Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Zofia Czechlewska

Zofia Czechlewska

Koszęcin, Polska

Zofia Czechlewska - tancerka – pedagog - choreograf. Wieloletnia tancerka solistka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" w którym była zatrudniona od 1 kwietnia 1981 roku - do roku 2011. Absolwentka Studiów II st. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku – taniec w specjalności – Choreografia i Teoria Tańca w 2013 roku. Założycielka „Szkoły Tańców Polskich”. Choreograf i pedagog Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Reżyser koncertów, corocznego Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w Katowicach (2008 – 2014). To zaledwie mała część osiągnięć Pani Zofii. Więcej informacji na stronie: http://www.zofiaczechlewska.pl/

Napisz wiadomość do Projektodawcy

4520 PLN z 4000 PLN

39 Wspierający

Udany! Cel osiągnięty

112%

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 14.10.2015.

OBERTANIECoberwaniec

O projekcie

 

O projekcie

 

 

Co łączy wybitną mgr sztuki, utalentowanych muzyków z rejonu śląska oraz grupę młodych, pełnych energii ludzi z środowiska akademickiego trzech różnych Śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej? Wspólna pasja jaką jest taniec, muzyka, folklor.

To właśnie dzięki tej miłości do sztuki powstał OBERTANIEC oberwaniec  - spektakl muzyczno- taneczny łączący w sobie nowatorskie brzmienie muzyczne o zabarwieniu tradycyjnymi liniami melodycznymi, zabawę rytmem i taniec inspirowany folklorem z nową jakością przekazu i współczesną przestrzenią. .  OBERTANIEC  łączy w sobie przeszłość i teraźniejszość, ukazuje prawdziwe uczucia i emocje obecne w naszej kulturze i niezmienne od wieków.

Terminy występów:
22.10.2015. - Pałac Młodzieży w Katowicach godz: 19:00
29.10.2015. - Chorzowskie Centrum Kultury godz: 19:00
08.11.2015. - Pałac Kultury Zagłębia w Dabrowie Gorniczej godz: 19:00
14.11.2015. - Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA w Sosnowcu godz: 19:00

 

 Nasz cel

 

Naszym celem jest ukazanie piękna folkloru, tańca i muzyki szerszemu gronu odbiorców. Pragniemy aby owoce naszej pracy dawały radość nie tylko nam ale również innym. W dzisiejszych czasach, mimo wzrostu popularności wzorów folklorystycznych w kulturze masowej, nadal brakuje możliwości poznania prawdziwego, żywego folkloru. Pomimo rosnącego zainteresowania tą dziedziną naszej kultury otrzymanie jakiejkolwiek pomocy (zwłaszcza finansowej) na popularyzację polskich rytmów tanecznych graniczy niemal z cudem. Dążymy do tego aby folklor stał się integralną częścią życia mieszkańców Śląska, a dzięki zapotrzebowaniu na tego rodzaju sztukę  tworzenie projektów  artystycznych w przyszłości stało się prostsze.

 

O autorce

 

Zofia Czechlewska - tancerka – pedagog - cho­re­ograf. Wieloletnia tancerka solistka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" w którym była za­trud­nio­na od 1 kwietnia 1981 roku - do roku 2011. Ab­sol­went­ka Studiów II st. Uni­wer­sy­te­tu Mu­zycz­ne­go Fry­de­ry­ka  Chopina w War­sza­wie na kierunku – taniec w spe­cjal­no­ści – Cho­re­ogra­fia i Teoria Tańca  w 2013 roku. Założycielka „Szkoły Tańców Polskich”. Cho­re­ograf i pedagog  Stu­denc­kie­go Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” przy Uni­wer­sy­te­cie Śląskim w Ka­to­wi­cach. Reżyser kon­cer­tów, co­rocz­ne­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Stu­denc­kie­go Fe­sti­wa­lu Fol­klo­ry­stycz­ne­go w Ka­to­wi­cach (2008 – 2014). To zaledwie mała część osiągnięć Pani Zofii. Więcej informacji na stronie: http://www.zofiaczechlewska.pl/

 

 

O wykonawcach

 

Artyści biorący udział w projekcie to młodzi ludzie pełni pasji i energii. Poświęcają swój wolny czas aby doskonalić siebie robiąc to co kochają, sięgać dalej niż inni. Na co dzień  to ludzie pracujący, studenci  śląskich uczelni wyższych. Każde z nich należy do jednego z trzech zespołów akademickich:  Studenckiego  Zespołu Pieśni i Tańca „KATOWICE” Uniwersytetu Śląskiego ,Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „DĄBROWIACY”, Zespołu Pieśni i Tańca „SILESIANIE” Uniwersytetu Ekonomicznego.  Projekt Zofii Czechlewskiej pozwala tym młodym ludziom poznać się, stwarza atmosferę współpracy, daje możliwość nauki i rozwoju.

Opracowanie muzyczne Adam Kawa.

Za oprawę muzyczną odpowiedzialna jest kapela Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”.  W skład kapeli wchodzi dziesięciu wybitnych muzyków.

 

 

 O spektaklu

 

Spektakl zbudowany jest z sześciu obrazów tanecznych z udziałem artystów muzyków i śpiewaków.

  1. W Kręgu : mistyczne otaczanie kołem otwartym osoby, zespolenie. Koło zamknięte, złożone z tancerzy jako wzmocniona siła  walczących grup. Zaczynają od pozycji siedzącej, kolejna zmiana poziomów aż do pozycji pionowych.Najprostszy wyraz ludzkiej energii i radości życia. Proste jednoczęściowe formy. Istota związku tańca ze słońcem. Nawiązanie do słowiańskiej tradycji, rytmu i wzajemnych zależności miedzy ludzkich.
  1. Kupalonki: obraz nawiązujący do przesilenia dnia z nocą. Grupa dziewcząt oscylująca wokół marzeń i spowitych myśli. Czym jest ogień i woda, wzajemne pytania, zaskoczenie i cel ulotnych chwil. Istota związku tańca ze słońcem
  2. Kujowiatry: taniec miłosny. Cztery duety spowite w emocjonalnym węźle wzajemnych relacji i uniesień. Czym staje się uczucie wobec otaczającej nas rzeczywistości, mijającego czasu i trwania we wzajemnych relacjach. Taniec miłosny: zwroty, zmiana miejsca, zróżnicowanie ruchów, podskoki na jednej nodze a dotykanie pietą lub pacami drugiej nogi( potanieć)
  3. Kraki: taniec zbiorowy – gromada w celu. Nawiązanie do nazwy monet obecnych w obiegu na terenie miasta Krakowa. Grupy wzajemnie się okrążające, mijające. Liczne pytania i odpowiedzi. Wiodący wodzirej: Ona i On. Dwie grupy tancerzy wzajemnie dowcipkujących i figlarnie odpowiadających na pytania i pojawiające się odpowiedzi.
  4. Goniony: obraz wzajemnej zabawy kilku par w stylizowanej formie : uciekanie, gonienie, okrążanie, przy zachowaniu kroku akcentowanego w metrum trójdzielnym.
  5. Obertaniec: Wiodąca rola rytmu, wyraz, emocje i wzajemne relacje. Euforia z bycia ze sobą na tle współczesnej przestrzeni.  Kierunek poruszania pod słońce: podskoki, przytupywania- najprostszy wyraz ludzkiej energii i radości życia.

 

 

Na co zbieramy

 

Abyśmy w pełni mogli zrealizować projekt „OBERTANIEC oberwaniec” potrzebujemy 16 000 zł. Wszystkie składane przez nas wnioski (urzędy miast, NCK, oferty w dziedzinie kultury, małe granty) zostały odrzucone. Projekt posuwa się do przodu dzięki zaangażowaniu uczestników ale przede wszystkim dzięki determinacji jego autorki Zofii Czechlewskiej, która z własnej kieszeni stara się pokryć koszty spektaklu. Potrzebujemy pieniędzy na stroje, salę, oprawę muzyczną. Pozostało nam mało czasu. Dlatego też zwracamy się z prośbą do państwa o choćby niewielką pomoc. Kwota jaką chcemy uzbierać na tej stronie to 4 000 zł, czyli zaledwie ¼ tego co tak naprawdę potrzebujemy. Pieniądze przeznaczymy na muzykę niezbędną przy takim przedsięwzięciu. Ufamy, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi uda nam się zrealizować nasze marzenia.

 

 

 

 

Aktualności

30.09.2015r wystapiliśmy pod Galerią Skarbek w centrum Katowic :-) Flashmob miał na celu wypromowanie projektu ale też danie mieszkańcom miasta odrobinę naszej roztańczonej energii.

Autor zdjęć Andrzej Drożdżal 

Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 14.10.2015 15:03