Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Sonia Egner

Sonia Egner

Katowice, Poland

Sonia Egner - tancerka, choreograf urodzona w Katowicach. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Ukończyła studia na wydziale tańca w Codarts, Rotterdam Dance Academy w Holandii. Stypendystka programu Erasmus na wydziale choreografii w Institut del Teatre w Barcelonie. Brała udział w wielu festiwalach i warsztatach tanecznych, pobierała lekcje w Merce Cunningham Dance Studio w Nowym Jorku. Swój staż odbyła w zespole Introdans w Arnhem w Holandii. Podczas pobytu zagranicą brała udział w wielu projektach multidyscyplinarnych.
W marcu 2014 odbyła się premiera jej multidyscyplinarnego filmu krótkometrażowego MIGRACJE III, będącego częścią Projektu Migracje, którego jest pomysłodawczynią. https://www.facebook.com/migracje.projekt
Od października 2013 studentka zarządzania międzykulturowego w szkole zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz zawodniczka sekcji aerobiku sportowego UŚ.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

14590 PLN z 14287 PLN

69 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

102%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 07.06.2017.

PROJEKT MIGRACJE - MIGRACJE II

O projekcie

For English Version Click Here

 

Czym jest Projekt Migracje?

 

 

 

To projekt multidyscyplinarny składający się z trzech części:

•             Migracje I – interaktywna instalacja z udziałem tańca

•             Migracje II – interdyscyplinarny spektakl taneczny

•             Migracje III – krótkometrażowy film artystyczny

 

Celem projektu jest przede wszystkim połączenie różnych form artystycznych, takich jak taniec, architektura, film, muzyka, projektowanie mody czy sztuki wizualne.

„Migracje" wydają się być inspirowane współczesnością i tematem migracji ludności. Jest to jednak temat dużo szerszy i ciekawszy. „Migracje” opowiadają bowiem o budowaniu przestrzeni, o wszechobecnym ruchu, który ma swoje pozytywne i negatywne skutki oraz o zmianach, które zachodzą nie tylko dookoła nas, ale i w nas samych. „Migracje” to zjawisko, które pojawia się w każdej dziedzinie życia od biologii, przez astronomię, aż po socjologię.

Więcej o Projekcie Migracje na naszym Facebookowym Fanpage'u:

https://www.facebook.com/migracje.projekt/ 

 

Jak to się zaczęło? 

 

Projekt jest tryptykiem i jego realizację rozpoczęliśmy od części III -
MIGRACJE III, czyli krótkometrażowy film artystyczny ze Śląskiem w tle.
Jest to pełna kolorów, metaforyczna opowieść o tym jak możemy postrzegać temat migracji, otwarta na interpretacje, tak by każdy mógł zrozumieć ją na swój wyjątkowy sposób. Film można obejrzeć na Youtubie, do czego szczególnie zachęcamy: https://www.youtube.com/watch?v=AenE6o47PXE

 

Kim jesteśmy? - czyli o twórcach projektu


Pomysłodawczyni Projektu Migracje, zawodowa tancerka, choreograf, instruktor pilates. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu i Codarts Dance Academy w Holandii.

W 2012 roku jako stypendystka programu Erasmus, spędziła 5 miesięcy na wydziale choreografii w Institut del Teatre w Barcelonie. Swój staż zawodowy odbyła natomiast w prestiżowym holenderskim zespole Introdans w Arnhem w Holandii.

W 2013 roku powróciła do Polski, gdzie ukończyła studia magisterskie z Zarządzania Międzykulturowego. Brała udział w wielu festiwalach i warsztatach tanecznych w Polsce i zagranicą. Obecnie tworzy jako freelancer, a na co dzień pracuje jako instruktor tańca. Poza tańcem pasjonują ją podróże i zgłębianie innych kultur.

 https://www.facebook.com/pg/SoniaEgnerOfficial/

 

 

 Współtwórczyni drugiej części Projektu Migracje, tancerka, fizjoterapeutka i dyplomowany instruktor tańca.

Taniec to jej największa pasja, a jej ukochane techniki, w których szkoliła się u wspaniałych trenerów z różnych stron świata to : klasyka, taniec współczesny, taniec jazzowy, salsa, bachata, zouk i samba brazylijska.

Za swój cel zawodowy Aneta stawia sobie nieustające poszerzanie wiedzy z zakresu metod fizjoterapii oraz technik pracy nad ciałem pod kątem nauki ruchu, aby zapewnić swoim podopiecznym jak najwyższy poziom zajęć oraz bezpieczeństwo.

Zamierza szkolić się przez całe swoje życie, aby stawać się wciąż lepszą i pewniejszą siebie terapeutką, a także bardziej świadomym człowiekiem.

https://www.facebook.com/socowaaneta/

 

Dlaczego potrzebujemy Waszego wsparcia?

Kolejna część naszego projektu - MIGRACJE II, czyli interaktywny spektakl taneczny pod roboczym tytułem ,,Women on the edge of the world" zakwalifikowała się na trzymiesięczny program rezydencyjny Unity Space AiR w Melbourne, gdzie pod okiem mentorów będziemy pracowały nad rozwojem konceptu i choreografii. Nasza przygoda rozpocznie się 1 lipca 2017 roku.

(https://unityspaceair.wixsite.com/unityspaceair/project-3)

Powstanie projekt inspirowany tematem kobiecości i natury, a zagadnienia te dopełnią zapierające dech w piersiach krajobrazy Australii. Stworzymy na ich tle portrety kobiet silnych, kreatywnych, różnorodnych, inteligentnych, utalentowanych, podejmujących własne decyzje i wybory, pewnych siebie i swoich wartości, będący pozytywnym manifestem, ukazującym kobiecość w sposób godny i wyjątkowy.

Podróż na przeciwległy kraniec świata, ma przybliżyć nas do dzikiej i nieokiełznanej natury, innej kultury oraz innych kobiet - a może właśnie takich samych jak my?

 

By ten spektakl mógł powstać będziemy jednak potrzebowały Waszego wsparcia. Nasze środki nie są wystarczające żebyśmy mogły samodzielnie pokryć koszty przelotu i wynajmu studia.
Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do Was :) 
Pomóżcie nam współtworzyć to niezwykłe przedsięwzięcie, wspierając nasz pomysł! 

 

Budżet - czyli co i jak i za ile?

Część kosztów wynajmu studia pokryłyśmy we własnym zakresie, ale wciąż zostaje nam jeszcze do opłacenia druga transza w wysokości 6 tysięcy.

Bilety lotnicze to koszt około 3 i pół tysiąca złotych. Do wszystkiego doliczamy jeszcze prowizję dla portalu wynoszącą 9,9% (7,4% PolakPotrafi.pl + 2,5% koszt płatności).

Suma wszystkich kosztów i ogólny budżet projektu to: 14.297 zł

Naszym celem jest zebranie całej sumy do 30 maja 2017 roku i wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu uda się!

Jeżeli Wasze wsparcie przekroczy nasze najśmielsze oczekiwania i uzbieramy więcej niż 100% kwoty, dodatkowe fundusze przeznaczymy na uszycie kostiumów do naszego spektaklu, które powstaną we współpracy z lokalnym projektantem już na miejscu, w Melbourne. 

 

Last but not least ;)

Wasze wsparcie jest dla nas niezwykle ważne bo to dzięki niemu możemy zrealizować nasz projekt. Dlatego dla każdego kto pomoże przybliżyć nas do spełnienia naszych marzeń są przewidziane symboliczne nagrody: 

1-10 zł lub więcej Podziękowanie mailowe

15-30zł Podziękowanie na fb + elektroniczna pocztówka z Australii

35-60 zł Pocztówka tradycyjna z Australii + Podziękowanie na fb

70-100 zł Magnes z Australii lub brelok z kangurem + Podziękowanie na fb

110-200 zł Pocztówka z Australii + magnes z Australii lub brelok z kangurem + podziękowanie video

210-500 zł Unikatowy multi shaker firmy MEX Nutrition + video podziękowanie

510-1000 zł Plakat projektu z podpisami autorów + materiał DVD ze spektaklem

1100-5000 zł Bon o wartości 100 zł do całkowitego wykorzystania w internetowym sklepie firmy MEX Nutrition + Seria personalnych treningów video x3 +video podz. + materiał DVD ze spektaklem

5100 - 7000 zł Bon o wartości 200zł do całkowitego wykorzystania w internetowym sklepie firmy MEX Nutrition + Seria personalnych treningów stacjonarnych lub video x6 + video podz. + materiał DVD ze spektaklem

7000 zł i więcej Bon o wartości 200zł do całkowitego wykorzystania w internetowym sklepie firmy MEX Nutrition + Seria personalnych treningów stacjonarnych lub video x6 + video podz. + materiał DVD ze spektaklem + terapia manualna (fizjoterapia) max. 10 zabiegów

 

 

Podziękowania dla naszego partnera i głównego sponsora nagród - 
firmy MEX Nutrition 

https://www.mexucan.com/

 

Jeśli nasz projekt Wam się spodobał, zainteresował bądź zainspirował, będziemy wdzięczne za udostępnienie go dalej :)

Dziękujemy za każde wsparcie!

 

 

English VersionWhat is Migration Project?

 

 

It's a multidisciplinary art project consisting of three parts:

•             Migration I – dance installation

•             Migration II – interdisciplinary  dance performance

 

•             Migration III – short dance video 

 

The aim of the project is primarily to combine various artistic forms such as dance, architecture, film, music, fashion design and visual arts.

 "Migrations" seem to be inspired by the present and the topic of migration population, but it is much broader and more interesting. "Migrations" are about building space, an ubiquitous movement that has positive and negative effects and changes that take place not only around us, but also in ourselves. "Migration" is a phenomenon that occurs in every area of ​​life from biology, astronomy, to sociology.

 

More about Migration Project on our Facebook Fanpage:

 

https://www.facebook.com/migracje.projekt/ 

 

 

How did it start?

 

 

The project is a triptych and its implementation we started with part III - MIGRATION III, a short film with Silesian artistic background.

 

It is a full of color, metaphorical story of how we can perceive the topic migration, open to interpretation, so that everyone can understand it in their own unique way. You can watch the video on Youtube, which we encourage:  https://www.youtube.com/watch?v=AenE6o47PXE

 

Who we are? - about the creators of the project

Originator of  Migration Project, professional dancer, choreographer, pilates instructor. Graduated from the Comprehensive Ballet School in Bytom and Codarts Dance Academy in the Netherlands.

In 2012 as an Erasmus scholarship holder, she spent 5 months at the choreography department at the Institut del Teatre in Barcelona. Her internship was held in the prestigious Dutch dance company Introdans in Arnhem, Holland.

In 2013 she returned to Poland, where she graduated from Intercultural Management Master Studies. She participated in many festivals and dance workshops in Poland and abroad. Currently, she works as a freelancer and dance instructor. Besides dancing, she is passionate about traveling and exploring other cultures.

 

 https://www.facebook.com/pg/SoniaEgnerOfficial/

 

Co-creator of the second part of Migration Project, dancer, physiotherapist and dance instructor.

Dance is her greatest passion, and her beloved techniques in which she trained with wonderful trainers from all over the world are classical, contemporary dance, jazz, salsa, bachata, zouk and Brazilian samba.

For her professional goal, Aneta is constantly expanding knowledge of physiotherapy and bodybuilding techniques in the field of motion education to ensure the highest level of occupational health and safety for her patients.

She intends to train herself throughout her life to become a better and more confident therapist and a more aware person.

 

https://www.facebook.com/socowaaneta/

 

Why do we need your support?

 

Another part of our project - MIGRATION II, which is an interactive dance performance under the working title "Women on the edge of the world" has been qualified for the three month residency program Unity Space AiR in Melbourne, where under the guidance of mentors we will work on the development of the concept and choreography. The adventure will begin on July 1, 2017. (https://unityspaceair.wixsite.com/unityspaceair/project-3)

A project inspired by femininity and nature will be created, and these issues will complement Australia's breathtaking landscapes. We will create portraits of strong, creative, diverse, intelligent, talented, self-determined and confident women, a positive manifestation of femininity in a dignified and unique way.

 

Traveling to the opposite end of the world, is to bring us closer to the wild and unspoilt nature, culture and other women - or maybe just like us?

 


For this performance to be created we will need your support. 
Our funds are not enough to cover all the costs.
Therefore, we ask kindly for your help :) Please, support us!
Co-create this extraordinary undertaking, supporting our idea! Budget - what for and how much?

Part of the cost of renting the studio was paid by ourselves, but we still have yet to pay a second installment of 6,000 zł

Airline tickets cost about 3 and a half thousand zlotys. We add up to 9.9% commission (7.4% PolakPotrafi.pl + 2.5% payment cost) to the portal.

 

The sum of all costs and the overall project budget are: 14,297 zlotys

 

 

If your support exceeds our wildest expectations and we collect more than 100% of the amount, we will allocate additional funds to make the costumes for our performance.  

 

Last but not least ;)

 

Your support is very important to us -  thanks to it we are able to realize our project. Therefore, for anyone who will help us to meet our dreams are provided small rewards:

1-10 PLN or more Acknowledgment mail

15-30PLN Acknowledgment for fb + electronic postcard from Australia

35-60 PLN A traditional postcard from Australia + Acknowledgment for fb

70-100 PLN Australian magnet or kangaroo keychain + Acknowledgment of the fb

110-200 PLN Australian Postcard + Australian magnet or kangaroo keychain + video ,,thank you"

210-500 PLN Unique multi shaker from MEX Nutrition + video thank you

510-1000 PLN Design poster with signatures of authors + DVD material with the performance

1100-5000 PLN Bon worth of 100 zł for full use at MEX Nutrition's online store + Personal training video series x3 + video thank you + DVD material with the performance

5100 - 7000 PLN Bon worth 200zł for full use at MEX Nutrition's online store + Series of personal training sessions or video x6 + video thank you + DVD material with the performance

7000 PLN and more Bon worth 200zł for full use in the online store of MEX Nutrition + Series of personal training stationary or video x6 + video thank you + DVD material with the performance + manual therapy (physiotherapy) max. 10 treatments

Thanks to our partner and the main sponsor of the awards - MEX Nutrition company

 

https://www.mexucan.com/


If you liked our project, it interested you or inspired, we would be grateful for sharing it :) Thank you for every support! 

 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 07.06.2017 23:11