Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Warszawa, Polska

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego, działającą w formule fundacji. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. Robimy to przez budowanie pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym oraz ochroną środowiska. Nasza misja brzmi W INTERESIE PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Instytut działa na forum Europejskim w ramach European Environmental Bureau oraz w kraju w koalicjach organizacji społecznych, m. in. Klimatycznej, ds. Funduszy UE, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
W ciągu ponad ćwierćwiecza naszej działalności skutecznie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów z funduszy krajowych i zagranicznych o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

613 PLN z 5000 PLN

17 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

12%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 31.03.2017.

Spotkania z ekologią

O projekcie

Czym są "Spotkania z ekologią"?

"Spotkania z ekologią" to 30 minutowe zajęcia przygotowane z myślą o przedszkolakach w wieku od 3 do 5 lat. Podczas tych spotkań wybrani spośród naszego zespołu pracownicy posiadający niezbędne kwalifikacje i wiedzę w przystępny sposób wyjaśniają dzieciom, kim jest ekolog i czym jest ochrona środowiska, a także wprowadzają dzieci, w formie zabawy, w świat ekologicznych postaw takich jak:

  •  segregacja odpadów;
  • recykling;
  • zakupy bez odpadów;
  • oszczędzanie energii;
  • odnawialne źródła energii;
  • jeżdżenie na rowerze;
  • ochrona przyrody.

Kim jesteśmy?

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju jest jedną z najdłużej działających organizacji non-profit w Polsce. Od 25 lat budujemy pomosty pomiędzy ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem. Wierzymy, że zrównowazony rozwój to realna szansa na pogodzenie dobrobytu ludzi i zapewnienie przetrwania naszej planety w stanie nie gorszym do tego, kóry zastaliśmy przychodząc na świat.

Nasza misja brzmi "W interesie przyszłych pokoleń". I właśnie z myślą o najmłodszych z okazji naszego jubileuszu, w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziliśmy w 8 przedszkolach, w ponad 30 grupach dzieci, bezpłatne "Spotkania z ekologią". Zajęcia bardzo podobały się dzieciom i ich wychowawcom.

Dowodem na to niech będą poniższe zdjęcia:

więcej zdjęć ze "Spotkań z ekologią" można obejrzeć na stronach przedszkoli: 

 

i otrzymane podziękowania:

 

Jesteśmy pewni, że takie działania mają sens. Dlatego w roku szkolnym 2016/2017 chcemy przeprowadzić kolejnych 15 zajęć.

Dlaczego takie działanie?

Sama chęć pracy z dziećmi jest mocno osadzona w przytoczonej powyżej misji naszej fundacji, czyli "W interesie przyszłych pokoleń". A inspiracja do właśnie takiego działania przyszła przy okazji kręcenia filmu "Tydzień z dobrym klimatem", który powstał w ramach jednego z prowadzonych przez nas projektów. Gościliśmy wtedy z kamerą w placówce, która korzysta z energii produkowanej przez należący do niej wiatrak (polecamy cały film, ale niecierpliwym podpowiadamy, że historia przedszkola rozpoczyna sie od 5 min. 25. sek.). 

 

Co dalej?

Metodą małych kroków chcemy rozwinąć naszą działalność edukacyjną kierując ją nie tylko do najmłodszych, ale także do starszych dzieci. Wspierając nasze działanie pomożesz dzieciom rozwijać ich postawy proekologiczne i prośrodowiskowe. Pomóż przejąć im od nas lepszy świat!

Koszty obejmują przygotowanie materiałów, transport oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 31.03.2017 14:02