Miło Cię widzieć!

Ładowanie strony

O projektodawcy

Hanna Przybylska

Hanna Przybylska

Warszawa

Z zawodu i zamiłowania jestem menedżerem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz non-profit.
Tworzyłam i nadzorowałam ogólnopolskie projekty na rzecz Fundacji Osób Niepełnosprawnych. Jestem współautorką i szkoleniowcem projektu „WYCHODZIMY z BIERNOŚCI” zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Socjal”. Współpracuję jako wolontariusz z Fundacją Św. Marcina Patria et Misericordia w rozwijaniu kształcenia młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do historii, kultury, religii.
Z entuzjazmem podejmuję nowatorskie pomysły i przedsięwzięcia edukacyjno-społeczne wierząc, że przekazywana innym wiedza i inspiracje bardzo istotnie przyczyniają się do lepszego kształtowania przez nich przyszłości i życia.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

75 PLN z 6900 PLN

4 Wspierający

Zakończony Cel nie został osiągnięty

Model finansowania: "wszystko albo nic". Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 14.05.2015.

NOWE PERSPEKTYWY

O projekcie

Projekt będzie realizowany jako:
      bezpłatny 
CYKL WARSZTATÓW 
         obejmujących 5  spotkań 3,5 godzinnych
       dla 30-50 osób.

                                 Równolegle na stronie projektu publikowane 
                                 będą informacje i materiały dla internautów
                                 p
oszukujących wsparcia w sieci.

 

 

NABÓR UCZESTNIKÓW projektu odbywać się będzie drogą elektroniczną,
przy udziale organizacji pozarządowych, poprzez portale społecznościowe, ogłoszeniowe oraz poprzez warszawskie jednostki pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Ważne i odróżniające od specjalistycznej pomocy psychologicznej jest to,
że uczestnicy projektu nie będą musieli opowiadać na forum grupy o swoich problemach i bolączkach.

Uczestnicy projektu zdobędą rzetelne informacje, istotne dla pozbycia się ich palących problemów zgodnie
z programem warsztatów.
    
 -> kliknij grafikę

W trakcie grupowych zajęć prowadzone będą wykłady oraz ćwiczenia w formie warsztatów, wykorzystujące indywidualne i zespołowe karty pracy, studium przypadków, itp. 

W pierwszym etapie przewidziane jest wyodrębnienie w grupie uczestników dominujących grup problemowych, a także określenia nasilenia i skali problemów. Ostateczna treść i struktura cyklu warsztatów będzie dostosowana elastycznie do potrzeb grupy uczestników. Jeśli okaże się, że wiodącymi  problemami są np. przemoc w rodzinie, trudności finansowe i porażki wychowawcze, to właśnie te tematy będą priorytetowe i zajmą najwięcej czasu. Najtrudniejsze przypadki uczestników, za ich zgodą będą skonsultowane ze specjalistami posiadającymi  niezbędne kompetencje zawodowe.
Informacje i obszerne materiały szkoleniowe będą dostępne dla internautów zainteresowanych tematyką na stronie  http://projekt-noweperspektywy.blogspot.com/

Realizacja projektu ma charakter inicjatywy społecznej, a więc zakłada oprócz mojego osobistego zaangażowania i 2 innych wspierających mnie osób , także ewentualne dołączenie innych realizatorów, które bazie swoich doświadczeń zdobytych podczas  szkoleń i warsztatów w ramach zarówno pracy zawodowej, projektów komercyjnych, jak też projektów non profit zechcą włączyć się do pracy
z grupą uczestników. 

Koszt realizacji projektu to 6 900 zł
Konkretnie chodzi o sfinansowanie:

 • wynajmu pomieszczeń szkoleniowych,
 • wynajmu sprzętu multimedialnego,
 • kosztów materiałów szkoleniowych i broszur informacyjnych,
 • zakupu materiałów biurowych,
 • zakupu kawy, herbaty, kruchych ciastek,
 • innych niezbędnych kosztów organizacyjno-techniczych przygotowania
  i realizacji projektu.

Całkowicie bezkosztowo powstanie informacyjna strona internetowa i profile na Facebook oraz Twitter dla promocji projektu. Artykuły o projekcie i jego przebiegu będą publikowanie możliwie najszerzej  także w innych serwisach internetowych
o powiązanej tematyce.

Wśród nas  żyje wiele osób, mających poczucie, że słabo radzą sobie
w niektórych dziedzinach  życia  osobistego, rodzinnego, społecznego, zawodowego itd.  
Gorzej od innych udaje im się ( albo nie udaje) sprostać roli lub sytuacji, w wyniku czego pogrążają się w negatywnych emocjach, a nawet popadają w depresję
Praktycznie dotyczy to osób w każdym wieku, niezależnie od poziomu wykształcenia i statusu zawodowego.  Do ujawnienia problemu bardziej skłonne są kobiety. Wydaje się też, potrzeby uzyskania nieodpłatnego wsparcia mają osoby o niższych dochodach. ponieważ właśnie niezbyt dobra sytuacja finansowa jest powodem, że nie poszukują pomocy psychologicznej
i psychoterapeutycznej w specjalistycznych gabinetach. Również zbyt często zdarza się, że nie chcą wyjawiać swoich kłopotów, a nawet nie mają odwagi mówić o swoich sprawach z bliskimi, przyjaciółmi, czy znajomymi.
W dobie masowego internetu osoby z tego rodzaju problemami są coraz wyraźniej widoczne w sieci: na portalach społecznościowych i forach itp.
Korzystając z anonimowości próbują wołać o pomoc, albo tylko skupiają się wokół nurtującej i ważnej dla nich tematyki. 
Nawiązując relacje z innymi użytkownikami, często w podobnej sytuacji stają się bardziej skłonne zaufać, a więc całkiem możliwa jest zmiana formy kontaktu z wirtualnej na realną.

Dodatkowym i bardzo prawdopodobnym efektem  końcowym projektu będzie utworzenie się nieformalnej grupy wsparcia, służącej umacnianiu celów projektu i rozwijaniu przyjaźni oraz wzajemnej pomocy pomiędzy uczestnikami. 


Bo to idea pro społeczna, wyrównująca szanse, podnosząca kompetencje osobiste osób potrzebujących wsparcia. Każdy ma swoje problemy, ale tak wiele osób żyje na skraju rozpaczy, że nie można być na to obojętnym.

! Jeśli rozumiesz, że ten projekt jest ważny wesprzyj go finansowo i przekaż
     o nim informację dalej.

! Może chcesz wziąć udział w warsztatach lub uzyskać wskazówkę, poradę
    w swojej trudnej sytuacji - koniecznie napisz do mnie.
 

 ! Zaglądaj na stronę projektu i korzystaj z udostępnianych informacji i materialów.

 

  e-mail: hanna.noweperspektywy@gmail.com
                                            https://www.facebook.com/hanna.przybylska.9/

Jestem absolwentką Politechniki Warszawskiej i Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Z zawodu i zamiłowania jestem menedżerem przedsięwzięć zarówno o charakterze komercyjnym, jak też prospołecznym non-profit.

 • Już w 1993r. tworzyłam i nadzorowałam ogólnopolskie projekty pozyskiwania środków finansowych na rzecz Fundacji Osób Niepełnosprawnych.
 • W okresie pracy w korporacji oprócz nadzorowania sprzedaży zajmowałam się także prowadzeniem szkoleń wewnętrznych oraz coachingiem podległych współpracowników.
 • W 2010/2011 współtworzyłam projekt "Wychodzimy z Bierności”, skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który był zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych PRO SOCJAL ze środków EFS „Kapitał Ludzki”. W ramach tego projektu prowadziłam zajęcia z grupami uczestników, których celem było wlaśnie wzmocnienie miękkich kompetencji osobistych.
 • Od ponad 4 lat wspieram merytorycznie Fundację Św. Marcina Patria et Misericordia w rozwijaniu atrakcyjnych form kształcenia i edukacji młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do historii, kultury, religii i tradycji wojskowych. 
 • Zajmuję się także się dziennikarstwem internetowym  o tematyce finansowej oraz istotnej szproblematyce zajmującej kobiety. Z entuzjazmem
  i satysfakcją podejmuję nowatorskie pomysły i przedsięwzięcia edukacyjno-społeczne wierząc, że przekazywana innym wiedza i inspiracje bardzo istotnie przyczyniają się do lepszego kształtowania przez nich przyszłości
  i życia. 

Moje doświadczenia zawodowe, a także trudne przeżycia osobiste skłaniają mnie do aktywnego i przemyślanego pomagania innym.

Jako pomysłodawczyni i inicjatorka projektu NOWE PERSPEKTYWY wierzę,
że realizacja tego projektu zapoczątkuje współpracę wielu osób o szczególnej inteligencji społecznej, które z pasją i zaangażowaniem wspólnie będą kreować i realizować kolejne działania i projekty o podobnym charakterze.

WSPIERAJĄ mnie:

Iwona Golimento Gajos - mgr studiów nad rodziną Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego), socjolog/ Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Załozycielka Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych "Pro Social", inicjatorka i prowadząca projekt "Wychodzimy z Bierności" sfinansowany że środków EFS :Kapitał Ludzki".

Małgorzata Durka - mgr pielęgniarstwa, doktorant pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Trener Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) współorganizatorka i prowadząca warsztaty naukowe dla personelu medycznego oraz konkurs ogólnopolski "Pielęgniarka Roku".  Menedżer komercyjnych usług opiekuńczych. Dietetyk kliniczny.

  

Nagrody zostaną dostarczone wspierającym w terminie 14 dni od uzyskania finansowania projektu. 
Nagrodami będą podziękowania, wpisy w internecie oraz:

statuetki
płyty CD z oryginalną, nastrojową muzyką 


e-booki

  

 

książki  + dla osób lub firm, które wesprą projekt kwotą powyżej 200 zł istnieje możliwość opublikowania na stronie projektu oraz na stronach/ profilach zaprzyjaźnionych artykułów lub linków sponsorowanych - szczegóły będą uzgadniane indywidualnie

+ dla firm, które wesprą projekt kwotą powyżej 500 zł istnieje możliwość wizualnego lub bezpośredniego reklamowania się podczas cyklu warsztatów NOWE PERSPEKTYWY - szczegóły będą uzgadniane indywidualnie.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym wykazem nagród dla osób wspierających projekt.

UWAGA !
Każdy wspierający może poradzić się drogą elektroniczną w ważnej dla siebie sprawie - nie jest to uzależnione od wysokości wsparcia !

Zapytania proszę kierować na odres: hanna.noweprespektywy@gmail.com.

          


Model finansowania: "wszystko albo nic"

Aby otrzymać środki, projekt musi osiągnąć minimum 100% finansowania do 14.05.2015 10:10