Dołącz do naszej społeczności!

Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

Kategoria - Książki/Publikacje

107%

Postęp

7550 zł

Mamy już

Udane!

Status

O projekcie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wydanie książki Zygmunta Klukowskiego „Zamojszczyzna" - jednego z najcenniejszych polskich zapisów historycznych. Jest to unikalna kronika, która utrwala, oprócz wydarzeń lokalnych, również tę wielką historię. Planowane wydanie będzie rozszerzone o około 150 stron wspomnień z dwudziestolecia międzywojennego (w sumie: 694 strony plus 92 strony wkładek zdjęciowych).

Kampania crowdfundingowa Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

 Zygmunt Klukowski,  Fot. Biblioteka KUL

O AUTORZE 

Zygmunt Klukowski notował na gorąco historię Zamojszczyzny i jej mieszkańców: rozwój II Rzeczpospolitej, ale też narastający w niej antysemityzm, okupację niemiecką (pacyfikację wsi zamojskich, Holokaust, partyzantkę), wkroczenie Sowietów i nastanie komunizmu, niszczenie podziemia niepodległościowego.

Projekt Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

Szczebrzeszyn, 31.08.1959. Z. Klukowski (z prawej) przed swoim domem, Fot. Biblioteka KUL 

O KSIĄŻCE

Na tę edycję „Zamojszczyzny" składają się wyłącznie autorskie, osobiste teksty Klukowskiego: wspomnienia z lat 1918–39, dziennik 1939–47, wspomnienia 1950–51 i 1952–54 oraz listy z dwóch ostatnich lat życia. Praktykujący lekarz, ordynator szpitala w Szczebrzeszynie, stawał się zarazem coraz bardziej znaczącą postacią wśród polskich bibliofilów, a z czasem najważniejszym historykiem Zamojszczyzny, wiernym jej kronikarzem. Wspomnienia dotyczące II Rzeczpospolitej spisane zostały w trakcie niemieckiej okupacji, dziennik pisany był nieprzerwanie od 19 czerwca 1939 do 8 września 1946 oraz w 1947 roku.

Dzieło Zygmunta Klukowskiego jest jednym z największych w polskiej literaturze faktu XX wieku. Autor nie był pisarzem, świata nie kreował pisząc. Odwrotnie – starał się jedynie oddać to, co postrzegał. Czasem, jak w 1942 roku, brakowało Mu słów. Ale i ten brak staje się świadectwem, gdy wynika z całego opisywanego procesu. 

 Zbiórka Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

Zygmunt Klukowski, Fot. Biblioteka KUL

 ILE POTRZEBUJEMY?

Na wydanie książki brakuje nam 7000 zł na częściowe pokrycie kosztów druku. Ośrodek KARTA, jako organizacja pożytku publicznego, nie dysponuje własnymi środkami pozwalającymi na sfinansowanie nowego wydania. Zależy nam jednak, żeby nowe rozszerzone wydanie trafiło do wszystkich zainteresowanych czytelników. Premiera książki będzie miała miejsce na Festiwalu Stolica Języka Polskiego w dniach 612 sierpnia w Szczebrzeszynie, gdzie odbędą się liczne wydarzenia (m.in. gra miejska, panel dyskusyjny) związane z postacią Zygmunta Klukowskiego.

Książka będzie rozsyłana w połowie sierpnia 2017 roku.

 

Zbiórka Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

 

 

Projekt Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

 

 

Zbiórka Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

                                             

Patronem medialnym akcji jest:

 

Projekt Nowe wydanie „Zamojszczyzny” Zygmunta Klukowskiego

                                                   NAGRODY:

Nagroda za 1-19 zł: Wsparcie bez nagrody

Nagroda za 20 zł: Podziękowania na facebooku Ośrodka KARTA

Nagroda za 35 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz ebook książki Zygmunta Klukowskiego

Nagroda za 50 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski

Nagroda za 75 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski. Do tego książka „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych” (nominacja do nagrody w konkursie Historia Zebrana na najlepszą książkę historyczną) 

Nagroda za 100 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski. Do tego książka „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych” oraz egzemplarz nanowszego numeru kwartalnika „Karta” nr 92 

Nagroda za 150 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski. Do tego książka „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych” oraz roczna prenumerata kwartalnika „Karta

 

 

100

Wspierający

7550 zł

Z całkowitej kwoty 7000 zł

zakończono

Do zakończenia projektu

Projekt udany! Zakończenie: 14.07.2017

Wesprzyj projekt

Nielimitowana

Nagroda za 1 zł lub więcej!

Wsparcie bez nagrody

6 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 20 zł lub więcej!

Nagroda za 20 zł: Podziękowania na facebooku Ośrodka KARTA

1 Wspierający
Nielimitowana

Nagroda za 35 zł lub więcej!

Nagroda za 35 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz ebook książki Zygmunta Klukowskiego

6 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 50 zł lub więcej!

Nagroda za 50 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski

53 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 75 zł lub więcej!

Nagroda za 75 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski. Do tego książka „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych” (nominacja do nagrody w konkursie Historia Zebrana na najlepszą książkę historyczną)

16 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 100 zł lub więcej!

Nagroda za 100 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski. Do tego książka „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych” oraz egzemplarz nanowszego numeru kwartalnika „Karta” nr 92

9 Wspierających
Nielimitowana

Nagroda za 150 zł lub więcej!

Nagroda za 150 zł: Umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu w książce oraz wysyłka książki Zygmunta Klukowskiego na terenie Polski. Do tego książka „Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych” oraz roczna prenumerata kwartalnika „Karta”

12 Wspierających

O projektodawcy

Ośrodek KARTA

Ośrodek KARTA

Warszawa, Polska

Ośrodek KARTA – niezależna organizacja pożytku publicznego – działa na rzecz świadomości historycznej w Polsce i jej sąsiedztwie, przyjmując za punkt wyjścia doświadczenia indywidualne.

KARTA dokumentuje XX wiek, upowszechnia wiedzę o naznaczających go procesach – także tych niepoznanych czy propagandowo fałszowanych.

Wszystkie publikowane przez Ośrodek książki literatury faktu dotyczą problemów do dziś wzbudzających kontrowersje i emocje.

KARTA jako największe polskie archiwum społeczne (powstające głównie z darów tysięcy osób) – inspiruje aktywność dokumentacyjną środowisk i placówek społeczeństwa obywatelskiego.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Ekipa Projektu

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

Wybierz rodzaj wsparcia jakiego chcesz udzielić projektodawcy: