jest coś czego każdy z nas potrzebuje? Ty i ja?

Dzięki planowanym działaniom dotrzemy do dzieci na ulicę z nadzieją na lepszą przyszłość, z pozytywnymi wzorcami i powodami, dla których warto ufać ludziom, warto tworzyć prawdziwe relacje, warto się uczyć i uczciwie pracować.

 

Pokolorujmy RAZEM ich świat, niech nabierze barw i zmienia się na lepsze!

 

Przewidujemy, że nagrody przekażemy w przeciągu tygodnia od daty wpłynięcia środków na konto.

Nagrody:

Za 1 zł lub więcej - wsparcie bez nagrody

Za 5 zł lub więcej - podziękujemy ślicznie na FB, www lub Instagram

Za 20 zł lub więcej - podziękujemy ślicznie na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy); wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami

Za 35 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 1 kartkę okolicznościową z kolekcji Nikifory – programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną
Podziękujemy na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy)

Za 50 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 3 kartki okolicznościowe z kolekcji Nikifory – programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną; podziękujemy na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy)

Za 75 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 4 kartki okolicznościowe z kolekcji Nikifory - programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną. Dostaniesz mini gadżet wykonany przez dzieci - beneficjentów naszych programów edukacyjnych; podziękujemy na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy); dostaniesz wybraną reprodukcję obrazu artysty z programu Nikifory

Za 100 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 5 kartek okolicznościowych z kolekcji Nikifory - programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną; podziękujemy na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy); dostaniesz wybraną reprodukcję obrazu artysty z programu Nikifory

Za 120 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 5 kartek okolicznościowych z kolekcji Nikifory - programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną;
podziękujemy na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy);
dostaniesz pięknego anioła malowanego na drewnie, wykonanego przez artystę z niepełnosprawnością intelektualną

Za 175 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 5 kartek okolicznościowych z kolekcji Nikifory-programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną;
podziękujemy ślicznie na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy);
dostaniesz wybraną reprodukcję obrazu artysty z programu Nikifory;
dostaniesz pięknego anioła malowanego na drewnie, wykonanego przez artystę z niepełnosprawnością intelektualną

Za 300 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami, otrzymasz 5 kartek okolicznościowych z kolekcji Nikifory-programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną; podziękujemy ślicznie na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy); dostaniesz wybraną reprodukcję obrazu artysty z programu Nikifory; otrzymasz płócienną torbę z motywem Nikiforowym

Za 500 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 5 kartek okolicznościowych z kolekcji Nikifory-programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną; dyplom „Przyjaciela Programu Partnerstwo dla Dzieci”; podziękujemy na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy); otrzymasz płócienną torbę z motywem Nikiforowym; dostaniesz wybrany oryginalny obraz artysty z programu Nikifory

Za 999 zł lub więcej - wyślemy do Ciebie piękną kartkę z podziękowaniami i życzeniami; otrzymasz 5 kartek okolicznościowych z kolekcji Nikifory-programu społecznego poświęconemu artystom z niepełnosprawnością intelektualną; dyplom „Przyjaciela Programu Partnerstwo dla Dzieci”; podziękujemy na FB, www lub Instagram (opcja ze zdjęciem Darczyńcy); otrzymasz płócienną torbę z motywem Nikiforowym; dostaniesz wybrany oryginalny obraz artysty z programu Nikifory; podwójne zaproszenie dla honorowego gościa na galę podsumowującą konkurs „Świat Nikiforów 2016” oraz wręczenie nagrody laureatom (gala odbędzie się na początku 2017 roku).

Wizualizacja nagród:

Przyklady kart okolicznościowych z kolekcji Nikifory

 

Przykłady toreb płóciennych z motywem Nikiforowym

Przykłady obrazów artystów z programu Nikifory

Znaleźć nas możecie na:

www.unitedway.pl

facebook.com/unitedwayPL

instagram.com/unitedway_pl

 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 19.05.2016 12:12