Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI

Poznań

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI bezsprzecznie należy do czołówki chórów dziewczęcych w Polsce. Zapracował sobie na to miano w swojej 65-letniej historii. Zespół od początku działa przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
Od prawie 25 lat dyrektorem artystycznym, a jednoczesnie dyrygentem jest absolwetntka poznańskiej Akademii Muzycznej ALICJA SZELUGA. Myśląc o osiągnięciach chóru trudno wymieniać wszystkie, ale warto wspomnieć o dwukrotnym sukcesie w Ogólnopolskim Turnieju LEGNICA CANTAT w latach 2003 i 2005 (I miejsce) oraz w 2007 - GRAND PRIX tego konkursu, czy o spektakularnym osiągnięciu na Ohrid Choir Festival w Macedonii w sierpniu 2011 r., gdzie SKOWRONKI zdobyły I miejsce w kategorii chórów dziecięcych i Grand Prix festiwalu.
Zasadniczy skład Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI tworzą uczennice poznańskich szkół gimnazjalnych i licealnych, a od tego roku również studentki wyższych uczelni.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

23754 PLN z 20000 PLN

213 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

118%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 28.04.2015.

SKOWRONKI lecą do Carnegie Hall

O projekcie

 english version below

 

 

Aktualności

18.04.2015
Uwaga! Rozpoczęliśmy dodawanie nagród specjalnych, fundowanych przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Wśród nich są bilety na atrakcyjne koncerty, karnety uczestnictwa w pracowniach zamkowych, gadżety, bilety na spektakle teatralne, płyty z ostatniego festiwalu Ethno Port. Zaglądajcie do nas! Informacje o kolejnych nagrodach umieszczamy na bieżąco. 

06.04.2015
Zauważamy coraz większe zainteresowanie projektem wśród donatorów z zagranicy. Bardzo nas to cieszy! Przypominamy, że 
w przypadku wpłat z zagranicy należy korzystać z kanałów płatności:

a) SEPA - z listy kanałów wybieramy kanał SEPA/EuroPayments - postępujemy wg instrukcji Transferuj.pl

 
b) Przelew międzynarodowy:
1. Wybieramy Druczek płatności/przelew z innego banku
2. Po przejściu do transferuj zmieniamy język.
3. Po zmianie języka pojawią się pełne dane do przelewu


Uwaga: Koszty przesyłki nagród pokrywa wpłacający.

In case of foreign payments please use SEPA payment channels.

Note: Prize shipping costs are on donor side
.

05.04.2015
Przed nami ostatnie trzy tygodnie zbiórki pieniędzy. Dziękujemy pięknie zarówno dotychczasowym darczyńcom, jak tym, którzy dołączą do wspaniałego grona Mecenasów projektu.

26.03.2015

Obraz Józefa Chełmońskiego, w którym bociany są alegorią SKOWRONKÓW :)


23.03.2015

W historii Carnegie Hall tylko jeden polski chór w niej występował. Było to w latach 60. To aż niewiarygodne, że otrzymałyśmy to zaproszenie. Jeśli zbierzemy fundusze na wyjazd, koncert się odbędzie, jeśli, nie - pozostanie wielki żal. Dlatego prosimy o pomoc. W sposób szczególny zwracamy się do członków chórów, dyrygentów.

Drodzy chórzyści! jeśli każdy z Was wrzuci do naszej skarbonki chociaż po kilka złotych, jest szansa na realizację tego wyjątkowego projektu. Mamy nadzieję, że przetrzemy szlak innym znakomitym polskim zespołom chóralnym.

 

17.03.2015

Informację o naszym koncercie można już znaleźć w kalendarium Carnegie Hall - tutaj.

Jeśli się uda, do USA wyjedzie grupa 51 osób. Tournee potrwa 10 dni. Czyli, przy budżecie 350 tys. zł. koszt na osobę wyniesie niespełna 7000 tys. zł. – to będzie prawdziwy majstersztyk optymalizacji kosztów. 

 

12.03.2015

Ruszamy z naszą akcją na PolakPotrafi.pl!

  

O naszej akcji w skrócie

Marzeniem SKOWRONKÓW jest zaśpiewać na najbardziej prestiżowej scenie muzycznej świata – Carnegie Hall w Nowym Jorku. Nasz występ będzie pierwszym w historii Carnegie występem polskiego chóru żeńskiego. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Przed nami były tam tylko dwa chóry polskie, oba męskie i oba też z Poznania - czas zatem na dziewczęta!

W projekt zaangażowało się mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy, choć wydaje się to niemożliwe, przebijają głową mur. Koncert w Carnegie Hall jest zagwarantowany kontraktem i odbędzie się:

16 grudnia 2015 roku o godzinie 19:30

Ponadto wystąpimy w Ambasadzie w Waszyngtonie oraz w Konsulacie w Nowym Jorku. Przewidujemy koncert dla Polonii amerykańskiej. Zaśpiewamy tak pięknie jak tylko potrafimy. Rozwiniemy skrzydła i polecimy tak wysoko, jak nawet w najśmielszych marzeniach trudno nam było to sobie wyobrazić, ale…

No właśnie, jest tylko jedno „ale”, to wcale nie takie małe „ale”. Musimy mieć za co polecieć do Stanów.

 

O naszym chórze

Nazywamy się SKOWRONKI, bo podobno śpiewamy, tak pięknie i tak żarliwie, jak te małe niepozorne ptaki. Cała skowronkowa rodzina składa się z trzech grup i liczy w sumie ponad 100 wyjątkowych głosów. Nasze gniazdko uwite jest w Poznaniu, w Zamkowej wieży. Tam, trzy razy w tygodniu przylatujemy na próby.

Pomiędzy próbami uczymy się, bawimy, spotykamy z przyjaciółmi. Najbardziej kochamy te chwile, gdy stajemy podczas koncertu na scenie i czujemy, że możemy przenosić góry, że możemy polecieć do słońca, że jesteśmy wyjątkowe. I całą tę radość przekazujemy tym, którzy nas słuchają.

 

O Carnegie Hall

Carnegie Hall to nowojorska sala koncertowa - jedna z najbardziej prestiżowych na świecie. Budowa gmachu rozpoczęła się 13 maja 1890 - przedsięwzięcie zainicjował Andrew Carnegie - amerykański przemysłowiec, jeden z najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Oficjalne otwarcie miało miejsce 5 maja 1891 roku, wtedy orkiestra pod dyrekcją Piotra Czajkowskiego zagrała m.in. Marsz słowiański.

Dokładny adres to Carnegie Hall 881 Seventh Avenue, NY 10019-3210

 

O naszym wylocie do USA

Całość przedsięwzięcia szacujemy na 350 000 zł. Najwspanialszymi dobroczyńcami i mecenasami są nasi kochani rodzice. Ponieśli ogromny wysiłek finansowy, żeby położyć pierwszą cegiełkę, kwotę w wys. 150 000 zł.

Uśmiechnęło się też do nas Miasto Poznań, które dofinansowało nasz projekt kwotą w wys. 80 000 zł. To wspaniały i mocny zastrzyk pieniężny. Ciągle jednak daleko nam do spięcia budżetu.

Honorowy patronat na naszym koncertem w Carnegie Hall objął 
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Brakuje nam 120 000 zł na wyżywienie, noclegi i wynajem autokaru, by dojezdżać na koncerty. Staramy się o różnorakie wsparcia naszego projektu. Dlatego uśmiechamy się dziś do Was i prosimy o pomoc.

Wyjazd do Nowego Jorku dojdzie do skutku, jeśli zbierzemy kwotę w wys. 120 000 zł. Na początek prosimy Was o 20 000 zł., tyle wynoszą koszty dojazdów na koncerty w Stanach Zjednoczonych. Każda dodatkowa wpłata będzie stopniowo przybliżać nas do realizacji naszego marzenia. Będziemy wówczas w stanie opłacić noclegi i wyżywienie dla całego chóru, 51 - osobowej grupy. Kolejna nadwyżka finansowa zostanie spożytkowana na opłacenie pobytu podczas warsztatów przygotowujących nas do koncertu w Carnegie Hall. Chcemy je zorganizować w sierpniu. Potrzebujemy na to 35 000 zł.  

Wierzymy, że wspólnie uda nam się dopiąć celu, jakim jest koncert polskiego chóru w najważniejszej sali koncertowej świata – Carnegie Hall w Nowym Jorku. Każda złotówka przemieni się w piękną nutkę, każda nutka stanie się cząstką czarujących fraz niesionych naszymi głosami, które olśnią nowojorską publiczność i przysporzą blasku polskiej kulturze. Obiecujemy!

W przypadku wpłat z zagranicy korzystaj z kanałów płatności PayPal lub SEPA.
Uwaga: Koszty przesyłki nagród pokrywa wpłacający.

Nagrody za wsparcie

 

Nasze występy

 

Nasze zdjęcia


 

Wspierają nas

 

 

 

Dziękujemy i prosimy o wsparcie!!!

 

 

 

 

Few words about our action

Sing on the most prestigious music scene in the world, Carnegie Hall in New York City, this is SKOWRONKI’S dream. Our show will be the second performance of the Polish choir in the history of Carnegie. It's a huge distinction and honour. Before us there were singing only Poznańskie Słowiki boys’ choir- time for the girls! 

The project involved a lot of great people, who are completely committed to this dream. Concert at Carnegie Hall is guaranteed by contract and will take place on:

2015 DECEMBER 16, 7.30 PM

In addition, we will perform at the Polish Embassy in Washington and Consulate in New York. We also anticipate concert for Polish American community.  We will sing as beautiful as we can.  We will spread our wings and we’ll fly as high as even in our wildest dreams it was difficult for us to imagine, but ... 

Well, there is only one "but" and the „but” is all about the money. We need the money to get to America.

 

About our choir 

We call ourselves SKOWRONKI (LARKS), because apparently we sing so beautifully and so fervently, as these small inconspicuous birds. The whole larks family consists of three groups and counts a total of more than 100 exceptional voices. Our nest is weaved in Poznan, in the Castle Tower. There, three times a week, we fly to participate in our rehearsals.

Between rehearsals we learn, have fun, meet with friends. The most we love those moments when we stand on the stage during the concert and we feel that we can move mountains, that we can fly to the Sun, that we are unique.  And all this joy we donate to those who listen to us.

 

About Carnegie Hall

Carnegie Hall in New York is one of the most prestigious concert halls in the world. The construction of the building began on May 13, 1890. Andrew Carnegie, American industrialist, one of the richest men of his time in the world, initiated project. The official opening took place on May 5, 1891, and then the Orchestra under the direction of Peter Tchaikovsky played, among others, Marche Slave.

Address: Carnegie Hall 881 Seventh Avenue, NY 10019-3210

 

Our flight to the United States

The whole project we estimate for 350 000 zł (approx. 90 000 USD). The most magnificent donors are our dear parents. They have suffered a huge financial effort to lay the first brick, the amount of 150 000 zł.

Citi of Poznań co-financed our project with amount of 80 000 zł. This is a wonderful and powerful injection of money. Still, however, we are far from closing the budget.

Mayor of Poznań City Jacek Jaśkowiak holds honorary patronage
over our concert in Carnegie Hall

Still we are missing 120.000,- zł for this amazing trip. We are looking for any support that could helps us to realize our project. That's why today we smile to you and ask you for help. Every penny will transform into a beautiful note, every note becomes a part of the enchanting phrases carry by our voices for New York audience and will be in the glow of the Polish culture. We Promise!

In case of foreign payments please use PayPal or SEPA payment channels.
Note:  prize shipping costs are on donor side.

 

Media about the project

Interview with Alicja Szeluga - the conductor of the choir

On December 16 this year  SKOWRONKI Girls’ Choir will sing in the famous Carnegie Hall in New York. This message sounds sensational. Led by Alicja Szeluga SKOWRONKI Girls’ Choir on December 16 this year will sing in the famous Carnegie Hall in New York City. - This is the message of our lives. For this occasion we program "Christmas Across The World". We will sing Polish and foreign carols, and in the second part of the performance contemporary music - says Alice Szeluga, adding that all because one day, the latest album of the choir "Rhythmically and romantic" heard the Manager of Carnegie Hall.

 

Media o Twoim projekcie:

Chór Skowronki wystąpi w Carnegie Hall! [ZDJĘCIA]

poznan.naszemiasto.pl | 2015-03-18

Nowojorskie Carnegie Hall to jedna z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie. Chór Skowronki ma szansę wystąpić tam w grudniu. Do tej pory udało się to jedynie Poznańskim Słowikom.

Poznańskie Skowronki polecą do Carnegie Hall?

www.mmpoznan.pl | 2015-03-16

Chór dziewczęcy Skowronki ma szansę wystąpić z koncertem w prestiżowej sali koncertowej Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Skowronki jadą do Carnegie Hall

wtkplay.pl | 2014-12-12

Wielki sukces poznańskiego Chóru Dziewczęcego "Skowronki". Zespół otrzymał prestiżowe zaproszenie do Carnegie Hall. Ma tam zaśpiewać dwugodzinny koncert w przyszłym roku. O szczegółach dziś w Wieczorze WTK opowiedziała dyrygentka i dyrektorka chóru Alicja Szeluga.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 28.04.2015 21:09