Dołącz do naszej społeczności!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Reprezentacja Polskich Strażaków!

Reprezentacja Polskich Strażaków!

Warszawa

Jesteśmy trójką wysportowanych i ambitnych strażaków ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej!
Naszym celem jest wejście na podium na Igrzyskach Policjantów i Strażaków w USA!
Obiecujemy - damy z siebie wszystko!

Napisz wiadomość do Projektodawcy

2379 PLN z 9000 PLN

41 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania (model "wszystko albo nic") do 04.06.2015 18:06

Strażacy na Igrzyska w USA!

O projekcie

 english version below

 

PROJEKT

 

 

Polscy strażacy na igrzyskach? Brzmi dumnie, prawda? Najnowsza historia pokazuje, że takie połączenie może przynieść najwyższe laury.

World Police & Fire Games to projekt który zakłada udział 3 młodych strażaków w Światowych Igrzyskach Służb Mundurowych na przełomie czerwca i lipca 2015 roku w Fairfax Country, nieopodal Waszyngtonu.

World Police&Fire Games to unikalna okazja na pokazanie szerszej publice swojego innego oblicza, podczas sportowej rywalizacji pełnej emocji, wzruszeń oraz niezapomnianych chwil i masy wspomnień. To również okazja do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, siły charakteru oraz zgrania grupy na tle zawodników z całego świata. Dokładnie tak jak w trakcie służby, naszą siłą jest jedność i współpraca. Jeżeli podzielacie nasze zdanie, wspólnymi siłami jesteśmy w stanie pokazać światu wszystko co najlepsze w polskim pożarnictwie. Ze swojej strony możemy obiecać walkę do samego końca z wiarą w sukces, tak jak każdego dnia rzesza polskich strażaków walczy o bezpieczeństwo rodaków.

 

World Police & Fire Games

World Police & Fire Games to wielka impreza sportowa organizowana co 2 lata w różnych częściach świata. Składa się z ponad 60 dyscyplin sportowych, w których bierze udział kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy z najdalszych zakątków globu. Konkurencją w której chcielibyśmy wziąć udział to koszykówka w formie 3x3. Mniejsza liczba zawodników nie oznacza ułatwień w grze, wręcz odwrotnie - zasady są takie same, 4 kwarty trwające po 10 minut oznaczają morderczą walkę do samego końca.

 

 

O NAS

   

Grzegorz Gliński

Nazywam się Grzegorz Gliński i pochodzę ze Wschowy. Moja fascynacja koszykówką rozpoczęła się w szkole podstawowej, nie tylko za sprawą „Kosmicznego Meczu”, ale głównie dzięki nowo powstałej w moim mieście drużynie. Poza koszykówką mam wiele zainteresowań, zawsze staram się wykorzystać 100% wolnego czasu. Systematycznie pływam i ćwiczę sporty siłowe. Ukończyłem kurs trenera personalnego oraz dietetyki sportowej.

  

 

 

 

 

 

 

Walczyłem jako rekonstruktor w walkach rycerskich  na polach Grunwalu oraz wyspie Wolin. Od 2009 roku prowadzę własną grupę tańca z ogniem MagnuM Fireshow. Niejednokrotnie miałem przyjemność występować publicznie jako gitarzysta, a także (uwaga!) jako iluzjonista karciany. 

 

Uwielbiam eksperymentować w kuchnii, a zdecydowanie najbardziej wypiekać ciasta i słodkie przekąski! Lubię zwiedzać nowe miesca i podróżować stopem. Jako strażak, odbyłem miesięczne praktyki w Kissimmee na Florydzie i był to jeden z najciekawszych miesięcy w moim życiu!

Jak widzisz, mimo młodego wieku, jestem bardzo aktywną osobą!

 

   

Jakub Piętka

Cześć, nazywam się Jakub Piętka i pochodzę z Białegostoku. Jestem studentem SGSP oraz strażakiem PSP z czego jestem bardzo dumny. Od zawsze byłem sportowcem, gdyż już od najmłodszych lat całe dnie spędzałem na boisku. Patrząc wstecz zawsze uczęszczałem do klas sportowych. Zamiłowanie do koszykówki powstało właśnie w 4 klasie podstawowej i trwa do dzisiaj.

 

 Trenując w Białymstoku osiągnąłem szereg sukcesów na szczeblu nie tylko miejskim, ale również wojewódzkim i ogólnopolskim. Razem z drużyną GIMBasket Białystok grałem na parkietach Litwy, Łotwy i Estonii w lidze EYBL (European Youth Basketball League). Obecnie trenuje z drużyną SGSP, która cały czas się rozwija. Moim drugim zainteresowaniem jest kulturystyka i sporty siłowe. Jestem instruktorem i sprawia mi tą niesamowitą frajdę i satysfakcję. Uwielbiam uczucie spełnienia po ciężkim treningu.

        

Podróże również nie sa mi obce. Poznawanie nowych miejsc jest niesamowitym doznaniem i daje mi relaks
i przyjemność. Wyjazd do USA będzie na pewno spełnieniem marzen i przygodą, którą będę często wspominał. 
W wolnym czasie czytam ciekawe książki oraz spędzam czas w kuchni i w kuchni  w wersji studenckiej (kuchenka + garnek+ patelnia) J przyrządzając pyszne potrawy. Swoją drogą ciekawe jak smakuje prawdziwy amerykański Stek?

 

 

 

   

Daniel Kujawski

Nazywam się Daniel Kujawski, jestem podchorążym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Poza zagadnieniami związanymi z pożarnictwem, co jest naturalnie związane z profesją do której sie przygotowuje, mam również kilka innych pasji i zainteresowań. Jestem fanem motoryzacji, lubię poświęcać wolny czas na zgłębianie tajników tej dziedziny wiedzy.

 

 

Kolejną pasją są podróże, uwielbiam poznawać   nowe miejsca, najchętniej podróżując autem. Jednak moim wielkim marzeniem jest podróż to kraju bardzo odległego i egzotycznego - Korei Północnej. Interesuję się również historią XX wieku, zarówno Polski jak i światową - z naciskiem na okres II WŚ oraz lat tuż po niej.

 

 

Od małego uprawiałem różne sporty, jednak najwięcej czasu poświęciłem koszykówce, którą nadal trenuje wyczynowo, z pewnymi sukcesami tak drużynowymi jak i indywidualnymi.

 

BUDŻET PROJEKTU

Udało nam się pozyskać ważnych sponsorów, dzięki którym ruszamy z dalszą inicjatywą - przede wszystkim firmy: PROTECT, FRANKE, CLASSEQ, SKLEPKOSZYKARZA.PL,  SZKOŁAGŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Koszty naszego startu na WPFG 2015:

 

      bilety lotnicze 9500zł
       ubezpiecznie 1500zł
       opłata startowa 500zł
          stroje i dresy sportowe 1000zł
            zakwaterowanie w USA 4000zł
      wyżywienie i transport miejski 4000zł
            suplementacja zawodników 500zł
     

 SUMA: 21000zł

Żeby zrealizować wyjazd naszej trójki, potrzebujemy 21 000zł. Mamy już 9000zł, więc to już pierwszy mocny krok! O pozostałą kwotę zwracamy się właśnie do Was!

 

CO BY BYŁO GDYBY?

Jeśli nasz projekt spodoba się Wam tak bardzo, że zdecydujecie się wesprzeć nas jeszcze mocniej, to wiedzcie, że mamy kilka świetnych pomysłów:

125% - pozwolicie nam – prawdziwym polskim studentom pojechać bez wkładu własnego! DZIĘKI!

150% - stworzymy specjalny album ze zdjęciami i wydamy profesjonalny film dokumentujący nasz pobyt w Waszyngtonie!

175% - dzięki temu oprócz startu w Igrzyskach będziemy mogli lepiej poznać uroki Waszyngtonu i zapoznać się z ciekawymi miejscami w okolicy. 

200% - specjalny prezent dla każdego dużego wspierającego (nagrody powyżej 150zł), prosto z Waszyngtonu!

250% - DZIĘKUJEMY! Właśnie daliście szanse 4. zawodnikowi! Jakże istotne wsparcie dla drużyny zwłaszcza podczas tak wymagających zmagań! Rosną szanse na sukces!

300% - European Police & Fire Games 2016 - staną przed nami otworem!

 

NAGRODY

Gadżety SGSP - notesy, smycze, długopisy, magnesy i wiele innych!


Vlepki z logo Projektu i Igrzysk!

 

 

Praktyczny Brelok-Otwieracz z LOGO PROJEKTU!

 

 

 

 

Oryginalny fragment węża strażackiego z tabliczką z podziękowaniami!

 

Atestowana Gaśnica Samochodowa z dołączonymi podziękowaniami!

 

 

 

Profesjonalny nóż ratowniczy ze zbijakiem do szyb

i przecinaczem do pasów!

Zwiedzanie szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

i wjazd drabiną na 30m!

 

 

Unikatowy kalendarz z naszymi zdjęciami z Igrzysk Policjantów i Strażaków!

 

 

Oryginalna koszulka NBA drużyny Washington Wizadrs - prosto z USA!

 

 

KONTAKT

strazacy.basket@o2.pl

668 605 023 - Grzegorz

Oficjalna strona World Police & Fire Games

Oficjalna stona World Police & Fire Games

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

youtube!

 

Film promocyjny PROJEKTU - STRAŻACY NA IGRZYSKA!

 

 

 

ENGLISH VERSION

 

PROJECT

 

 

Polish firefighters at the Olympics? Sounds proudly, right? Recent history shows that this combination can bring the highest awards. World Police & Fire Games is a project which involves the participation of three young firefighters in the World Games of Uniformed Services in late June and early July 2015 Fairfax Country, near Washington.

World Police & Fire Games is a unique opportunity to show the wider public our other face, the sportsmanship full of emotions and unforgettable moments and memories. It is also an opportunity to test preparation and conditioning, strength of character and cooperation against players from all around the world. Exactly as in the time of the service, our strength is unity and cooperation. If you share our opinion, the combined forces we are able to show the world the best of Polish firefighting. For its part, we can promise to fight to the end with faith in success, as each day crowd of Polish firefighters fighting for the safety of his countrymen.

 

 World Police & Fire Games

 

World Police & Fire Games is a great sport event , taking place every two years in different parts of the world. It consists of more than 60 sports, involving several thousand officers from the farthest parts of the globe. Competition in which we would like to attend is a basketball 3x3 version. A smaller number of players does not mean the facilitation of the game, just the opposite - the rules are the same, 4 quarts lasting 10 minutes means murderous fight to the end.

 

 

 

ABOUT US!

   

Grzegorz Gliński

My name is Gregory Glinski and I come from Wschowa. My fascination with basketball began in elementary school, not only because of "Space Jam," but mainly due to the newly formed team in my town. In addition to basketball, I have many hobbies, I always try to use 100% of free time. I swim and I practice systematically strength sports. I’m also a personal and sports nutrition trainer.   

    

 

 

 

 

 

 

I fought as a medieval knight  on the fields of Grunwald and the island of Wolin. Since 2009 I run my own fire-dancing group called Magnum Fireshow. More than once I had the pleasure to present to the public as a guitarist, and (be careful!) As the card magician. 

 

I love experimenting in the kitchen, and by far the most to bake cakes and sweet desserts! I like to explore new places and hitchhiking. As a firefighter, I had a one month practice in Kissimmee, Florida, and it was one of the best months of my life!

 

As you can see, despite my young age, I am a very active person! 

 

   

Jakub Piętka

Hi, my name is Jakub Pietka and I come from Bialystok. I am a student-firefighter in Main School of Fire Service and I am very proud of. I have always been an athlete, because from an early age I spent the whole day on the pitch. Looking back I’ve always attended the sports classes. The passion for basketball were founded in the 4th grade primary and continues to this day.

 

 

While training in Bialystok I achieved a number of successes at not only the city, but also regional and national. Together with the team I played GIMBasket floors Bialystok, Lithuania, Latvia and Estonia in the league Eybl (European Youth Basketball League). Currently training with the team Main School of Fire Service, which is constantly expanding. My second interest is bodybuilding and strength sports. I am an instructor and this makes me really fun and rewarding. I love the feeling of fulfillment after a hard workout. 

 

        

Travel ale also well known to me. Exploring new places is an amazing sensation and gives me relax and pleasure. A trip to the US will certainly fulfill my dreams and it’s adventure, which I will be often recalling.

 

In my free time I read an interesting book and spend time in the kitchen and the kitchen in the student version (cooker + pot + pan) :) and produces delicious dishes. By the way, I wonder how true American steak tastes? 

 

 

 

   

Daniel Kujawski

My name is Daniel Kujawski, I am a cadet officer at the Main School of Fire Service. In addition to the issues related to the fire brigade, which is naturally associated with the profession, I’am preparing to which, I also have several other passions and interests. I'm a fan of motoring, I like to spend free time exploring the secrets of the cars.

 

 

      Another passion is traveling, I love to explore new places, most traveling by car. My big dream is to travel the country is very far and exotic - North Korea. I’m also interested in the history of the twentieth century, both Polish and world - with an emphasis on the period of the Second World War and the years immediately after it. 

 

 

       From the child I practiced different sports, but most of the time I spent playing basketball, which continues to train competitively, with some success – team and individual.

 

PROJECT BUDGET

 

We were able to win major sponsors, so that we move to a further initiative - primarily companies: PROTECT, FRANKE, CLASSEQ, SKLEPKOSZYKARZA.PL, MAIN SCHOOL OF FIRE SERVICE

The costs of our team on 2015 WPFG:

 

      Flight tickets 9500zł
       Insurance 1500zł
       Entry fee 500zł
          Sport suits and shoes 1000zł
            Accomodation In US 4000zł
       Food and urban transport 4000zł
            Players sumpplementation 500zł
     

 SUM: 21000zł

To realize our trip , we need 21 000 zł (~6000$). We already had 9000zł, so that's the first strong step! The remaining amount what we need from you! 

 

 

AND WHAT IF…?

If you like our project so much that you decide to support us even more, then you need to know that we have some great ideas:

125% - let us - the real Polish students go without downpayment! THANKS!

150% - will create a special album with pictures and we will broadcast professional movie documenting our stay in Washington!

175% -  we will be better able to discover the beauty of Washington and learn about interesting places in the area.

200% - a special gift for each large supporting (awards above 150), straight from Washington! (or from Poland for our abroad supporters!)

250% - THANK YOU! You  gave a chance for 4th player! How important support for the team especially during such a challenging struggle!

 

300% - European Police & Fire Games 2016 - are open for us!

 

AWARDS

 

Gadgets of the Main School of FireService - notepads, lanyards, pens, magnets and much more!


Labels with the logo of the Project and the Olympics! 

 

 

Practical Opener-Keychain with LOGO DESIGN! 

 

 

 

 

The original piece of fire hose with a sign of thanks!

 

Car Fire Extinguisher with attached thank you! 

 

 

 

Professional rescue knife with glass crasher

 

and belt cutter!

Walking School Fire Fighting and Rescue Unit and entry ladder 30m!

 

 

Unique calendar with our pictures from the World Police & Fire Games! 

 

 

Original NBA Washington Wizards jersey!

 

 

IF YOU WANT TO SUPPORT:

1. Select the prize

(remember - 1$ = 3,75zł)

on the right of the website (PL - WYBIERZ NAGRODĘ)

2. Click on the green button (PL - WESPRZYJ PROJEKT)

3. Log in or register - using facebook - the best way

4. Make a transfer using your bank from the list.

 

If your bank is NOT on the list - contact us :)

 

CONTACT

strazacy.basket@o2.pl

668 605 023 – Greg (PolishG)

Oficjalna strona World Police & Fire Games

Official website- World Police & Fire Games

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Main School of Fire Service

 

 

youtube!

 

PROMO movie – Firefighters at the Games!

Media o Twoim projekcie:

Mają coraz mniej czasu

panorama.media.pl | 2015-05-27

Osiem dni zostało Grzegorzowi Glińskiemu ze Wschowy oraz jego dwóm kolegom na zdobycie gotówki na wyjazd na zawody do Fairfax Country w USA.

Strażak ze Wschowy chce jechać z kolegami na igrzyska do USA. Zbierają pieniądze (wideo)

www.gazetalubuska.pl | 2015-05-17

Trzech młodych polskich strażaków chce pojechać na Światowe Igrzyska Służb Mundurowych, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w Fairfax Country, nieopodal Waszyngtonu. Właśnie zbierają pieniądze, by za oceanem reprezentować nasz kraj. Wśród nich jest pochodzący ze Wschowy młodszy ogniowy Grzegorz Gliński.

Zbierają na wyjazd do Stanów Strażacy na Igrzyska

elka.pl | 2015-05-10

Marzą o tym, aby reprezentować Polskę i straż pożarną na zbliżających się Igrzyskach Policjantów i Strażaków w USA. Grzegorz Gliński ze Wschowy oraz jego koledzy z Białegostoku: Jakub Piętka i Daniel Kujawski są gotowi na podjęcie sportowego wyzwania. Brakuje im jednak około 9 tysięcy złotych, by zamknąć budżet wyprawy do Fairfax koło Waszyngtonu. Na platformie Polak Potrafi stworzyli projekt i liczą na wsparcie.