Dołącz do naszej społeczności!

Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kategoria - Edukacja

1%

Postęp

791 zł

Mamy już

Nieudany

Status

O projekcie

 

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

   

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

"Poland - first to fight!" - to hasło już w 1939 roku towarzyszyło polskim żołnierzom, którzy z ofiarnością i poświęceniem bili się na licznych frontach II wojny światowej. Wielu z nich zostało zapomnianych, wielu nie doczekało się wdzięczności sojuszników, wielu prześladowały komunistyczne władze, o wielu historia milczy. Projekt "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach" ma przywrócić należne miejsce polskim bohaterom II wojny światowej i przypomnieć, kto pierwszy stanął do walki. 

Poza granicami naszego kraju często zapomina się o wkładzie Polaków w końcowe zwycięstwo w II wojnie światowej. Deprecjonuje się wysiłek lotników w bitwie o Anglię, milczeniem zbywa zaangażowanie polskich kryptologów łamiących szyfry Enigmy, w cień spychane są osiągnięcia armii gen. Władysława Andersa wdzierającej się na Monte Cassino, gen. Stanisław Sosabowski został niesłusznie obarczony winą za porażkę pod Arnhem, a postać rotmistrza Witolda Pileckiego prześladowanego przez komunistyczne władze jest anonimowa i niemal kompletnie zapomniana. Zagraniczne media dopuszczają się haniebnych przeinaczeń, stosując chociażby określenie "polskie obozy koncentracyjne", które całkowicie mija się z prawdą i faktami. Polskie środowisko historyczne stara się reagować, ale trudno przebić się do świadomości zachodniego czytelnika, nie dysponując odpowiednimi środkami medialnymi.  

Jeszcze w czasie II wojny światowej polski artysta Marek Żuławski przypominał o tym, kto pierwszy stanął do walki, przygotowując plakat "Poland - first to fight", do którego nawiązują założenia akcji "Przypomnijmy o Polakach". Grafika do dziś stanowi symbol zaangażowania Polski i Polaków w walkę na frontach II wojny światowej. Najwyższa pora pokazać, że my, Polacy, stanowiliśmy niezwykle ważne ogniwo alianckiego sojuszu, walnie przyczyniając się do zwycięstwa nad siłami III Rzeszy. To wśród Polaków znaleźć można największą ilość odznaczonych orderem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. To Polacy bili się na każdym froncie, a mimo tego usłyszeli bulwersujące słowa Winstona Churchilla skierowane do gen. Andersa w 1945 roku: "Mamy dzisiaj dosyć wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy. Może pan swoje dywizje zabrać! Obejdziemy się bez nich". 

My, Polacy, wiemy, w których miejscach nasi przodkowie przelawali krew. Podarujmy tę samą wiedzę czytelnikowi anglojęzycznemu. 

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Pamiątkowa tablica w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.

 

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Ponad 10 lat temu rozpoczęto prace nad serwisem "II wojna światowa", który z niewielkiego projektu przerodził się w największy polski serwis internetowy dokumentujący historię konfliktu. Witryna http:www.sww.w.szu.pl to dzisiaj ogromne źródło informacji i ważne medium, które aktywnie uczestniczy w promowaniu wartości patriotycznych, edukowaniu młodzieży i wspieraniu projektów o charakterze naukowym. Serwis podejmuje się współpracy z licznymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, wydawnictwami, patronując wydarzeniom, spotkaniom, konferencjom i publikacjom, krzewiąc przy tym wiedzę o tych, którzy kiedyś walczyli za Ojczyznę. Przez lata autorowi portalu przyświecała idea upamiętniania nie tylko wydarzeń historycznych, ale i przypominania o często zapominanych bohaterach II wojny światowej. A przecież tylu ich było, szczególnie wśród Polaków! Biliśmy się pod Narvikiem, na niebie Wielkiej Brytanii, przelewaliśmy krew pod Tobrukiem czy Monte Cassino. Wszystko to w imię najwyższych wartości, tak charakterystycznych dla żołnierzy polskiej armii.

 Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Głównym celem projektu "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach" jest tłumaczenie serwisu "II wojna światowa" na język angielski, co umożliwi zbudowanie portalu edukacyjnego, który będzie promować polski wkład w walkę podczas II wojny światowej, a jednocześnie przypominać o zapomnianych bohaterach sprzed lat.

Myśl ta przyświecała autorowi portalu od dawna, jednak ze względu na ogrom prac, które musiałyby zostać wykonane zwyczajnie nie miał możliwości, by samodzielnie przełożyć tak wielką liczbę artykułów na język obcy. Z tego powodu postanowił skorzystać z platformy Polak Potrafi i zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie projektu tłumaczenia znaczącej części serwisu wraz z budową anglojęzycznej bazy danych oraz zorganizowania akcji promującej polską historię wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Tylko w ten sposób możemy dotrzeć do zagranicznych czytelników, by pokazać im historyczną prawdę i wesprzeć pamięć o naszych narodowych Bohaterach.  

 

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Autor serwisu "II wojna światowa" nie pobiera wynagrodzenia za tworzone artykuły promujące wkład Polski i Polaków w walkę w czasie II wojny światowej. 

25 000 złotych - tłumaczenie części serwisu "II wojna światowa" (ok. 1000 stron formatu A4 poświęconych wysiłkowi Polaków na frontach II wojny światowej)

3 000 złotych - dostosowanie serwisu "II wojna światowa" do dwóch wersji językowych wraz z przebudową grafiki

3 000 złotych - akcja edukacyjna wśród uczniów polskich szkół - spotkania, konkursy, wsparcie dla konferencji naukowych

5 000 złotych - nagrody dla darczyńców

4 000 złotych - prowizja serwisu Polak Potrafi

 

 

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Jeśli uda nam się zebrać kwotę wyższą niż przewidywana, zostanie ona przeznaczona na dalsze prace tłumaczeniowe i rozwój bazy danych dostępnych za pośrednictwem serwisu "II wojna światowa". Im więcej zbudujemy, tym lepiej wypromujemy polską historię.

Dodatkowo chcielibyśmy zorganizować szereg konkursów adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W aktualnych programach nauczania historia współczesna jest zmarginalizowana, a o II wojnie światowej mówi się niewiele. Warto zatem przypominać o dziejach tego trudnego i dramatycznego okresu i edukować najmłodszych. 

Na kolejnym etapie prac chcielibyśmy rozszerzyć bazę danych dotyczących działań Polaków na frontach II wojny światowej. Jednym z ważnych elementów prowadzonej działalności naukowej jest kontakt z użytkownikami serwisu "II wojna światowa" - chętnie udostępniamy informacje przesyłane przez Czytelników, pokazując nieco inne oblicze historii. Warto pamiętać, że dzieje świata kształtują ludzie i to ich należy stawiać na pierwszym miejscu. 

  

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Autorem projektu "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach" jest Mateusz Łabuz. Urodzony w 1989 roku pasjonat militariów, twórca największego polskiego serwisu tematycznego dedykowanego historii II wojny światowej. Portal redaguje samodzielnie od 10 lat.

Autor setek artykułów historycznych, recenzji, analiz. Za pośrednictwem portalu patron medialny licznych wydarzeń kulturalnych, oświatowych oraz publikacji książkowych, a także uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych II wojnie światowej.

Prywatnie absolwent prawa, administracji i filologii angielskiej.

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane działaniem serwisu "II wojna światowa", wspieraniem polskiej historii i przypominaniem o bohaterskich ludziach sprzed lat. Pamiętajmy, że historię można wspierać na co dzień, angażując się w dzialalność środowiska. 

Z autorem projektu można się skontaktować:

- telefonicznie pod numerem 508 291 950

- mailowo pod adresem mateuszlabuz@gmail.com

- na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/labuzmateusz

- przez Skype'a (labuzmateusz)

Strona internetowa "II wojna światowa" dostępna jest pod adresem http://www.sww.w.szu.pl a fanpage serwisu można zobaczyć pod adresem https://www.facebook.com/pages/II-wojna-światowa/111009272282209

 

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

1 marca - 16 maja 2015 roku

Projekt, mimo iż oficjalnie ruszył 1 marca a kampania na PolakPotrafi zakończy się 16 maja, zaczął się 10 lat temu, gdy rozpoczęto prace nad stworzeniem serwisu naukowego poświęconego historii II wojny światowej. W gruncie rzeczy projekt przypominania o Polakach nigdy się nie skończy, bo przecież zostało jeszcze tyle do opowiedzenia...

 

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Dla wszystkich, którzy zdecydują się wesprzeć projekt "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach" przygotowaliśmy nagrody. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i patronom, którzy pomagali nam w kompletowaniu upominków dla wspierających. 

Wśród atrakcyjnych nagród znajdują się m.in.:

Gry komputerowe od firmy Cenega, w tym najnowsza Company of Heroes 2:

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Oszklone grafiki Piotra Forkasiewicza z serii "Lancaster Walczący":

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kolacje z wybitnymi reprezentantami polskiej sceny sportowej bądź historycznej - Mateuszem Polaczykiem, Mariuszem Borowiakiem i Łukaszem Ksytą:

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Koszulki patriotyczne od Red is Bad:

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kubki, czapki i koszulki z motywami drugowojennymi:

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wysokiej jakości koszulki z motywami patriotycznymi od Surge Polonia:

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Książki i zestawy książek o tematyce drugowojennej:

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 Darmowe okresowe reklamy w serwisie "II wojna światowa":

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Przedstawione na grafikach wizualizacje nagród mają charakter przykładowy. W rzeczywistości nagrody mogą różnić się z grafikami na fotografiach.

 

 Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Państwa zaangażowanie jest dla nas niezwykle ważne, dlatego dołożymy wszelkich starań, by wytłumaczyć wszystkie aspekty związane z finansowaniem projektu "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach". Na wstępie należy zaznaczyć, iż w wypadku nieuzbierania deklarowanej kwoty niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięcia wszystkie wpłacone środki wracają do darczyńców. Partycypują Państwo jedynie w udanym projekcie, nie ryzykując tym samym utraty środków w przypadku niepowodzenia!

Aby wesprzeć projekt "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach", należy kliknąć w nagrodę, którą chcieliby Państwo otrzymać. Jest ona skorelowana z kwotą wpłacaną na rzecz projektu. Nastepnie należy wybrać formę płatności. Serwis Polak Potrafi oferuje możliwość dokonania przelewu internetowego, jak również wpłaty za pośrednictwem przekazu pocztowego. W nieco bardziej plastyczny sposób prezentuje to poniższe wideo:

W przypadku jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. 

 

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim patronom i partnerom serwisu "II wojna światowa", z którymi w ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy okazję współpracować. Wiele instytucji postanowiło wesprzeć inicjatywę "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach", dokładając tym samym cenną cegiełkę do promowania polskiej historii. 

Wśród patronów honorowych przedsięwzięcia są:

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

     Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Tygodnik "Do Rzeczy"

 

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach. 

Mariusz Borowiak - wybitny polski marynista, autor licznych opracowań poświęconych historii Polskiej Marynarki Wojennej. W 2014 roku ukazała się jego książka "Zapomniana flota. Mokrany" opowiadająca historię zbrodni sowieckiej w Mokranach nazywanej "małym marynarskim Katyniem".

 

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Łukasz Ksyta - znakomity znawca życia i działalności majora Henryka Dobrzańskiego, autor biografii "Major Hubal. Historia prawdziwa", która w szczegółowy sposób opisuje służbę ostatniego żołnierza kampanii wrześniowej.

 

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Remigiusz Mróz - niezwykle utalentowany polski pisarz, popularyzator historii Polskich Sił Powietrznych, autor szeregu powieści o tematyce historycznej, w tym znakomitej pozycji "Turkusowe Szale" dedykowanej 307. Dywizjonowi Nocnemu Myśliwskiego "Nocnych Puchaczy".

 

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Mateusz Polaczyk - utytułowany polski kajakarz górski, dwukrotny wicemistrz świata, dwukrotny mistrz Europy, czwarty zawodnik Igrzysk Olipmijskich w Londynie, wielokrotny mistrz Polski. 

 

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 Myślenice iTV Telewizja Powiatowa

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

wMeritum.pl

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach. 

Portal Historia.org.pl

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Red is Bad

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

The Best of Poland

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

The Poland Times

 

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Surge Polonia - wysokiej jakości odzież patriotyczna 

 

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Cenega Poland

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 WarBook

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Dom Wydawnicza Finna

 Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach. 

Wydawnictwo Alter

 

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Akurat

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Albatros

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Almapress

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach. 

Wydawnictwo Alter

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Bellona

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 Instytut Wydawniczy Erica

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Dom Wydawnicza Finna

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Magnum

Zbiórka Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Muza

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Dom Wydawniczy Rebis

Kampania finansowania społecznościowego Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Replika

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo RM

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Świat Książki

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

WarBook

Projekt Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

Wydawnictwo Znak

Kampania crowdfundingowa Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach.

 Wydawnictwo Zysk i S-ka

Media o Twoim projekcie:

POLAKPOTRAFI: TRWA ZBIÓRKA NA PATRIOTYCZNY PROJEKT „POLAND – FIRST TO FIGHT!”

wmeritum.pl | 2015-03-08


„Poland – first to fight!” – to hasło już w 1939 roku towarzyszyło polskim żołnierzom, którzy z ofiarnością i poświęceniem bili się na licznych frontach II wojny światowej. Wielu z nich zostało zapomnianych, wielu nie doczekało się wdzięczności sojuszników, wielu prześladowały komunistyczne władze, o wielu historia milczy. Projekt „Poland – first to fight! Przypomnijmy o Polakach” ma przywrócić należne miejsce polskim bohaterom II wojny światowej i przypomnieć, kto pierwszy stanął do walki.

12

Wspierających

791 zł

Z całkowitej kwoty 40000 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany jeśli do 18:00 16.05.2015 otrzyma co najmniej 40000 zł wsparcia

Wesprzyj projekt

Nielimitowana

Nagroda za 1 zł lub więcej!

Wsparcie bez nagrody

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 10 zł lub więcej!

Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 25 zł lub więcej!

Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

3 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 35 zł lub więcej!

Plakat z drugowojennymi motywami
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 35 zł lub więcej!

Podkładka pod kubek z drugowojennym motywem
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 35 zł lub więcej!

Gadżety serwisu "II wojna światowa" - smycz i długopis
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 45 zł lub więcej!

Dwie podkładki pod kubek z drugowojennymi motywami
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 45 zł lub więcej!

Podkładka pod mysz oraz plakat z drugowojennymi motywami
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 50 zł lub więcej!

Biało-czerwona opaska na ramię
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa" (smycz, długopis)
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 50 zł lub więcej!

Kubek z motywem drugowojennym
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa" (smycz, długopis)
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

2 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 75 zł lub więcej!

Kalendarz z motywami drugowojennymi
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 80 zł lub więcej!

Biało-czerwona opaska na ramię oraz kubek z motywem drugowojennym
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa" - smycz i długopis
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Nieśmiertelnik z indywidualnymi danymi osobowymi oraz cytatem dotyczącym zaangażowania Polaków w walkę na frontach II wojny światowej
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

2 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Gra komputerowa "Men of War: Oddział Szturmowy 2" od firmy Cenega
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 120 zł lub więcej!

Nieśmiertelnik z indywidualnymi danymi osobowymi oraz cytatem dotyczącym zaangażowania Polaków w walkę na frontach II wojny światowej
+ Biało-czerwona opaska na ramię
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

2 Wspierających
Pozostało: 1 z 2

Nagroda za 120 zł lub więcej!

Gra komputerowa "Company of Heroes: Armie Frontu Zachodniego" od firmy Cenega
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 125 zł lub więcej!

Koszulka z motywem drugowojennym
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 130 zł lub więcej!

Gra komputerowa "Company of Heroes: Ofensywa w Ardenach" od firmy Cenega
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 140 zł lub więcej!

Czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 200 zł lub więcej!

Książka o tematyce drugowojennej
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 200 zł lub więcej!

Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 300 zł lub więcej!

Oszklona grafika Piotra Forkasiewicza z wystawy "Lancaster Walczący" do zawieszenia na ścianę
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Pozostało: 8 z 8

Nagroda za 300 zł lub więcej!

Wysokiej jakości koszulka patriotyczna od Surge Polonia
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Pozostało: 5 z 5

Nagroda za 300 zł lub więcej!

Wysokiej jakości koszulka patriotyczna marki Red is Bad
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 350 zł lub więcej!

Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi, zestaw 3 książek o tematyce drugowojennej
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa"
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 700 zł lub więcej!

Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Zestaw 5 książek o tematyce drugowojennej
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 1200 zł lub więcej!

Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Zestaw 5 książek o tematyce drugowojennej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 1500 zł lub więcej!

Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu.
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Zestaw 5 książek o tematyce drugowojennej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 1600 zł lub więcej!

Kolacja z autorem projektu "Poland - first to fight! Przypomnijmy o Polakach" Mateusz Łabuzem.
+ Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Zestaw 3 książek o tematyce drugowojennej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 1800 zł lub więcej!

Kolacja z Autorem licznych opracowań o tematyce marynistycznej, znakomitym polskim historykiem Mariuszem Borowiakiem.
+ Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Zestaw 5 książek o tematyce drugowojennej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 1800 zł lub więcej!

Kolacja z Autorem biografii majora Henryka Dobrzańskiego, znakomitym polskim historykiem i znawcą historii Oddziału "Hubala" Łukaszem Ksytą.
+ Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Zestaw 5 książek o tematyce drugowojennej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Pozostało: 2 z 2

Nagroda za 1800 zł lub więcej!

Kolacja z wybitnym polskim kajakarzem górskim, wicemistrzem świata, mistrzem Europy, czwartym zawodnikiem Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Mateuszem Polaczykiem.
+ Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Zestaw 5 książek o tematyce drugowojennej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 2000 zł lub więcej!

Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu.
+ Darmowa okresowa reklama na stronie "II wojna światowa" - ustalenia indywidualne z autorem serwisu
+ Podziękowanie od autora serwisu "II wojna światowa" na stronie głównej portalu
+ Wpis do księgi pamiątkowej
+ Gadżety serwisu "II wojna światowa"
+ Koszulka, czapka i kubek z motywami drugowojennymi
+ Zestaw 5 książek o tematyce drugowojennej
+ Internetowa broszura "Przypomnijmy o Polakach" wydana przez serwis "II wojna światowa"
+ Rabat 20% na zakupy w sklepie z odzieżą patriotyczną Surge Polonia
+ Zakres dodatkowych podziękowań ustalany indywidualnie.

0 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 5000 zł lub więcej!

Zakres podziękowań ustalany indywidualnie.

0 Wspierających

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy: