Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei

Więckowice, Polska

Fundacja powstała w 1998 roku. Nadrzędnym celem jej powstania było utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia - Farma Życia - ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji oraz rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

2041 PLN z 1592 PLN

34 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

128%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 09.09.2016.

Skokiem przez autyzm

O projekcie

Fundacja Wspólnota Nadziei zajmuje się dorosłymi osobami z autyzmem. Dla osób niepełnosprawnych wybudowaliśmy Farmę Życia w Więckowicach pod Krakowem. Jest to miejsce pobytu stałego oraz pracy, terapii i rehabilitacji.

Farma to projekt nowatorski, ponieważ jest pierwszym i jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce.

Dysponujemy 7 ha obszarem, na terenie którego znajduje się gospodarstwo ekologiczne, ścieżka zdrowia oraz dwa wielofunkcyjne domy mieszkalne. Mieszkańcy Farmy i uczestnicy zajęć dziennych włączani są w codzienne obowiązki, pod opieką i nadzorem terapeutów wykonują wszystkie prace na Farmie. Prowadzimy tutaj Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”, w którym na stałe mieszka 10 osób, a kilku kolejnych kandydatów oczekuje na skierowanie oraz Dzienne Centrum Aktywności, które codziennie obejmuje wsparciem kolejne osoby.

Staramy się utrzymać uczestników naszych zajęć w dobrym zdrowiu i kondycji. Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne. Z pomocą Kraków Airport powstała na naszej Farmie ścieżka zdrowia.

Niestety przy zaburzeniu jakim jest autyzm, przy współwystępujących chorobach, nadwadze i trudnościach w komunikacji szczególnie trudno znaleźć ćwiczenia, które byłyby dostępne dla każdego uczestnika i mobilizowały do samodzielnej aktywności.

Staramy się znaleźć takie formy ruchu, które będą atrakcyjne i szybko się nie znudzą, dlatego idealnym treningiem są skoki na trampolinie.

Naszym celem jest zachęcenie uczestników naszych zajęć - dorosłe osoby z autyzmem do aktywnego spędzania czasu i zdrowego stylu życia.

Trening na trampolinie jest bardzo ważny ze względu na możliwość poprawy wytrzymałości mięśni i ogólnej wydolności organizmu, wzmacnia komórki, serce, pobudza układ immunologiczny, aktywizuje wszystkie grupy mięśni, oczyszcza układ limfatyczny, poprawia metabolizm i pracę mózgu, dotlenia skórę i organizm, spowalniając procesy jej starzenia i zmniejszając siłę i częstotliwość bólów głowy.

Skoki na trampolinie pozwalają również w krótkim czasie spalić zbędną tkankę tłuszczową, poprawiając przy tym koordynację ruchową. Intensywny i skuteczny trening pozwala na spalenie nawet 1000 kcal w ciągu godziny. W przeciwieństwie do innych form aktywności fizycznej, ćwiczenia na trampolinach nie obciążają kręgosłupa i stawów. Ma to duże znaczenie dla osób z dużą nadwagą lub kontuzjami.

Ten rodzaj ćwiczeń jest wskazany dla wszystkich, niezależnie od wieku i poziomu przygotowania fizycznego.

Znaczną część zdobywanych przez nas środków pochłania opieka i organizacja zajęć terapeutycznych i opiekuńczych dla osób z autyzmem oraz utrzymanie budynków, niewiele zostaje na sprzęt sportowy i wyposażenie pracowni.

... zakupimy 1 Trampolinę 13FT- 400 cm z siatką ochronną zewnętrzną oraz zredagujemy zestaw ćwiczeń dla osób z autyzmem do wykorzystania na zajęciach z trampoliną. Ćwiczenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Fundacji w wersji do pobrania.

 

W skład zestawu wchodzi:

  1. Siatka ochronna wewnętrzna 2,6 m 
  2. Drabinka 
  3. Pokrowiec przeciwdeszczowy

Producentem trampoliny jest firma Kogee. jest odporna na wszelkie warunki pogodowe. GWARANCJA na 10 lat. Certyfikaty bezpieczeństwa CE/TUV/GS. Maksymalne obciążenie - 500 KG. 

Budżet: 1592,45 zł, w tym:

  • Koszt zakupu trampoliny - 1449,00 zł
  • koszty kampanii – 143,45 zł

Dziękując za Wasze wsparcie, mamy dla Was kilka drobiazgów.

 Wsparcie bez nagrody.
Dozgonna wdzięczność.

Mail z serdecznym podziękowaniem.

Mail z serdecznym podziękowaniem + podziękowanie na naszym profilu na Facebook'u.

Mail z serdecznym podziękowaniem + podziękowanie na profilu "Farma Życia" na Facebook'u + "skacząca" e-kartka.

Mail z serdecznym podziękowaniem + podziękowanie na profilu "Farma Życia" na Facebook'u + "skacząca" e-kartka + kubek ręcznie malowany przez uczestników naszych zajęć.

Mail z serdecznym podziękowaniem + podziękowanie na profilu "Farma Życia" na Facebook'u + "skacząca" e-kartka + kubek ręcznie malowany przez uczestników naszych zajęć + ceramiczne serce!

Mail z serdecznym podziękowaniem + podziękowanie na profilu "Farma Życia" na Facebook'u + "skacząca" e-kartka + kubek ręcznie malowany przez uczestników naszych zajęć + ceramiczne serce + książka "Panteon Polskiego Sportu", Wyd. Polski Komitet Olimpijski.

 

Farma Życia to ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. To też główny projekt działającej już od ponad 15-lat Fundacji Wspólnota Nadziei. Ośrodek zlokalizowany jest we wsi Więckowice - przy ul. Ogrodowej 17 i 17 a w gminie Zabierzów, około 20 km od Krakowa (www.farma.org.pl).

W chwili obecnej, infrastruktura ośrodka to 2 wielofunkcyjne budynki w których wydzielone są części mieszkalne, wchodzące w skład działającego tu Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" w Więckowicach, pracownie terapeutyczne (rękodzieła/sztuki użytkowej, gospodarstwa domowego, edukacyjna, komputerowa, krawiecka i plastyczna, rehabilitacji ruchowej, ogrodnicza, stolarska), będące częścią odrębnej struktury - Dziennego Centrum Aktywności, oraz zaplecze biurowe i gospodarcze. Teren ośrodka to 7 ha ekologiczne gospodarstwo rolno-sadownicze z warzywnikiem, sadem, jagodnikiem, terenami rekreacyjnymi i zielonymi. To właśnie ekologiczne gospodarstwo ma kluczowe znaczenie terapeutyczne w ramach tzw. "zielonej terapii".

Dorosłe osoby z autyzmem uczą się tu podstawowych czynności zawodowych, współpracy, pełnienia ról społecznych. Wykonując użyteczną pracę, zyskują poczucie sprawstwa, nabierają wiary we własne możliwości, mają możliwość bycia aktywnym w "dorosły" sposób. Wszystkie te elementy odzwierciedlają misję Fundacji Wspólnota Nadziei, którą jest: "budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla ich rodzin".

Wsparcie rozumiane jest tu wielopłaszczyznowo i polega na zapewnieniu warunków jak najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału, umożliwieniu samorealizacji, maksymalnego usamodzielnienia, doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia, uzyskaniu poczucia własnej wartości i dobrostanu. Założenia te w pełni spójne są z przyjętymi przez Polskę (ratyfikowanymi) w 2012 zapisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz z przyjętą Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Kartą Praw Osób z Autyzmem.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe przejawiające się w zróżnicowanych formach i objawiające się z bardzo zróżnicowaną głębokością objawów - dlatego mówimy o spektrum czyli zbiorze zaburzeń autystycznych i dlatego też grupa osób dotkniętych autyzmem w zależności od nasilenia zaburzeń i co za tym idzie odmiennego poziomu funkcjonowania, ma specyficzne potrzeby możliwości i ograniczenia. Konieczny jest zatem, system wsparcia uwzględniający tą różnorodność i specyfikę. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są zatem niejednorodne, trwają przez całe życie - "z autyzmu się nie wyrasta", wpływają na komunikację i interakcje społeczne, ograniczają wzorce zachowań, aktywności i zainteresowań danej osoby. U około 80% autyzmowi towarzyszy niepełnosprawność intelektualna.

Pomoc tej grupie osób niepełnosprawnych to wielkie wyzwanie społeczne: organizacyjne, finansowe i instytucjonalne. Istniejące instytucjonalne formy pomocowe są tu rażąco niedostosowane merytorycznie i niewystarczające. Organizacja systemu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem jest bardzo ważna, gdyż także dorośli mogą osiągnąć duży stopień samodzielności i prowadzić satysfakcjonujące ich życie.

Ambicją Fundacji Wspólnota Nadziei jest stworzenie na Farmie Życia ośrodka specjalistycznego i modelowego, który oczywiście ze względu na lokalną skalę działań i możliwości organizacji pozarządowej, nie pretenduje do rozwiązania tak złożonego problemu społecznego w skali regionu, oferuje natomiast pewien elastyczny model, który może być multiplikowany i w razie potrzeb modyfikowany w systemowo tworzonych placówkach. Oferuje też praktyczny wieloletni sprawdzian tych rozwiązań. Dotyczy to głównie "mieszkalnictwa" czyli specjalistycznego ośrodka pobytu stałego. Podobnie jak w przypadku dużych szpitali psychiatrycznych i domów pomocy, gdzie od wielu lat w krajach Europy Zachodniej ale także i w Polsce dąży sie do zastępowania tego typu instytucji "totalnych" miejscami "przyjaznymi" "kameralnymi" z zindywidualizowaną opieką, fundacja tworzy miejsce życia, gdzie warunki zbliżone są do domowych czy też rodzinnych. Dla osób z autyzmem gdzie ze względów komunikacyjnych, społecznych i poznawczych, duże skupiska ludzkie i wielość interakcji społecznych są wysoce niewskazane, takie kameralne i "domowe" warunki są szczególnie istotne, są sprawą terapeutycznie i życiowo fundamentalną.

Małopolski Dom Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" (wcześniej jako: Rodzinny Dom Pomocy) działający od 2008 roku, to pierwszy w Polsce i w dalszym ciągu jedyny specjalistyczny ośrodek pobytu stałego dla niepełnosprawnych osób z autyzmem. Obecnie mieszka tu na stałe10 osób.

Farma Życia jest w dalszym ciągu w fazie tworzenia. Docelowo ma tu być 5 budynków, z których cześć parterowa ma lub będzie mieć charakter mieszkalny. Tak więc docelowo w całym ośrodku zamieszka 35 mieszkańców. Kandydaci do zamieszkania pochodzą z całego regionu (województwa małopolskiego) i czekają na miejsca niekiedy wiele lat. Dzienne Centrum Aktywności to struktura zależna od realizowanych w danym okresie projektów, dotyczących szczególnie rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii, rehabilitacji w tym również aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych autyzmem, rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do tej grupy osób, jak również prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to ważne zadania DCA. Farma Życia to ośrodek otwarty na współpracę. Mamy bogate doświadczenia w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na otwarty rynek pracy, szkoleń zawodowych, staży, job coachingu, zatrudnienia wspieranego, doradztwa zawodowego, kontaktów z pracodawcami etc. 

W ramach innowacyjnego projektu "Edu-Autyzm", realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki ze środków EFS, tworzymy platformę internetową dla osób z autyzmem służącą właśnie aktywizacji zawodowej i uspołecznianiu.

 

 

Ma ona za zadanie szkolić i kształtować prospołeczne włączające postawy potencjalnych pracodawców. Liczymy iż będzie ona przydatna dla wszystkich osób z autyzmem niezależnie od miejsca zamieszkania i dostępu do ośrodków terapeutycznych.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami naszej działalności, lub współpracą zapraszamy na Farmę Życia.

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice
tel. 12 378 43 58, 606 837 302
e-mail: biuro@farma.org.pl
www.farma.org.pl

Media o Twoim projekcie:

Możesz pomóc kupić trampolinę dla podopiecznych Farmy Życia

www.dziennikpolski24.pl | 2016-08-19

Więckowice. „Skok przez autyzm” - to projekt realizowany przez Fundację Wspólnota Nadziei prowadzącej Farmę Życia dla osób chorych na autyzm. Celem projektu jest zakup trampoliny, a przez to zachęcanie osób chorych do aktywności ruchowej.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 09.09.2016 21:09