Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Aleksandra Nowak

Aleksandra Nowak

Kraków, Polska

OLA NOWAK to niepoprawna optymistka, której muzyka towarzyszy od dziecka, kiedy to śpiewała i grała w rodzinnej kapeli ludowej oraz nagrywała płyty z piosenkami dla dzieci. Wraz z postępami edukacji muzycznej stała się skrzypaczką, a na chwilę nawet pianistką i perkusistką. Dziś najchętniej śpiewa. Niektórzy twierdzą, że zna „wszystkie melodie świata”, jednak najchętniej wykonuje ukochane standardy w stylu COUNTRY, FOLK i JAZZ oraz własne kompozycje.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

17361 PLN z 15000 PLN

79 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

115%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.05.2017.

OLA NOWAK - debiutancka płyta

O projekcie

For ENGLISH see below !

 

Kochani !!! 

Celem projektu jest zebranie pieniędzy na wydanie mojej debiutanckiej płyty. Czasy mamy, jakie mamy i ciężko samemu podołać takiemu zadaniu, dysponując wyłącznie finansami z przysłowiowej „skarpety” ;). Dlatego liczę na Waszą pomoc !!! Pomożecie ?

 

 

 

O MNIE 

 

Wielu z Was zna mnie doskonale i miała swój udział w przekonaniu mnie do stworzenia tego projektu, za co dziękuję i liczę teraz na wsparcie przy jego realizacji :).

  

„Trzy słowa” o sobie pozostawiam dla wszystkich Tych, którzy mnie nie znają, a mimo to tutaj zaglądnęli :).

 

OLA NOWAK to niepoprawna optymistka, której muzyka towarzyszy od dziecka, kiedy to śpiewała i grała w rodzinnej kapeli ludowej oraz nagrywała płyty z piosenkami dla dzieci. Wraz z postępami edukacji muzycznej stała się skrzypaczką, a na chwilę nawet pianistką i perkusistką. Dziś najchętniej śpiewa. Niektórzy twierdzą, że zna „wszystkie melodie świata”, jednak najchętniej wykonuje ukochane standardy w stylu COUNTRY, FOLK i JAZZ oraz własne kompozycje.

 

 

________________________________________________________________


O PROJEKCIE

 

Po wielu latach współpracy z zespołami, reprezentującymi najróżniejsze gatunki muzyczne, w tym muzykę ludową, folk, jazz i country, postanowiłam nagrać płytę z własnymi piosenkami, które dotąd nie ujrzały światła dziennego.

 

Na płycie znajdą się w większości utwory autorskie, skomponowane przeze mnie lub „wykradzione” z rodzinnej szuflady oraz kilka moich ulubionych standardów.

 

 

Moje różnorodne upodobania i doświadczenia muzyczne będą miały swoje odzwierciedlenie w aranżacjach. Poczujecie i COUNTRY, i FOLK, i JAZZ.

_________________________________________________________________

ZESPÓŁ i GOŚCIE SPECJALNI

 

Nagrania rozpoczęliśmy późną jesienią i część z nich podlega już masteringowi, dlatego śledźcie nasz profil, bo będziemy się z Wami dzielić nowinkami ze studia na bieżąco!

 

 

W nagraniu biorą udział wybitni muzycy:

 

MACIEK SALUS (gitara)

 

 

Absolwent katowickiej Akademii Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Gitarzysta i aranżer dużym doświadczeniem studyjno-scenicznym, płynnie poruszający się w stylistyce od rocka przez folk aż do jazzu. Od lat współpracuje z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Wcześniej współpracował z Elżbietą Adamiak, Lidią Jazgar i muzykami z kręgu Klubu u Muniaka. Nagrał dwa albumy studyjne - Kamienie z grupą Mano oraz Bunt z zespołem NorFolk.

 

 

DOMINIK WYWROCKI (kontrabas)

 

 

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Kontrabasista związany z jazz klubem ,,U Muniaka". Współpracował z czołowymi krakowskimi muzykami jazzowymi, m. in. z : Januszem Muniakiem, Wojtkiem Groborzem, Marcinem Ślusarczykiem, Tomaszem Grzegorskim. Jest muzykiem wszechstronnym poruszającym się w różnej stylistyce. Od lat współpracuje z ,,Orkiestrą św. Maurycego". Miał okazję gościnnie występować z takimi artystami jak: Irena Santor, Edyta Geppert, Basia Stępniak Wilk,Joanna Słowińska, Lidia Jazgar, Agnieszka Chrzanowska, Łada Gorpienko. Brał udział w nagraniu dwóch płyt Małgorzaty Krzysicy. Występował także z zespołami Kroke i New Bone, a także Piwnicą pod Baranami, Teatrem Słowackiego, Teatrem Starym, Teatrem Variete, Teatrem Witkacego oraz krakowską PWST.

 


MICHAŁ HELLER (perkusja)

 

 

Absolwent Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Laureat wyróżnień i nagród zespołowych (m.in. Krokus Jazz Festiwal - I miejsce - Grand Prix w Jeleniej Górze). Występował na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, m.in. Festiwal Piwnicy pod Baranami, Jazz Jamboree, Jazz w Ruinach, Piest’any Jazz Festiwal (Słowacja), Bautzen Jazz Festiwal (Niemcy).

Miał okazję współpracować m.in. z Januszem Muniakiem, Roby Lakatosem, Wojciechem Groborzem, Piotrem Baronem, Izą Zając, Pawłem Kaczmarczykiem, Dominikiem Wanią, Leszkiem Kułakowskim, Piotrem Wojtasikiem, Beatą Przybytek, Lorą Szafran, Sebastianem Bernatowiczem, Jerzym Małkiem, Piotrem Wyleżołem, Adamem Kowalewskim.

 

GOŚCIE SPECJALNI

 

MICHAŁ LONSTAR

 

 

Polski muzyk, jeden z najpopularniejszych w Polsce piosenkarzy muzyki country, gitarzysta, kompozytor, filmoznawca, tłumacz symultaniczny oraz tłumacz list dialogowych, autor polskojęzycznych i anglojęzycznych tekstów piosenek, producent własnych projektów muzycznych, projektant okładek płyt i plakatów o tematyce muzycznej, także grafik, akwarelista ipublicysta.


MAREK TOMCZYK

 

 


Wybitny gitarzysta, kompozytor, aranżer i realizator dźwięku we własnym studio,
w którym nagrywamy. Członek zespołu POD BUDĄ.

 

Oprócz wymienionych Gości, przewidujemy także liczne NIESPODZIANKI !!!

Śledźcie zatem koniecznie nasz profil !

__________________________________________________________________

BUDŻET

W ramach zebranych pieniędzy zostaną zrealizowane następujące punkty:

1. SESJA NAGRANIOWA w STUDIO 

2. MIKS I MASTERING (10-12 utworów)

3. PRZYGOTOWANIE PŁYTY DO TŁOCZNI

4. GRAFIKA

5. SESJA ZDJĘCIOWA

6.TŁOCZENIE PŁYTY

Jeśli zebrana kwota przewyższy kwotę zakładaną, wówczas planujemy:
zwiększyć nakład płyty, a jeśli fundusze pozwolą to zrealizować teledysk lub/-i koncert premierowy z udziałem GOŚCI SPECJALNYCH.

_________________________________________________________________

KONTAKT 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego projektu, zapraszam do kontaktu.

Najlepiej i najszybciej Znajdziecie mnie na facebook'u, klikając TUTAJ.

______________________________________________________________

ENGLISH VERSION  

Dear Everyone !!!

 

The purpose of the project is to raise money for the release of my debut album. Times we have are hard and is not easy to handle this task alone, with finances exclusively from the proverbial "socks";). That's why I count on your help !!! Will you help ?

 

 

 

ABOUT ME

 

Many of you know me well and have contributed to convincing me to create this project, thank you so much and I count on your support now :).

 

"Three words" about myself I leave to all those who do not know me and yet they looked here :).

 

 

OLA NOWAK is an improper optimist whose music has accompanied her since she was singing and playing in her native folk band and recorded songs with children's songs. With the advancement of her music education, she became a violinist and for a moment even a pianist and a drummer. Today he sings most willingly. Some claim she knows "all the melodies of the world," but she prefers to perform the beloved standards in COUNTRY, FOLK and JAZZ style as well as her own own compositions.

_________________________________________________________________ 

 

ABOUT PROJECT

 

After many years of working with bands representing various genres of music, including folk, folk, jazz and country music, I decided to record a CD with my own songs that have not seen the light of day so far. 

 

Most of the songs are composed by me, or "stolen" from my family drawer and some of them are my favorite standards.

 

My variety of musical preferences and experiences will be reflected in the arrangements. You will feel COUNTRY, FOLK and JAZZ.

 

__________________________________________________________

 

BAND & SPECIAL GUEST

 

 

We started recording in the late autumn and some of the songs are already being mastered so please follow our profile as we will share with you the latest news from the studio!

 

 

The recording features prominent musicians:

 

MACIEK SALUS (guitar)

A graduate of the Katowice Academy of Jazz and Music Entertainment. The guitarist and arranger have a great studio-stage experience, fluently moving in style from rock to folk to jazz. For years he has been cooperating with the Beethoven Academy Orchestra. Previously he collaborated with Elżbieta Adamiak, Lydia Jazgar and Muniak Club musicians. He has recorded two studio albums: Mano - Kamienie and NorFolk – Bunt.

 

 

DOMINIK WYWROCKI (double bass)

 

He graduated from the Academy of Music in Cracow. He cooperated with leading jazz musicians in Poland, including: Janusz Muniak, Wojtek Groborz, Marcin Ślusarczyk, Tomasz Grzegorski, and he is a versatile musician who has been working in various styles for many years. Orchestra of St. Maurice. " He had the opportunity to make a guest appearance with such artists as Irena Santor, Edyta Geppert, Basia Stępniak Wilk, Joanna Słowińska, Lidia Jazgar, Agnieszka Chrzanowska, Łada Gorpienko. He participated in the recording of two albums by Małgorzata Krzysica. As a studio musician, he also worked with Maciek Malczewski. He also performed with the Kroke and New Bone ensembles, as well as the Pod Baranami Theater, the Slowacki Theater, the Old Theater, the Variete Theater, the Witkacy Theater, and the Cracow PWST.

 

MICHAŁ HELLER (drums)

 

He graduated from the Academy of Music at the Faculty of Jazz and Music in Katowice. Laureate of honors and team awards (eg Krokus Jazz Festival - 1st place - Grand Prix in Jelenia Góra). He has performed at many festivals in Poland and abroad, among others. Basra Jazz Festival, Jazz Jamboree, Jazz in Ruins, Piest'any Jazz Festival (Slovakia), Bautzen Jazz Festival (Germany).

He had the opportunity to cooperate among others. Wojciech Groborz, Piotr Baron, Iza Zając, Paweł Kaczmarek, Dominik Wanzi, Leszek Kułakowski, Piotr Wojtasik, Beata Przybytek, Laura Szafran, Sebastian Bernatowicz, Jerzy Małek, Piotr Wyleżol, Adam Kowalewski.

 

He graduated from the Academy of Music at the Faculty of Jazz and Music in Katowice. Laureate of honors and team awards (eg Krokus Jazz Festival - 1st place - Grand Prix in Jelenia Góra). He has performed at many festivals in Poland and abroad, among others. Basra Jazz Festival, Jazz Jamboree, Jazz in Ruins, Piest'any Jazz Festival (Slovakia), Bautzen Jazz Festival (Germany). He had the opportunity to cooperate among others. Wojciech Groborz, Piotr Baron, Iza Zając, Paweł Kaczmarek, Dominik Wanzi, Leszek Kułakowski, Piotr Wojtasik, Beata Przybytek, Laura Szafran, Sebastian Bernatowicz, Jerzy Małek, Piotr Wyleżol, Adam Kowalewski.

 

 

SPECIAL GUESTS

 

MICHAEL LONSTAR 

 

Polish musician, one of most popular country music singer, guitarist, composer, filmographer, simultaneous interpreter and translator of the dialogues, author of Polish and English lyrics, producer of his own musical projects, designer of music album covers and posters, graphic artist, watercolorist and publicist. 

 

 

MAREK TOMCZYK

 

Outstanding guitarist, composer, arranger and sound engineer in his own studio, In which we record. Member of the POD POD group.

 

 

In addition to the listed guests, we also prepared a few surprises !!!

 

So  follow our profile!

 

Outstanding guitarist, composer, arranger and sound engineer in his own studio, In which we record. Member of the POD POD group.In addition to the listed guests, we also prepared a few surprises !!!So  follow our profile!

 

 

 

BUDGET 

 

The following points will be implemented as part of the collected funds: 

 

1. RECORDING SESSION IN STUDIO

2. MIKS AND MASTERING (10-12 tracks) 

3. PREPARATION OF THE PAPER BOARD 

4. GRAPHICS 

5. PHOTO SESSION 

6. TELING THE BOARD 

 

If the amount collected exceeds the amount expected, then we plan to increase the amount of the album, and if the funds will allow it to make a video or / premiere concert with special guest. 

 

 

_________________________________________________________________

 

CONTACT

 

 If you have any questions about this project, feel free to contact me. Best and fastest You will find me on facebook by clicking HERE.

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 08.05.2017 21:09